Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2018:1497

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
07-02-2018
Datum publicatie
19-06-2018
Zaaknummer
22-005270-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De verdachte heeft zich als bestuurder van een rechtspersoon schuldig gemaakt aan bedrieglijke bankbreuk door een geldbedrag aan de failliete bedoel te onttrekken. Voorts heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het meermalen valselijk opmaken van facturen en het gebruikmaken en doen afleveren van een valse factuur.

Het hof veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis, met aftrek van voorarrest. Voorts veroordeelt het hof de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-005270-14

Parketnummer: 10-996501-12

Datum uitspraak: 7 februari 2017

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 28 november 2014 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortejaar] 1973,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 24 januari 2017.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder

1. primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair en 5 primair ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, met aftrek van voorarrest.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 18 september 2009 tot en met 10 december 2009, te Rotterdam en/of Almen en/of Woudrichem, in elk geval in Nederland, als bestuurder van een rechtspersoon, te weten [rechtspersoon], welke rechtspersoon bij vonnis van de Rechtbank Breda d.d. 24 november 2009 in staat van faillissement is verklaard, (telkens) tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers van genoemde rechtspersoon

==(totaal) euro 1.314.345,00, in elk geval enig(e) goed(eren) en/of geldbedrag(en), aan de boedel van genoemde rechtspersoon heeft/hebben onttrokken, immers is/heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) op of omstreeks 18 september 2009 euro 1.314.345,00 overgeboekt/doen overboeken van rekening [x] t.n.v. [rechtspersoon] naar rekening [y] t.n.v. [rechtspersoon 2] (bijlage D/045, blz 0864) en/of

==ter gelegenheid van het faillissement of op een tijdstip waarop hij, verdachte, wist dat het faillissement niet kon worden voorkomen een of meer van de schuldeiser(s) bevoordeeld heeft en/of bevoordeelt, immers is/zijn/hebben/heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) in de periode 18 september 2009 tot en met 10 december 2009 (onder meer) de volgende overboekingen verricht/plaatsgevonden/doen verrichten

--van rekening [x] t.n.v. [rechtspersoon] naar rekening [y] t.n.v. [rechtspersoon 2] euro 1.314.345,00 (bijlage D/045, blz 0864)

en/of (vervolgens) van bankrekening [y] t.n.v. [rechtspersoon 2] ten gunste van bankrekening [z] t.n.v. [rechtspersoon 3] euro 965.000 (bijlage D/048, blz 0868, blz 1023)

en/of (vervolgens) de volgende overboekingen verricht/doen verrichten van de bankrekening [z] t.n.v. [rechtspersoon 3] euro 28.498,34 ten gunste van de bankrekening [xx] t.n.v. [rechtspersoon 4]; (bijlage D/122 15/16, blz 1022, D/113)

en/of euro 44.149,00 ten gunste van de bankrekening [yy] t.n.v. [rechtspersoon 5]; (bijlage D/122 15/16, blz 1022, D/115)


Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[rechtspersoon] op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 18 september 2009 tot en met 10 december 2009, te Rotterdam en/of Almen en/of Woudrichem, in elk geval in Nederland, terwijl genoemde rechtspersoon bij vonnis van de Rechtbank Breda d.d. 24 november 2009 in staat van faillissement is verklaard, (telkens) tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers van genoemde rechtspersoon

==(totaal) euro 1.314.345,00, in elk geval enig(e) goed(eren) en/of geldbedrag(en), aan de boedel van genoemde rechtspersoon heeft/hebben onttrokken, immers is/heeft genoemde rechtspersoon en/of haar mededader(s) op of omstreeks 18 september 2009 euro 1.314.345,00 overgeboekt en/of doen overboeken van rekening [x] t.n.v. [rechtspersoon] naar rekening [y] t.n.v. [rechtspersoon 2] (bijlage D/045, blz 0864)

en/of

==ter gelegenheid van het faillissement of op een tijdstip waarop genoemde rechtspersoon wist dat het faillissement niet kon worden voorkomen een of meer van de schuldeiser(s) bevoordeeld heeft en/of bevoordeelt, immers is/zijn/hebben/heeft genoemde rechtspersoon en/of haar mededader(s) in de periode 18 september 2009 tot en met 10 december 2009 (onder meer) de volgende overboekingen verricht/plaatsgevonden/doen verrichten

--van rekening [x] t.n.v. [rechtspersoon] naar rekening [y] t.n.v. [rechtspersoon 2] euro 1.314.345,00 (bijlage D/045, blz 0864) en/of (vervolgens) van bankrekening [y] t.n.v. [rechtspersoon 2] ten gunste van bankrekening [z] t.n.v. [rechtspersoon 3] euro 965.000 (bijlage D/048, blz 0868, blz 1023)

en/of (vervolgens) de volgende overboekingen verricht/doen verrichten van de bankrekening [z] t.n.v. [rechtspersoon 3] euro 28.498,34 ten gunste van de bankrekening [xx] t.n.v. [rechtspersoon 4]; (bijlage D/122 15/16, blz 1022, D/113)

en/of euro 44.149,00 ten gunste van de bankrekening [yy] t.n.v. [rechtspersoon 5]; (bijlage D/122 15/16, blz 1022, D/115)

hebbende hij, verdachte, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, tot de/het vorenstaande feit(en) opdracht gegeven en/of feitelijke leiding gegeven aan de vorenstaande verboden gedraging(en);


