Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2003:AF5328

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
26-02-2003
Datum publicatie
07-03-2003
Zaaknummer
WAHV 02/01070
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht 2:1
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 20d
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
VR 2003, 127
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WAHV 02/01070

26 februari 2003

CJIB 69047967356

Gerechtshof te Leeuwarden

Arrest

op het hoger beroep tegen de beslissing

van de kantonrechter van de rechtbank te Amsterdam

van 11 oktober 2002

betreffende

[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),

gevestigd te [plaatsnaam]

voor wie als gemachtigde optreedt drs. M.J.G. Schroeder,

wonende te Rotterdam.

1. De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie in het arrondissement Amsterdam ongegrond verklaard. De beslissing van de kantonrechter is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2. Het procesverloop

De gemachtigde van de betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal is in de gelegenheid gesteld een verweerschrift in te dienen, maar heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

3. Beoordeling

3.1. Aan de betrokkene is als kentekenhouder bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van Euro€ 77,14 opgelegd ter zake van "overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen (verkeersbord A1); meer dan 20 km/h en t/m 25 km/h", welke gedraging zou zijn verricht op 1 november 2001 op de Rijksweg A1 noordbaan te Naarden.

3.2. De betrokkene heeft d.d. 9 januari 2002 [bestuurder] te [woonplaats] schriftelijk gemachtigd om namens haar beroep in te stellen tegen de inleidende beschikking. Door deze gemachtigde is inderdaad beroep ingesteld bij de officier van justitie, welk beroep ongegrond is verklaard.

3.3. Tegen de beslissing van de officier van justitie is tijdig beroep ingesteld bij de kantonrechter door drs. M.J.G. Schroeder. Bij dit beroepschrift is gevoegd een schriftelijke machtiging d.d. 7 maart 2002, inhoudende dat [bestuurder] te [woonplaats] de heer Schroeder machtigt om beroep aan te tekenen tegen de door het CJIB opgelegde beschikking en al hetgene te doen wat daarmee samenhangt, mede inhoudende de machtiging om hoger beroep in te stellen, welke machtiging door de heer Schroeder als "ondermachtiging van de bestuurder" is aangeduid.

3.4. Ingevolge art.2:1 Awb kan een ieder zich ter behartiging van zijn belangen in het verkeer met bestuursorganen laten bijstaan of door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. In het kader van de WAHV kan derhalve degene tot wie de inleidende beschikking is gericht een ander machtigen de in de wet voorziene rechtsmiddelen tegen de oplegging van de administratieve sanctie in te stellen. Niet kan worden aanvaard, dat een gemachtigde zich op zijn beurt door een ander als gemachtigde laat vertegenwoordigen, wanneer in de oorspronkelijke machtiging daarin niet is voorzien.

3.5. Nu het instellen van beroep tegen de belissing van de officier van justitie door de heer Schroeder niet berust op een machtiging door de betrokkene verleend, had de kantonrechter hem in het door hem ingestelde beroep niet mogen ontvangen. Het hof zal derhalve met vernietiging van de beslissing van de kantonrechter doen wat deze had behoren te doen.

3.6. Het hof zal het verzoek tot vergoeding van de proceskosten afwijzen, nu de indiener van het beroep in het ongelijk wordt gesteld.

4. De beslissing

Het gerechtshof:

vernietigt de beslissing van de kantonrechter;

verklaart het beroep tegen de beslissing van de officier van justitie alsnog niet-ontvankelijk;

wijst het verzoek om de advocaat-generaal te veroordelen in de proceskosten af.

Dit arrest is gewezen door mrs. Dijkstra, Poelman en Weenink, in tegenwoordigheid van mr. Wijma als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.