Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2016:453

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
01-03-2016
Datum publicatie
01-03-2016
Zaaknummer
2200113914
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden voor het medeplegen van een zeer gewelddadige wederrechtelijke vrijheidsberoving van twee slachtoffers.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-001139-14

Parketnummer: 10-690008-12

Datum uitspraak: 1 maart 2016

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 12 maart 2014 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [plaats] op [datum] 1969,

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 16 februari 2016.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte van het onder 1 impliciet primair ten laste gelegde vrijgesproken en ter zake van het onder 1 impliciet subsidiair, 2 eerste, tweede en derde alternatief/cumulatief en 3 ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden, met aftrek van voorarrest. Voorts is er beslist op de vorderingen van de benadeelde partijen als nader in het vonnis waarvan beroep omschreven.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - ten laste gelegd dat:

1.


hij, op of omstreeks 04 januari 2012 te Rotterdam, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) opzettelijk één of meer personen, genaamd [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, met het oogmerk (een) ander(en), te weten die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], te dwingen iets te doen of niet te doen,

immers heeft hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(meermalen)

- de handen en/of voeten van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] vastgebonden met tape en/of

- de mond van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] afgeplakt met tape en/of

- met een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp, een gaatje gesneden en/of geprikt in het tape, dat plakte op de mond van die [slachtoffer 1] en/of

- geslagen en/of gestompt en/of geschopt en/of getrapt tegen het hoofd en/of in het gezicht en/of de armen en/of de benen en/of de rug van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of

- ( met kracht) in de keel van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] geknepen en/of

- de benen van die [slachtoffer 1] gedraaid en/of (vervolgens) gesprongen op die benen en/of

- met een tafelpoot geslagen tegen het hoofd en/of de knieën en/of tegen/in de buik en/of de borst en/of het kruis van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of

- een of meer vuurwapen(s), althans een of meer op een vuurwapen gelijkend voorwerp(en), doorgeladen in de nabijheid van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of

- dat/die (vuur)wapen(s) tegen het hoofd van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] gezet en/of

- die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] de woorden toegevoegd: "Als je die 900 euro niet betaalt dan schiet ik je dood" en/of "Ik houd je net zo lang vast tot je je uitkering krijgt" althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking, en/of

- een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp, langs de nek van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] gebracht;

2.


hij,

op of omstreeks 04 januari 2012 te Rotterdam, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een bankpas en/of een mobiele telefoon en/of een ID-kaart, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

en/of

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] heeft gedwongen tot de afgifte van een bankpas en/of een mobiele telefoon en/of een ID-kaart, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit het:

(meermalen)

- de handen en/of voeten van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] vastbinden met tape en/of

- de mond van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] afplakken met tape en/of

- met een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp, een gaatje snijden en/of prikken in het tape, dat plakte op de mond van die [slachtoffer 1] en/of

- slaan en/of stompen en/of schoppen en/of trappen tegen het hoofd en/of in het gezicht en/of de armen en/of de benen en/of de rug van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of

- ( met kracht) in de keel van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] knijpen en/of

- de benen van die [slachtoffer 1] draaien en/of (vervolgens) springen op die benen en/of

- met een tafelpoot slaan tegen het hoofd en/of de knieën en/of tegen/in de buik en/of de borst en/of het kruis van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of

- doorladen van een of meer vuurwapen(s), althans een of meer op een vuurwapen gelijkend voorwerp(en), in de nabijheid van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of

- dat/die (vuur)wapen(s) tegen het hoofd van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] zetten en/of

- die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] de woorden toevoegen: "Als je die 900 euro niet betaalt dan schiet ik je dood" en/of "Ik houd je net zo lang vast tot je je uitkering krijgt", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking, en/of

- een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp, langs de nek van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] brengen;

en/of

hij,

op of omstreeks 04 januari 2012 te Rotterdam,

tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,

aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel (te weten breuken in de buitenzijde v/d rechter oogkas, de wand van de rechter kaakholte en het neusbeen en/of een volledige voorstekruisbandruptuur met een mediale meniscus achterhoornscheur). heeft toegebracht, door opzettelijk

