Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2001:ZJ0163

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
20-06-2001
Datum publicatie
10-06-2002
Zaaknummer
WAHV 00-00455
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Strafrecht
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 2
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WAHV 00/00455

20 juni 2001

CJIB 31136559

Gerechtshof te Leeuwarden

Arrest

op het hoger beroep tegen de beslissing

van de kantonrechter te Boxmeer

van 24 oktober 2000

betreffende

[naam] (hierna te noemen: betrokkene),

wonende te [woonplaats].

1. De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie in het arrondissement 's-Hertogenbosch ongegrond verklaard. De beslissing van de kantonrechter is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2. Het procesverloop

De betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.

De betrokkene is in de gelegenheid gesteld het beroep schriftelijk nader toe te lichten. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

3. Beoordeling

3.1. Aan de betrokkene is bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van fl 330,= opgelegd ter zake van “overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen (gedragsregel); meer dan 35 km/h en t/m 40 km/h”, feitcode S300G, welke gedraging zou zijn verricht op 22 december 1999 op de Rijksweg A-73 in de gemeente Cuijk.

3.2. De inleidende beschikking heeft blijkens het zaakoverzicht en de verklaring van de betrokkene betrekking op een gedraging welke is verricht met een personenauto met een aanhangwagen.

3.3. Uit de bijlage als bedoeld in art. 2, eerste lid, WAHV (Stb. 462, 1997) blijkt dat de gedraging met feitcode S 300 g, opgenomen onder de paragraaf “Categorie-indeling C:”, slechts betrekking heeft op voertuigen van categorie 1. Blijkens eerdergenoemde bijlage betreft categorie 1 van Categorie-indeling C motorvoertuigen (met uitzondering van vrachtauto’s, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen(categorie 2)) en brommobielen.

3.4. Uit de stukken is komen vast te staan dat de bestreden gedraging is verricht met een motorvoertuig met aanhangwagen, zodat op de onderhavige zaak de gedraging behorende bij feitcode S 300 g niet van toepassing is.

3.5. Nu het overschrijden van de maximumsnelheid met meer dan 30 km/h op autosnelwegen met een motorvoertuig met aanhangwagen niet als gedraging is opgenomen in de eerdergenoemde – op 22 december 1999 van kracht zijnde - bijlage, is de inleidende beschikking niet gebaseerd op een in art. 2 WAHV bedoelde gedraging.

3.6. Het vorenoverwogene brengt mee, dat de beslissing van de kantonrechter, de beslissing van de officier van justitie en de inleidende beschikking dienen te worden vernietigd.

3.7. Hetgeen in het beroepschrift is aangevoerd kan na het vorenoverwogene buiten behandeling blijven.

4. De beslissing

Het gerechtshof:

vernietigt de beslissing van de kantonrechter;

vernietigt de beslissing van de officier van justitie d.d. 8 mei 2000, alsmede de beschikking waarbij onder CJIB-nr. 31136559 de administratieve sanctie is opgelegd;

bepaalt dat hetgeen door de betrokkene op de voet van art. 11 WAHV tot zekerheid is gesteld, te weten een bedrag van fl 330,=, door de griffier van het kantongerecht aan hem wordt gerestitueerd.

Dit arrest is gewezen door mrs Vellinga, Kalsbeek en Huisman, in tegenwoordigheid van Vlietstra als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.