Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2000:ZJ0066

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
15-11-2000
Datum publicatie
12-06-2002
Zaaknummer
WAHV 00-00199
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Strafrecht
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Kentekenreglement 44
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 2
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
VR 2001, 147
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WAHV 00/00199

15 november 2000

CJIB 24614028

Gerechtshof te Leeuwarden

Arrest

op het hoger beroep tegen de beslissing

van de kantonrechter te Middelburg

van 21 juni 2000

betreffende

[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),

wonende te [woonplaats],

voor wie als gemachtigde optreedt mr C.J. de Wit, wonende te Vlissingen.

1. De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie in het arrondissement Middelburg ongegrond verklaard. De beslissing van de kantonrechter is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2. Het procesverloop

Mr C.J. de Wit heeft, als gemachtigde van de betrokkene, tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.

De gemachtigde heeft schriftelijk een nadere toelichting gegeven op het beroep. De advocaat-generaal is in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de nadere toelichting op het beroep. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

3. Beoordeling

3.1. Aan de betrokkene is bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van ƒ300,= opgelegd ter zake van 'als kentekenhouder het handelaarskenteken niet op de voorgeschreven wijze gebruiken', feitcode K535, welke gedraging zou zijn verricht op 16 december 1998 op de Gildeweg in de gemeente Vlissingen met een voertuig waarop een kentekenplaat met [nummer] was bevestigd. In de bijlage als bedoeld in art. 2 WAHV wordt bij de feitcode K535 als overtreden artikel vermeld: art. 44 van het Kentekenreglement.

3.2. De inleidende beschikking is blijkens de toelichting van verbalisant op het zaakoverzicht en het ter zake door hem op ambtseed opgemaakte proces-verbaal d.d. 5 juni 1999 gebaseerd op de constatering dat betrokkene tegelijkertijd op twee voertuigen dezelfde handelaarskentekenplaten voerde en dus meer dan twee van diezelfde kentekenplaten ter beschikking had.

3.3. In de beschrijving van de gedraging met feitcode K 535 'als kentekenhouder het handelaarskenteken niet op de voorgeschreven wijze gebruiken' wordt onder het hoofd 'overtreden artikel' verwezen naar art. 44 Kentekenreglement. Dit artikel behelst echter geen verbod op het ter beschikking hebben van meer dan twee van dezelfde handelaarskentekens. De bijlage als bedoeld in art. 2 WAHV bevat ook niet een andere gedraging waarmee het beschikken over meer dan twee van dezelfde handelaarskentekens in strijd is. Derhalve is de inleidende beschikking niet gebaseerd op een in art. 2 WAHV bedoelde gedraging.

3.4. Het vorenoverwogene brengt mee, dat de beslissing van de kantonrechter, de beslissing van de officier van justitie en de inleidende beschikking dienen te worden vernietigd.

3.5. Hetgeen in het beroepschrift is aangevoerd met betrekking tot de constatering van de verbalisant dat betrokkene beschikte over meer dan twee handelaarskentekens kan na het vorenoverwogene buiten behandeling blijven.

4. De beslissing

Het gerechtshof:

vernietigt de beslissing van de kantonrechter;

vernietigt de beslissing van de officier van justitie d.d. 29 november 1999, alsmede de beschikking waarbij onder CJIB-nr. 24614028 de administratieve sanctie is opgelegd;

bepaalt dat hetgeen door de betrokkene op de voet van art. 11 WAHV tot zekerheid is gesteld aan deze door de griffier van het kantongerecht wordt gerestitueerd.

Dit arrest is gewezen door mrs Vellinga, vice-president, als voorzitter, Kalsbeek, en Huisman, raadsheren, in tegenwoordigheid van mr Vlietstra als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 15 november 2000.