Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2017:1100

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
23-02-2017
Datum publicatie
22-04-2017
Zaaknummer
22-004796-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich samen met een ander schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van de minderjarige slachtoffers. De verdachte is in totaal vijf keer betrokken geweest bij het vervoeren van de slachtoffers en hij is eenmaal aanwezig geweest bij het maken van foto’s van één van de slachtoffers voor de internetsite.

Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren, met aftrek van voorarrest. Daarnaast veroordeelt het hof de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 200 uren, subsidiair 100 dagen hechtenis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-004796-13

Parketnummer: 10-750139-11

Datum uitspraak: 23 februari 2017

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 24 oktober 2013 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortejaar] 1983,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 9 februari 2017.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de dagvaarding partieel nietig verklaard voor zover het betreft de in de feiten 1, 2 en 3 opgenomen zinsnede “(een) ander(en), genaamd … ertoe heeft gebracht” tot en met “met of voor een derde tegen betaling”.

Voorts is de verdachte ter zake van het onder 1, 2 en 3 voorts ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 31 dagen, met aftrek van voorarrest, alsmede tot een taakstraf voor de duur van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis.

Namens de verdachte en door de officier van justitie is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep - ten laste gelegd dat:

1:
hij

in of omstreeks de periode van 07 december 2010 tot en met 14 februari 2011 te Rotterdam, althans in Nederland,

meermalen, althans éénmaal, (telkens),

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

(een) ander(en), genaamd [benadeelde partij] (geboren [geboortejaar] 1993), ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van één of meer seksuele handeling(en), met of voor een derde tegen betaling, dan wel ten aanzien van die [benadeelde partij],

enige handeling(en), heeft ondernomen, welke handelingen bestonden uit het

- begeleiden en/of vervoeren van die [benadeelde partij] van en/of naar klanten en/of naar plaatsen voor het verrichten van die seksuele handeling(en) en/of

- die [benadeelde partij] (laten) onderbrengen (huisvesten) en/of laten verblijven in één of meer woning(en) en/of

- ( daarbij) (daartoe) die [benadeelde partij] voorzien van instructies betreffende de werkwijze en/of te rekenen tarieven en/of

- maken van afspraken en/of (telefonisch) onderhouden van contacten met mededader(s) en/of (potentiële) (prostitutie) klanten voor die [benadeelde partij] en/of

- die [benadeelde partij] controleren ten aanzien van de hoogte van haar verdiensten en/of ten aanzien van de, door die [benadeelde partij] (te )verrichte(n) prostitutiewerkzaamheden en/of (daarbij) (voortdurend) onder toezicht/controle (laten) houden van die [benadeelde partij] en/of

- aannemen en/of behouden van (een deel van) de betalingen en/of verdiensten van die [benadeelde partij];

(in elk geval) (telkens) handelingen waarvan hij en/of zijn mededader(s) wist/wisten of redelijkerwijs moest/moesten vermoeden dat die [benadeelde partij] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die handeling(en),

- terwijl die [benadeelde partij] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt;

en/of

hij

in of omstreeks de periode van 07 december 2010 tot en met 14 februari 2011 te Rotterdam, althans in Nederland,

meermalen, althans éénmaal, (telkens),

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit één of meer seksuele handeling(en) van [benadeelde partij] (geboren [geboortejaar] 1993), met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [benadeelde partij] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, immers heeft hij, verdachte en of één of meer van zijn mededader(s) (telkens) (een deel van) de verdiensten van die [benadeelde partij] uit prostitutiewerkzaamheden ontvangen en/of zich toegeëigend;

2:
hij

in of omstreeks de periode van 27 december 2010 tot en met 08 januari 2011 te Rotterdam en/of Den Haag, althans in Nederland,

meermalen, althans éénmaal, (telkens),

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

(een) ander(en), genaamd [benadeelde partij 2] (geboren [geboortejaar] 1993), ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van één of meer seksuele handeling(en), met of voor een derde tegen betaling, dan wel ten aanzien van die [benadeelde partij 2],

enige handeling(en), heeft ondernomen, welke handelingen bestonden uit het

- begeleiden en/of vervoeren van die [benadeelde partij 2] van en/of naar klanten en/of naar plaatsen voor het verrichten van die seksuele handeling(en) en/of

