Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2019:773

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
22-03-2019
Datum publicatie
11-04-2019
Zaaknummer
2200439917
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Schorsing bevel voorlopige hechtenis onder voorwaarden in TBS-zaak

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-004399-17

Parketnummer: 09-842453-16

Datum beslissing: 22 maart 2019

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Beslissing schorsing voorlopige hechtenis

gegeven naar aanleiding van een daartoe strekkend mondeling verzoek, gedaan ter terechtzitting van 22 maart 2019 in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [plaats] op [dag] 1971,

thans gedetineerd in Den Haag PPC te 's-Gravenhage.

Het verzoek

Ter terechtzitting is namens de verdachte verzocht het bevel tot zijn voorlopige hechtenis te schorsen.

De raadsvrouw heeft ter toelichting op het verzoek aangevoerd dat de psychose bij verdachte door de medicatie inmiddels volledig in remissie is en verdachte gemotiveerd is om een ambulante psychiatrische/psychologische behandeling te ondergaan. Voorts heeft de raadsvrouw aangevoerd dat verdachte bij zijn broer, [naam], kan verblijven.

De advocaat-generaal mr. H.I. den Hartog heeft ter terechtzitting geconcludeerd tot afwijzing van het verzoek.

Beoordeling van het verzoek

Naar het oordeel van het hof is het verzoek van de verdachte voor toewijzing vatbaar.

Gelet op de huidige stand van zaken, is het hof van oordeel dat er thans geen omstandigheden aanwezig zijn die aan toewijzing van het verzoek in de weg staan.

Het hof zal derhalve het bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte schorsen en aan die schorsing de na te melden algemene voorwaarden en de na te melden bijzondere voorwaarden verbinden.

BESLISSING

Het hof:

Wijst het verzoek tot schorsing van het bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte toe.

Schorst het bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte met ingang van

donderdag 28 maart 2019 te 09.00 uur

onder de voorwaarde dat de verdachte de na te melden algemene voorwaarden en de na te melden bijzondere voorwaarden nakomt.

Stelt als algemene voorwaarden dat de verdachte:

1) indien de opheffing van de schorsing mocht worden bevolen, zich aan de tenuitvoerlegging van het bevel tot voorlopige hechtenis niet zal onttrekken;

2) ingeval hij wegens het feit, waarvoor de voorlopige hechtenis is bevolen, tot andere dan vervangende hechtenis mocht worden veroordeeld, zich aan de tenuitvoerlegging daarvan niet zal onttrekken;

3) aan iedere oproeping in deze zaak vanwege de justitie of politie gevolg zal geven;

4) zich gedurende de schorsing niet aan een misdrijf zal schuldig maken.

Stelt als bijzondere voorwaarden dat de verdachte:

1) zich zal houden aan de aanwijzingen, te geven door of namens Reclassering Nederland;

2) zich daartoe bij de reclassering zal melden en zal blijven melden zo lang en zo frequent als de reclassering dat nodig acht;

3) zal verblijven bij zijn broer [gegevens broer].

Geeft opdracht aan de Reclassering Nederland tot het houden van toezicht op de naleving van voormelde bijzondere voorwaarden en de verdachte ten behoeve daarvan te begeleiden.

Deze beslissing is gegeven door mrs. G. Knobbout, A.S.I. van Delden en W.M. Limborgh, in bijzijn van de griffier A. van der Schalk.

Deze beslissing is ondertekend door de voorzitter en de griffier.