meer subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:


hij op of omstreeks 18 september 2009, in elk geval in of omstreeks de periode van 18 september 2009 tot en met 23 november 2009, te Rotterdam en/of Almen en/of Woudrichem, in elk geval in Nederland, in het voorruitzicht van het faillissement van de rechtspersoon [rechtspersoon], welk faillissement op 24 november 2009 bij vonnis van de Rechtbank Breda is gevolgd, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers van genoemde rechtspersoon (totaal) euro 1.314.345,00, in elk geval enig(e) goed(eren) en/of geldbedrag(en) aan de boedel van genoemde rechtspersoon heeft/hebben onttrokken, immers is/heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) op of omstreeks 18 september 2009 euro 1.314.345,00 overgeboekt/doen overboeken van rekening [x] t.n.v. [rechtspersoon] naar rekening [y] t.n.v. [rechtspersoon 2] (bijlage D/045, blz 0864)

en/of

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 18 september 2009 tot en met 10 december 2009, te Rotterdam en/of Almen en/of Woudrichem, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk (totaal) 965.000, althans euro 681.007,65 (euro 83.300 en/of euro 21.420 en/of euro 19.558,15 en/of euro 54.383,26 en/of euro 4.750 en/of euro 100.000 en/of euro 81.991,01 en/of euro 250.000 en/of euro65.605,23) in elk geval een of meer geldbedrag(en), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [rechtspersoon] en/of [rechtspersoon 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s),

welk(e) geldbedrag(en)/goed(eren) verdachte en/of zijn mededader(s) als direkteur en/of (on)middellijk bestuurder van de rechtsperso(o)n(en) [rechtspersoon] en/of [rechtspersoon 2], in elk geval anders dan door misdrijf, onder zich had(den),

(telkens) wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

en/of

[rechtspersoon 3] op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 11 november 2009 tot en met 10 december 2009, in elk geval de periode van 18 september 2009 tot en met 10 december 2009, te Rotterdam en/of Almen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk (totaal) euro 965.000, althans euro 681.007,65 (euro 83.300 en/of euro 21.420 en/of euro 19.558,15 en/of euro 54.383,26 en/of euro 4.750 en/of euro 100.000 en/of euro 81.991,01 en/of euro 250.000 en/of euro 65.605,23) in elk geval een of meer geldbedrag(en), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [rechtspersoon] en/of [rechtspersoon 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan de rechtspersoon [rechtspersoon 3] B.V. en/of haar mededader(s),

welk(e) geldbedrag(en)/goed(eren) genoemde [rechtspersoon 3] B.V. en/of haar mededader(s) door overboeking van de (bank)rekening [y] t.n.v. [rechtspersoon 2] op/naar (bank)rekening [z] t.n.v. [rechtspersoon 3] B.V., in elk geval anders dan door misdrijf, onder zich had(den),

(telkens) wederrechtelijk zich heeft toegeëigend, hebbende hij, verdachte, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, tot de/hetvorenstaande feit(en) opdracht gegeven en/of feitelijke leiding gegeven aan de vorenstaande verboden gedraging(en);


meest subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:


hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 18 september 2009 tot en met 10 december 2009, te Rotterdam en/of Almen en/of Woudrichem, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) een voorwerp(en), te weten een of meer geldbedrag(en),(totaal) euro 965.000, althans totaal euro 681.007,65 (euro 83.300 en/of euro 21.420 en/of euro 19.558,15 en/of euro 54.383,26 en/of euro 4.750 en/of euro 100.000 en/of euro 81.991,01 en/of euro 250.000 en/of euro 65.605,23), in elk geval een of meer geldbedrag(en), heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet, en/althans van (een) voorwerp(en), te weten een of meer geldbedrag(en) (totaal) euro 965.000, althans (totaal) euro 681.007,65 (euro 83.300 en/of euro 21.420 en/of euro 19.558,15 en/of euro 54.383,26 en/of euro 4.750 en/of euro 100.000 en/of euro 81.991,01 en/of euro 250.000 en/of euro 65.605,23), in elk geval een of meer geldbedrag(en), gebruik heeft gemaakt,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat bovenomschreven geldbedrag(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig(e) misdrijf/misdrijven;

2.
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 11 november 2009 tot en met 8 december 2009, te Rotterdam en/of Almen en/of Woudrichem, in elk geval in Nederland, als bestuurder van een rechtspersoon, te weten [rechtspersoon 2], welke rechtspersoon bij vonnis van de Rechtbank Breda d.d. 8 december 2009 in staat van faillissement is verklaard, (telkens) tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers van genoemde rechtspersoon (totaal) euro 965.000, in elk geval enig(e) goed(eren) en/of geldbedrag(en), aan de boedel van genoemde rechtspersoon heeft/hebben onttrokken,

immers is/heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) op 11 november 2009 van bankrekening [y] t.n.v. [rechtspersoon 2] ten gunste van bankrekening [z] t.n.v. [rechtspersoon 3] euro 965.000 overgeboekt/doen overboeken (bijlage D/048, blz 0868, D/122 blz 1023);

subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:


