Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2018:2698

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
29-03-2018
Datum publicatie
16-10-2018
Zaaknummer
22-006510-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De verdachte heeft zich met zijn mededaders schuldig gemaakt aan diverse vormen van mensenhandel van zes uit Thailand afkomstige vrouwen. Hij heeft samen met zijn mededaders vier vrouwen voorgehouden dat zij in Nederland geld konden verdienen als masseuse met het (eventueel) verrichten van seksuele handelingen, hun vliegtickets en visa geregeld, hen opgehaald van Schiphol en hen begeleid naar plaats(en) van tewerkstelling in de prostitutie in Nederland. Hij heeft daarbij voorts financieel voordeel getrokken uit de uitbuiting van deze vrouwen.

Daarnaast heeft de verdachte financieel voordeel getrokken uit de uitbuiting van twee uit Thailand afkomstige vrouwen, die in Duitsland in de prostitutie werkten.

Het hof veroordeelt de verdachte tot gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 15 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren, met de bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde een geldbedrag van € 25.000,00 zal storten op de bankrekening van het Schadefonds geweldsmisdrijven.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PS-Updates.nl 2018-0860
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-006510-10

Parketnummer: 10-750178-06

Datum uitspraak: 29 maart 2018

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 17 december 2010 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Turkije) op [geboortejaar] 1972,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van dit hof op 13 april 2012, 11 mei 2012, 30 april 2015, 8 maart 2018 en 15 maart 2018.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren, met aftrek van voorarrest. Voorts is omtrent de vordering van de benadeelde partij beslist als nader omschreven in het vonnis waarvan beroep en is de schorsing van het bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte opgeheven.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - ten laste gelegd dat:

1.

hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van augustus 2005 tot en met september 2005 te Soest en/of Helmond en/of Nijmegen en/of Rotterdam en/of elders in Nederland en/of Oostenrijk en/of elders in Europa en/of Thailand, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een persoon, genaamd

[slachtoffer 1], heeft aangeworven en/of medegenomen en/of heeft ontvoerd met het oogmerk die persoon in een ander land, te weten Nederland en/of Duitsland en/of elders in Europa, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling;

en/of

hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van augustus 2005 tot en met oktober 2006 te Soest en/of Helmond en/of Nijmegen en/of Rotterdam en/of elders in Nederland en/of Oostenrijk en/of elders in Europa en/of Thailand, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

[slachtoffer 1], door dwang en/of geweld en/of één of meer feitelijkheden en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met één of meer feitelijkheden en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie,

- die [slachtoffer 1] heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 1] (in de prostitutie) en/of

- die [slachtoffer 1] heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (in de prostitutie) en/of

- opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 1] (in de prostitutie),

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) als volgt gehandeld:

- het voorhouden en/of mededelen aan die [slachtoffer 1] dat zij in Nederland geld kon verdienen als animeermeisje althans als masseuse in (een) massagesalon(s) en/of (een) privéhuis(zen) en/of die [slachtoffer 1] voorhouden en/of mededelen dat zij aldaar beperkte seksuele handelingen moest verrichten en/of

- die [slachtoffer 1] (met de auto) te (laten) vervoeren en/of

- het (in zijn/hun huis) (laten) onderbrengen en/of houden van die [slachtoffer 1] en/of

- het onder toezicht/controle houden en/of laten houden van die [slachtoffer 1] en/of

- het brengen van die [slachtoffer 1] naar één of meer privéhuizen en/of massagesalons en/of plaatsen (onder meer Soest en/of Rotterdam) waar prostitutiewerkzaamheden worden bedreven en/of verricht en/of waar zij als prostituee moest en/of ging werken en/of

- het die [slachtoffer 1] laten afstaan van al haar verdiensten uit prostitutiewerkzaamheden, althans een (aanzienlijk en/of groot) deel van haar verdiensten uit prostitutiewerkzaamheden en/of

- die [slachtoffer 1] mededelen dat zij de kosten voor de reis en de begeleiding vanuit Thailand naar Nederland en het verblijf en/of onderdak in Nederland (nog) moest (terug) betalen en/of

- het (verbaal/woordelijk) onder druk zetten van die [slachtoffer 1] en/of

- zulks terwijl die [slachtoffer 1] de Nederlandse taal niet en/of niet voldoende sprak/beheerste en/of terwijl die [slachtoffer 1] onbekend was in Nederland en/of bijna niemand kende in Nederland en/of

- zulks terwijl het krachtens het bepaalde in de vreemdelingenwetgeving aan die [slachtoffer 1] niet was toegestaan in Nederland te verblijven en/of werkzaamheden

te verrichten;

2.

hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van november 2004 tot en met april 2005 te Rotterdam en/of Nijmegen en/of elders in Nederland en/of Zwitserland en/of elders in Europa en/of Thailand, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een persoon, genaamd [slachtoffer 2], heeft aangeworven en/of medegenomen en/of heeft ontvoerd met het oogmerk die persoon in een ander land, te weten Nederland en/of Zwitserland en/of elders in Europa, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling;

en/of

hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van november 2004 tot en met december 2006 te Soest en/of Helmond en/of Nijmegen en/of Rotterdam en/of elders in Nederland en/of Zwitserland en/of elders in Europa en/of Thailand, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

[slachtoffer 2], door dwang en/of geweld en/of één of meer feitelijkheden en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met één of meer feitelijkheden en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie,

- die [slachtoffer 2] heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 2] (in de prostitutie) en/of

- die [slachtoffer 2] heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (in de prostitutie) en/of

- opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 2] (in de prostitutie),

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) als volgt gehandeld:

- het voorhouden en/of mededelen aan die [slachtoffer 2] dat zij in Nederland geld kon verdienen als animeermeisje althans als masseuse in (een) massagesalon(s) en/of (een) privéhuis(zen) en/of die [slachtoffer 2] voorhouden en/of mededelen dat zij aldaar beperkte seksuele handelingen moest verrichten en/of

