Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2001:AD8120

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
01-10-2001
Datum publicatie
13-06-2002
Zaaknummer
WAHV 01/00252
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Proceskostenveroordeling
Schadevergoedingsuitspraak
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 5
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WAHV 01/00252

1 oktober 2001

CJIB 33516749

Gerechtshof te Leeuwarden

Arrest

op het hoger beroep tegen de beslissing

van de kantonrechter te Apeldoorn

van 23 april 2001

betreffende

[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),

wonende te [woonplaats].

1. De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie in het arrondissement Zutphen ongegrond verklaard. De beslissing van de kantonrechter is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2. Het procesverloop

De betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld. In het binnen de beroepstermijn binnengekomen aanvullend beroepschrift is verzocht om een behandeling ter zitting.

De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.

De betrokkene heeft schriftelijk een nadere toelichting gegeven op het beroep. Hierbij is verzocht de advocaat-generaal te veroordelen in de proceskosten. Tevens is verzocht om terugbetaling van de reeds door de betrokkene betaalde sanctie vermeerderd met wettelijke rente.

De advocaat-generaal is in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de nadere toelichting op het beroep. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

De zaak is behandeld ter zitting van 17 september 2001. Als gemachtigde van de advocaat-generaal is verschenen mr N.D.P. van der Hoek. De betrokkene is niet verschenen.

3. Beoordeling

3.1. Aan de betrokkene is als kentekenhouder van het voertuig met het kenteken 17-DJ-BS bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van fl 170,- opgelegd ter zake van "overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen (gedragsregel); meer dan 20 km/h en t/m 25 km/h", welke gedraging zou zijn verricht op 7 april 2000 op de Rijksweg A1 - Noordbaan in de gemeente Apeldoorn.

3.2. De betrokkene bestrijdt niet dat voormeld kenteken ten tijde van de onderhavige gedraging op zijn naam was gesteld, doch voert aan dat hij de gedraging niet heeft verricht, omdat een derde - zijn vrouw - zijn auto ter beschikking had.

3.3. Voormeld verweer treft geen doel. Immers, art. 5 WAHV bepaalt, voor zover hier van belang, dat indien is vastgesteld dat de gedraging heeft plaatsgevonden met of door middel van een motorrijtuig waarvoor een kenteken is opgegeven, en - zoals in het onderhavige geval - niet aanstonds is vastgesteld wie daarvan de bestuurder is, de administratieve sanctie wordt opgelegd aan degene op wiens naam het kenteken ten tijde van de gedraging in het kentekenregister was ingeschreven.

3.4. Gelet op de foto's waarmee de gedraging is waargenomen en welke zich bij de gedingstukken bevinden, alsmede gelet op de verklaring van de verbalisant, zoals opgenomen in het zaakoverzicht van het CJIB, is naar de overtuiging van het hof komen vast te staan dat de gedraging is verricht met het voertuig waarvan het kenteken op naam van de betrokkene in het kentekenregister is geregistreerd. Hetgeen de betrokkene aanvoert met betrekking tot de betrouwbaarheid van de waarneming en/of de meting van de gereden snelheid alsmede met betrekking tot de betrouwbaarheid van de kentekenregistratie doet daaraan gelet op het algemene karakter daarvan niet af.

3.5. Gelet op het vorenoverwogene zal het hof de beslissing van de kantonrechter bevestigen. Nu de betrokkene in het ongelijk wordt gesteld, zal het hof zijn verzoek om een kostenveroordeling, alsmede zijn verzoek om terugbetaling van de reeds betaalde sanctie vermeerderd met wettelijke rente, afwijzen.

4. De beslissing

Het gerechtshof:

bevestigt de beslissing van de kantonrechter;

wijst het verzoek van de betrokkene om de advocaat-generaal te veroordelen in de proceskosten af;

wijst het verzoek om terugbetaling van de reeds door de betrokkene betaalde sanctie vermeerderd met wettelijke rente af.

Dit arrest is gewezen door mr Vellinga, in tegenwoordigheid van mr Wijma als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.