[rechtspersoon 2] op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 11 november 2009 tot en met 8 december 2009, te Rotterdam en/of Almen en/of Woudrichem, in elk geval in Nederland, terwijl genoemde rechtspersoon bij vonnis van de Rechtbank Breda d.d. 8 december 2009 in staat van faillissement is verklaard, (telkens) ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers van genoemde rechtspersoon (totaal) euro 965.000, in elk geval enig(e) goed(eren) en/of geldbedrag(en), aan de boedel van genoemde rechtspersoon heeft/hebben onttrokken,

immers is/heeft genoemde rechtspersoon en/of haar mededader(s) op 11 november 2009 van bankrekening [y] t.n.v. [rechtspersoon 2] ten gunste van bankrekening [z] t.n.v. [rechtspersoon 3] euro 965.000 overgeboekt/doen overboeken (bijlage D/048, blz 0868, D/122 blz 1023),

hebbende hij, verdachte, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, tot de/het vorenstaande feit(en) opdracht gegeven en/of feitelijke leiding gegeven aan de vorenstaande verboden gedraging(en);

meer subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:


hij op of omstreeks 11 november 2009, in elk geval in of omstreeks de periode van 11 november 2009 tot en met 7 december 2009, te Rotterdam en/of Almen en/of Woudrichem, in elk geval in Nederland, in het voorruitzicht van het faillissement van de rechtspersoon [rechtspersoon 2], welk faillissement op 8 december 2009 bij vonnis van de Rechtbank Breda is gevolgd, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers van genoemde rechtspersoon (totaal) euro 965.000, in elk geval enig(e) goed(eren) en/of geldbedrag(en), aan de boedel van genoemde rechtspersoon heeft/hebben onttrokken, immers is/heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) op 11 november 2009 van bankrekening [y] t.n.v. [rechtspersoon 2] ten gunste van bankrekening [z] t.n.v. [rechtspersoon 3] euro 965.000 overgeboekt/doen overboeken (bijlage D/048, blz 0868, D/122 blz 1023);

3.
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 2 oktober 2007 tot en met 8 mei 2009, te Rotterdam en/of Almen en/of Deventer en/of te Epse (gemeente Lochem), in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, een of meer factu(u)r(en) ten name van [B.V. 1] gericht aan

[B.V. 2] en/of

[B.V. 3] en/of

[B.V. 4] en/of

[B.V. 5] en/of

[B.V. 6],

(Totaal factuurbedragen 1.498.318,19 (inclusief 239.227,38 btw)) (bijlage(n) D/076 tot en met D/108), waaronder

1. een factuur ten name van [B.V. 1] gericht aan [a]

factuur-nummer 08/000028 d.d. 05-03-2008

factuurbedrag euro 17.850

werkomschrijving: werkzaamheden remmingwerk

(bijlage D/076)

en/of

2. een factuur ten name van [B.V. 1] gericht aan [B.V. 3]

factuur-nummer 08/000020 d.d. 19-02-2008

factuurbedrag euro 61.267,51

werkomschrijving: werkzaamheden remmingwerk

(bijlage D/083)

en/of

3. een factuur ten name van [B.V. 1] gericht aan [B.V. 4]

factuur-nummer 08/000127 d.d. 04-09-2008

factuurbedrag euro 89.250,00

werkomschrijving: renovatie

(bijlage D/090)

en/of

4. een factuur ten name van [B.V. 1] gericht aan [B.V. 4]

factuur-nummer 08/000205 d.d. 19-12-2008

factuurbedrag euro 89.250,00

werkomschrijving: verbouwkosten project [project]

(bijlage D/096)

en/of

5. een factuur ten name van [B.V. 1] gericht aan [B.V. 2]

factuur-nummer 08/000116 d.d. 16-07-2008

factuurbedrag euro 23.800,00

werkomschrijving: tankverwarming en -isolatie

(bijlage D/102)

en/of

6. een factuur ten name van [B.V. 1] gericht aan [N.V.]

factuur-nummer 07/000199 d.d. 02-10-2007

factuurbedrag euro 29.750,00

werkomschrijving: diverse werkzaamheden verbouw Rotterdam

(bijlage D/103)

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst, en/althans valselijk heeft doen en/of laten opmaken en/of vervalsen door (een) ander(en), immers heeft/hebben verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) toen en daar (telkens) valselijk in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven- op/in die factu(u)r(en)

voorgedaan dat [B.V. 2] en/of [B.V. 5] en/of [B.V. 4] en/of [B.V. 3] en/of [B.V. 6] afnemer(s) was/waren van de geleverde goederen en/of de verrichte diensten en/of geschreven en/of opgegeven en/of vermeld, en/althans door die/een ander(en) doen of laten schrijven en/of opgeven en/of vermelden,

--als geadresseerde(n) en/of afnemer(s): [B.V. 2] en/of [B.V. 5] en/of [B.V. 4] en/of [B.V. 3] en/of [B.V. 6]

en/of

--als werkomschrijving:

werkzaamheden tbv aanleg degumminglijn en/of

werkzaamheden remmingwerk en/of

renovatie [renovatie] en/of

verbouwkosten project [project] en/of tankverwarming en -isolatie en/of

diverse werkzaamheden verbouw Rotterdam,

zulks met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:


[B.V. 1] en/of [Aannemersbedrijf B.V.] en/of een ander(en) op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 2 oktober 2007 tot en met 8 mei 2009, te Deventer en/of Rotterdam en/of Almen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met elkaar en/of [betrokkene] en/of [Aannemersbedrijf B.V.] en/of die ander(en) met (een) ander(en) dan hem, verdachte, althans die [betrokkene] en/of [Aannemersbedrijf B.V.] en/of die ander alleen, meermalen, althans eenmaal, een of meer factu(u)r(en) ten name van [B.V. 1] gericht aan

[B.V. 2] en/of

[B.V. 3] en/of

[B.V. 4] en/of

[B.V. 5] en/of

[B.V. 6],

(Totaal factuurbedragen 1.498.318,19 (inclusief 239.227,38 btw)) (bijlage(n) D/076 tot en met D/108),

waaronder

1. een factuur ten name van [B.V. 1] gericht aan [Raffinage].

factuur-nummer 08/000028 d.d. 05-03-2008

factuurbedrag euro 17.850

werkomschrijving: werkzaamheden remmingwerk

(bijlage D/076)

en/of

2. een factuur ten name van [B.V. 1] gericht aan [B.V. 3]

factuur-nummer 08/000020 d.d. 19-02-2008

factuurbedrag euro 61.267,51

werkomschrijving: werkzaamheden remmingwerk

(bijlage D/083)

en/of

3. een factuur ten name van [B.V. 1] gericht aan [B.V. 4]

factuur-nummer 08/000127 d.d. 04-09-2008

factuurbedrag euro 89.250,00

werkomschrijving: renovatie [renovatie]

(bijlage D/090)

en/of

4. een factuur ten name van [B.V. 1] gericht aan [B.V. 4]

factuur-nummer 08/000205 d.d. 19-12-2008

factuurbedrag euro 89.250,00

werkomschrijving: verbouwkosten project [project]

(bijlage D/096)

en/of

5. een factuur ten name van [B.V. 1] gericht aan [B.V. 4]

factuur-nummer 08/000116 d.d. 16-07-2008

factuurbedrag euro 23.800,00

werkomschrijving: tankverwarming en -isolatie

(bijlage D/102)

en/of

6. een factuur ten name van [B.V. 1] gericht aan [NV]

factuur-nummer 07/000199 d.d. 02-10-2007

factuurbedrag euro 29.750,00

werkomschrijving: diverse werkzaamheden verbouw Rotterdam

(bijlage D/103)

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft/hebben opgemaakt en/of vervalst, en/althans valselijk heeft/hebben doen en/of laten opmaken en/of vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben die [betrokkene] en/of die rechtspersoon [Aannemersbedrijf B.V.] en/of die ander(en) en/of zijn/haar/hun mededader(s) toen en daar (telkens) valselijk in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven- op/in die factu(u)r(en)

voorgedaan dat [B.V. 2] en/of [B.V. 5] en/of [B.V. 4] en/of [B.V. 3] en/of [B.V. 6] afnemer(s) was/waren van de geleverde goederen en/of de verrichte diensten en/of geschreven en/of opgegeven en/of vermeld, en/althans door die/een ander(en) doen of laten schrijven en/of opgeven en/of vermelden,

--als geadresseerde(n) en/of afnemer(s):

[B.V. 2] en/of [B.V. 5] en/of

[B.V. 4] en/of

[B.V. 3] en/of

[B.V. 1] en/of

--als werkomschrijving:

werkzaamheden tbv aanleg degumminglijn en/of

werkzaamheden remmingwerk en/of

renovatie [renovatie] en/of

verbouwkosten project [project] en/of

tankverwarming en -isolatie en/of

diverse werkzaamheden verbouw Rotterdam,

zulks met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte tezamen en in vereniging met een ander(en), althans alleen, in of omstreeks de periode van 2 oktober 2007 tot en met 8 mei 2009 te Deventer en/of Rotterdam en/of Almen, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door die [betrokkene] en/of die rechtspersoon [Aannemersbedrijf B.V.] en/of die ander(en) de omschrijving en/of de gegevens voor opname en/of vermelding in/op die factu(u)r(en) en/of de adressering van die factu(u)r(en) mede te delen en/of te berichten en/of door/aan te geven,

en/althans

welk(e) bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en) verdachte tezamen en in vereniging met een ander(en), althans alleen, in of omstreeks de periode van 2 oktober 2007 tot en met 8 mei 2009 te Deventer en/of Rotterdam en/of Almen, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, door (een) gift(en) en/of (een) belofte(n) en/of misbruik van gezag en/of geweld en/of bedreiging en/of misleiding en/of het verschaffen van gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen, te weten door die [betrokkene] en/of die rechtspersoon [Aannemersbedrijf B.V.] en/of die ander(en) de omschrijving en/of de gegevens voor opname en/of vermelding in/op die factu(u)r(en) en/of de adressering van die factu(u)r(en) mede te delen en/of te berichten en/of door/aan te geven en/of die [betrokkene] en/of die rechtspersoon [Aannemersbedrijf B.V.] en/of die ander(en) mede te delen dat [verdachte] die factu(u)r(en) niet (privé) kon en/of wilde betalen en/of dat het (door op zodanige wijze als hiervoor omschreven die factu(u)r(en) op te maken) voor die [betrokkene] en/of die rechtspersoon [Aannemersbedrijf B.V.] het de enige mogelijkheid was om die factu(u)r(en) betaald te krijgen,

(telkens) opzettelijk heeft/hebben uitgelokt;

