Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2017:2620

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
19-09-2017
Datum publicatie
19-09-2017
Zaaknummer
200.191.463/01
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Uitleg overeenkomst (winstdelingsregeling).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/4883
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.191.463/01

Rolnummer rechtbank : 4662340 RL EXPL 15-36783

arrest van 19 september 2017

in de zaak van

[naam 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

appellant,

hierna te noemen: [appellant] ,

advocaat: mr. M.M. Zwaan-Stroband te Den Haag,

tegen

Kamernet B.V.,

gevestigd te Den Haag,

geïntimeerde,

hierna te noemen: Kamernet,

advocaat: mr. R.A.H. van Egmond te Den Haag.

Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

Het hof verwijst naar het tussenarrest van 28 juni 2016. Bij dat arrest is een comparitie van partijen gelast. De comparitie heeft plaatsgevonden op 6 oktober 2016. Voorafgaand aan die comparitie heeft Kamernet bij memorie van antwoord de in de appeldagvaarding opgenomen grieven van [appellant] bestreden. Het proces-verbaal van de comparitie bevindt zich bij de stukken. Nadat het partijen na de comparitie niet was gelukt een minnelijke regeling te bereiken, hebben zij arrest gevraagd.

Feiten in hoger beroep

Het hof gaat van de volgende feiten uit.

1.1

[appellant] is op 23 juli 2012 bij Kamernet in dienst getreden; vanaf enig moment was [appellant] werkzaam in de functie van commercieel directeur.

1.2

In 2013 bedroeg het bruto maandsalaris van [appellant] € 6.000,-.

1.3

Bij e-mail van 6 februari 2014 schreef [appellant] aan [naam 2] van Kamernet:

Zoals besproken hierbij hoe ik het arbeidsvoorwaardelijk zie:

Salaris (per 1 januari 2014)

€ 7.500 bruto per maand

Bonus regeling voor het jaar 2014

Er is gesproken over een aantrekkelijke bonusregeling (verdubbelen jaarsalaris) graag ontvang ik een voorstel

Lease auto (per 1 januari 2014)

(…)

Ik stel voor om volgende week een afspraak te maken voor het bespreken van deze arbeidsvoorwaarden."

1.4

Partijen hebben in het voorjaar van 2014 onderhandeld over de aan [appellant] over 2014 toe te kennen winstdelingsregeling (bonusregeling). Namens Kamernet trad daarbij op [de bestuurder] , bestuurder en (al dan niet indirect) mede-aandeelhoudster in Kamernet (verder: [de bestuurder] ).

1.5

Bij mail van 14 maart 2014 heeft [de bestuurder] aan [appellant] een concept winstdelingsregeling doen toekomen. Dit concept bevatte onder meer de volgende tekst:

WINSTUITKERING OVER BEHALEN WINSTDOELSTELLING

Het winstuitkeringsbedrag voor 2014, uitgaande van de te behalen winstdoelstelling welke voor 2014 is vastgesteld door aandeelhouder in samenspraak met directie, is afhankelijk van het behaalde resultaat.

als het behaalde resultaat op of boven de vastgestelde begroting voor 2014 ligt (EBITDA 1.514.000,- euro) zal het uitkeringsbedrag minimaal 1 maandsalaris bedragen en kunnen oplopen tot een percentage van 5% over de meerwinst.

1.6

Diezelfde dag heeft [appellant] aan [de bestuurder] gemaild:

Dank voor het voorstel maar ik kan er niet mee akkoord gaan. Er wordt eerst gesproken over het kunnen verdubbelen van mijn salaris en nu wordt er 1 maand aangeboden. Onbegrijpelijk gezien het zeer ambitieuze budget. (…)

1.7

Bij mail van 16 maart 2014 heeft [appellant] aan [de bestuurder] geschreven:

We zijn het nog niet eens over de bonusregeling / winstdelingsregeling maar dat weerhoudt ons niet van het afronden van de overige afspraken.

Zoals besproken in ons overleg van 5 maart jl. is het salaris bepaald op € 7.000 bruto per maand. Kan je dit met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 verwerken en verrekenen.

Tevens hebben we afgesproken dat de auto, op buitenlandse vakantie brandstofkosten na, op basis van mijn voorstel zal worden verrekend (…) Indien ik de huidige VW Golf per mei 2014 zal moeten inleveren zal er een gelijkwaardig voertuig tegenover staan. Hiermee bedoel ik een VW Golf, BMW 1 serie of Audi A3 in 5 deurs en maximaal 20% bijtelling uitvoering. Kan je dit ook met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 verwerken en verrekenen.