(meermalen)

- tegen het hoofd en/of in het gezicht en/of de armen en/of de benen en/of de rug van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] te slaan en/of te stompen en/of te schoppen en/of te trappen en/of

- de benen van die [slachtoffer 1] te draaien en/of (vervolgens) op de benen van die [slachtoffer 1] te springen en/of

- die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] met een tafelpoot tegen het hoofd en/of de knieën en/of tegen/in de buik en/of de borst en/of het kruis te slaan;

3.


hij,

op of omstreeks 04 januari 2012 te Rotterdam,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleenn meermalen, althans eenmaal,

(telkens) [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling,

immers heeft verdachte opzettelijk dreigend

- de mond van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] afgeplakt met tape en/of (vervolgens) met een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp, een gaatje gesneden en/of geprikt in dat tape, dat plakte op de mond van die [slachtoffer 1] en/of

- een of meer vuurwapen(s), althans een of meer op een vuurwapen gelijkend voorwerp(en), doorgeladen in de nabijheid van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of

- dat/die (vuur)wapen(s) tegen het hoofd van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] gezet en/of

- een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp, langs de nek van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] gebracht en/of

(daarbij) deze [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] dreigend de woorden toegevoegd: "Als je die 900 euro niet betaalt dan schiet ik je dood" en/of "Ik houd je net zo lang vast totdat je je uitkering krijgt", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Vrijspraak

Het hof is van oordeel dat mede gelet op de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 282a van het Wetboek van Strafrecht moet worden aangenomen dat de dader van het daarin omschreven feit slechts strafbaar is indien hij handelt met het oogmerk een ander dan de gegijzelde te dwingen iets te doen of niet te doen (vgl. HR 23 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1695). Nu de ten laste gelegde wederrechtelijke vrijheidsberoving van [slachtoffer 1] ertoe strekte om [slachtoffer 1] en niet een derde te dwingen iets te doen of niet te doen, en ten aanzien van [slachtoffer 2] niet kan worden vastgesteld dat hij van zijn vrijheid werd beroofd met het oogmerk iemand anders te dwingen iets te doen of niet te doen, kan de onder 1 impliciet primair ten laste gelegde gijzeling niet wettig en overtuigend worden bewezen zodat de verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Voorts acht het hof niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 2 eerste en tweede cumulatief/alternatief ten laste gelegde heeft begaan zodat de verdachte daarvan eveneens behoort te worden vrijgesproken. Het hof kan op basis van het dossier en hetgeen dienaangaande is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep niet vaststellen dat het de verdachte en/of zijn mededader(s) is/zijn geweest die deze feiten heeft/hebben begaan.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 impliciet subsidiair, 2 derde alternatief/cumulatief en 3 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.


hij,

op of omstreeks 04 januari 2012 te Rotterdam, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) opzettelijk één of meer personen, genaamd [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd heeft gehouden, met het oogmerk (een) ander(en), te weten die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], te dwingen iets te doen of niet te doen,

immers heeft hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(meermalen)

- de handen en/of voeten van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] vastgebonden met tape en/of

- de mond van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] afgeplakt met tape en/of

- met een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp, een gaatje gesneden en/of geprikt in het tape, dat plakte op de mond van die [slachtoffer 1] en/of

- geslagen en/of gestompt en/of geschopt en/of getrapt tegen het hoofd en/of in het gezicht en/of de armen en/of de benen en/of de rug van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of

- ( met kracht) in de keel van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] geknepen en/of

- de benen van die [slachtoffer 1] gedraaid en/of (vervolgens) gesprongen op die benen en/of

- met een tafelpoot geslagen tegen het hoofd en/of de knieën en/of tegen/in de buik en/of de borst en/of het kruis van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of

- een of meer vuurwapen(s), althans een of meer op een vuurwapen gelijkend voorwerp(en), doorgeladen in de nabijheid van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of

- dat/die (vuur)wapen(s) tegen het hoofd van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] gezet en/of

