Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2019:2095

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
19-03-2019
Datum publicatie
09-08-2019
Zaaknummer
22-000824-18
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Artikel 273f, lid 1, onder 2°, 5° en 8° Sr . Mensenhandel (seksuele uitbuiting) in vereniging met 2 anderen van 2 minderjarigen gedurende 3 en 8 maanden; afpersing door dwingen tot afsluiten van vier telefoonabonnementen. Veroordeling tot 24 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-000824-18

Parketnummer: 10-754514-17

Datum uitspraak: 19 maart 2019

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 21 februari 2018 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Suriname) op [geboortejaar] 1994,

door de raadsman opgegeven adres van de verdachte: [x].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van dit hof op 5 maart 2019.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen namens de verdachte en namens de benadeelde partij naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vierentwintig maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren, met aftrek van voorarrest. Voorts is beslist omtrent de vordering van de benadeelde partij als nader omschreven in het vonnis waarvan beroep.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1:
hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2015 tot en met 31 december 2016 te Rotterdam en/of Nieuwegein en/of Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

[aangeefster 1] (geboren op [geboortejaar] 2000) heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [aangeefster 1], terwijl die [aangeefster 1] de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt en/of

[aangeefster 1] (geboren op [geboortejaar] 2000) ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, dan wel ten aanzien van die [aangeefster 1] enige handeling heeft ondernomen waarvan hij en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [aangeefster 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die handelingen, terwijl die [aangeefster 1] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt en/of

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van [aangeefster 1] (geboren op [geboortejaar] 2000) met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [aangeefster 1] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

immers hebben/heeft hij, verdachte, en/of een of meer van zijn mededader(s)

- die [aangeefster 1] één of meer (naakt)foto(s) van zichzelf laten maken ten behoeve van (een) (seks)advertentie(s), en/of

- ( vervolgens) (een) profiel(en) en/of advertentie(s) met (naakt)foto's en/of afbeeldingen (van die [aangeefster 1]) waarin seksuele handelingen tegen betaling werden aangeboden gemaakt en/of laten maken, en/of die advertentie op internet geplaatst en/of laten plaatsen ([www]), en/of

- die profiel(en) en/of advertentie(s) beheerd door die te activeren, op te waarderen, op te hogen, en/of

- een telefoon voor die [aangeefster 1] aangeschaft waarop klanten naar aanleiding van die profiel(en) en/of advertentie(s), konden bellen, en/of

- ( een) afspra(a)k(en) gemaakt met één of meer klant(en) die reageerden op die profiel(en) en/of advertentie(s) van die [aangeefster 1], over het tijdstip van de (prostitutie)afspraak, en/of de te verrichten seksuele handeling(en) en/of de prijs die daarvoor betaald moest worden, en/of (vervolgens)

- die gemaakte afspraken met de klanten medegedeeld aan die [aangeefster 1], en/of (aldus) bepaald welke seksuele handelingen en/of met welke perso(o)n(en) en/of wanneer zij prostitutiewerkzaamheden diende te verrichten, en/of - die [aangeefster 1] (met de auto) naar klanten gebracht en/of (vervolgens) daar weer opgehaald, en/of

- het door die [aangeefster 1] in de prostitutie verdiende geld verdeeld onder hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) en/of die [aangeefster 1];

subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:


[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of een of meer andere perso(o)n(en) op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 januari 2015 tot en met 31 december 2016 te Rotterdam en/of Nieuwegein en/of Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

[aangeefster 1] (geboren op [geboortejaar] 2000) heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [aangeefster 1], terwijl die [aangeefster 1] de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt en/of

[aangeefster 1] (geboren op [geboortejaar] 2000) ertoe heeft/hebben gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, dan wel ten aanzien van die [aangeefster 1] enige handeling heeft/hebben ondernomen waarvan hij/zij en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [aangeefster 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die handelingen, terwijl die [aangeefster 1] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt en/of

opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit seksuele handelingen van [aangeefster 1] (geboren op [geboortejaar] 2000) met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [aangeefster 1] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, immers hebben/heeft hij, verdachte(n)([medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2]) en/of een of meer van zijn/hun mededader(s)

- die [aangeefster 1] één of meer (naakt)foto(s) van zichzelf laten maken ten behoeve van (een) (seks)advertentie(s), en/of