- die [slachtoffer 2] (met de auto) te (laten) vervoeren en/of

- het (in zijn/hun huis) (laten) onderbrengen en/of houden van die [slachtoffer 2] en/of

- het onder toezicht/controle houden en/of laten houden van die [slachtoffer 2] en/of

- het brengen van die [slachtoffer 2] naar één of meer privéhuizen en/of massagesalons en/of plaatsen (onder meer Soest en/of Helmond en/of Rotterdam) waar prostitutiewerkzaamheden worden bedreven en/of verricht en/of waar zij als prostituee moest en/of ging werken en/of

- het die [slachtoffer 2] laten afstaan van al haar verdiensten uit prostitutiewerkzaamheden, althans een (aanzienlijk en/of groot) deel van haar verdiensten uit prostitutiewerkzaamheden en/of

- die [slachtoffer 2] mededelen dat zij de kosten voor de reis en de begeleiding vanuit Thailand naar Nederland en het verblijf en/of onderdak in Nederland (nog) moest (terug) betalen en/of

- het (verbaal/woordelijk) onder druk zetten van die [slachtoffer 2] en/of

- zulks terwijl die [slachtoffer 2] de Nederlandse taal niet en/of niet voldoende sprak/beheerste en/of terwijl die [slachtoffer 2] onbekend was in Nederland en/of bijna niemand kende in Nederland en/of

- zulks terwijl het krachtens het bepaalde in de vreemdelingenwetgeving aan die [slachtoffer 2] niet was toegestaan in Nederland te verblijven en/of werkzaamheden te verrichten;

3.

hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van april 2005 tot en met mei 2005 te Soest en/of Helmond en/of Nijmegen en/of Rotterdam en/of elders in Nederland en/of Oostenrijk en/of elders in Europa en/of Thailand, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een persoon, genaamd

[slachtoffer 3], heeft aangeworven en/of medegenomen en/of heeft ontvoerd met het oogmerk die persoon in een ander land, te weten Nederland en/of Duitsland en/of elders in Europa, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling;

en/of

hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van april 2005 tot en met oktober 2006 te Soest en/of Helmond en/of Nijmegen en/of Rotterdam en/of elders in Nederland en/of Oostenrijk en/of elders in Europa en/of Thailand, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

[slachtoffer 3], door dwang en/of geweld en/of één of meer feitelijkheden en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met één of meer feitelijkheden en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie,

- die [slachtoffer 3] heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 3] (in de prostitutie) en/of

- die [slachtoffer 3] heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (in de prostitutie) en/of

- opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 3] (in de prostitutie),

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) als volgt gehandeld:

- het voorhouden en/of mededelen aan die [slachtoffer 3] dat zij in Nederland geld kon verdienen als animeermeisje althans als masseuse in (een) massagesalon(s) en/of (een) privéhuis(zen) en/of die [slachtoffer 3] voorhouden en/of mededelen dat zij aldaar beperkte seksuele handelingen moest verrichten en/of

- die [slachtoffer 3] (met de auto) te (laten) vervoeren en/of

- het (in zijn/hun huis) (laten) onderbrengen en/of houden van die [slachtoffer 3] en/of

- het onder toezicht/controle houden en/of laten houden van die [slachtoffer 3]en/of

- het brengen van die [slachtoffer 3] naar één of meer privéhuizen en/of massagesalons en/of plaatsen (onder meer Soest en/of Helmond en/of Rotterdam) waar prostitutiewerkzaamheden worden bedreven en/of verricht en/of waar zij als prostituee moest en/of ging werken en/of

- het die [slachtoffer 3] laten afstaan van al haar verdiensten uit prostitutiewerkzaamheden, althans een (aanzienlijk en/of groot) deel van haar verdiensten uit prostitutiewerkzaamheden en/of

- die [slachtoffer 3] mededelen dat zij de kosten voor de reis en de begeleiding vanuit Thailand naar Nederland en het verblijf en/of onderdak in Nederland (nog) moest (terug) betalen en/of

- het (verbaal/woordelijk) onder druk zetten van die [slachtoffer 3] en/of

- zulks terwijl die [slachtoffer 3] de Nederlandse taal niet en/of niet voldoende sprak/beheerste en/of terwijl die [slachtoffer 3] onbekend was in Nederland en/of bijna niemand kende in Nederland en/of

- zulks terwijl het krachtens het bepaalde in de vreemdelingenwetgeving aan die [slachtoffer 3] niet was toegestaan in Nederland te verblijven en/of werkzaamheden te verrichten;

4.

hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van juli 2006 tot en met augustus 2006 te Duitsland en/of Denemarken en/of elders in Europa en/of Thailand, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een persoon, genaamd [slachtoffer 4], heeft aangeworven en/of medegenomen en/of heeft ontvoerd met het oogmerk die persoon in een ander land, te weten Duitsland en/of elders in Europa, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling;

en/of

hij

op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van juli 2006 tot en met maart 2007 te Duitsland en/of Denemarken en/of elders in Europa en/of Thailand, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

[slachtoffer 4], door dwang en/of geweld en/of één of meer feitelijkheden en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met één of meer feitelijkheden en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie,

- die [slachtoffer 4] heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 4] (in de prostitutie) en/of

- die [slachtoffer 4] heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (in de prostitutie) en/of

- opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 4] (in de prostitutie),

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) als volgt gehandeld:

- het voorhouden en/of mededelen aan die [slachtoffer 4] dat zij in Duitsland geld kon verdienen in (een) privéhuis(zen) en/of die [slachtoffer 4] voorhouden en/of mededelen dat zij aldaar beperkte seksuele handelingen moest verrichten en/of

- het (in zijn/hun huis) (laten) onderbrengen en/of houden van die [slachtoffer 4] en/of