- het (laten) plaatsen van één of meer afbeelding(en) van (een) perso(o)n(en) (als ware het afbeelding(en) van die [benadeelde partij 2]) en/of profielen op het internet en/of als ware die [benadeelde partij 2] meerderjarig en/of beschikbaar voor prostitutiewerkzaamheden (teneinde klanten te werven voor de prostitutie) en/of

- die [benadeelde partij 2] (laten) onderbrengen (huisvesten) en/of laten verblijven in één of meer woning(en) en/of

- ( daarbij) (daartoe) die [benadeelde partij 2] voorzien van instructies betreffende werkwijze en/of te rekenen tarieven en/of

- maken van afspraken en/of (telefonisch) onderhouden van contacten met mededader(s) en/of (potentiële) (prostitutie) klanten voor die [benadeelde partij 2] en/of

- die [benadeelde partij 2] controleren ten aanzien van de hoogte van haar verdiensten en/of ten aanzien van de, door die [benadeelde partij 2] (te ) verrichte(n) prostitutiewerkzaamheden en/of (daarbij) (voortdurend) onder toezicht/controle (laten) houden van die [benadeelde partij 2] en/of

- aannemen en/of behouden van (een deel van) de betalingen en/of verdiensten van die [benadeelde partij 2];

(in elk geval) (telkens) handelingen waarvan hij en/of zijn mededader(s) wist/wisten of redelijkerwijs moest/moesten vermoeden dat die [benadeelde partij 2] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die handeling(en),

terwijl die [benadeelde partij 2] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt;

en/of

hij

in of omstreeks de periode van 27 december 2010 tot en met 08 januari 2011 te Rotterdam en/of Den Haag, althans in Nederland, meermalen, althans éénmaal, (telkens),

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit één of meer seksuele handeling(en) van [benadeelde partij 2] (geboren [geboortejaar] 1993) met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [benadeelde partij 2] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, immers heeft hij, verdachte en of één of meer van zijn mededader(s) (telkens) (een deel van) de verdiensten van die [benadeelde partij 2] uit prostitutiewerkzaamheden ontvangen en/of zich toegeëigend;

3:
hij

in of omstreeks de periode van 27 december 2010 tot en met 14 februari 2011 te Rotterdam, althans in Nederland,

meermalen, althans éénmaal, (telkens),

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

(een) ander(en), genaamd [benadeelde partij 3] (geboren [geboortejaar] 1993), ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van één of meer seksuele handeling(en), met of voor een derde tegen betaling, dan wel ten aanzien van die [benadeelde partij 3],

enige handeling(en), heeft ondernomen, welke handelingen bestonden uit het

- begeleiden en/of vervoeren van die [benadeelde partij 3] van en/of naar klanten en/of naar plaatsen voor het verrichten van die seksuele handeling(en) en/of

- het (laten) plaatsen van één of meer afbeelding(en) van (een) perso(o)n(en) (als ware het afbeelding(en) van die [benadeelde partij 3]) en/of profielen op het internet en/of als ware die [benadeelde partij 3] meerderjarig en/of beschikbaar voor prostitutiewerkzaamheden (teneinde klanten te werven voor de prostitutie) en/of

- die [benadeelde partij 3] (laten) onderbrengen (huisvesten) en/of laten verblijven in één of meer woning(en) en/of

- ( daarbij) (daartoe) die [benadeelde partij 3] voorzien van instructies betreffende de werkwijze en/of te rekenen tarieven en/of

- maken van afspraken en/of (telefonisch) onderhouden van contacten met mededader(s) en/of (potentiële) (prostitutie) klanten voor die [benadeelde partij 3] en/of

- die [benadeelde partij 3] controleren ten aanzien van de hoogte van haar verdiensten en/of ten aanzien van de, door die [benadeelde partij 3] (te )verrichte(n) prostitutiewerkzaamheden en/of (daarbij) (voortdurend) onder toezicht/controle (laten) houden van die [benadeelde partij 3] en/of

- aannemen en/of behouden van (een deel van) de betalingen en/of verdiensten van die [benadeelde partij 3];

(in elk geval) (telkens) handelingen waarvan hij en/of zijn mededader(s) wist/wisten of redelijkerwijs moest/moesten vermoeden dat die [benadeelde partij 3] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die handeling(en),

terwijl die [benadeelde partij 3] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt;

en/of

hij

in of omstreeks de periode van 27 december 2010 tot en met 14 februari 2011 te Rotterdam , althans in Nederland, meermalen, althans éénmaal, (telkens),