- ( vervolgens) (een) profiel(en) en/of advertentie(s) met (naakt)foto's en/of afbeeldingen (van die [aangeefster 1]) waarin seksuele handelingen tegen betaling werden aangeboden gemaakt en/of laten maken, en/of die advertentie op internet geplaatst en/of laten plaatsen ([www]), en/of

- die profiel(en) en/of advertentie(s) beheerd door die te activeren, op te waarderen, op te hogen, en/of

- een telefoon voor die [aangeefster 1] aangeschaft waarop klanten naar aanleiding van die profiel(en) en/of advertentie(s), konden bellen, en/of

- ( een) afspra(a)k(en) gemaakt met één of meer klant(en) die reageerden op die profiel(en) en/of advertentie(s) van die [aangeefster 1], over het tijdstip van de (prostitutie)afspraak, en/of de te verrichten seksuele handeling(en) en/of de prijs die daarvoor betaald moest worden, en/of (vervolgens)

- die gemaakte afspraken met de klanten medegedeeld aan die [aangeefster 1], en/of (aldus) bepaald welke seksuele handelingen en/of met welke perso(o)n(en) en/of wanneer zij prostitutiewerkzaamheden diende te verrichten, en/of - die [aangeefster 1] (met de auto) naar klanten gebracht en/of (vervolgens) daar weer opgehaald, en/of

- het door die [aangeefster 1] in de prostitutie verdiende geld verdeeld onder hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) en/of die [aangeefster 1];

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte op/in of omstreeks de periode van 01 januari 2015 tot en met 31 december 2016 te Rotterdam en/of Nieuwegein en/of Amsterdam, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest, door

- die [aangeefster 1] (met de auto) naar klanten te brengen en/of (vervolgens) daar weer op te halen, en/of

- het door die [aangeefster 1] in de prostitutie verdiende geld te verdelen onder hem, verdachte en/of die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of een of meer andere perso(o)n(en) en/of die [aangeefster 1];

2.
hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2016 tot en met 20 april 2017 te Rotterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

[aangeefster 2] (geboren op [geboortejaar] 1999) heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [aangeefster 2], terwijl die [aangeefster 2] de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt en/of

[aangeefster 2] (geboren op [geboortejaar] 1999) ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, dan wel ten aanzien van die [aangeefster 2] enige handeling heeft ondernomen waarvan hij en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [aangeefster 2] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die handelingen, terwijl die [aangeefster 2] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt en/of

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van [aangeefster 2] (geboren op [geboortejaar] 1999) met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [aangeefster 2] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

- die [aangeefster 2] één of meer (naakt)foto('s) van zichzelf laten maken en/of die [aangeefster 2] opgedragen dergelijke foto('s) naar verdachte en/of zijn mededader(s) te sturen, en/of

- gedreigd de dochter van die [aangeefster 2] "iets aan te doen" als ze geen foto’s van zichzelf naar verdachte en/of zijn mededader(s) zou sturen, en/of

- afspraken gemaakt met die [aangeefster 2] over welke seksuele handelingen zij moest verrichten bij de klanten en/of de prijs die [aangeefster 2] voor die seksuele handelingen moest vragen, en/of

- ( een) afspra(a)k(en) gemaakt met één of meer klant(en) die reageerden op de profiel(en) in de seksadvertenties van die [aangeefster 2], over het tijdstip van de (prostitutie)afspraak, en/of de te verrichten seksuele handeling(en) en/of de prijs die daarvoor betaald moest worden en/of (vervolgens)

- die gemaakte afspraken met de klanten medegedeeld aan die [aangeefster 2], en/of (aldus) bepaald welke seksuele handelingen en/of met welke perso(o)n(en) en/of wanneer zij prostitutiewerkzaamheden diende te verrichten, en/of - die [aangeefster 2] (met de auto) naar klanten gebracht en/of (vervolgens) daar weer opgehaald, en/of

- instructies gegeven aan die [aangeefster 2] over de kleding die zij moest dragen en/of de make-up die zij wel/niet op moest doen, en/of

- het door die [aangeefster 2] in de prostitutie verdiende geld verdeeld onder hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) en/of die [aangeefster 2];

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:


