Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2000:ZJ0085

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
20-12-2000
Datum publicatie
28-05-2002
Zaaknummer
WAHV 00-00207
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Strafrecht
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 9
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WAHV 00/00207

20 december 2000

CJIB 25804441

Gerechtshof te Leeuwarden

Arrest

op het hoger beroep tegen de beslissing

van de kantonrechter te Lelystad

van 29 mei 2000

betreffende

[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),

wonende te [woonplaats].

1. De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie in het arrondissement Zwolle ongegrond verklaard. De beslissing van de kantonrechter is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2. Het procesverloop

De betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.

De betrokkene is in de gelegenheid gesteld het beroep schriftelijk nader toe te lichten. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

3. Beoordeling

3.1. Aan de betrokkene is bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van ƒ180,-- opgelegd ter zake van 'niet stoppen voor rood licht bij driekleurig verkeerslicht', welke gedraging zou zijn verricht op 19 februari 1999 op de Hogering in de gemeente Almere.

3.2. Betrokkene erkent de verboden gedraging te hebben verricht. Hij beroept zich er echter op gezien de omstandigheden de juiste beslissing te hebben genomen. Als hij gestopt zou zijn voor het verkeerslicht zou hij met zekerheid aangereden zijn door een achter hem met dezelfde snelheid rijdende vrachtwagen.

3.3. Op grond van het ter zake opgemaakte ambtsedig proces-verbaal is aannemelijk, dat de betrokkene ten tijde en ter plaatse van de gedraging reed met een snelheid van ruim 95 km/u.

3.4. Wanneer de betrokkene bij het passeren van het bord met de aanduiding 70 kilometer per uur (dat op ongeveer 250 meter voor het verkeerslicht is geplaatst) zijn snelheid tot deze op dat punt toegestane snelheid zou hebben teruggebracht zou hij zowel zichzelf als, - wanneer deze zich inderdaad vlak achter hem heeft bevonden -, de bestuurder van de vrachtwagen in staat hebben gesteld tijdig voor de stopstreep tot stilstand te komen in de periode dat het verkeerslicht geel licht uitstraalde. Hetgeen betrokkene aanvoert kan derhalve noch rechtvaardiging noch verontschuldiging vormen voor de verboden gedraging.

3.5. De beslissing van de kantonrechter dient derhalve te worden bevestigd.

3.6. Het hof acht geen grond aanwezig voor vergoeding van de kosten van betrokkene, zoals door hem verzocht.

4. De beslissing

Het gerechtshof:

bevestigt de beslissing van de kantonrechter.

Dit arrest is gewezen door mr Vellinga, vice-president, in tegenwoordigheid van mr Wijma als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 20 december 2000.