- het onder toezicht/controle houden en/of laten houden van die [slachtoffer 4] en/of

- het brengen van die [slachtoffer 4] naar één of meer privéhuizen en/of plaatsen waar prostitutiewerkzaamheden worden bedreven en/of verricht en/of waar zij als prostituee moest en/of ging werken en/of

- het die [slachtoffer 4] laten afstaan van al haar verdiensten uit prostitutiewerkzaamheden, althans een (aanzienlijk en/of groot) deel van haar verdiensten uit prostitutiewerkzaamheden en/of

- die [slachtoffer 4] mededelen dat zij de kosten voor de reis en de begeleiding vanuit Thailand naar Nederland en het verblijf en/of onderdak in Duitsland (nog) moest (terug) betalen en/of

- het (verbaal/woordelijk) onder druk zetten van die [slachtoffer 4] en/of

- zulks terwijl die [slachtoffer 4] de Duitse taal niet en/of niet voldoende sprak/beheerste en/of terwijl die [slachtoffer 4] onbekend was in Duitsland en/of bijna niemand kende in Duitsland en/of

- zulks terwijl het krachtens het bepaalde in de vreemdelingenwetgeving aan die [slachtoffer 4] niet was toegestaan in Duitsland te verblijven en/of werkzaamheden

te verrichten;

5.

hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van juli 2006 tot en met augustus 2006 te Duitsland en/of Denemarken en/of elders in Europa en/of Thailand, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een persoon, genaamd

[slachtoffer 5], heeft aangeworven en/of medegenomen en/of heeft ontvoerd met het oogmerk die persoon in een ander land, te weten Duitsland en/of elders in Europa, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling;

en/of

hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van juli 2006 tot en met maart 2007 te Duitsland en/of Denemarken en/of elders in Europa en/of Thailand, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

[slachtoffer 5], door dwang en/of geweld en/of één of meer feitelijkheden en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met één of meer feitelijkheden en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie,

- die [slachtoffer 5] heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 5] (in de prostitutie) en/of

- die [slachtoffer 5] heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (in de prostitutie) en/of

- opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 5] (in de prostitutie),

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) als volgt gehandeld:

- het voorhouden en/of mededelen aan die [slachtoffer 5] dat zij in Duitsland geld kon verdienen in (een) privéhuis(zen) en/of die [slachtoffer 5] voorhouden en/of mededelen dat zij aldaar beperkte seksuele handelingen moest verrichten en/of

- het (in zijn/hun huis) (laten) onderbrengen en/of houden van die [slachtoffer 5] en/of

- het onder toezicht/controle houden en/of laten houden van die [slachtoffer 5] en/of

- het brengen van die [slachtoffer 5] naar één of meer privéhuizen en/of plaatsen waar prostitutiewerkzaamheden worden bedreven en/of verricht en/of waar zij als prostituee moest en/of ging werken en/of

- het die [slachtoffer 5] laten afstaan van al haar verdiensten uit prostitutiewerkzaamheden, althans een (aanzienlijk en/of groot) deel van haar verdiensten uit prostitutiewerkzaamheden en/of

- die [slachtoffer 5] mededelen dat zij de kosten voor de reis en de begeleiding vanuit Thailand naar Nederland en het verblijf en/of onderdak in Duitsland (nog) moest (terug) betalen en/of

- het (verbaal/woordelijk) onder druk zetten van die [slachtoffer 5] en/of zulks terwijl die [slachtoffer 5] de Duitse taal niet en/of niet voldoende sprak/beheerste en/of terwijl die [slachtoffer 5] onbekend was in Duitsland en/of bijna niemand kende in Duitsland en/of

- zulks terwijl het krachtens het bepaalde in de vreemdelingenwetgeving aan die [slachtoffer 5] niet was toegestaan in Duitsland te verblijven en/of werkzaamheden te verrichten;

6.

hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van september 2005 tot en met oktober 2005 te Soest en/of Helmond en/of Nijmegen en/of Rotterdam en/of elders in Nederland en/of Oostenrijk en/of elders in Europa en/of Thailand, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een persoon, genaamd

[slachtoffer 6], heeft aangeworven en/of medegenomen en/of heeft ontvoerd met het oogmerk die persoon in een ander land, te weten Nederland en/of Duitsland en/of elders in Europa, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling;

en/of

hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van september 2005 tot en met 14 juni 2006 te Soest en/of Helmond en/of Nijmegen en/of Rotterdam en/of elders in Nederland en/of Oostenrijk en/of elders in Europa en/of Thailand, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

[slachtoffer 6], door dwang en/of geweld en/of één of meer feitelijkheden en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met één of meer feitelijkheden en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie,

- die [slachtoffer 6] heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 6] (in de prostitutie) en/of

- die [slachtoffer 6] heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (in de prostitutie) en/of

- opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 6] (in de prostitutie),

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) als volgt gehandeld:

- het voorhouden en/of mededelen aan die [slachtoffer 6] dat zij in Nederland geld kon verdienen als animeermeisje althans als masseuse in (een) massagesalon(s) en/of (een) privéhuis(zen) en/of die [slachtoffer 6] voorhouden en/of mededelen dat zij aldaar beperkte seksuele handelingen moest verrichten en/of

- die [slachtoffer 6] (met de auto) te (laten) vervoeren en/of

- het (in zijn/hun huis) (laten) onderbrengen en/of houden van die [slachtoffer 6] en/of

- het onder toezicht/controle houden en/of laten houden van die [slachtoffer 6] en/of

- het brengen van die [slachtoffer 6] naar één of meer privéhuizen en/of massagesalons en/of plaatsen (onder meer Soest en/of Rotterdam) waar prostitutiewerkzaamheden worden bedreven en/of verricht en/of waar zij als prostituee moest en/of ging werken en/of