[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of een of meer andere perso(o)n(en) op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 juni 2016 tot en met 20 april 2017 te Rotterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

[aangeefster 2] (geboren op [geboortejaar] 1999) heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [aangeefster 2], terwijl die [aangeefster 2] de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt en/of

[aangeefster 2] (geboren op [geboortejaar] 1999) ertoe heeft/hebben gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, dan wel ten aanzien van die [aangeefster 2] enige handeling heeft/hebben ondernomen waarvan hij/zij en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [aangeefster 2] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die handelingen, terwijl die [aangeefster 2] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt en/of

opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit seksuele handelingen van [aangeefster 2] (geboren op [geboortejaar] 1999) met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [aangeefster 2] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

immers heeft/hebben verdachte(n)([medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2]) en/of een of meer van zijn/hun mededader(s)

- die [aangeefster 2] één of meer (naakt)foto('s) van zichzelf laten maken en/of die [aangeefster 2] opgedragen dergelijke foto('s) naar verdachte en/of zijn mededader(s) te sturen, en/of

- gedreigd de dochter van die [aangeefster 2] "iets aan te doen" als ze geen foto’s van zichzelf naar verdachte en/of zijn mededader(s) zou sturen, en/of

- afspraken gemaakt met die [aangeefster 2] over welke seksuele handelingen zij moest verrichten bij de klanten en/of de prijs die [aangeefster 2] voor die seksuele handelingen moest vragen, en/of

- ( een) afspra(a)k(en) gemaakt met één of meer klant(en) die reageerden op de profiel(en) in de seksadvertenties van die [aangeefster 2], over het tijdstip van de (prostitutie)afspraak, en/of de te verrichten seksuele handeling(en) en/of de prijs die daarvoor betaald moest worden en/of (vervolgens)

- die gemaakte afspraken met de klanten medegedeeld aan die [aangeefster 2], en/of (aldus) bepaald welke seksuele handelingen en/of met welke perso(o)n(en) en/of wanneer zij prostitutiewerkzaamheden diende te verrichten, en/of - die [aangeefster 2] (met de auto) naar klanten gebracht en/of (vervolgens) daar weer opgehaald, en/of

- instructies gegeven aan die [aangeefster 2] over de kleding die zij moest dragen en/of de make-up die zij wel/niet op moest doen, en/of

- het door die [aangeefster 2] in de prostitutie verdiende geld verdeeld onder hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) en/of die [aangeefster 2];

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte op/in of omstreeks de periode van 1 juni 2016 tot en met 20 april 2017 te Rotterdam, in elk geval in Nederland meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest, door

- die [aangeefster 2] (met de auto) naar klanten te brengen en/of (vervolgens) daar weer op te halen, en/of

- het door die [aangeefster 2] in de prostitutie verdiende geld te verdelen onder hem, verdachte of die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of een of meer andere perso(o)n(en) en/of die [aangeefster 2];

3:
hij op of omstreeks 02 februari 2017 te 's-Gravenhage tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [aangever 3] heeft gedwongen tot de afgifte van één of meerdere mobiele telefoon(s) (iPhone 7), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [aangever 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en/of het aangaan van een of meer schulden (bij een of meer telefoonwinkels en/of telecomproviders), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s);

- die [aangever 3] heeft gedwongen om in een auto te stappen, en/of

- die [aangever 3] dreigend de woorden heeft toegevoegd: "Als je niet instapt steek ik je neer", althans woorden van gelijke aard of strekking, en/of

- die [aangever 3] heeft/hebben vervoerd/vergezeld naar (een) telefoonwinkel(s), en/of

- ( vervolgens) die [aangever 3] (telkens) de opdracht heeft/hebben gegeven telefoonabonnement(en) af te sluiten en de (daarbij behorende) telefoon(s) af te dragen aan verdachte en/of zijn mededader(s), en/of

- ( telkens) door hun/zijn (gezamenlijke) aanwezigheid en/of houding een dusdanig overwicht heeft/hebben uitgeoefend dat hij/zij voor die [aangever 3] een bedreigende situatie heeft/hebben geschapen.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden bevestigd onder aanvulling van gronden, te weten met toevoeging als bewijsmiddel de waarneming van de gelijkenis van de verdachte op de SKDB-staat d.d. 19 januari 2018 met de als dader van het onder 3 ten laste gelegde feit herkende persoon op foto 11 in het strafdossier.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 primair, 2 primair en 3 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1:
hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2015 1 mei 2016 tot en met 31 december 2016 te Rotterdam en/of Nieuwegein en/of Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

