Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2018:686

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
01-02-2018
Datum publicatie
04-04-2018
Zaaknummer
22-003974-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Art. 273f Sr. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van een minderjarig slachtoffer, door haar te bewegen zich beschikbaar te stellen tot het tegen betaling verrichten van seksuele handelingen met een derde. Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 121 dagen, waarvan 120 voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren, met aftrek van voorarrest. Tevens tot een taakstraf voor de duur van 180 uren, subsidiair 90 dagen hechtenis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-003974-17

Parketnummer: 10-750136-16

Datum uitspraak: 1 februari 2018

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 11 september 2017 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortejaar] 1986,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van dit hof op 18 januari 2018.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 4 maart 2016 tot en met 8 maart 2016 te Rotterdam en/of Den Haag en/of Zoetermeer, in elk geval in Nederland,

(lid 1, onder 2°)
[slachtoffer] (geboren [geboortedatum] 1998) en/of (een) andere(n) heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer] en/of die andere(n), terwijl die [slachtoffer] en/of die andere(n) de leeftijd van achttien jaren nog niet had(den) bereikt, en/of

(lid 1, onder 5°)
[slachtoffer] (geboren [geboortedatum] 1998) en/of (een) andere(n) ertoe heeft/hebben gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, dan wel ten aanzien van die [slachtoffer] en/of (een) andere(n) enige handeling heeft ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer] en/of die andere(n) zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het verrichten van die handelingen, terwijl die [slachtoffer] en/of die andere(n) de leeftijd van achttien jaren nog niet had/hadden bereikt, en/of

(lid 1, onder 8°)
Opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit seksuele handelingen van [slachtoffer] (geboren [geboortedatum] 1998) en/of (een) andere(n) met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [slachtoffer] en/of die andere(n) de leeftijd van achttien jaren nog niet had/hadden bereikt

immers heeft/is hij, verdachte
- een escortbureau (te weten: [x]) gestart, en/of
- door middel van/uit naam van dat escortbureau contact gehad met die [slachtoffer] en/of die andere(n), en/of
- aan die [slachtoffer] en/of die andere(n) werk in de prostitutie en/of escort aangeboden, en/of
- foto's van die [slachtoffer] en/of die andere(n) gemaakt en/of laten maken ten behoeve van een profiel en/of (seks)advertentie, en/of
- (een) profiel(en)/(seks)advertentie(s) op internet ([www] en/of [www]) geplaatst waarin escortservices werden aangeboden, en/of
- instructies gegeven aan die [slachtoffer] over escort en/of hotelontvangst van klanten, en/of
- voor die [slachtoffer] en/of die andere(n) met (een) klant(en) (telefonisch) (een) afspra(a)k(en) gemaakt en/of
- die [slachtoffer] en/of die andere(n) naar die afspraken vervoerd, gebracht en/of gereden, en/of laten vervoeren, brengen en/of rijden
- die [slachtoffer] en/of die andere(n) opgedragen haar/hun verdiende geld aan hem, verdachte, af te geven.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden bevestigd behoudens ten aanzien van de opgelegde straf en dat de verdachte ter zake van het hem ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij in of omstreeks de periode van 4 maart 2016 tot en met 8 maart 2016 te Rotterdam en/of Den Haag en/of Zoetermeer, in elk geval in Nederland,

(lid 1, onder 2°)
[slachtoffer] (geboren [geboortedatum] 1998) en/of (een) andere(n) heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer] en/of die andere(n), terwijl die [slachtoffer] en/of die andere(n) de leeftijd van achttien jaren nog niet had(den) bereikt, en/of

(lid 1, onder 5°)
[slachtoffer] (geboren [geboortedatum] 1998) en/of (een) andere(n) ertoe heeft/hebben gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, dan wel ten aanzien van die [slachtoffer] en/of (een) andere(n) enige handeling heeft ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer] en/of die andere(n) zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het verrichten van die handelingen, terwijl die [slachtoffer] en/of die andere(n) de leeftijd van achttien jaren nog niet had/hadden bereikt, en/of