4.
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 2 december 2009 tot en met 2 maart 2010, te Rotterdam en/of Almen en/of [renovatie], in elk geval in Nederland, als bestuurder van een rechtspersoon, te weten [B.V. 4], welke rechtspersoon bij vonnis van de Rechtbank Arnhem d.d. 2 maart 2010 in staat van faillissement is verklaard, (telkens) tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers van genoemde rechtspersoon (totaal) euro 476.000, althans euro 417.000, althans euro 400.000, in elk geval enig(e) goed(eren) en/of geldbedrag(en), aan de boedel van genoemde rechtspersoon heeft/hebben onttrokken;

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:


[B.V. 4] op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 2 december 2009 tot en met 2 maart 2010, te Rotterdam en/of Almen en/of [renovatie], in elk geval in Nederland, terwijl genoemde rechtspersoon bij vonnis van de Rechtbank Arnhem d.d. 2 maart 2010 in staat van faillissement is verklaard, (telkens) ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers van genoemde rechtspersoon (totaal) euro 476.000, althans euro 417.000, althans euro 400.000, in elk geval enig(e) goed(eren) en/of geldbedrag(en), aan de boedel van genoemde rechtspersoon heeft/hebben onttrokken,

hebbende hij, verdachte, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, tot de/het vorenstaande feit(en) opdracht gegeven en/of feitelijke leiding gegeven aan de vorenstaande verboden gedraging(en);


meer subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:


hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 17 februari 2010 tot en met 21 april 2010 te Rotterdam en/of Almen en/of Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, van (een) voorwerp(en), te weten (totaal) euro 417.000 (euro 50.000 en/of euro 50.000 en/of euro 150.000 en/of euro 167.000), in elk geval een of meer geldbedrag(en), de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, althans heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op (een) voorwerp(en), te weten (totaal) euro 417.000 (euro 50.000 en/of euro 50.000 en/of euro 150.000 en/of euro 167.000), in elk geval een of meer geldbedrag(en), was/waren

of

wie bovenomschreven voorwerp(en), te weten (totaal) euro 417.000 (euro 50.000 en/of euro 50.000 en/of euro 150.000 en/of euro 167.000), in elk geval een of meer geldbedrag(en), voorhanden had(den), immers heeft hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s) dat/die geldbedrag(en) overgeboekt en/of gestort en/of doen overboeken en/of doen storten van bankrekening [xx] ten name van [B.V. 2] naar/op de bankrekening(en) [zz] ten name van [betrokkene 2] en/of [xxx] ten name van [betrokkene 3], terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en) dat bovenomschreven voorwerp(en)/geldbedrag(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig(e) misdrijf/misdrijven;

meest subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:


hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 17 februari 2010 tot en met 21 april 2010 te Rotterdam en/of Almen en/of Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, een of meer voorwerp(en), te weten (totaal) euro 417.000 (euro 50.000 en/of euro 50.000 en/of euro 150.000 en/of euro 167.000), in elk geval een of meer geldbedrag(en), heeft verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet, althans van een of meer voorwerp(en), te weten (totaal) euro 417.000 (euro 50.000 en/of euro 50.000 en/of euro 150.000 en/of euro 167.000), in elk geval een of meer geldbedrag(en), heeft gebruik gemaakt, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en) dat bovenomschreven voorwerp(en)/geldbedrag(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig(e) misdrijf/misdrijven;

5.
hij op of omstreeks 9 maart 2012 en/of 12 maart 2012, in elk geval in of omstreeks de maand maart 2012, te Rotterdam en/of Amsterdam en/of Almen/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van en/of [medewerker] en/of ((een) medewerk(st)er(s) van) [advocaten kantoor] gebruik heeft doen maken van een vals(e) en/of vervalst(e) (afschrift van een) factuur ten name van [betrokkene 1] gericht aan [B.V. 4] factuurnr 09001 d.d. 4-12-2009 factuurbedrag (Totaal) euro 476.000 (bijlage D-037),

zijnde een geschrift dat bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware dat/die geschrift (telkens) echt en onvervalst,

bestaande dat (doen) gebruikmaken (telkens) hierin dat verdachte en/of zijn mededader(s) die genoemde factuur heeft/hebben verzonden en/of overgelegd en/of doen overleggen en/of doen toekomen aan [medewerker] en/of ((een) medewerk(st)er(s) van) [advocaten kantoor] (als bijlage 1 bij de brief/bericht d.d. 9 maart 2012 van ([rechtspersoon 5] advocaten gericht aan mr. [medewerker] ([advocaten kantoor])) teneinde aan te geven waarvoor het verschil tussen euro 1.319.505,89 (deel koopsom registergoed [adres] te Farmsum) en euro 900.000 = euro 419.505,89 was aangewend en/of dat [B.V.] voor werkzaamheden voor de verkoop van de twee silocomplexen een courtage in rekening had gebracht van euro 400.000

en

bestaande die valsheid of vervalsing (telkens) hierin dat in werkelijkheid geen werkzaamheden en/of diensten door [B.V.] waren verricht voor [B.V. 4] en/of valselijk in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven- in/op dat geschrift was vermeld en/of opgenomen

Hierbij belasten wij u voor het volgende:

