Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2020:2600

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
31-12-2020
Datum publicatie
21-01-2021
Zaaknummer
2200430319
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Meer en Vaartverweer. Aan de verdachte is tenlastegelegd het doen van een valse aangifte, inhoudende dat hij het slachtoffer is geworden van een straatroof waarbij zijn telefoon is gestolen. Daarnaast is tenlastegelegd de oplichting van de verzekeringsmaatschappij, zodat hij een schadebedrag uitgekeerd zou krijgen. Het hof acht het door de verdachte geschetste, met stukken onderbouwde alternatieve scenario, dat niet strijdig is met de bewijsmiddelen, niet onaannemelijk. De verdachte wordt vrijgesproken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-004303-19

Parketnummer: 10-205988-18

Datum uitspraak: 31 december 2020

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Rotterdam van 9 september 2019 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1996,

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van dit hof.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder 1 en 2 tenlastegelegde veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 60 uren, subsidiair 30 dagen hechtenis.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - tenlastegelegd dat:

1.
hij op of omstreeks 20 augustus 2018 te Rotterdam aangifte heeft gedaan dat een strafbaar feit is gepleegd, door op het politiebureau, Doelwater 5, te stellen dat hij slachtoffer is geworden van een straatroof, die op 20 augustus 2018 zou hebben plaatsgevonden, waarbij hij onder dwang en/of dreiging zijn telefoon, een i-Phone X, aan twee mannen heeft afgestaan, wetende dat dat strafbare feit niet is gepleegd;

2.
hij in de periode van 20 augustus 2018 tot 20 september 2018 te Rotterdam, althans in Nederland met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (een medewerker van) Chubb European Group Limited heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, het verlenen van een dienst, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld, te weten het uitkeren van een schadebedrag, door telefonisch melding te maken van een straatroof waarbij hij, verdachte, schade zou hebben geleden, te weten het verlies van zijn telefoon, een iPhone X, en (vervolgens) voornoemde melding te onderbouwen met een door hem, verdachte, gedane (valse) aangifte.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte zal worden vrijgesproken van het onder 1 en 2 tenlastegelegde.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Vrijspraak

Met de advocaat-generaal en de raadsman is het hof van oordeel dat de verdachte van het onder 1 en 2 tenlastegelegde dient te worden vrijgesproken.

Daartoe overweegt het hof het volgende.

De verdachte heeft verklaard dat hij over twee dezelfde type telefoons beschikte (iPhone X) en dat hij mogelijk een ander toestel in gebruik had dan hij veronderstelde. Hierdoor heeft hij bij de aangifte abusievelijk de gegevens van het verkeerde toestel – te weten de gegevens van het toestel dat nog feitelijk bij hem in gebruik was - aan de politie verstrekt.

Het hof stelt vast dat het door de verdachte geschetste scenario niet strijdig is met de zich in het dossier bevindende bewijsmiddelen. De verdachte heeft zijn verklaring ter terechtzitting in hoger beroep bovendien met stukken onderbouwd. Het hof acht het door de verdachte geschetste scenario niet onaannemelijk.

Naar het oordeel van het hof is derhalve niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 en 2 is tenlastegelegd, zodat de verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Dit arrest is gewezen door mr. L.C. van Walree, mr. D.M. Thierry en R. van der Hoeven, in bijzijn van de griffier mr. L.E.M. Marsman.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 31 december 2020.

Mr. R. van der Hoeven is buiten staat dit arrest te ondertekenen.

Mr. L.E.M. Marsman is buiten staat dit arrest te ondertekenen.