Wat de bonusregeling / winstdelingsregeling betreft het volgende. Het budget 2014 is buitengewoon ambitieus. Ten opzichte van 2013 betreft het een EBITDA groei van circa 150%. Op basis van voortschrijdend inzicht en gezien de sterk opkomende concurrentie in de markt is het behalen van het budget een enorme uitdaging. Een buitengewoon aantrekkelijke bonus is hierbij terecht en werkt in ieders voordeel. Het verdubbelen van mijn jaarsalaris acht ik dan ook een terechte beloning bij het behalen van € 1.514.000 EBITDA. Daarbij is dit ook benoemd dat dit tot de bonusregeling voor 2014 zou kunnen behoren. Mede daarom mijn reactie vol verbazing en onvrede.

(…)

Gezien het inmiddels halverwege maart is en ik al sinds december zit te wachten op nieuwe arbeidsvoorwaarden stel ik voor dit spoedig af te ronden.

1.8

Bij mail van 17 maart 2014 heeft [de bestuurder] een nieuw concept voor een winstdelingsregeling gestuurd. Dit concept bevatte onder meer de volgende tekst:

WINSTUITKERING OVER BEHALEN WINSTDOELSTELLING

Het winstuitkeringsbedrag voor 2014, uitgaande van de te behalen winstdoelstelling welke voor 2014 is vastgesteld door aandeelhouder in samenspraak met directie, is afhankelijk van het behaalde resultaat.

als het behaalde resultaat op of boven de vastgestelde begroting voor 2014 ligt (EBITDA 1.514.000,- euro) zal het uitkeringsbedrag minimaal 2 maandsalaris bedragen en kunnen oplopen tot een percentage van 5% over de meerwinst.

1.9

In de begeleidende brief bij dit concept schreef [de bestuurder] onder meer:

Met het nieuwe salaris kun je een vast inkomen van circa 91.300 EURO per jaar noteren. Daarnaast krijg je een auto tot je beschikking als onderdeel van je pakket aan voorwaarden (…). Deze auto kost ongeveer 9.000 EURO (incl. brandstof) op jaarbasis. (…)

Dan de bonusregeling. Er staat nu dat je bij het behalen van de targets een bedrag van 2 x 7.000 = 14.000 EURO kunt verdienen.

Daarmee komt het totaalplaatje op zo’n 114.300 EURO bruto aan kosten voor de directievoering bij het behalen van de target.

Tevens bieden we je de mogelijkheid om bij het overtreffen van de target mee te profiteren. Je kunt je salaris dan zoveel laten stijgen als het maar kan, gerelateerd aan het EBITDA niveau. Van iedere euro boven het budget is 5% voor jou. Hier verbinden we geen limiet aan. Ik vind dit een mooi voorstel en ook stimulerend voor de ondernemersgeest.

(…)

Wat ik wil is met je meedenken over het feit dat je vindt dat er geen duidelijke KPI’s zijn gesteld en dus dat je liever alleen over het resultaat wordt afgerekend. Prima, dan schrappen we de tweede stap en tellen we die bij de eerste op. Met andere woorden: bij behalen van budget ontvang je 2 maandsalarissen en over de meerwinst (boven budget) 5%.

(…)

Meer zit er niet in. Een pakket voor een directie lid met een totale waarde van 114.300 EURO bij het behalen van het budget vind ik zeer acceptabel. Daarnaast dan nog de extra mogelijkheid bij overscore maakte het compleet. (…)

1.10

Bij mail van 21 maart 2014 heeft [appellant] aan [de bestuurder] geschreven:

“Bonusregeling / winstdelingsregeling

Ik heb je brief aandachtig gelezen en ik ga er voor een deel in mee. (…) Zaak blijft dat jullie hebben aangegeven dat ik mijn salaris middels een bonus kon verdubbelen. Voor mij houdt dit in dat ik van een jaarsalaris van € 72.000 (toen nog € 6.000 bruto per maand) er € 144.000 van kon maken bij het behalen van budget. Dit bedrag heb ik dan ook voor ogen als totaal wat ik wil kunnen verdienen bij Kamernet in 2014. Ik wil het gat tussen de € 114.300 en de € 144.000 (verschil € 29.700) toegevoegd zien worden aan de bonusregeling. Oftewel een totale bonusregeling van € 43.700 bij het behalen van budget.