[aangeefster 1] (geboren op [geboortejaar] 2000) heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [aangeefster 1], terwijl die [aangeefster 1] de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt en/of

[aangeefster 1] (geboren op [geboortejaar] 2000) ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, dan wel ten aanzien van die [aangeefster 1] (geboren op [geboortejaar] 2000) enige handeling heeft tondernomen waarvan hij en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [aangeefster 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [aangeefster 1] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt en/of

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van [aangeefster 1] (geboren op [geboortejaar] 2000) met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [aangeefster 1] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

immers hebben/heeft hij, verdachte, en/of een of meer van zijn mededader(s)

- die [aangeefster 1] één of meer (naakt)foto(s) van zichzelf laten maken ten behoeve van (een) (seks)advertentie(s), en/of

- (vervolgens) (een) profiel(en) en/of advertentie(s) met (naakt)foto's en/of afbeeldingen (van die [aangeefster 1]) waarin seksuele handelingen tegen betaling werden aangeboden gemaakt en/of laten maken, en/of die advertentie op internet geplaatst en/of laten plaatsen ([www]), en/of

- die profiel(en) en/of advertentie(s) beheerd door die te activeren, op te waarderen, op te hogen, en/of

- een telefoon voor die [aangeefster 1] aangeschaft waarop klanten naar aanleiding van die profiel(en) en/of advertentie(s), konden bellen, en/of

- (een) afspra(a)k(en) gemaakt met één of meer klant(en) die reageerden op die profiel(en) en/of advertentie(s) van die [aangeefster 1], over het tijdstip van de (prostitutie)afspraak, en/of de te verrichten seksuele handeling(en) en/of de prijs die daarvoor betaald moest worden, en/of (vervolgens)

- die gemaakte afspraken met de klanten medegedeeld aan die [aangeefster 1], en/of (aldus) bepaald welke seksuele handelingen en/of met welke perso(o)n(en) en/of wanneer zij prostitutiewerkzaamheden diende te verrichten, en/ofdie [aangeefster 1] (met de auto) naar klanten gebracht en/of (vervolgens) daar weer opgehaald, en/of

- het door die [aangeefster 1] in de prostitutie verdiende geld verdeeld onder hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) en/of die [aangeefster 1];

2.
hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2016 tot 1 september 2016 20 april 2017 te Rotterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

[aangeefster 2] (geboren op [geboortejaar] 1999) heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [aangeefster 2], terwijl die [aangeefster 2] de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt en/of

[aangeefster 2] (geboren op [geboortejaar] 1999) ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, dan wel ten aanzien van die [aangeefster 2] (geboren op [geboortejaar] 1999) enige handeling heeft ondernomen waarvan hij en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [aangeefster 2] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [aangeefster 2] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt en/of

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van [aangeefster 2] (geboren op [geboortejaar] 1999) met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [aangeefster 2] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of een of meer van zijn mededader(s)

- die [aangeefster 2] één of meer (naakt)foto('s) van zichzelf laten maken en/of die [aangeefster 2] opgedragen dergelijke foto('s) naar verdachte en/of zijn mededader(s) te sturen, en/of

- gedreigd de dochter van die [aangeefster 2] "iets aan te doen" als ze geen foto’s van zichzelf naar verdachte en/of zijn mededader(s) zou sturen, en/of

- afspraken gemaakt met die [aangeefster 2] over welke seksuele handelingen zij moest verrichten bij de klanten en/of de prijs die [aangeefster 2] voor die seksuele handelingen moest vragen, en/of

- (een) afspra(a)k(en) gemaakt met één of meer klant(en) die reageerden op de profiel(en) in de seksadvertenties van die [aangeefster 2], over het tijdstip van de (prostitutie)afspraak, en/of de te verrichten seksuele handeling(en) en/of de prijs die daarvoor betaald moest worden en/of (vervolgens)