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit één of meer seksuele handeling(en) van [benadeelde partij 3] (geboren [geboortejaar] 1993),met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [benadeelde partij 3] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, immers heeft hij, verdachte en of één of meer van zijn mededader(s) (telkens) (een deel van) de verdiensten van die [benadeelde partij 3] uit prostitutiewerkzaamheden ontvangen en/of zich toegeëigend;

Geldigheid dagvaarding

Namens de verdachte is ter terechtzitting in hoger beroep het standpunt ingenomen dat - indien het hof van oordeel zou zijn dat aan de woorden “ertoe brengen”, als opgenomen onder 1, 2 en 3 van de tenlastelegging voldoende feitelijke betekenis toekomt - de zaak naar de rechtbank teruggewezen zou moeten worden.

De advocaat-generaal heeft zich ter terechtzitting in hoger beroep op het standpunt gesteld dat, gelet op artikel 423, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, de zaak naar de rechtbank teruggewezen zou moeten worden nu één van de procespartijen, namelijk de verdediging, om terugwijzing verzoekt.

Het hof heeft ter terechtzitting in hoger beroep van 9 februari 2017 – met de advocaat-generaal - geoordeeld dat het begrip “ertoe brengen” zoals bedoeld in art. 273f lid 1 sub 5, eerste onderdeel, mede voldoende zelfstandige feitelijke betekenis heeft, zodat de dagvaarding in eerste aanleg ten onrechte partieel nietig is verklaard door de rechtbank. Voorts heeft het hof op genoemde terechtzitting in hoger beroep geoordeeld dat de rechter in eerste aanleg in casu onmiskenbaar wel aan de beoordeling van de hoofdzaak is toegekomen ten aanzien van artikel 273f, eerste lid, onder vijf, eerste onderdeel, van het Wetboek van Strafrecht, gelet op de wijze van ten laste leggen, de inhoudelijke behandeling en bewezenverklaring van artikel 273f, eerste lid, onder vijf, tweede onderdeel, van het Wetboek van Strafrecht, zodat de zaak, gelet op artikel 423, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, niet naar de rechtbank behoeft te worden teruggewezen. Voor zover het voorgaande niet zou voortvloeien uit de bewoordingen van artikel 423, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, volgt het, naar het oordeel van het hof - in het onderhavige geval – uit een redelijke wetsuitleg van artikel 423, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 10 maanden, met aftrek van voorarrest.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Gevoerd verweer

De raadsman van de verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep betoogd dat de verdachte zich er niet van bewust is geweest dat hij meehielp aan het prostitueren van minderjarige vrouwen. Ook is er geen sprake geweest van omstandigheden op grond waarvan hij redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat de vrouwen zich voor prostitutiewerkzaamheden beschikbaar stelden. De verdachte dient daarom van hetgeen aan hem onder 1, 2 en 3 is ten laste gelegd te worden vrijgesproken.

Het hof overweegt als volgt.

Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in eerste aanleg van 23 september 2013 heeft de verdachte aldaar verklaard: ‘Ik denk dat ik de tweede keer doorhad dat het om prostitutie ging’ (pagina 4 van het proces-verbaal van de terechtzittingen in eerste aanleg van 23 en 25 september 2013 en van 10 oktober 2013).
Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de verdachte verklaard dat hij ongeveer vijf keer meisjes in zijn auto heeft vervoerd. Dit betekent dat de verdachte in elk geval vier van de vijf keer op de hoogte is geweest van de prostitutiewerkzaamheden van de meisjes.

Het verweer van de verdediging wordt derhalve weerlegd

door de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen.

Het verweer wordt verworpen.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1:
hij

in of omstreeks de periode van 07 december 2010 tot en met 14 februari 2011 te Rotterdam, althans in Nederland,

meermalen, althans éénmaal, (telkens),

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

(een) ander(en), genaamd [benadeelde partij] (geboren [geboortejaar] 1993), ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van één of meer seksuele handeling(en), met of voor een derde tegen betaling, dan wel ten aanzien van die [benadeelde partij],

enige handeling(en), heeft ondernomen, e handelingen enhet

- begeleiden en/of vervoeren van die [benadeelde partij] van naar en/of naar van klanten en/of naar plaatsen voor het verrichten van die seksuele handeling(en) en/of

- die [benadeelde partij] (laten) onderbrengen (huisvesten) en/of laten verblijven in één of meer woning(en) en/of

