Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2001:ZJ0110

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
21-02-2001
Datum publicatie
20-06-2002
Zaaknummer
WAHV 00-00297
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Strafrecht
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WAHV 00/00297

21 februari 2001

CJIB 30373668

Gerechtshof te Leeuwarden

Arrest

op het hoger beroep tegen de beslissing

van de kantonrechter te Alphen a/d/ Rijn

van 18 augustus 2000

betreffende

[naam] (hierna te noemen: betrokkene),

wonende te [woonplaats].

1. De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie in het arrondissement 's-Gravenhage ongegrond verklaard. De beslissing van de kantonrechter is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2. Het procesverloop

De betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal is in de gelegenheid gesteld een verweerschrift in te dienen, maar heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

Betrokkene heeft bij brief van 7 november 2000 een correctie op het in zijn beroepschrift gestelde aangebracht.

3. Beoordeling

3.1. Aan de betrokkene is bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van fl 180,= opgelegd ter zake van “voor het motorvoertuig van 3500 kg of minder is geen keuringsbewijs afgegeven“, welke gedraging zou zijn verricht op 22 september 1999.

3.2. De betrokkene betwist niet dat hij de gedraging heeft verricht. Wel voert hij aan, dat - in aanmerking genomen dat de auto was gekocht als restauratie-object, de geschatte restauratietijd twee maanden was en dat de periode van twee maanden na afloop van de geldigheidsduur van het APK-bewijs, waarbinnen tegen stilstaan tijdens ongeldigheid van het keuringsbewijs niet wordt opgetreden, ten tijde van de aankoop reeds was verstreken - , het aanvragen van schorsing van het kenteken van de auto, gelet op de geschatte restauratietijd van twee maanden en de minimale duur van een dergelijke schorsing, te weten drie maanden, voor hem geen reële mogelijkheid was.

3.3. Op grond van art. 72, eerste lid en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 dient voor een motorrijtuig waarvoor een kenteken is opgegeven een keuringsbewijs te zijn afgegeven dat zijn geldigheid niet heeft verloren. In het onderhavige geval heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren op 9 mei 1999. De door de betrokkene aangevoerde omstandigheden waaronder de gedraging heeft plaatsgevonden zijn naar het oordeel van het hof niet van dien aard dat zij het opleggen van een administratieve sanctie niet billijken noch dat de sanctie had behoren te worden gematigd. De betrokkene had immers schorsing van het kentekenbewijs kunnen aanvragen (art. 67 WVW 1994), welke schorsing meebrengt dat artikel 72 WVW 1994 gedurende de periode van schorsing niet geldt (artikel 73, eerste lid, sub b, WVW 1994), en vervolgens op grond van het in artikel 69, eerste lid WVW bepaalde, te allen tijde opheffing van de schorsing kunnen verzoeken.

3.4. Met betrekking tot de vraag welke gedraging in de zin van art. 2, eerste lid, WAHV de betrokkene heeft verricht overweegt het hof het volgende. Voor de auto in kwestie was, vóór de datum van de gedraging, een keuringsbewijs afgegeven, doch dit bewijs had reeds vóór 22 september 1999 zijn geldigheid verloren. Derhalve is artikel 72, tweede lid, sub b, WVW 1994 overtreden. Deze gedraging is in de bijlage als bedoeld in artikel 2, eerste lid, WAHV opgenomen onder feitcode K045B (voor het motorrijtuig van 3500 kg of minder heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren). De hoogte van de daarbij behorende sanctie is gelijk aan die welke is gesteld op de bij feitcode K045A gestelde gedraging, welke in de inleidende beschikking is vermeld. Het hof zal derhalve de inleidende beschikking voor zover daarin de feitcode K045A en als gedraging “voor het motorrijtuig van 3500 kg of minder is geen keuringsbewijs afgegeven” is opgenomen, wijzigen. De omschrijving van de gedraging wordt gewijzigd in: “voor het motorrijtuig van 3500 kg of minder heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren” en de feitcode in: K045B. Het hof zal voor het overige het beroep ongegrond verklaren.

4. De beslissing

Het gerechtshof:

vernietigt de beslissing van de kantonrechter en de beslissing van de officier van justitie, voor zover daarbij de feitcode en de omschrijving van de gedraging in de inleidende beschikking in stand zijn gelaten;

wijzigt, met vernietiging van de inleidende beschikking in zoverre, de feitcode in: K045B en de omschrijving van de gedraging in: “voor het motorrijtuig van 3500 kg of minder heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren”;

verklaart het beroep voor het overige ongegrond.

Dit arrest is gewezen door mrs Vellinga, vice-president als voorzitter, Kalsbeek en Huisman, raadsheren, in tegenwoordigheid van mr Hiemstra als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 21 februari 2001.