Vergeet niet dat dit voor mij een alles of niets bonusregeling is met een buitengewoon ambitieus budget. Haal ik bij wijze van spreken met een cent het budget niet dan heb ik er geen recht op. En om nog maar eens de nadruk erop te leggen: dit is wat jullie hebben voorgesteld en ik vind het daarom niet meer dan terecht dat dit een plek krijgt in mijn bonusregeling. Verder ben ik akkoord met de 5% winstdelingsregeling voor de gerealiseerde omzet boven budget (meerwinst).

(…)

1.11

Bij mail van 15 april 2014 heeft [appellant] aan [de bestuurder] geschreven:

Tijdens ons aandeelhoudersoverleg van 7 april zijn we overeengekomen om de bonusregeling te verhogen tot 4 maandsalarissen. Ik heb de aangepaste bonusregeling nog niet ontvangen? Kunnen we dit binnenkort afronden?

1.12

Bij mail van diezelfde datum heeft [de bestuurder] geantwoord:

Ja ja komt goed!

1.13

Tijdens een bespreking tussen [appellant] en [de bestuurder] op 7 april 2014 hebben partijen overeenstemming bereikt over de winstdelingsregeling 2014. De tussen partijen uiteindelijk overeengekomen en op 5 mei 2014 ondertekende winstdelingsregeling 2014 luidt onder meer:

WINSTUITKERING OVER BEHALEN WINSTDOELSTELLING

Het winstuitkeringsbedrag voor 2014, uitgaande van de te behalen winstdoelstelling welke voor 2014 is vastgesteld door aandeelhouder in samenspraak met directie, is afhankelijk van het behaalde resultaat.

als het behaalde resultaat op of boven de vastgestelde begroting voor 2014 ligt (EBITDA 1.514.000,- euro) zal het uitkeringsbedrag minimaal 4 maandsalaris bedragen en kunnen oplopen tot een percentage van 5% over de meerwinst.

1.14

Eind 2014 heeft Kamernet [appellant] op non-actief gesteld. Per 15 juli 2015 is de arbeidsovereenkomst tussen partijen door de kantonrechter ontbonden. Ter afwikkeling van de arbeidsrelatie is de eindafrekening opgemaakt en heeft [appellant] de bedragen waarop hij nog recht had eind augustus van Kamernet ontvangen, met gelijktijdige verstrekking van een bruto-netto specificatie. Partijen hebben elkaar in het kader van de ontbindingsprocedure uitdrukkelijk geen finale kwijting verleend wat betreft de winstdelingsregeling.

1.14

Bij brief van 27 augustus 2015 heeft Kamernet [appellant] meegedeeld dat zijn winstuitkering 2014 op een bedrag van € 28.000,- is vastgesteld, uitgaande van een resultaat van € 1.516.832,-. Blijkens de salarisspecificatie over september 2015 bedraagt de winstuitkering een netto bedrag van € 12.320,-.

1.15

Kamernet heeft het netto bedrag van € 12.320,- per ongeluk twee keer aan [appellant] uitbetaald, zowel op 11 september 2015 als op 25 september 2015. Kamernet heeft [appellant] verzocht een bedrag van € 12.320,- aan haar terug te betalen.

1.16

Op 2 december 2015 heeft [appellant] een bedrag van € 5.104,- aan Kamernet terugbetaald.

Beoordeling in hoger beroep

2.1

Partijen verschillen van mening over de uitleg van de tussen hen overeengekomen winstdelingsregeling (bonusregeling) 2014. In de uitleg van [appellant] heeft hij op grond van die regeling recht op vier maandsalarissen bij het behalen van de gebudgetteerde (begrote) winst en daarnaast op 5% van de boven budget behaalde winst. Kamernet daarentegen stelt zich op het standpunt dat [appellant] recht heeft op vier maandsalarissen bij het behalen van de gebudgetteerde (begrote) winst of, als dat meer is, op 5% van de boven budget behaalde winst. Kamernet is anders gezegd van mening dat [appellant] recht heeft op 5% van de overwinst met een minimum van 4 maandsalarissen. Aangezien de overwinst in 2014 lager was dan vier maandsalarissen (€ 28.000,-), heeft [appellant] volgens Kamernet recht op een bonus ten bedrage van € 28.000,-. [appellant] wenst naast voornoemd bedrag nog 5% over de meerwinst te ontvangen.