- (daarbij) (daartoe) die [benadeelde partij] voorzien van instructies betreffende de werkwijze en/of te rekenen tarieven en/of

- maken van afspraken en/of (telefonisch) onderhouden van contacten met mededader(s) en/of (potentiële) (prostitutie) klanten voor die [benadeelde partij] en/of

- die [benadeelde partij] controleren ten aanzien van de hoogte van haar verdiensten en/of ten aanzien van de, door die [benadeelde partij] (te )verrichte(n) prostitutiewerkzaamheden en/of (daarbij) (voortdurend) onder toezicht/controle (laten) houden van die [benadeelde partij] en/of

- aannemen en/of behouden van (een deel van) de betalingen en/of verdiensten van die [benadeelde partij];

(in elk geval) (telkens) handelingen waarvan hij en/of zijn mededader(s) wist/wisten of redelijkerwijs moest/moesten vermoeden dat die [benadeelde partij] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die handeling(en),

- terwijl die [benadeelde partij] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt;

en/of

hij

in of omstreeks de periode van 07 december 2010 tot en met 14 februari 2011 te Rotterdam, althans in Nederland,

meermalen, althans éénmaal, (telkens),

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit één of meer seksuele handeling(en) van [benadeelde partij] (geboren [geboortejaar] 1993), met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [benadeelde partij] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, immers heeft hij, verdachte en of één of meer van zijn mededader(s) (telkens) (een deel van) de verdiensten van die [benadeelde partij] uit prostitutiewerkzaamheden ontvangen en/of zich toegeëigend;

2:
hij

in of omstreeks de periode van 27 december 2010 tot en met 08 januari 2011 te Rotterdam en/of Den Haag, althans in Nederland,

meermalen, althans éénmaal, (telkens),

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

(een) ander(en), genaamd [benadeelde partij 3] (geboren [geboortejaar] 1993), ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van één of meer seksuele handeling(en), met of voor een derde tegen betaling, dan wel ten aanzien van die [benadeelde partij 2],

enige handeling(en), heeft ondernomene handelingen door het

- begeleiden en/of vervoeren van die [benadeelde partij 2] van naar en/of naar van klanten en/of naar plaatsen voor het verrichten van die seksuele handeling(en) en/of

- het (laten) plaatsen van één of meer afbeelding(en) van (een) perso(o)n(en) (als ware het afbeelding(en) van die [benadeelde partij 2]) en/of profielen op het internet en/of als ware die [benadeelde partij 2] meerderjarig en/of beschikbaar voor prostitutiewerkzaamheden (teneinde klanten te werven voor de prostitutie) en/of

- die [benadeelde partij 2] (laten) onderbrengen (huisvesten) en/of laten verblijven in één of meer woning(en) en/of

- (daarbij) (daartoe) die [benadeelde partij 2] voorzien van instructies betreffende werkwijze en/of te rekenen tarieven en/of

- maken van afspraken en/of (telefonisch) onderhouden van contacten met mededader(s) en/of (potentiële) (prostitutie) klanten voor die [benadeelde partij 2] en/of

- die [benadeelde partij 2] controleren ten aanzien van de hoogte van haar verdiensten en/of ten aanzien van de, door die [benadeelde partij 2] (te ) verrichte(n) prostitutiewerkzaamheden en/of (daarbij) (voortdurend) onder toezicht/controle (laten) houden van die [benadeelde partij 2] en/of

- aannemen en/of behouden van (een deel van) de betalingen en/of verdiensten van die [benadeelde partij 2];

(in elk geval) (telkens) handelingen waarvan hij en/of zijn mededader(s) wist/wisten of redelijkerwijs moest/moesten vermoeden dat die [benadeelde partij 2] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die handeling(en),

terwijl die [benadeelde partij 2] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt;

en/of

hij

in of omstreeks de periode van 27 december 2010 tot en met 08 januari 2011 te Rotterdam en/of Den Haag, althans in Nederland, meermalen, althans éénmaal, (telkens),

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit één of meer seksuele handeling(en) van [benadeelde partij 3] (geboren [geboortejaar] 1993) met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [benadeelde partij 2] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, immers heeft hij, verdachte en of één of meer van zijn mededader(s) (telkens) (een deel van) de verdiensten van die [benadeelde partij 2] uit prostitutiewerkzaamheden ontvangen en/of zich toegeëigend;

