Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2004:AO8293

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
03-03-2004
Datum publicatie
23-04-2004
Zaaknummer
WAHV 03-01293
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Strafrecht
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Op kentekenbewijs is als brandstofcode B vermeld. Ten tijde van de gedraging bevond zich in het voertuig een gastank. Derhalve staat vast dat de betrokkene de gedraging als bestuurder van een voertuig rijden terwijl het niet overeenstemt met gegevens op kentekenbewijs/in het -register". Dat de auto ten tijde van de gedraging op benzine reed, zoals de betrokkene stelt, doet hieraan niet af. Verbalisant is als toezichthouder bevoegd om in de kofferbak en onder de motorkap te kijken.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht 5:19
Voertuigreglement 5.2.1.
Wegenverkeerswet 1994 36
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 2
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WAHV 03/01293

3 maart 2004

CJIB 57571497

Gerechtshof te Leeuwarden

Arrest

op het hoger beroep tegen de beslissing

van de kantonrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch

van 21 oktober 2003

betreffende

[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),

wonende te [woonplaats]

1. De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie in het arrondissement 's-Hertogenbosch ongegrond verklaard. De beslissing van de kantonrechter is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2. Het procesverloop

De betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.

De betrokkene is in de gelegenheid gesteld het beroep schriftelijk nader toe te lichten. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

3. Beoordeling

3.1. Aan de betrokkene is bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van €Euro 144,- opgelegd ter zake van "als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het niet overeenstemt met gegevens op kentekenbewijs/in het -register", welke gedraging zou zijn verricht op 23 december 2002 op de Spoorstraat in Mill. Als feitcode wordt vermeld N010A. In de op art. 2, eerste lid, WAHV gebaseerde bijlage wordt aangegeven dat deze feitcode behoort bij overtreding van art. 5.*.1 VR.

3.2. De betrokkene ontkent de gedraging te hebben verricht. Hiertoe voert de betrokkene aan, dat de auto op benzine rijdt en dat de politie geen bewijzen heeft gevonden dat de auto op gas rijdt. Verder voert de betrokkene aan, dat hij in twee jaar tijd slechts 20.000 kilometer met de auto heeft gereden en dat het daarom niet interessant is om een dure gasinstallatie in te bouwen. Ter onderbouwing van deze stelling heeft de betrokkene afschriften van keuringsrapporten van 17 april 2002 en 10 maart 2003 overgelegd. Tenslotte voert de betrokkene aan, dat de politie niet bevoegd was om in de kofferbak van de auto en onder de motorkap te kijken.

3.3. De verklaring van de verbalisant in het zaakoverzicht houdt onder meer in: "Op kentekenbewijs: brandstofcode B, terwijl de auto op LPG rijdt".

3.4. In het aanvullend, ambtsedig proces-verbaal van 28 november 2003 verklaren de verbalisanten onder meer het volgende: "Ik vroeg de bestuurder naar zijn rijbewijs en kentekenbewijs deel I en II en zijn keuringsbewijs. Ik rook een gaslucht, op het moment dat ik naast de auto, aan de bestuurderszijde stond. Ik zag dat er op het kentekenbewijs deel I de brandstofcode B (benzine) stond. Wij verzochten de bestuurder en tevens eigenaar om de kofferbak van zijn auto voor ons te openen. Op het moment dat wij achter de auto stonden, achter de uitlaat van de auto, roken wij een sterke gaslucht. Wij hadden het vermoeden dat de gaslucht afkomstig was van het voertuig wat we aan het controleren waren. Wij zagen dat de bestuurder de kofferbak van zijn auto opende. Wij zagen dat in de kofferbak van zijn auto een afdekplaat was bevestigd die bekleed was met dezelfde stof als het overige deel van de kofferbak. Wij zagen achter deze plaat een deel van een gastank. Ik verwijderde de afdekplaat en zag de gastank.".

3.5. Ingevolge art. 36, derde lid, aanhef en onder a, WVW 1994 dient het kentekenbewijs te voldoen aan de bij ministeriële regeling vastgestelde eisen inzake inrichting en uitvoering.

3.6. Art. 5.2.1., aanhef en onder a, VR luidt als volgt: Personenauto's moeten voldoen aan de volgende eisen: het voertuig moet in overeenstemming zijn met de op het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs en in het kentekenregister omtrent het voertuig vermelde gegevens.

3.7. De Nota van Toelichting bij art. 5.2.1. VR houdt het volgende in: "Dit artikel bevat een aantal algemene permanente eisen waaraan een personenauto dient te voldoen. Zo moet - mede om te kunnen verifiëren of geen ongeoorloofde wijzigingen aan het voertuig zijn aangebracht - het voertuig overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs en de gegevens in het register. Daartoe dienen de keuringsinstanties bij de keuring het keuringsbewijs dan wel het kenteken-register te raadplegen; hetzelfde geldt voor de politie indien twijfel rijst omtrent de geoorloofdheid van voertuigwijzigingen".

3.8. Het hof ziet geen aanleiding te twijfelen aan de verklaring van de verbalisanten. Gelet hierop staat vast dat ten tijde van de gedraging in het voertuig van de betrokkene een gastank aanwezig was.

3.9. Uit het voorgaande volgt, dat het voertuig van de betrokkene ten tijde van de gedraging niet overeenstemde met de op het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs omtrent het voertuig vermelde gegevens. Dat de auto ten tijde van de gedraging op benzine reed, zoals de betrokkene stelt, doet hieraan niet af.

3.10. Ingevolge art. 5:19, eerste lid, Awb is een toezichthouder bevoegd vervoermiddelen te onderzoeken met betrekking waartoe hij een toezichthoudende taak heeft. In aanmerking genomen, dat de verbalisanten in dit geval waren belast met het toezicht op de naleving van de in art. 2, eerste lid, WAHV bedoelde voorschriften, waren zij bevoegd om in de kofferbak en onder de motorkap te kijken. Het verweer van de betrokkene treft derhalve geen doel.

3.11. Gelet op het vorenoverwogene zal het hof de bestreden beslissing bevestigen.

4. De beslissing

Het gerechtshof:

bevestigt de beslissing van de kantonrechter.

Dit arrest is gewezen door mr. Dijkstra, in tegenwoordigheid van mr. Wijma als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.