2.2

De kantonrechter heeft de door Kamernet bepleite uitleg juist geoordeeld, op grond daarvan geoordeeld dat Kamernet een bedrag van € 12.320,- netto onverschuldigd aan [appellant] had betaald en [appellant] veroordeeld tot terugbetaling van € 7.216,- netto (nadat hij uit zichzelf reeds € 5.104,- aan Kamernet had terugbetaald, zie onder 1.16), te vermeerderen met rente en kosten. Tegen een en ander komt [appellant] in hoger beroep op.

2.3

Het hof volgt, anders dan de kantonrechter, de door [appellant] verdedigde uitleg van de winstdelingsregeling.

2.4

Weliswaar wijst de tekst van het beding in de richting van de door Kamernet voorgestane uitleg, met name de woorden: zal het uitkeringsbedrag minimaal 4 maandsalaris bedragen en kunnen oplopen tot een percentage van 5% over de meerwinst. Het onderwerp bij “oplopen tot” is het uitkeringsbedrag; dat bedrag is minimaal vier maandsalarissen en dat bedrag kan “oplopen tot” 5% van de meerwinst. Dit impliceert dat van een dergelijk “oplopen tot” alleen sprake kan zijn als 5% van de meerwinst een hoger bedrag is dan vier maandsalarissen.

2.5

Gezien de totstandkomingsgeschiedenis van het beding zoals die onder de vaststaande feiten is weergegeven, acht het hof de letterlijke tekst van het beding echter niet doorslaggevend. Die tekst is immers vanaf het eerste door Kamernet gedane voorstel ongewijzigd gebleven, behalve dat het daarin genoemde aantal maandsalarissen is verhoogd, eerst van één naar twee, daarna van twee naar vier. Kamernet heeft niet weersproken, en vast staat derhalve, dat [de bestuurder] toen zij aan [appellant] in haar eerdere voorstel van 2 maandsalarissen schreef: “Daarmee komt het totaalplaatje op zo’n 114.300 EURO bruto aan kosten voor de directievoering bij het behalen van de target.

Tevens bieden we je de mogelijkheid om bij het overtreffen van de target mee te profiteren. Je kunt je salaris dan zoveel laten stijgen als het maar kan, gerelateerd aan het EBITDA niveau. Van iedere euro boven het budget is 5% voor jou” en: “Met andere woorden: bij behalen van budget ontvang je 2 maandsalarissen en over de meerwinst (boven budget) 5%” en: “Daarnaast dan nog de extra mogelijkheid bij overscore maakte het compleet. (…)” ervan uitging dat [appellant] naast de twee maandsalarissen bij het behalen van de begrote winst ook een bedrag van 5% over de boven budget behaalde winst zou ontvangen. De aangehaalde citaten wijzen daar ook op, gezien de daarin voorkomende woorden “Tevens”, “bij behalen van budget ontvang je 2 maandsalarissen en over de meerwinst (boven budget) 5%”, “Daarnaast” en “extra mogelijkheid”. De stelling van Kamernet dat dit uitgangspunt bij de verhoging van het aantal maandsalarissen van twee naar vier is gewijzigd in de door haar bepleite zin, heeft zij onvoldoende gemotiveerd. Zoals overwogen is de tekst van het (voorgestelde) beding, afgezien van het daarin genoemde aantal maandsalarissen, vanaf het begin ongewijzigd gebleven. Die tekst was opgesteld door Kamernet. Gelet op de eerder in de onderhandelingen door beide partijen aan die tekst toegekende betekenis, behoefde [appellant] redelijkerwijs niet te verwachten dat Kamernet bij het laatste voorstel, waarover uiteindelijk overeenstemming werd bereikt, opeens een andere betekenis aan die tekst gaf. Kamernet heeft geen concrete feiten of omstandigheden gesteld op grond waarvan [appellant] had behoren te begrijpen dat de overeengekomen bonusregeling een of/of-karakter had gekregen in plaats van, waar beide partijen tot dan toe in de onderhandelingen vanuit waren gegaan, een en/en-karakter. Ook de schriftelijke verklaring van [de bestuurder] d.d. 6 januari 2016 (productie 1 bij conclusie van antwoord in reconventie) vermeldt dergelijke feiten en omstandigheden niet. Ook als [de bestuurder] tegen [appellant] heeft gezegd dat hij naast de vier maandsalarissen alleen bij een substantieel groter succes zou kunnen profiteren van de 5% regeling, leidt dat niet tot de conclusie dat het voor [appellant] op grond van die opmerking redelijkerwijs duidelijk moest zijn dat de tekst van het winstdelingsbeding vanaf dat moment anders zou worden uitgelegd en wel op de thans door Kamernet voorgestane wijze. Voor (tegen)bewijslevering is dan ook geen aanleiding.