(lid 1, onder 8°)
opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit seksuele handelingen van [slachtoffer] (geboren [geboortedatum] 1998) en/of (een) andere(n) met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [slachtoffer] en/of die andere(n) de leeftijd van achttien jaren nog niet had/hadden bereikt

immers heeft/is hij, verdachte
- een escortbureau (te weten: [x]) gestart, en/of
- door middel van/uit naam van dat escortbureau [x] contact gehad met die [slachtoffer] en/of die andere(n), en/of
- aan die [slachtoffer] en/of die andere(n) werk in de prostitutie en/of escort aangeboden, en/of
- foto's van die [slachtoffer] en/of die andere(n) gemaakt en/of laten maken ten behoeve van een profiel en/of (seks)advertentie, en/of
- (een) profiel(en)/(seks)advertentie(s) op internet ([www] en/of [www]) geplaatst waarin escortservices werden aangeboden, en/of
- instructies gegeven aan die [slachtoffer] over escort en/of hotelontvangst van klanten, en/of
- voor die [slachtoffer] en/of die andere(n) met (een) klant(en) (telefonisch) (een) afspra(a)k(en) gemaakt, en/of
- die [slachtoffer] en/of die andere(n) naar die afspraaken vervoerd, gebracht en/of gereden, en/of laten vervoeren, brengen en/of rijden en
- die [slachtoffer] en/of die andere(n) opgedragen een deel van haar/hun verdiende geld aan hem, verdachte, af te geven.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

mensenhandel, terwijl de persoon ten aanzien van wie het feit wordt gepleegd, de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straffen bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich op de bewezenverklaarde wijze schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van [slachtoffer], door haar – kort gezegd - te bewegen zich beschikbaar te stellen tot het tegen betaling verrichten van seksuele handelingen met een derde. Dit terwijl [slachtoffer] op dat moment minderjarig was.
Door aldus te handelen heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan een ernstig strafbaar feit waarbij hij, met miskenning van de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer, zijn eigen financieel gewin op de voorgrond heeft gesteld.

Vooropgesteld zij dat mensenhandel in zijn algemeenheid geldt als een zeer vergaande en ontluisterende manier van uitbuiting en dat de daarop wettelijk gestelde (maximum)straffen navenant zijn, te meer indien de slachtoffers daarvan minderjarig zijn.

Het hof neemt bij de bepaling van de soort en omvang van de op te leggen straffen ook in aanmerking de navolgende feiten en omstandigheden zoals die uit het onderzoek ter terechtzitting zijn gebleken.

Het is aanvankelijk het slachtoffer geweest dat, om wat geld te verdienen, contact heeft gezocht met het escortbureau van de verdachte, genaamd [x]. Kort hierop heeft door toedoen van de verdachte - in overleg met het slachtoffer - eenmaal seksueel contact plaatsgevonden tussen het slachtoffer en een derde.
Het slachtoffer was op dat moment ruim 17 en een half jaar, dus nog steeds minderjarig. De verdachte heeft evenwel ondanks mededelingen van de zijde van het slachtoffer, die de verdachte alert hadden moeten maken
– zij zei dat ze achttien jaar was en nog op school zat -

nagelaten haar leeftijd te controleren, hetgeen - zoals hij ook ter terechtzitting in hoger beroep heeft erkend - in de escort business van buitengewoon belang is.

Toen het slachtoffer na voormeld seksueel contact een volgende afspraak daartoe met een derde afhield, heeft de verdachte evenwel niet verder aangedrongen.

Na de aanhouding van de verdachte in de onderhavige zaak is hij gestopt met zijn werkzaamheden in de escort business.

Het hof heeft verder acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 3 januari 2018.

Het hof is - alles afwegende, waaronder ook de sancties die in soortgelijke gevallen zijn opgelegd - van oordeel dat een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf en een geheel onvoorwaardelijke taakstraf van na te melden duur een passende en geboden reactie vormen.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d en 273f van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 121 (honderdeenentwintig) dagen.

Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 120 (honderdtwintig) dagen, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 180 (honderdtachtig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 90 (negentig) dagen hechtenis.

Dit arrest is gewezen door mr. N. Schaar, mr. CHR.A. Baardman en mr. R.F. de Knoop, in bijzijn van de griffier mr. K. Oosterhof.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 1 februari 2018.