- die gemaakte afspraken met de klanten medegedeeld aan die [aangeefster 2], en/of (aldus) bepaald welke seksuele handelingen en/of met welke perso(o)n(en) en/of wanneer zij prostitutiewerkzaamheden diende te verrichten, en/ofdie [aangeefster 2] (met de auto) naar klanten gebracht en/of (vervolgens) daar weer opgehaald, en/of

- instructies gegeven aan die [aangeefster 2] over de kleding die zij moest dragen en/of de make-up die zij wel/niet op moest doen, en/of

- het door die [aangeefster 2] in de prostitutie verdiende geld verdeeld onder hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) en/of die [aangeefster 2];

3:
hij op of omstreeks 02 februari 2017 te 's-Gravenhage tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [aangever 3] heeft gedwongen tot de afgifte van één of meerdere mobiele telefoon(s) (iPhone 7), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [aangever 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en/of het aangaan van een of meer schulden (bij een of meer telefoonwinkels en/of telecomproviders), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s);

- die [aangever 3] heeft gedwongen om in een auto te stappen, en/of

- die [aangever 3] dreigend de woorden heeft toegevoegd: "Als je niet instapt steek ik je neer", althans woorden van gelijke aard of strekking, en/of

- die [aangever 3] heeft/hebben vervoerd/vergezeld naar (een) telefoonwinkel(s), en/of

- (vervolgens) die [aangever 3] (telkens) de opdracht heeft/hebben gegeven telefoonabonnement(en) af te sluiten en de (daarbij behorende) telefoon(s) af te dragen aan verdachte en/of zijn mededader(s), en/of

- (telkens) door hun/zijn (gezamenlijke) aanwezigheid en/of houding een dusdanig overwicht heeft/hebben uitgeoefend dat hij/zij voor die [aangever 3] een bedreigende situatie heeft/hebben geschapen.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het onder 1 primair en 2 primair bewezen verklaarde levert op telkens:

de voortgezette handeling van:

mensenhandel als omschreven in artikel 273f, lid 1 sub 2° van het Wetboek van Strafrecht, terwijl de persoon ten aanzien van wie het feit wordt gepleegd de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt en terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer personen;

mensenhandel als omschreven in artikel 273f, lid 1 sub 5° van het Wetboek van Strafrecht, terwijl de persoon ten aanzien van wie het feit wordt gepleegd de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt en terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer personen;

mensenhandel als omschreven in artikel 273f, lid 1 sub 8° van het Wetboek van Strafrecht, terwijl de persoon ten aanzien van wie het feit wordt gepleegd de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt en terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer personen.

Het onder 3 bewezen verklaarde levert op:

afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan mensenhandel van twee minderjarige slachtoffers. Hij heeft er door zijn handelwijze, te weten het vervoeren in een auto samen met zijn mededader(s) van de minderjarige slachtoffers naar prostituanten aan bijgedragen dat de slachtoffers tegen betaling seks met de prostituanten hebben gehad. De verdachte kreeg betaald uit de met de seks met de prostituanten verdiende opbrengsten. Aldus heeft hij geprofiteerd van de uitbuiting van deze minderjarige slachtoffers.

Seksuele uitbuiting is een zeer ernstig feit, waarbij de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer geheel ondergeschikt wordt gemaakt aan het geldelijk gewin van de uitbuiters. Slachtoffers van dergelijke feiten kunnen doorgaans nog lange tijd de psychische gevolgen ervan ondervinden.

Het hof heeft in strafverzwarende zin meegewogen dat de verdachte tezamen met anderen de strafbare feiten heeft gepleegd.

In strafmatigende zin heeft het hof meegewogen de feitelijk geringere rol van de verdachte ten opzichte van de anderen.

De verdachte heeft zich daarnaast samen met een ander schuldig gemaakt aan afpersing van [aangever 3], waarbij het slachtoffer na te zijn bedreigd met een mes, is gedwongen tot vier keer toe telefoonabonnementen af te sluiten in telefoonwinkels en vervolgens de telefoons af te geven aan de verdachte en zijn medeverdachte.

