Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2003:AF9133

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
16-04-2003
Datum publicatie
26-05-2003
Zaaknummer
WAHV 02--01421
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Strafrecht
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Proceskostenveroordeling
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 13
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 14
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WAHV 02/01421

16 april 2003

CJIB 41319427

Gerechtshof te Leeuwarden

Arrest

op het hoger beroep tegen de beslissing

van de kantonrechter van de rechtbank te Amsterdam

van 15 april 2002

betreffende

[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),

wonende te [woonplaats]

voor wie als gemachtigde optreedt [gemachtigde]

1. De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie in het arrondissement Amsterdam gegrond verklaard en - naar de beslissing van de kantonrechter kennelijk moet worden verstaan - de inleidende beschikking vernietigd. Tevens heeft de kantonrechter bepaald dat het als zekerheid betaalde bedrag aan de betrokkene wordt gerestitueerd. Tenslotte heeft de kantonrechter de officier van justitie veroordeeld in de kosten begroot op fl. 100,- (= € Euro 45,38). De beslissing van de kantonrechter is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2. Het procesverloop

De gemachtigde van de betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.

De gemachtigde van de betrokkene heeft schriftelijk een nadere toelichting gegeven op het beroep. Hierbij is verzocht de advocaat-generaal te veroordelen in de kosten.

De advocaat-generaal is in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de nadere toelichting op het beroep. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

3. Beoordeling

3.1. Ingevolge het bepaalde in artikel 14 WAHV kan tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te Leeuwarden, indien de opgelegde sanctie bij die beslissing meer bedraagt dan €Euro 70,- of indien de betrokkene niet-ontvankelijk is verklaard wegens het niet of niet tijdig stellen van zekerheid als bedoeld in art. 11, derde lid, WAHV.

3.2. De kantonrechter heeft de inleidende beschikking vernietigd. De betrokkene stelt zich - zakelijk weergegeven - op het standpunt, dat het hoger beroep niettemin ontvankelijk is, omdat de kantonrechter fundamentele beginselen van behoorlijke rechtspleging heeft geschonden door het bedrag van de kostenveroordeling niet op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht vast te stellen.

3.3. Met partijen is het hof van oordeel, dat de kantonrechter de berekening van de kostenvergoeding ten onrechte niet heeft gebaseerd op het Besluit proceskosten bestuursrecht.

3.4. Deze omstandigheid brengt echter niet mee dat de kantonrechter is getreden buiten het toepassingsgebied van art. 13 WAHV dan wel dat de kantonrechter zo fundamentele beginselen van behoorlijke rechtspleging heeft geschonden dat geen sprake is van een eerlijke en onpartijdige behandeling. Voor een doorbreking van het appelverbod van art. 14, eerste lid, WAHV is derhalve geen plaats.

3.5. Gelet op de verwerping van het hoger beroep van de betrokkene zal het hof het verzoek om de advocaat-generaal te veroordelen in de proceskosten afwijzen.

4. De beslissing

Het gerechtshof:

verwerpt het hoger beroep;

wijst het verzoek van de betrokkene om de advocaat-generaal te veroordelen in de proceskosten af.

Dit arrest is gewezen door mr. Dijkstra, in tegenwoordigheid van mr. Wijma als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.