Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2004:AR5610

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
20-10-2004
Datum publicatie
12-11-2004
Zaaknummer
WAHV 04-00712
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Strafrecht
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De betrokkene voert aan, dat de auto de stopstreep bij het verkeerslicht passeerde, terwijl het verkeerslicht nog groen uitstraalde. detectielussen; Camera werd niet geactiveerd bij een roodlichtfase van minder dan 1,0 seconde en bij een snelheid van minder dan 20 km/h. Gelet op de meetgegevens dient de door de betrokkene gemaakte berekening van de positie van het voertuig ten tijde van aanvangen van de roodlichtfase daarmee in strijd worden geacht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WAHV 04/00712

20 oktober 2004

CJIB 29066321851

Gerechtshof te Leeuwarden

Arrest

op het hoger beroep tegen de beslissing

van de kantonrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage

van 11 mei 2004

betreffende

[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),

gevestigd te [plaatsnaam]

1. De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie in het arrondissement 's-Gravenhage ongegrond verklaard. De beslissing van de kantonrechter is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2. Het procesverloop

De betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.

De betrokkene heeft schriftelijk een nadere toelichting gegeven op het beroep.

De advocaat-generaal is in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de nadere toelichting op het beroep. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

3. Beoordeling

3.1. Aan de betrokkene is als kentekenhoudster bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van Euro 86,-- opgelegd ter zake van "niet stoppen voor rood licht bij driekleurig verkeerslicht", welke gedraging zou zijn verricht op

9 september 2003 om 07.22 uur op de Vaillantlaan te 's-Gravenhage.

3.2. De betrokkene bestrijdt in de persoon van haar vennoot [naam], die optrad als bestuurder van het in de inleidende beschikking bedoelde voertuig, dat de gedraging is verricht. Hij stelt dat op het moment dat hij de stopstreep passeerde, het verkeerslicht groen licht uitstraalde. Omdat hij rechtsaf wilde slaan en daarbij een rechtdoorgaande fietser voorrang moest verlenen, moest hij zijn auto onder het verkeerslicht bijna tot stilstand brengen. Hij is vervolgens geflitst. Hij is daarna blijven wachten tot het verkeerslicht opnieuw groen licht uitstraalde, alvorens verder te rijden. Op de eerste van de gemaakte foto's is zichtbaar dat de voorzijde van de auto na 1,0 seconde rood licht de stopstreep vier meter was gepasseerd, terwijl op de tweede foto zichtbaar is dat na 2,0 seconden rood licht de voorzijde van de auto de stopstreep vijf meter was gepasseerd. Hieruit kan worden afgeleid dat op het moment dat het verkeerslicht rood licht ging uitstralen de voorzijde van de auto de stopstreep drie meter was gepasseerd, aldus de stellingname namens de betrokkene in hoger beroep.

3.3. Het hof stelt vast dat zich in het dossier twee foto's met meetgegevens bevinden, waaruit met betrekking tot de met "2" aangeduide rijstrook het navolgende kan blijken:

eerste foto: geellicht-fase 3,0 seconde, roodlicht-fase 1,4 seconde, achterzijde van de auto is juist voorbij de stopstreep;

tweede foto: geellicht-fase 3,0 seconde, roodlicht-fase 2,2 seconde, achterzijde van de auto is ongeveer één autolengte voorbij de stopstreep.

3.4. Naar het hof ambtshalve bekend is - en zoals is gerelateerd in het door de brigadier van politie Haaglanden, A.J.H. Hermans, opgemaakte ambtsedige proces-verbaal d.d. 22 december 2003 - betekenen de gegevens op de inspiegelplaatjes op de beide foto's dat de gedraging is waargenomen met apparatuur van het merk Gatso, type RLC 36. Deze apparatuur is geplaatst in een vaste opstelling, legt roodlichtovertredingen vast en meet tevens de snelheid. Aansturing vindt plaats door detectielussen in het wegdek. De eerste foto wordt gemaakt na het activeren van de tweede, achter de stopstreep gelegen, detectielus. De tweede foto wordt genomen nadat de ingestelde intervaltijd is verstreken, in casu kennelijk 0,8 seconde. Zoals de brigadier van politie Hermans relateert was er een programma ingesteld, waardoor de camera niet werd geactiveerd bij een roodlichtfase van minder dan 1,0 seconde en bij een snelheid van minder dan 20 km/h.

3.5. Uit het hiervoor onder 3.3. en 3.4. overwogene, in onderling verband en samenhang beschouwd, volgt dat de betrokkene de eerste lus is gepasseerd en de tweede lus heeft geactiveerd. Hierbij zal de snelheid bij het passeren van de eerste lus tenminste 20 km/h hebben bedragen, omdat anders de apparatuur niet in werking zou zijn getreden. Ten tijde van het activeren van de tweede lus straalde het verkeerslicht 1,4 seconde rood licht uit. Het betrokken voertuig was toen de stopstreep inmiddels geheel gepasseerd. In de 0,8 seconde die volgde heeft het voertuig nog enkele meters afgelegd.

3.6. Het voorgaande sluit uit dat het betrokken voertuig de stopstreep passeerde terwijl het verkeerslicht nog groen licht uitstraalde. De namens de betrokkene gemaakte berekening van de positie van het voertuig ten tijde van aanvangen van de roodlicht-fase dient reeds hierom als strijdig met de door het hof als vaststaand aangenomen gegevens te worden verworpen. Mede in acht genomen dat zich tussen de stopstreep en de feitelijke afslag naar rechts een aanzienlijke ruimte bevindt, kan de juistheid van het verweer dat afgeremd diende te worden voor een rechtdoorgaande fietser in het midden blijven.

3.7. Naar de overtuiging van het hof staat vast dat de gedraging is verricht. De beslissing waarvan beroep zal worden bevestigd.

4. De beslissing

Het gerechtshof:

bevestigt de beslissing van de kantonrechter.

Dit arrest is gewezen door mrs. Dijkstra, Poelman en Weenink, in tegenwoordigheid van mr. Hiemstra als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.