- het die [slachtoffer 6] laten afstaan van al haar verdiensten uit

prostitutiewerkzaamheden, althans een (aanzienlijk en/of groot) deel van haar verdiensten, uit prostitutiewerkzaamheden en/of

- die [slachtoffer 6] mededelen dat zij de kosten voor de reis en de begeleiding vanuit Thailand naar Nederland en het verblijf en/of onderdak in Nederland (nog) moest (terug) betalen en/of

- het (verbaal/woordelijk) onder druk zetten van die [slachtoffer 6] en/of

- zulks terwijl die [slachtoffer 6] de Nederlandse taal niet en/of niet voldoende sprak/beheerste en/of terwijl die [slachtoffer 6] onbekend was in Nederland en/of bijna niemand kende in Nederland en/of

- zulks terwijl het krachtens het bepaalde in de vreemdelingenwetgeving aan die [slachtoffer 6] niet was toegestaan in Nederland te verblijven en/of werkzaamheden

te verrichten.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vierenvijftig (54) maanden, met aftrek van de tijd in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Toelaatbaarheid vordering tot wijziging van de tenlastelegging

De raadsman van de verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep, zowel aan het begin van de zitting als bij pleidooi, overeenkomstig zijn overgelegde en in het procesdossier gevoegde pleitnotities het hof verzocht de in eerste aanleg in 2010 ingediende en door de rechtbank toegestane vordering tot nadere omschrijving van de tenlastelegging alsnog ontoelaatbaar te verklaren.
Het hof heeft geconstateerd dat reeds eerder, op 13 april 2012, ten aanzien van dit verzoek een beslissing is genomen, inhoudende dat de wijziging weliswaar drieënhalf jaar op zich heeft laten wachten, maar dat dit niet in strijd is met artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering. Het hof ziet geen reden tot het nemen van een andersluidende beslissing. Het hof merkt hierbij op dat het hof van oordeel is dat, nu het gaat om soortgelijke feiten die in dezelfde pleegperiode zijn tenlastegelegd, geen sprake is van het ontbreken van ieder verband tussen de feiten op de voorlopige tenlastelegging en de feiten op de toegewezen vordering tot nadere omschrijving van de tenlastelegging.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van augustus 2005 tot en met september 2005 te Soest en/of Helmond en/of Nijmegen en/of Rotterdam en/of elders in Nederland en/of Oostenrijk en/of elders in Europa en/of Thailand, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een persoon, genaamd [slachtoffer 1], heeft aangeworven en/of medegenomen en/of heeft ontvoerd met het oogmerk die persoon in een ander land, te weten Nederland en/of Duitsland en/of elders in Europa, ertoe te brengen zich

beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling;

en/of

hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van augustus september 2005 tot en met oktober mei 2006 te Soest en/of Helmond en/of Nijmegen en/of Rotterdam en/of elders in Nederland en/of Oostenrijk en/of elders in Europa en/of Thailand, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

[slachtoffer 1], door dwang en/of geweld en/of één of meer feitelijkheden en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met één of meer feitelijkheden en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie,

- die [slachtoffer 1] heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 1] (in de prostitutie) en/of

- die [slachtoffer 1] heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (in de prostitutie) en/of

- opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 1] (in de prostitutie),

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) als volgt gehandeld:

- het voorhouden en/of mededelen aan die [slachtoffer 1] dat zij in Nederland geld kon verdienen als animeermeisje althans als masseuse in (een) massagesalon(s) en/of (een) privéhuis(zen) en/of die [slachtoffer 1] voorhouden en/of mededelen dat zij door aldaar beperkte seksuele handelingen moest te verrichten en/of

- die [slachtoffer 1] (met de auto) te (laten) vervoeren en/of

- het (in zijn/hun huis) (laten) onderbrengen en/of houden van die [slachtoffer 1] en/of

- het onder toezicht/controle houden en/of laten houden van die [slachtoffer 1] en/of

- het brengen van die [slachtoffer 1] naar één of meer privéhuizen en/of massagesalons en/of plaatsen (onder meer Soest en/of Rotterdam) waar prostitutiewerkzaamheden worden bedreven en/of verricht en/of waar zij als prostituee moest en/of ging werken en/of

- het die [slachtoffer 1] laten afstaan van al haar verdiensten uit

prostitutiewerkzaamheden, althans een (aanzienlijk en/of groot) deel van haar verdiensten uit prostitutiewerkzaamheden en/of

- die [slachtoffer 1] mededelen dat zij de kosten voor de reis en de begeleiding vanuit Thailand naar Nederland en het verblijf en/of onderdak in Nederland (nog) moest (terug) betalen en/of

- het (verbaal/woordelijk) onder druk zetten van die [slachtoffer 1] en/of

- zulks terwijl die [slachtoffer 1] de Nederlandse taal niet en/of niet voldoende sprak/beheerste en/of terwijl die [slachtoffer 1] onbekend was in Nederland en/of bijna niemand kende in Nederland en/of

- zulks terwijl het krachtens het bepaalde in de vreemdelingenwetgeving aan die [slachtoffer 1] niet was toegestaan in Nederland te verblijven en/of werkzaamheden

te verrichten;

2.

hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van november 2004 tot en met april 2005 te Rotterdam en/of Nijmegen en/of elders in Nederland en/of Zwitserland en/of elders in Europa en/of Thailand, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een persoon, genaamd [slachtoffer 2], heeft aangeworven en/of medegenomen en/of heeft ontvoerd met het oogmerk die persoon in een ander land, te weten Nederland en/of Zwitserland en/of elders in Europa, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling;

en/of

hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van november december 2004 tot en met december 2006 te Soest en/of Helmond en/of Nijmegen en/of Rotterdam en/of elders in Nederland en/of Zwitserland en/of elders in Europa en/of Thailand, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

[slachtoffer 2], door dwang en/of geweld en/of één of meer feitelijkheden en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met één of meer feitelijkheden en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie,