2.6

Bij het hiervoor gegeven oordeel heeft het hof mede in aanmerking genomen dat de door Kamernet bepleite uitleg zou betekenen dat [appellant] pas tot de door hem gewenste verdubbeling van zijn salaris van 2013 (2 x € 72.000,- = € 144.000,-) zou kunnen komen bij een totale winst van € 2.388.000,-, hetgeen een meerwinst van € 874.000,- boven budget zou betekenen en meer dan een verdubbeling van de winst over 2013 (€ 1.069.000). Tevens zou [appellant] bij die uitleg pas boven een jaarsalaris van € 100.300,- + € 28.000,- = € 128.300,- uitkomen bij een meerwinst hoger dan € 560.000,-. [appellant] heeft gesteld dat beide bedragen aan meerwinst (dat wil zeggen bovenop de begrote winst) volstrekt niet realistisch waren gezien de ambitieuze doelstelling in de begroting 2014. Kamernet heeft dit niet, althans onvoldoende weersproken. Gezien de meermalen geuite bedoeling van [appellant] dat hij tot een verdubbeling van zijn oude salaris wilde kunnen komen, acht het hof het minder waarschijnlijk dat hij met die consequenties zou hebben ingestemd. Dat Kamernet van één maandsalaris bij behalen van de target in de onderhandelingen is opgeschoven naar twee en uiteindelijk naar vier maandsalarissen acht het hof minder onwaarschijnlijk. [appellant] gaf immers vanaf het begin aan dat hij het voorstel van één maandsalaris bij het behalen van het budget veel te mager vond en dat hem een bonusregeling was toegezegd waarmee hij zijn oude salaris zou kunnen verdubbelen. Bovendien is de aanvankelijk door Kamernet voorgestelde extra winstuitkering op basis van vooraf vastgestelde (niet-resultaatgerelateerde) “KPI’s” (Key Performance Indicators) tijdens de onderhandelingen komen te vervallen; zie de hiervoor reeds onder 1.9 geciteerde tekst uit de brief van [de bestuurder] van 17 maart 2014: “Wat ik wil is met je meedenken over het feit dat je vindt dat er geen duidelijke KPI’s zijn gesteld en dus dat je liever alleen over het resultaat wordt afgerekend. Prima, dan schrappen we de tweede stap en tellen we die bij de eerste op. Met andere woorden: bij behalen van budget ontvang je 2 maandsalarissen en over de meerwinst (boven budget) 5%.”

2.7

Uit het onder 2.5 en 2.6 overwogene volgt dat de tegen de uitleg van het beding door de kantonrechter gerichte grieven van [appellant] slagen en dat [appellant] , naast het nettobedrag van € 12.320,-, recht heeft op 5% van de boven budget behaalde winst. Kamernet stelt bij memorie van antwoord (onder 38) dat de winst over 2014 € 1.558.000 bedraagt, waarbij rekening is gehouden met buiten budgettaire kosten van € 164.932,-. Tot welk netto bedrag aan winstdeling dit leidt, vermeldt Kamernet niet. Kamernet verwijst evenwel op die plaats ook naar de schriftelijke verklaring van [de bestuurder] (productie 1 bij conclusie van antwoord in reconventie), waarin [de bestuurder] stelt dat de winst over 2014 (rekening houdend met wel en niet in aanmerking te nemen kosten) € 1.684.000,- bedraagt en de overwinst derhalve € 170.000,-waarvan 5% € 8.500,- (bruto) bedraagt. Het exacte netto equivalent daarvan heeft Kamernet niet genoemd.

2.8

[appellant] heeft de genoemde winstbedragen gemotiveerd betwist. [appellant] berekent het resultaat 2014 op € 1.662.714 waarbij nog buiten budgettaire kosten ad € 179.290 moeten worden opgeteld. [appellant] komt daarmee uit op een bedrag van € 1.842.004, hetgeen een meerwinst van € 328.004 ten opzichte van de begrote winst van € 1.514.000 oplevert. Dit leidt tot een bonus van (5% x € 328.004 =) € 16.400,- bruto, zijnde € 8.575,88 netto. Volgens [appellant] heeft Kamernet onvoldoende duidelijk gemaakt welke buiten budgettaire kosten er in de door Kamernet overgelegde geconsolideerde cijfers zijn opgenomen en welke kosten aan Kamernet Holding B.V. moeten worden toegerekend en niet aan Kamernet. Deze kosten dienen in de visie van [appellant] nog bij de in die cijfers genoemde EBITDA van € 1.558.000 te worden opgeteld.