De verdachte heeft door aldus te handelen ernstig inbreuk gemaakt op de lichamelijke en psychische integriteit van [aangever 3] en hem gevoelens van angst en onveiligheid bezorgd zoals is gebleken uit de door slachtoffer [aangever 3] ter terechtzitting in hoger beroep voorgedragen slachtofferverklaring. Hij heeft verklaard dat hij - ondanks gesprekken met diverse psychologen - nog steeds veel last heeft van hetgeen hem is overkomen. Zijn vertrouwen in de medemens is ernstig geschaad. Ook voelt het slachtoffer zich niet meer veilig op straat.

De verdachte heeft zich bij zijn handelen laten leiden door de zucht naar financieel gewin, zonder er bij stil te staan dat slachtoffers van delicten als het onderhavige in de regel nog geruime tijd lijden onder de gevolgen van hetgeen hun is aangedaan. Het hof rekent dit de verdachte zwaar aan.

Het hof heeft in het nadeel van de verdachte acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 18 februari 2019, waaruit blijkt dat de verdachte eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten. Dat heeft hem er kennelijk niet van weerhouden de onderhavige feiten te plegen.

Ofschoon het hof ten aanzien van de feiten 1 en 2 minder feitelijke handelingen bewezen acht dan de rechtbank, is het hof - alles afwegende en in het bijzonder gelet op de ernst van de bewezenverklaarde feiten - van oordeel dat de door de rechtbank opgelegde gevangenisstraf een en ander zoals hierna genoemd in het dictum desalniettemin een passende en geboden reactie vormt. Het voorwaardelijke strafdeel dient ertoe recidive in de toekomst te voorkomen.

Vordering tot schadevergoeding [aangever 3]

In het onderhavige strafproces heeft [aangever 3] zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële schade als gevolg van het aan de verdachte onder 3 ten laste gelegde, tot een bedrag van € 2.960,29.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot dit in eerste aanleg gevorderde en in hoger beroep gehandhaafde bedrag € 2.960,29.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot integrale toewijzing van de vordering van de benadeelde partij, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De raadsman van de verdachte heeft, zonder inhoudelijk op de vordering in te gaan, geconcludeerd tot afwijzing van de vordering van de benadeelde partij.

Naar het oordeel van het hof heeft de benadeelde partij aangetoond dat de gestelde materiële schade is geleden en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het onder 3 bewezen verklaarde. De vordering van de benadeelde partij zal derhalve hoofdelijk worden toegewezen, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente over dit bedrag vanaf 2 februari 2017 tot aan de dag der algehele voldoening.

Dit brengt mee dat de verdachte dient te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met de vordering heeft gemaakt, welke kosten het hof vooralsnog begroot op nihil, en in de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [aangever 3]

Nu vaststaat dat de verdachte tot een bedrag van € 2.960,29 aansprakelijk is voor de schade die door het bewezen verklaarde is toegebracht, zal het hof aan de verdachte de hoofdelijke verplichting opleggen dat bedrag aan de Staat te betalen ten behoeve van het slachtoffer [aangever 3].

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b,14c, 36f, 56, 57, 63, 273f, 312 en 317 van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 primair, 2 primair en 3 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 primair, 2 primair en 3 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 (vierentwintig) maanden.

Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 6 (zes) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Vordering van de benadeelde partij [aangever 3]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [aangever 3] ter zake van het onder 3 bewezen verklaarde tot het bedrag van € 2.960,29 (tweeduizend negenhonderdzestig euro en negenentwintig cent) ter zake van materiële schade, waarvoor de verdachte met de mededader hoofdelijk voor het gehele bedrag aansprakelijk is, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [aangever 3], ter zake van het onder 3 bewezen verklaarde een bedrag te betalen van € 2.960,29 (tweeduizend negenhonderdzestig euro en negenentwintig cent) als vergoeding voor materiële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 39 (negenendertig) dagen hechtenis, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat indien en voor zover de verdachte of zijn mededader(s) aan een van beide betalingsverplichtingen hebben voldaan, de andere vervalt.

Bepaalt de aanvangsdatum van de wettelijke rente voor de materiële schade op 2 februari 2017.

Dit arrest is gewezen door M.I. Veldt-Foglia, mr. C.P.E.M. Fonteijn-Van der Meulen en mr. M.A.J. van de Kar, in bijzijn van de griffier mr. C.M.A. Ellens-Veenhof.

Mr. C.P.E.M. Fonteijn-Van der Meulen is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 19 maart 2019.