- die [slachtoffer 2] heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 2] (in de prostitutie) en/of

- die [slachtoffer 2] heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (in de prostitutie) en/of

- opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 2] (in de prostitutie),

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) als volgt gehandeld:

- het voorhouden en/of mededelen aan die [slachtoffer 2] dat zij in Nederland geld kon verdienen als animeermeisje althans als masseuse in (een) massagesalon(s) en/of (een) privéhuis(zen) en/of door die [slachtoffer 2] voorhouden en/of mededelen dat zij aldaar beperkte seksuele handelingen moest te verrichten en/of

- die [slachtoffer 2] (met de auto) te (laten) vervoeren en/of

- het (in zijn/hun huis) (laten) onderbrengen en/of houden van die [slachtoffer 2] en/of

- het onder toezicht/controle houden en/of laten houden van die [slachtoffer 2] en/of

- het brengen van die [slachtoffer 2] naar één of meer privéhuizen en/of massagesalons en/of plaatsen (onder meer Soest en/of Helmond en/of Rotterdam) waar prostitutiewerkzaamheden worden bedreven en/of verricht en/of waar zij als prostituee moest en/of ging werken en/of

- het die [slachtoffer 2] laten afstaan van al haar verdiensten uit prostitutiewerkzaamheden, althans een (aanzienlijk en/of groot) deel van haar verdiensten uit prostitutiewerkzaamheden en/of

- die [slachtoffer 2] mededelen dat zij de kosten voor de reis en de begeleiding vanuit Thailand naar Nederland en het verblijf en/of onderdak in Nederland (nog) moest (terug) betalen en/of

- het (verbaal/woordelijk) onder druk zetten van die [slachtoffer 2] en/of

- zulks terwijl die [slachtoffer 2] de Nederlandse taal niet en/of niet voldoende sprak/beheerste en/of terwijl die [slachtoffer 2] onbekend was in Nederland en/of bijna niemand kende in Nederland en/of

- zulks terwijl het krachtens het bepaalde in de vreemdelingenwetgeving aan die [slachtoffer 2] niet was toegestaan in Nederland te verblijven en/of werkzaamheden te verrichten;

3.

hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van april 2005 tot en met mei 2005 te Soest en/of Helmond en/of Nijmegen en/of Rotterdam en/of elders in Nederland en/of Oostenrijk en/of elders in Europa en/of

Thailand, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een persoon, genaamd [slachtoffer 3], heeft aangeworven en/of medegenomen en/of heeft ontvoerd met het oogmerk die persoon in een ander land, te weten Nederland en/of Duitsland en/of elders in Europa, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling;

en/of

hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van april juni 2005 tot en met oktober 2006 te Soest en/of Helmond en/of Nijmegen en/of Rotterdam en/of elders in Nederland en/of Oostenrijk en/of elders in Europa en/of Thailand, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

[slachtoffer 3], door dwang en/of geweld en/of één of meer feitelijkheden en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met één of meer feitelijkheden en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie,

- die [slachtoffer 3] heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 3] (in de prostitutie) en/of

- die [slachtoffer 3] heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (in de prostitutie) en/of

- opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 3] (in de prostitutie),

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) als volgt gehandeld:

- het voorhouden en/of mededelen aan die [slachtoffer 3] dat zij in Nederland geld kon verdienen als animeermeisje althans als masseuse in (een) massagesalon(s) en/of (een) privéhuis(zen) en/of die [slachtoffer 3] voorhouden en/of mededelen dat zij door aldaar beperkte seksuele handelingen moest te verrichten en/of

- die [slachtoffer 3] (met de auto) te (laten) vervoeren en/of

- het (in zijn/hun huis) (laten) onderbrengen en/of houden van die [slachtoffer 3] en/of

- het onder toezicht/controle houden en/of laten houden van die [slachtoffer 3] en/of

- het brengen van die [slachtoffer 3] naar één of meer privéhuizen en/of massagesalons en/of plaatsen (onder meer Soest en/of Helmond en/of Rotterdam) waar prostitutiewerkzaamheden worden bedreven en/of verricht en/of waar zij als prostituee moest en/of ging werken en/of

- het die [slachtoffer 3] laten afstaan van al haar verdiensten uit prostitutiewerkzaamheden, althans een (aanzienlijk en/of groot) deel van haar verdiensten uit prostitutiewerkzaamheden en/of

- die [slachtoffer 3] mededelen dat zij de kosten voor de reis en de begeleiding vanuit Thailand naar Nederland en het verblijf en/of onderdak in Nederland (nog) moest (terug) betalen en/of

- het (verbaal/woordelijk) onder druk zetten van die [slachtoffer 3] en/of

- zulks terwijl die [slachtoffer 3] de Nederlandse taal niet en/of niet voldoende sprak/beheerste en/of terwijl die [slachtoffer 3] onbekend was in Nederland en/of bijna niemand kende in Nederland en/of

- zulks terwijl het krachtens het bepaalde in de vreemdelingenwetgeving aan die [slachtoffer 3] niet was toegestaan in Nederland te verblijven en/of werkzaamheden te verrichten;

4.

hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode tot van juli 2006 en met augustus 2006 te Duitsland en/of Denemarken en/of elders in Europa en/of Thailand, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een persoon, genaamd [slachtoffer 4], heeft aangeworven en/of medegenomen en/of heeft ontvoerd met het oogmerk die persoon in een ander land, te weten Duitsland en/of elders in Europa, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde

tegen betaling;

en/of

hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van juli augustus 2006 tot en met maart 2007 te Duitsland en/of Denemarken en/of elders in Europa en/of Thailand, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

[slachtoffer 4], door dwang en/of geweld en/of één of meer feitelijkheden en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met één of meer feitelijkheden en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie,

- die [slachtoffer 4] heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 4] (in de prostitutie) en/of

- die [slachtoffer 4] heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (in de prostitutie) en/of

- opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 4] (in de prostitutie),

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) als volgt gehandeld:

- het voorhouden en/of mededelen aan die [slachtoffer 4] dat zij in Duitsland geld kon verdienen in (een) privéhuis(zen) en/of die [slachtoffer 4] voorhouden en/of mededelen dat zij aldaar beperkte seksuele handelingen moest verrichten en/of

- het (in zijn/hun huis) (laten) onderbrengen en/of houden van die [slachtoffer 4] en/of

- het onder toezicht/controle houden en/of laten houden van die [slachtoffer 4] en/of

- het brengen van die [slachtoffer 4] naar één of meer privéhuizen en/of plaatsen waar prostitutiewerkzaamheden worden bedreven en/of verricht en/of waar zij als prostituee moest en/of ging werken en/of

- het die [slachtoffer 4] laten afstaan van al haar verdiensten uit prostitutiewerkzaamheden, althans een (aanzienlijk en/of groot) deel van haar verdiensten uit prostitutiewerkzaamheden en/of

- die [slachtoffer 4] mededelen dat zij de kosten voor de reis en de begeleiding vanuit Thailand naar Nederland en het verblijf en/of onderdak in Duitsland (nog) moest (terug) betalen en/of

- het (verbaal/woordelijk) onder druk zetten van die [slachtoffer 4] en/of

- zulks terwijl die [slachtoffer 4] de Duitse taal niet en/of niet voldoende sprak/beheerste en/of terwijl die [slachtoffer 4] onbekend was in Duitsland en/of bijna niemand kende in Duitsland en/of

- zulks terwijl het krachtens het bepaalde in de vreemdelingenwetgeving aan die [slachtoffer 4] niet was toegestaan in Duitsland te verblijven en/of werkzaamheden

te verrichten;

5.

hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van juli 2006 tot en met augustus 2006 te Duitsland en/of Denemarken en/of elders in Europa en/of Thailand, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een persoon, genaamd [slachtoffer 5], heeft aangeworven en/of medegenomen en/of heeft ontvoerd met het oogmerk die persoon in een ander land, te weten Duitsland en/of elders in Europa, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling;

en/of

hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van juli augustus 2006 tot en met maart 2007 te Duitsland en/of Denemarken en/of elders in Europa en/of Thailand, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

[slachtoffer 5], door dwang en/of geweld en/of één of meer feitelijkheden en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met één of meer feitelijkheden en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie,

- die [slachtoffer 5] heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 5] (in de prostitutie) en/of

- die [slachtoffer 5] heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (in de prostitutie) en/of

- opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 5] (in de prostitutie),

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) als volgt gehandeld door:

- het voorhouden en/of mededelen aan die [slachtoffer 5] dat zij in Duitsland geld kon verdienen in (een) privéhuis(zen) en/of die [slachtoffer 5] voorhouden en/of mededelen dat zij aldaar beperkte seksuele handelingen moest verrichten en/of

- het (in zijn/hun huis) (laten) onderbrengen en/of houden van die [slachtoffer 5] en/of

- het onder toezicht/controle houden en/of laten houden van die [slachtoffer 5] en/of

- het brengen van die [slachtoffer 5] naar één of meer privéhuizen en/of plaatsen waar prostitutiewerkzaamheden worden bedreven en/of verricht en/of waar zij als prostituee moest en/of ging werken en/of

- het die [slachtoffer 5] laten afstaan van al haar verdiensten uit prostitutiewerkzaamheden, althans een (aanzienlijk en/of groot) deel van haar verdiensten uit prostitutiewerkzaamheden en/of

- die [slachtoffer 5] mededelen dat zij de kosten voor de reis en de begeleiding vanuit Thailand naar Nederland en het verblijf en/of onderdak in Duitsland (nog) moest (terug) betalen en/of

- het (verbaal/woordelijk) onder druk zetten van die [slachtoffer 5] en/of

- zulks terwijl die [slachtoffer 5] de Duitse taal niet en/of niet voldoende sprak/beheerste en/of terwijl die [slachtoffer 5] onbekend was in Duitsland en/of bijna niemand kende in Duitsland en/of

- zulks terwijl het krachtens het bepaalde in de vreemdelingenwetgeving aan die [slachtoffer 5] niet was toegestaan in Duitsland te verblijven en/of werkzaamheden te verrichten;

6.

hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van september 2005 tot en met oktober 2005 te Soest en/of Helmond en/of Nijmegen en/of Rotterdam en/of elders in Nederland en/of Oostenrijk en/of elders in Europa en/of Thailand, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een persoon, genaamd [slachtoffer 6], heeft aangeworven en/of medegenomen en/of heeft ontvoerd met het oogmerk die persoon in een ander land, te weten Nederland en/of Duitsland en/of elders in Europa, ertoe te brengen zich

beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling;

en/of

hij op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van september 2005 tot en met 14 juni 2006 te Soest en/of Helmond en/of Nijmegen en/of Rotterdam en/of elders in Nederland en/of Oostenrijk en/of elders in Europa en/of Thailand, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

[slachtoffer 6], door dwang en/of geweld en/of één of meer feitelijkheden en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met één of meer feitelijkheden en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie,

- die [slachtoffer 6] heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 6] (in de prostitutie) en/of

- die [slachtoffer 6] heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (in de prostitutie) en/of

- opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 6] (in de prostitutie),

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) als volgt gehandeld:

- het voorhouden en/of mededelen aan die [slachtoffer 6] dat zij in Nederland geld kon verdienen als animeermeisje althans als masseuse in (een) massagesalon(s) en/of (een) privéhuis(zen) en/of die [slachtoffer 6] voorhouden en/of mededelen dat zij aldaar beperkte seksuele handelingen moest verrichten en/of

- die [slachtoffer 6] (met de auto) te (laten) vervoeren en/of

- het (in zijn/hun huis) (laten) onderbrengen en/of houden van die [slachtoffer 6] en/of