Voor u verrichte werkzaamheden

en gemaakte kosten euro 400.000,-

BTW 19% euro 76.000,-

------------------

euro 476.000,-,

en/of

opzettelijk bovenbedoeld/genoemd vals of vervalst geschrift voorhanden heeft/hebben gehad en/of heeft/hebben afgeleverd en/of heeft/hebben doen afleveren door [medeverdachte], in elk geval een ander, bij [medewerker] en/of ((een) medewerk(st)er(s) van) [advocaten kantoor] terwijl hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s) wist(en) en/of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dit/deze geschrift(en) bestemd was/waren voor gebruik als ware het echt en onvervalst;

subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:


hij op of omstreeks 4 december 2009, in elk geval in of omstreeks de periode van 4 december 2009 tot en met 12 maart 2012, te Almen en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, een factuur ten name van [BV] gericht aan [B.V. 4] factuurnr 09001 d.d. 4-12-2009 factuurbedrag (Totaal) euro 476.000 (bijlage D-037),

zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst, en/althans valselijk heeft doen en/of laten opmaken en/of vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) toen en daar (telkens) valselijk in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven- in en/of aan de hand van die factuur doen voorkomen en/of voorgedaan dat [BV] B.V. werkzaamheden had verricht voor [B.V. 4] (voor werkzaamheden voor de verkoop van de twee silocomplexen zou door [BV] een courtage in rekening zijn gebracht van euro 400.000) en/of in/op die factuur geschreven en/of vermeld, en/althans door die/een ander(en) doen of laten schrijven en/of vermelden,

Hierbij belasten wij u voor het volgende:

Voor u verrichte werkzaamheden

en gemaakte kosten euro 400.000,-

BTW 19% euro 76.000,-

------------------

euro 476.000,-,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het onder 1 primair, 2 primair, 3 primair,

4 primair en 5 primair ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van

15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Vrijspraken

Ter zake van het onder 1 ten laste gelegde

Naar het oordeel van het hof kan op grond van het verhandelde ter terechtzitting en het procesdossier niet wettig en overtuigend worden bewezen dat de verdachte ten tijde van de overboeking van het ten laste gelegde geldbedrag op 18 september 2009 van [rechtspersoon 1] naar [rechtspersoon 2] BV wist dan wel redelijkerwijs moest vermoeden dat [rechtspersoon] failliet zou worden verklaard. Nu de wetenschap van de verdachte hieromtrent niet kan worden vastgesteld, behoort de verdachte ter zake van het onder 1 primair, subsidiair, meer subsidiair en meest subsidiair ten laste gelegde te worden vrijgesproken.

Ter zake van het onder 4 ten laste gelegde

Naar het oordeel van het hof kan op grond van het verhandelde ter terechtzitting en het procesdossier niet wettig en overtuigend worden bewezen dat de verdachte ten tijde van het ten laste gelegde handelen wist dan wel redelijkerwijs moest vermoeden dat [B.V. 4] failliet zou worden verklaard. Het hof overweegt in dit kader dat de betreffende B.V. ten tijde van het handelen van de verdachte over voldoende geld beschikte om schuldeisers te betalen. Nu de wetenschap van de verdachte niet kan worden vastgesteld, behoort de verdachte ter zake van het onder 4 primair, subsidiair, meer subsidiair en meest subsidiair ten laste gelegde te worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 2 primair, 3 primair en 5 primair ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

2.
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 11 november 2009 tot en met 8 december 2009, te Rotterdam en/of Almen en/of Woudrichem, in elk geval in Nederland, als bestuurder van een rechtspersoon, te weten [rechtspersoon 2], welke rechtspersoon bij vonnis van de Rechtbank Breda d.d. 8 december 2009 in staat van faillissement is verklaard, (telkens) tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers van genoemde rechtspersoon (totaal) euro 965.000, in elk geval enig(e) goed(eren) en/of geldbedrag(en), aan de boedel van genoemde rechtspersoon heeft/hebben onttrokken,

immers is/heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) op 11 november 2009 van bankrekening [y] t.n.v. [rechtspersoon 2] ten gunste van bankrekening [z] t.n.v. [rechtspersoon 3] euro 965.000 overgeboekt/doen overboeken (bijlage D/048, blz 0868, D/122 blz 1023);

3.
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 2 oktober 2007 tot en met 8 mei 2009, te Rotterdam en/of Almen en/of Deventer en/of te Epse (gemeente Lochem), in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, een of meer factu(u)r(en) ten name van [B.V. 1] gericht aan

[B.V. 2] en/of

[B.V. 3] en/of

[B.V. 4] en/of

[B.V. 5] en/of

[B.V. 6],

(Totaal factuurbedragen 1.498.318,19 (inclusief 239.227,38 btw)) (bijlage(n) D/076 tot en met D/108), waaronder te weten

1. een factuur ten name van [B.V. 1] gericht aan [Raffinage].

factuurnummer 08/000028 d.d. 05-03-2008

factuurbedrag euro 17.850

werkomschrijving: werkzaamheden remmingwerk

(bijlage D/076)

en/of

2. een factuur ten name van [B.V. 1] gericht aan [B.V. 3]

factuurnummer 08/000020 d.d. 19-02-2008

factuurbedrag euro 61.267,51

werkomschrijving: werkzaamheden remmingwerk

(bijlage D/083)

en/of

3. een factuur ten name van [B.V. 1] gericht aan [B.V. 4]

factuurnummer 08/000127 d.d. 04-09-2008

factuurbedrag euro 89.250,00

werkomschrijving: renovatie [renovatie]

