Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2000:AA8978

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
08-12-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
526/00
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N 2001/25.7 met annotatie van Redactie
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK

Nr. 526/00 8 december 2000

Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, eerste enkelvoudige belastingkamer, op het verzet, gedaan door X te Z, tegen de beschikking van de voorzitter van de belastingkamer van 13 oktober 2000, inzake het beroep tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid particulieren van de belastingdienst te Leeuwarden, gedaan op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen de hem opgelegde beschikking voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting over het jaar 2000.

Ingevolge het bepaalde in artikel 8:41, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht (:Awb) is het bij het hof ingesteld beroep niet-ontvankelijk, indien het verschuldigde griffierecht niet is gestort binnen vier weken, nadat de griffier van het hof degene, die het beroep heeft ingesteld, schriftelijk op de verschuldigdheid daarvan heeft gewezen.

Vaststaat, dat de griffier belanghebbende op het door hem opgegeven adres bij schrijven van 11 juli 2000 en daarna bij aangete kend schrijven d.d. 14 augustus 2000, heeft verzocht het verschuldigde griffierecht te betalen. Aan dit verzoek is geen gevolg gegeven.

Omdat de betaling van het griffierecht is uitgebleven heeft de voorzitter bij voormelde beschikking het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen deze beschikking is door belanghebbende tijdig in verzet gekomen bij een verzetschrift, dat is ingediend op 13 november 2000. De schriftelijke reactie van de inspecteur is op 24 november 2000 ter griffie van het hof ingekomen. Nadien is van belanghebbende op 29 november 2000 nog een brief binnengekomen.

Belanghebbende heeft niet gevraagd om over zijn verzet te worden gehoord, terwijl het hof geen aanleiding heeft gevonden hem uit eigen beweging te horen.

Belanghebbende beschuldigt in zijn verzetschrift de raadsheren van het gerechtshof in Leeuwarden van corruptie. Belanghebbende stelt om die reden geen griffierecht te hebben betaald.

In zijn verzetschrift stelt belanghebbende voorts het gehele gerechtshof te wraken.

Op grond van artikel 8:15 Awb kan een partij elk van de rechters die een zaak behandelen wraken op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Op grond van het tweede lid van artikel 8:16 Awb dient dit verzoek te worden gemotiveerd. Belanghebbende motiveert zijn verzoek, anders dan te stellen dat de raadsheren van het gerechtshof Leeuwarden corrupt zijn, niet. Nu het verzoek bovendien is gericht tegen alle leden van gerechtshof, gaat het hof, aan dit in algemene bewoordingen gedane verzoek, als niet gemotiveerd, noch gespecificeerd, voorbij.

Belanghebbende erkent dat hij het griffierecht niet heeft voldaan. Van een situatie als bedoeld in de laatste zin van het tweede lid van artikel 8:41 waarbij redelijkerwijs niet van verzuim kan worden gesproken, is niet gebleken. Derhalve heeft de voorzitter belanghebbende terecht in zijn beroep niet ontvangen.

Op grond van het vorenoverwogene dient te worden beslist als volgt:

Het gerechtshof, uitspraak doende, verklaart het verzet ongegrond.

Gedaan op 8 december 2000 door prof. mr. Aardema, vice_president, lid van de eerste enkelvoudige belastingkamer, in de tegenwoordigheid van de griffier Lorist en ondertekend door voornoemde vice_president en door voornoemde griffier.

Uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 december 2000 te Leeuwarden door mr.Drion, raadsheer.

Op 13 december 2000 afschrift aangetekend verzonden aan beide partijen.

De griffier van het gerechtshof te Leeuwarden.