3:
hij

in of omstreeks de periode van 27 december 2010 tot en met 14 februari 2011 te Rotterdam, althans in Nederland,

meermalen, althans éénmaal, (telkens),

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

(een) ander(en), genaamd [benadeelde partij 3] (geboren [geboortejaar] 1993), ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van één of meer seksuele handeling(en), met of voor een derde tegen betaling, dan wel ten aanzien van die [benadeelde partij 3],

enige handeling(en), heeft ondernomen, welke handelingen ertoe brengen bestonden uit het

- begeleiden en/of vervoeren van die [benadeelde partij 3] van naar en/of naar van klanten en/of naar plaatsen voor het verrichten van die seksuele handeling(en) en/of

- het (laten) plaatsen van één of meer afbeelding(en) van (een) perso(o)n(en) (als ware het afbeelding(en) van die [benadeelde partij 3]) en/of profielen op het internet en/of als ware die [benadeelde partij 3] meerderjarig en/of beschikbaar voor prostitutiewerkzaamheden (teneinde klanten te werven voor de prostitutie) en/of

- die [benadeelde partij 3] (laten) onderbrengen (huisvesten) en/of laten verblijven in één of meer woning(en) en/of

- (daarbij) (daartoe) die [benadeelde partij 3] voorzien van instructies betreffende de werkwijze en/of te rekenen tarieven en/of

- maken van afspraken en/of (telefonisch) onderhouden van contacten met mededader(s) en/of (potentiële) (prostitutie) klanten voor die [benadeelde partij 3] en/of

- die [benadeelde partij 3] controleren ten aanzien van de hoogte van haar verdiensten en/of ten aanzien van de, door die [benadeelde partij 3] (te )verrichte(n) prostitutiewerkzaamheden en/of (daarbij) (voortdurend) onder toezicht/controle (laten) houden van die [benadeelde partij 3] en/of

- aannemen en/of behouden van (een deel van) de betalingen en/of verdiensten van die [benadeelde partij 3];

(in elk geval) (telkens) handelingen waarvan hij en/of zijn mededader(s) wist/wisten of redelijkerwijs moest/moesten vermoeden dat die [benadeelde partij 3] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die handeling(en),

terwijl die [benadeelde partij 3] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt;

en/of

hij

in of omstreeks de periode van 27 december 2010 tot en met 14 februari 2011 te Rotterdam , althans in Nederland, meermalen, althans éénmaal, (telkens),

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit één of meer seksuele handeling(en) van [benadeelde partij 3] (geboren [geboortejaar] 1993),met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [benadeelde partij 3] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, immers heeft hij, verdachte en of één of meer van zijn mededader(s) (telkens) (een deel van) de verdiensten van die [benadeelde partij 3] uit prostitutiewerkzaamheden ontvangen en/of zich toegeëigend;.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het onder 1, 2 en 3 bewezen verklaarde levert op:

mensenhandel, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen,

meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straffen bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Bij het bepalen van de straf gaat het hof uit van de strafdoelen, te weten de vergelding, speciale en generale preventie. In verband met die strafdoelen acht het hof voor strafoplegging in mensenhandelzaken in het algemeen de volgende omstandigheden van belang:

 • -

  de periode waarin sprake is geweest van uitbuiting;

 • -

  het aantal slachtoffers dat is uitgebuit;

 • -

  de omstandigheid dat sprake is van een georganiseerd verband;

 • -

  de wijze (zoals de mate van geweld) waarop het slachtoffer is gedwongen/bewogen de prostitutiewerkzaamheden te doen;

 • -

  de leeftijd en/of kwetsbaarheid van het slachtoffer;

 • -

  het aantal dagen per week en het aantal uren per dag waarop er gewerkt moest worden;

 • -

  de werkzaamheden die verricht moesten worden;

 • -

  de werkomstandigheden (werken op straat of binnen, werken tijdens ziekte en zwangerschap, zonder condoom);

 • -

  de hoeveelheid geld die werd afgedragen;

 • -

  het percentage van de verdiensten dat moest worden afgedragen;

 • -

  overige omstandigheden zoals gedwongen abortus, tatoeages en borstvergrotingen;

 • -

  de rol van verdachte met betrekking tot die uitbuiting (vervulde hij een kernrol of was hij ‘slechts’ faciliterend);

 • -

  de houding van de verdachte (heeft hij inzicht getoond in het kwalijke van zijn gedrag);

 • -

  relevante recidive.