(bijlage D/090) en/of

4. een factuur ten name van [B.V. 1] gericht aan [B.V. 4]

factuurnummer 08/000205 d.d. 19-12-2008

factuurbedrag euro 89.250,00

werkomschrijving: verbouwkosten project [project] (bijlage D/096)

en/of

5. een factuur ten name van [B.V. 1] gericht aan [B.V. 4]

factuurnummer 08/000116 d.d. 16-07-2008

factuurbedrag euro 23.800,00

werkomschrijving: tankverwarming en -isolatie

(bijlage D/102)

en/of

6. een factuur ten name van [B.V. 1] gericht aan [NV]

factuurnummer 07/000199 d.d. 02-10-2007

factuurbedrag euro 29.750,00

werkomschrijving: diverse werkzaamheden verbouw Rotterdam (bijlage D/103)

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst, en/althans valselijk heeft doen en/of laten opmaken en/of vervalsen door (een) ander(en), immers heeft/hebben verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) toen en daar (telkens) valselijk in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven-

op/in die factu(u)r(en)

voorgedaan dat [B.V. 2] en/of [B.V. 5] en/of [B.V. 4] en/of [B.V. 3] en/of [B.V. 6] afnemer(s) was/waren van de geleverde goederen en/of de verrichte diensten en/of geschreven en/of opgegeven en/of vermeld, en/althans door die/een ander(en) doen of laten schrijven en/of opgeven en/of vermelden,

--als geadresseerde(n) en/of afnemer(s):

[B.V. 2] en/of [B.V. 5] en/of

[B.V. 4] en/of

[B.V. 3] en/of

[B.V. 6]

en/of

--als werkomschrijving:

werkzaamheden tbv aanleg degumminglijn en/of werkzaamheden remmingwerk en/of

renovatie [renovatie] en/of

verbouwkosten project [project] en/of tankverwarming en -isolatie en/of

diverse werkzaamheden verbouw Rotterdam,

zulks met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;


5.
hij op of omstreeks 9 maart 2012 en/of 12 maart 2012, in elk geval in of omstreeks de maand maart 2012, te Rotterdam en/of Amsterdam en/of Almen/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van en/of [medewerker] en/of ((een) medewerk(st)er(s) van) [advocaten kantoor] gebruik heeft doen maken van een vals(e) en/of vervalst(e) (afschrift van een) factuur ten name van

[BV] gericht aan [B.V. 4]

factuurnr 09001 d.d. 4-12-2009

factuurbedrag (Totaal) euro 476.000

(bijlage D-037),

zijnde een geschrift dat bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware dat/die geschrift (telkens) echt en onvervalst,

bestaande dat (doen) gebruikmaken (telkens) hierin dat verdachte en/of zijn mededader(s) die genoemde factuur heeft/hebben verzonden en/of overgelegd en/of doen overleggen en/of doen toekomen aan [medewerker] en/of ((een) medewerk(st)er(s) van) [advocaten kantoor] (als bijlage 1 bij de brief/bericht d.d. 9 maart 2012 van [medeverdachte] ([rechtspersoon 5] advocaten gericht aan [medewerker] ([advocaten kantoor])) teneinde aan te geven waarvoor het verschil tussen euro 1.319.505,89 (deel koopsom registergoed [adres] te Farmsum) en euro 900.000 = euro 419.505,89 was aangewend en/of dat [BV] B.V. voor werkzaamheden voor de verkoop van de twee silocomplexen een courtage in rekening had gebracht van euro 400.000

en

bestaande die valsheid of vervalsing (telkens) hierin dat in werkelijkheid geen werkzaamheden en/of diensten door [BV] B.V. waren verricht voor [B.V. 4] en/of valselijk in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven- in/op dat geschrift was vermeld en/of opgenomen

Hierbij belasten wij u voor het volgende:

Voor u verrichte werkzaamheden

en gemaakte kosten euro 400.000,-

BTW 19% euro 76.000,-

------------------

euro 476.000,-,

en/of

opzettelijk bovenbedoeld/genoemd vals of vervalst geschrift voorhanden heeft/hebben gehad en/of heeft/hebben afgeleverd en/of heeft/hebben doen afleveren door [medeverdachte], in elk geval een ander, bij [medewerker] en/of ((een) medewerk(st)er(s) van) [advocaten kantoor] terwijl hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s) wist(en) en/of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dit/deze geschrift(en) bestemd was/waren voor gebruik als ware het echt en onvervalst.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Nadere bewijsoverweging

Ter zake van het onder 2 primair bewezenverklaarde

Door de raadsman is ter terechtzitting – overeenkomstig de door hem overgelegde en in het procesdossier gevoegde pleitaantekeningen – bepleit dat het ten laste gelegde geldbedrag van € 965.000,- niet behoorde tot de boedel van [rechtspersoon 2], zodat de verdachte van het ten laste gelegde dient te worden vrijgesproken.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt. Op 18 september 2009 is er door [rechtspersoon] een geldbedrag van € 1.314.345,- naar de bankrekening van [rechtspersoon 2] overgeboekt. Op diezelfde datum wordt het bedrag op de bankrekening van [rechtspersoon 2] bijgeschreven. Vervolgens wordt op 11 november 2009 een geldbedrag van

€ 965.000,- van [rechtspersoon 2] naar [rechtspersoon 3] B.V. overgeboekt.