- het onder toezicht/controle houden en/of laten houden van die [slachtoffer 6] en/of

- het brengen van die [slachtoffer 6] naar één of meer privéhuizen en/of massagesalons en/of plaatsen (onder meer Soest en/of Rotterdam) waar prostitutiewerkzaamheden worden bedreven en/of verricht en/of waar zij als prostituee moest en/of ging werken en/of

- het die [slachtoffer 6] laten afstaan van al haar verdiensten uit prostitutiewerkzaamheden, althans een (aanzienlijk en/of groot) deel van haar verdiensten, uit prostitutiewerkzaamheden en/of

- die [slachtoffer 6] mededelen dat zij de kosten voor de reis en de begeleiding vanuit Thailand naar Nederland en het verblijf en/of onderdak in Nederland (nog) moest (terug) betalen en/of

- het (verbaal/woordelijk) onder druk zetten van die [slachtoffer 6] en/of

- zulks terwijl die [slachtoffer 6] de Nederlandse taal niet en/of niet voldoende sprak/beheerste en/of terwijl die [slachtoffer 6] onbekend was in Nederland en/of bijna niemand kende in Nederland en/of

- zulks terwijl het krachtens het bepaalde in de vreemdelingenwetgeving aan die [slachtoffer 6] niet was toegestaan in Nederland te verblijven en/of werkzaamheden

te verrichten.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Voorwaardelijk verzoek tot het horen van getuigen

De raadsman heeft ter terechtzitting in hoger beroep op 8 maart 2018 voorwaardelijk verzocht de getuigen [getuige] en [slachtoffer 5] te horen.

Het hof overweegt ten aanzien van het verzoek tot het horen van de getuige [getuige] dat de zaak door het hof bij gelegenheid van de op 30 april 2015 gehouden regiezitting naar aanleiding van het desbetreffende verzoek van de raadsman van de verdachte is verwezen naar de raadsheer-commissaris belast met de behandeling van strafzaken teneinde onder meer de getuige [getuige], zo nodig middels een rogatoire commissie, te horen.

Op 24 mei 2016 is een rechtshulpverzoek bij de Thaise autoriteiten ingediend, inhoudende het verzoek de getuige [getuige] als getuige te horen. Op 5 april 2017 heeft het Openbaar Ministerie laten weten dat op 8 mei 2017 een strafzaak tegen de getuige bij het gerechtshof Den Bosch zou dienen en dat uit haar visumaanvraag bleek dat het de bedoeling was dat zij vanaf 28 april 2017 tot en met 10 mei 2017 in Nederland zou verblijven. Het getuigenverhoor is naar aanleiding van deze informatie ingepland op 8 mei 2017. Op 8 mei 2017 heeft de echtgenoot van de getuige aan het kabinet van de raadsheer-commissaris telefonisch medegedeeld dat de getuige niet in staat was te verschijnen. Ondanks dat aan de echtgenoot van de getuige is uitgelegd dat het belangrijk was dat zij zou verschijnen, heeft de getuige dat niet gedaan.

Gelet op het bovenstaande heeft de raadsheer-commissaris het hof bij proces-verbaal van 10 oktober 2017 geïnformeerd dat mag worden aangenomen dat de getuige niet binnen aanvaardbare tijd door de raadsheer-commissaris zal kunnen worden gehoord. Gelet op het vorenstaande wijst het hof het verzoek tot het horen van de getuige [getuige] af, nu het van oordeel is dat het onaannemelijk is dat de getuige binnen aanvaardbare termijn zal verschijnen.

Ten aanzien van het verzoek tot het horen van de getuige [slachtoffer 5] is het hof van oordeel dat, gelet op het tijdstip van het verzoek en de onderbouwing daarvan, de noodzaak tot het horen van de getuige naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting niet is gebleken. Het verzoek wordt derhalve afgewezen. Ten overvloede merkt het hof op dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 30 april 2015 reeds volgt dat de getuige volgens de Nationale Recherche niet traceerbaar is, zodat het hof het voorts onaannemelijk dat deze getuige binnen een aanvaardbare termijn zal verschijnen.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 bewezen verklaarde levert op:

mensenhandel, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich met zijn mededaders op de bewezenverklaarde wijze schuldig gemaakt aan diverse vormen van mensenhandel van zes uit Thailand afkomstige vrouwen. Hij heeft samen met zijn mededaders vier vrouwen voorgehouden dat zij in Nederland (veel) geld konden verdienen als masseuse met het (eventueel) verrichten van seksuele handelingen, hun vliegtickets en visa geregeld, hen opgehaald van Schiphol en hen begeleid naar plaats(en) van tewerkstelling in de prostitutie in Nederland. Hij heeft daarbij voorts financieel voordeel getrokken uit de uitbuiting van deze vrouwen.
Daarnaast heeft de verdachte financieel voordeel getrokken uit de uitbuiting van twee uit Thailand afkomstige vrouwen, die in Duitsland in de prostitutie werkten.

Mensenhandel is een zeer vergaande en ontluisterende manier van uitbuiting. De lichamelijke en geestelijke integriteit van mensen wordt totaal ondergeschikt gemaakt aan het geldelijk gewin van de uitbuiters. De verdachte heeft hierbij slechts aan zijn eigen financieel belang gedacht. Van dit soort feiten is algemeen bekend dat de slachtoffers daarvan nog lange tijd de psychisch nadelige gevolgen ondervinden.

Het hof heeft acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 20 februari 2018, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten.