Verdachte heeft zich samen met een ander schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van de minderjarige slachtoffers [benadeelde partij], [benadeelde partij 2] en [benadeelde partij 3]. Hij heeft er door zijn handelwijze, te weten het vervoeren van de slachtoffers naar de prostituanten, aan bijgedragen dat zij tegen betaling seks met de prostituanten hebben gehad. De slachtoffers verkeerden tijdens de prostitutiewerkzaamheden in een uitbuitingssituatie, waarbij zij een gedeelte van het door hen verdiende geld moesten afstaan aan de medeverdachte. De verdachte kreeg uit het door de slachtoffers verdiende geld betaald voor zijn werkzaamheden en heeft dus van de uitbuiting van de slachtoffers geprofiteerd. Door de slachtoffers te brengen naar plaatsen waar zij de prostitutiewerkzaamheden verrichtten heeft de verdachte bovendien inbreuk gemaakt op de lichamelijke en seksuele integriteit van de slachtoffers. De ervaring leert dat slachtoffers van dergelijke feiten nog gedurende lange tijd de psychische en emotionele schade ondervinden.

Het hof heeft in strafverzwarende zin meegewogen dat de verdachte tezamen met een ander drie minderjarige slachtoffers heeft uitgebuit.

In strafmatigende zin houdt het hof rekening met de omstandigheid dat de eigen inbreng van de verdachte geen grote inbreuk heeft gemaakt op de autonomie van de slachtoffers, als ook met de omstandigheid dat er geen dwangmiddelen zoals geweld of andere drukmiddelen ten aanzien van de slachtoffers zijn toegepast. Voorts houdt het hof in die zin rekening met de zeer korte duur van de periode waarin sprake is geweest van uitbuiting.

Het hof ziet bovendien in de feitelijke, geringe rol van de verdachte reden tot strafvermindering, ondanks het feit dat er sprake is van medeplegen zoals bewezen is verklaard. De verdachte is in totaal vijf keer betrokken geweest bij het vervoeren van de slachtoffers en hij is eenmaal aanwezig geweest bij het maken van foto’s van één van de slachtoffers voor de internetsite [website].

Reeds uit het oogpunt van vergelding is echter naar het oordeel van het hof in beginsel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geboden.

Ten aanzien van de generale preventie geldt dat kwetsbare minderjarige vrouwen als de slachtoffers beschermd dienen te worden tegen mensen zoals verdachte die dergelijke vrouwen zien als object om aan te verdienen en uit te buiten.

Voor wat betreft de speciale preventie geldt dat verdachte – door zijn grotendeels ontkennende houding ter terechtzitting in hoger beroep – geen inzicht heeft getoond in het kwalijke van zijn gedrag dat geleid heeft tot de bewezenverklaarde feiten.

Het hof heeft voorts – maar niet ten nadele van de verdachte - acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 25 januari 2017, waaruit volgt dat hij eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van – uitsluitend andersoortige - strafbare feiten.

Voorts heeft het hof acht geslagen op de omstandigheid dat zowel bij de berechting in eerste aanleg als bij de berechting in hoger beroep de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden is overschreden. Bovendien is de inzendtermijn van het dossier door de rechtbank overschreden. In deze geconstateerde schendingen ziet het hof aanleiding om de op te leggen straf te verminderen. In plaats van de overwogen onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden, acht het hof een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van vijf maanden in beginsel passend en geboden.

Gezien het vorenstaande en gelet op de ouderdom van de feiten en de door en namens de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep naar voren gebrachte persoonlijke omstandigheden – de verdachte heeft een vaste aanstelling, hetgeen hij middels een contract heeft aangetoond, en is de kostwinner - ziet het hof evenwel aanleiding om in dit geval te volstaan met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gelijk aan het voorarrest en voorts een voorwaardelijke gevangenisstraf en een werkstraf, een en ander zoals hierna genoemd in het dictum.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 57 en 273f van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1, 2 en 3 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 (vijf) maanden.

Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 4 (vier) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 200 (tweehonderd) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 100 (honderd) dagen hechtenis.

Dit arrest is gewezen door mr. A.S.I. van Delden,

mr. G. Knobbout en mr. H.J.M. Smid-Verhage, in bijzijn van de griffier mr. T.E.J. Bruinen.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 23 februari 2017.