Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2018:2526

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
24-08-2018
Datum publicatie
28-09-2018
Zaaknummer
22-004359-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vrijspraak van eenvoudige mishandeling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-004359-17

Parketnummer: 10-114113-16

Datum uitspraak: 24 augustus 2018

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Rotterdam van 4 oktober 2017 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortejaar] 1983,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van dit hof op 10 augustus 2018.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Vordering advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte van het haar ten laste gelegde zal worden vrijgesproken.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het haar ten laste gelegde veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke taakstraf voor de duur van 20 uren, subsidiair 10 dagen vervangende hechtenis, met een proeftijd van 2 jaren. Voorts is er een beslissing genomen omtrent de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij als nader omschreven in het vonnis waarvan beroep, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - ten laste gelegd dat:

zij op of omstreeks 18 oktober, te Rotterdam, [aangever] heeft mishandeld door een lege bierfles

tegen het hoofd te gooien waardoor voornoemde [aangever] pijn en/of letsel heeft opgelopen.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Vrijspraak

Met de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat niet wettig en overtuigend is bewezen hetgeen aan de verdachte is ten laste gelegd.

Het hof overweegt hiertoe het volgende.

In het dossier bevinden zich foto’s van de aangever waarop verwondingen in het gezicht te zien zijn. Wegens het ontbreken van een datum kan niet worden vastgesteld wanneer ze zijn gemaakt. De aangever heeft op 23 oktober 2015 aangifte gedaan bij de politie van eenvoudige mishandeling. De verbalisant die de aangifte heeft opgenomen, heeft in het proces-verbaal aangifte niet genoteerd dat hij bij de aangever letsel heeft waargenomen. Bovendien is het letsel niet door de getuigen waargenomen toen de aangever de woning waar het voorval zou hebben plaatsgevonden, heeft verlaten. Daarnaast bevinden zich in het dossier verklaringen van getuigen die op 24 april 2018 bij de raadsheer-commissaris zijn gehoord, die de verklaring van de verdachte dat zij geen bierfles heeft gegooid, bevestigen.

De verdachte dient derhalve van het tenlastegelegde te worden vrijgesproken.

Vordering tot schadevergoeding [aangever]

In het onderhavige strafproces heeft [aangever] zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden immateriële schade als gevolg van het aan de verdachte ten laste gelegde, tot een bedrag van € 300,-.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot het in eerste aanleg toegewezen bedrag van € 75,-.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij in de vordering.

De vordering van de benadeelde partij is namens de verdachte betwist.

Nu de verdachte ter zake van het ten laste gelegde wordt vrijgesproken, dient de benadeelde partij niet-ontvankelijk te worden verklaard in de vordering.

Dit brengt mee dat de benadeelde partij dient te worden veroordeeld in de kosten die de verdachte tot aan deze uitspraak in verband met de verdediging tegen die vordering heeft moeten maken, welke kosten het hof vooralsnog begroot op nihil.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Vordering van de benadeelde partij [aangever]

Verklaart de benadeelde partij [aangever] niet-ontvankelijk in de vordering tot schadevergoeding.

Verwijst de benadeelde partij in de door verdachte gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Dit arrest is gewezen door mr. A.J.M. Kaptein, mr. C.H.M. Royakkers en mr. A.M. Zwaneveld, in bijzijn van de griffier mr. M.S. Ferenczy.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 24 augustus 2018.

Mr. A.M. Zwaneveld is buiten staat dit arrest te ondertekenen.