2.9

Tegenover de gemotiveerde betwisting door [appellant] heeft Kamernet het door haar genoemde bedrag aan winst en daarmee de meerwinst waarover de 5% bonus moet worden berekend, onvoldoende onderbouwd. Dat betekent dat Kamernet onvoldoende heeft onderbouwd dat en in hoeverre het door haar aan [appellant] (per saldo) betaalde bedrag van € 7.216,- netto onverschuldigd is betaald. De desbetreffende verklaring voor recht en de vordering tot terugbetaling van € 7.216,- netto dienen dan ook alsnog te worden afgewezen. Het vonnis van de kantonrechter voor zover in conventie gewezen zal worden vernietigd en Kamernet zal worden veroordeeld tot terugbetaling van al hetgeen [appellant] ter uitvoering van dat vonnis aan Kamernet heeft voldaan. De vordering tot vergoeding van de schade die [appellant] als gevolg van de uitvoering van het vonnis heeft geleden en nog zal lijden, zal het hof afwijzen, nu [appellant] de mogelijkheid van (verdere) schade na terugbetaling met rente van hetgeen hij op grond van het vonnis aan Kamernet heeft betaald, onvoldoende heeft toegelicht.

2.10

In hoger beroep vordert [appellant] alsnog toewijzing van zijn voorwaardelijke vordering in reconventie, te weten, voor het geval de conventionele vordering wordt toegewezen, betaling van een bedrag van € 7.216,-. Aan deze vordering komt het hof niet toe nu de voorwaarde niet in vervulling is gegaan. Nu de rechtbank die vordering heeft afgewezen, zal het hof ook het vonnis in reconventie vernietigen, inclusief de daarin uitgesproken kostenveroordeling. Daarnaast vordert [appellant] bij wege van vermeerdering van eis in reconventie een aanvullend bedrag van € 1.359,88 netto om te komen tot het door hem geclaimde bedrag aan netto bonus ad € 8.575,88 (zie hiervoor onder 2.8). Naar het oordeel van het hof heeft Kamernet, door het bedrag aan (meer)winst 2014 onvoldoende te specificeren en te onderbouwen en alleen met geconsolideerde cijfers te komen, de door [appellant] gestelde (meer)winst onvoldoende gemotiveerd betwist. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat [appellant] uit hoofde van zijn functie van (enig) commercieel directeur, zoals hij onbetwist heeft gesteld, beschikte over de maandrapportages betreffende de buiten budgettaire lasten van Kamernet tot en met november 2014 en zijn berekeningen daarop heeft gebaseerd (met een schatting / extrapolatie voor december 2014). Tevens neemt het hof in aanmerking dat de definitieve cijfers van Kamernet zich in het domein van Kamernet bevinden. Het hof zal daarom uitgaan van de door [appellant] gestelde bedragen aan EBITDA en buiten budgettaire kosten, alsmede van het daarop gebaseerde bedrag van € 8.575,88 aan netto winstdeling, zodat het in reconventie gevorderde bedrag van (aanvullend) € 1.359,88 netto zal worden toegewezen.

2.11

Kamernet zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van het geding in beide instanties.

Beslissing

Het hof:

 • -

  vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 17 februari 2016, zowel in conventie als in reconventie, en doet opnieuw recht;

 • -

  wijst de vorderingen in conventie van Kamernet alsnog af;

 • -

  veroordeelt Kamernet tot terugbetaling van al hetgeen [appellant] aan haar ter uitvoering van het bestreden vonnis, zowel in conventie als in reconventie, heeft voldaan, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag van betaling tot de dag van terugbetaling;

 • -

  veroordeelt Kamernet tot betaling aan [appellant] van € 1.359,88;

 • -

  veroordeelt Kamernet in de kosten van het geding in beide instanties, voor de eerste aanleg in conventie begroot op € 600,- voor advocaatkosten en in reconventie op nihil, en voor het hoger beroep begroot op € 77,75 voor explootkosten, € 314,- aan griffierecht en op € 1.264,- voor advocaatkosten;

 • -

  verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;

 • -

  wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. H.M. Wattendorff, F.R. Salomons en D.A. Schreuder en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 september 2017 in aanwezigheid van de griffier.