Uit het voorgaande blijkt dat het geld ruim anderhalve maand op de bankrekening van [rechtspersoon 2] heeft gestaan. [rechtspersoon 2] had dit geld ontvangen, omdat [rechtspersoon 2] onder andere zorg droeg voor de betaling van salarissen. Naar het oordeel van het hof behoorde het betreffende geldbedrag dan ook toe aan (de boedel van) [rechtspersoon 2]. Dat het geldbedrag in het onderhavige geval niet aan laatstgenoemde B.V. toebehoorde is niet aannemelijk geworden. Het verweer wordt verworpen.

Ter zake van het onder 3 primair bewezenverklaarde

Door de raadsman is voorts betoogd –kort en zakelijk weergegeven- dat de onderhavige geschriften ten tijde van de ten laste gelegde periode geen bewijsbestemming hadden en dat er in dat kader sprake is geweest van vrijwillige terugtred, zodat de verdachte van het ten laste gelegde behoort te worden vrijgesproken.

Naar het oordeel van het hof is er in het onderhavige geval geen sprake van vrijwillige terugtred, nu het delict reeds was voltooid. Immers, de valse facturen waren reeds opgemaakt, ondertekend en opgenomen in de administratie van in de tenlastelegging genoemde bedrijven van de [BV groep] groep. De geschriften hadden daarmee tevens bewijsbestemming, nu zij (onder andere) dienden ter verantwoording van verrichte werkzaamheden en betalingen daarvan richting derden. Onder deze omstandigheden kan worden gezegd dat aan de betreffende facturen in het maatschappelijk verkeer betekenis voor het bewijs van enig feit pleegt te worden toegekend. Dat de facturen op een later moment intern zijn gecorrigeerd, maakt dit niet anders. Het verweer wordt verworpen.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het onder 2 primair bewezen verklaarde levert op:

als bestuurder van een rechtspersoon welke in staat van faillissement is verklaard, ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers van de rechtspersoon enig goed aan de boedel onttrekken.

Het onder 3 primair bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd.

Het onder 5 primair bewezen verklaarde levert op:

de eendaadse samenloop van

opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst

en

opzettelijk doen afleveren van een geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, terwijl hij weet dat dit geschrift bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straffen bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. De verdachte heeft zich als bestuurder van een rechtspersoon op de bewezen verklaarde wijze schuldig gemaakt aan bedrieglijke bankbreuk door een geldbedrag aan de failliete bedoel te onttrekken.

De verdachte heeft daardoor het werk van de curator bemoeilijkt en schuldeisers van de genoemde rechtspersoon benadeeld. Voorts heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het meermalen valselijk opmaken van facturen en het gebruikmaken en doen afleveren van een valse factuur. Aldus handelend heeft de verdachte misbruik gemaakt van het vertrouwen dat in het maatschappelijk verkeer pleegt te worden gesteld in de juistheid van schriftelijke stukken met een bewijsbestemming als de onderhavige.

Het hof neemt bij de op te leggen straf in het voordeel van de verdachte in aanmerking dat hij openheid van zaken heeft gegeven en met de belastingdienst financiële regelingen heeft getroffen, die hij is nagekomen. Voorts neemt het hof in aanmerking dat de verdachte, blijkens een hem betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 9 januari 2017, niet eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld en ook na het plegen van de bewezen verklaarde feiten niet opnieuw met justitie in aanraking is gekomen.

Het hof is - alles overwegende - van oordeel dat een geheel onvoorwaardelijke taakstraf van na te melden duur alsmede een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur een passende en geboden reactie vormen.

Het hof stelt ambtshalve vast dat de redelijke termijn, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is overschreden, nu de berechting in eerste aanleg niet heeft plaatsgevonden binnen twee jaren, gelet op het feit dat de verdachte op 18 juli 2012 voor het eerst in de onderhavige strafzaak is gehoord en het eindvonnis op 28 november 2014 – te weten circa 2 jaren en 4 maanden later - is gewezen. Daarnaast heeft de berechting in hoger beroep niet plaatsgevonden binnen twee jaren, nu op 4 december 2014 hoger beroep is ingesteld en het eindarrest op 7 februari 2017 – te weten circa 2 jaar en 2 maanden later – is gewezen. Het hof zal, gelet op de totale procesduur en de op te leggen straf, evenwel met de enkele constatering van deze schending volstaan.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 47, 57, 225 en 343 van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder

1 primair, subsidiair, meer subsidiair en meest subsidiair, en het onder 4 primair, subsidiair, meer subsidiair en meest subsidiair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 2 primair, 3 primair en 5 primair ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 2 primair, 3 primair en 5 primair bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 240 (tweehonderdveertig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 120 (honderdtwintig) dagen hechtenis.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde taakstraf in mindering zal worden gebracht, volgens de maatstaf van twee uren taakstraf per in voorarrest doorgebrachte dag, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 (negen) maanden.

Bepaalt dat de gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Dit arrest is gewezen door mr. E. van Die,

mr. H.C. Plugge en mr. B.W. Streefland, in bijzijn van de griffier mr. J. van der Vegte.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 7 februari 2017.

Mr. Streefland is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.