Het hof is - gelet op het bovenstaande - van oordeel dat de door de rechtbank opgelegde gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren een alleszins passende en geboden reactie vormt. Het hof heeft evenwel – met de verdediging en de advocaat-generaal - geconstateerd dat sprake is van een ernstige overschrijding van de redelijke termijn in de zin van artikel 6, eerste lid, van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.
In de eerste plaats is de termijn tussen het instellen van het hoger beroep en het eindarrest van dit gerechtshof met ruim vijf jaren overschreden en zijn de stukken van het geding meer dan vijf maanden buiten de termijn na het instellen van het hoger beroep ter griffie van dit gerechtshof binnengekomen. Ook is de termijn in eerste aanleg met meer dan dertig maanden overschreden.

Het hof heeft derhalve in strafmatigende zin rekening gehouden met deze overschrijdingen van de redelijke termijn, in het bijzonder met de uitzonderlijk lange termijn in hoger beroep. Een verdiscontering van 10% met een maximum van twaalf maanden, overeenkomstig het arrest van de Hoge Raad d.d. 17 juni 2008 (ECLI:NL:HR:2008:BD2578), doet naar ’s-Hofs oordeel echter onvoldoende recht aan deze extreem lange termijnoverschrijding in hoger beroep. Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de verdachte voor de onderhavige feiten meermalen in voorlopige hechtenis heeft gezeten en dat hij sinds 2007 elf jaar lang onder druk van een strafvervolging heeft moeten leven, hetgeen hem volgens zijn verklaring ter terechtzitting in hoger beroep zeer zwaar is gevallen. Het hof acht dan ook - alles afwegende - een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur, waarbij het onvoorwaardelijk deel gelijk is aan het voorarrest, met de bijzondere voorwaarde dat de verdachte een door het hof overeenkomstig artikel 14c van het Wetboek van Strafvordering vastgesteld bedrag zal storten in het schadefonds geweldsmisdrijven, in dit uitzonderlijke geval een passende en geboden reactie.

Bij de vaststelling van het in de bijzondere voorwaarde opgenomen geldbedrag is rekening gehouden met de draagkracht van de verdachte zoals ter terechtzitting in hoger beroep is gebleken.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 25.525,20. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep niet-ontvankelijk verklaard. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot toewijzing van een gedeelte van de vordering van de benadeelde partij tot een bedrag van € 5.000,00 aan immateriële schade, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. Zij heeft voorts geconcludeerd dat de vordering voor het overige niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

De vordering van de benadeelde partij is namens de verdachte betwist.

Naar het oordeel van het hof heeft de benadeelde partij aangetoond dat tot een bedrag van € 455,00 materiële schade is geleden. Deze schade is een rechtstreeks gevolg van het onder 1 bewezen verklaarde. De vordering van de benadeelde partij zal derhalve tot dat bedrag hoofdelijk worden toegewezen, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente over dit bedrag vanaf 5 oktober 2006 tot aan de dag der algehele voldoening.

Het hof is voorts van oordeel dat aannemelijk is geworden dat immateriële schade is geleden en dat deze schade het rechtstreeks gevolg is van het onder 1 bewezen verklaarde. De vordering ter zake van geleden immateriële schade leent zich - naar maatstaven van billijkheid - voor hoofdelijke toewijzing tot een bedrag van € 5.000,00, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente over dit bedrag vanaf 5 oktober 2006 tot aan de dag der algehele voldoening.

Voor het overige levert behandeling van de vordering van de benadeelde partij naar het oordeel van het hof een onevenredige belasting van het strafgeding op.

Het hof zal dan ook bepalen dat de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk is in de vordering tot vergoeding van de geleden schade. Deze kan in zoverre bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Dit brengt mee dat de verdachte dient te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met de vordering heeft gemaakt, welke kosten het hof vooralsnog begroot op nihil en in de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 1]

Nu vaststaat dat de verdachte tot een bedrag van € 5.455,00 aansprakelijk is voor de schade die door het bewezen verklaarde is toegebracht, zal het hof aan de verdachte de hoofdelijke verplichting opleggen dat bedrag aan de Staat te betalen ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 1].

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 24, 24c, 36f, 47, 57, 250a (oud) en 273f van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 (dertig) maanden.

Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot

15 (vijftien) maandenniet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt of de verdachte gedurende de proeftijd van

2 ( twee) jaren ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden of geen medewerking heeft verleend aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen, dan wel de hierna te noemen bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd.

Stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde een geldbedrag van € 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro) zal storten op rekening [x] ten name van het Schadefonds geweldsmisdrijven. Dit dient te geschieden binnen 3 jaar nadat de uitspraak vatbaar is voor tenuitvoerlegging.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 1] ter zake van het onder

1. bewezen verklaarde tot het bedrag van € 5.455,00 (vijfduizend vierhonderdvijfenvijftig euro) bestaande uit € 455,00 (vierhonderdvijfenvijftig euro) materiële schade en € 5.000,00 (vijfduizend euro) immateriële schade, waarvoor de verdachte met de mededader(s) hoofdelijk voor het gehele bedrag aansprakelijk is, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.

Verklaart de benadeelde partij voor het overige

niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de benadeelde partij in zoverre de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 1], ter zake van het onder 1 bewezen verklaarde een bedrag te betalen van € 5.455,00 (vijfduizend vierhonderdvijfenvijftig euro) bestaande uit € 455,00 (vierhonderdvijfenvijftig euro) materiële schade en

€ 5.000,00 (vijfduizend euro) immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door

62 (tweeënzestig) dagen hechtenis, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoeningmet dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat indien en voor zover de verdachte of zijn mededader(s) aan een van beide betalingsverplichtingen hebben voldaan, de andere vervalt.

Bepaalt de aanvangsdatum van de wettelijke rente voor de materiële en de immateriële schade op 5 oktober 2006.

Dit arrest is gewezen door mr. S.A.J. van 't Hul, mr. M.I. Veldt-Foglia en mr. H.J.M. Smid-Verhage,

in bijzijn van de griffier mr. C.M.A. Ellens-Veenhof.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 29 maart 2018.

Mr. C.M.A. Ellens-Veenhof is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.