- die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] de woorden toegevoegd: "Als je die 900 euro niet betaalt dan schiet ik je dood" en/of "Ik houd je net zo lang vast tot je je uitkering krijgt" althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking, en/of

- een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp, langs de nek van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] gebracht;

2.


hij,

op of omstreeks 04 januari 2012 te Rotterdam, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een bankpas en/of een mobiele telefoon en/of een ID-kaart, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

en/of

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] heeft gedwongen tot de afgifte van een bankpas en/of een mobiele telefoon en/of een ID-kaart, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit het:

(meermalen)

- de handen en/of voeten van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] vastbinden met tape en/of

- de mond van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] afplakken met tape en/of

- met een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp, een gaatje snijden en/of prikken in het tape, dat plakte op de mond van die [slachtoffer 1] en/of

- slaan en/of stompen en/of schoppen en/of trappen tegen het hoofd en/of in het gezicht en/of de armen en/of de benen en/of de rug van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of

- (met kracht) in de keel van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] knijpen en/of

- de benen van die [slachtoffer 1] draaien en/of (vervolgens) springen op die benen en/of

- met een tafelpoot slaan tegen het hoofd en/of de knieën en/of tegen/in de buik en/of de borst en/of het kruis van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of

- doorladen van een of meer vuurwapen(s), althans een of meer op een vuurwapen gelijkend voorwerp(en), in de nabijheid van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of

- dat/die (vuur)wapen(s) tegen het hoofd van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] zetten en/of

- die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] de woorden toevoegen: "Als je die 900 euro niet betaalt dan schiet ik je dood" en/of "Ik houd je net zo lang vast tot je je uitkering krijgt", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking, en/of

- een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp, langs de nek van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] brengen;

en/of

hij,

op of omstreeks 04 januari 2012 te Rotterdam,

tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,

aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel (te weten breuken in de buitenzijde v/d van de rechter oogkas, de wand van de rechter kaakholte en het neusbeen en/of een volledige voorstekruisbandruptuur met een mediale meniscus achterhoornscheur). heeft toegebracht, door opzettelijk

(meermalen)

-tegen het hoofd en/of in het gezicht en/of de armen en/of de benen en/of de rug van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] te slaan en/of te stompen en/of te schoppen en/of te trappen en/of

- de benen van die [slachtoffer 1] te draaien en/of (vervolgens) op de benen van die [slachtoffer 1] te springen en/of

- die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] met een tafelpoot tegen het hoofd en/of de knieën en/of tegen/in de buik en/of de borst en/of het kruis te slaan;

en

hij,

op of omstreeks 04 januari 2012 te Rotterdam,

tezamen en in vereniging met anderen of een ander , althans alleen,

aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] , opzettelijk zwaar lichamelijk letsel (te weten breuken in de buitenzijde v/d rechter oogkas, de wand van de rechter kaakholte en het neusbeen en/of een volledige voorstekruisbandruptuur met een mediale meniscus achterhoornscheur) . heeft toegebracht , door opzettelijk

(meermalen)

- tegen het hoofd en/of in het gezicht en/of de armen en/of de benen en/of de rug van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] te slaan en/of te stompen en/of te schoppen en/of te trappen en/of

- de benen van die [slachtoffer 1] te draaien en/of (vervolgens) op de benen van die [slachtoffer 1] te springen en/of

- die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] met een tafelpoot tegen het hoofd en/of de knie ën en/of tegen/in de buik en/of de borst en/of het kruis te slaan;

3.


hij,

op of omstreeks 04 januari 2012 te Rotterdam,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleenn meermalen, althans eenmaal,

(telkens) [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling,

immers heeft/hebben verdachte en/of (een van) zijn mededader(s) opzettelijk dreigend

- de mond van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] afgeplakt met tape en/of (vervolgens) met een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp, een gaatje gesneden en/of geprikt in dat tape, dat plakte op de mond van die [slachtoffer 1] en/of

- een of meer vuurwapen(s), althans een of meer op een vuurwapen gelijkend voorwerp(en), doorgeladen in de nabijheid van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of

- dat/die op een (vuur)wapen(s) gelijkend voorwerp tegen het hoofd van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] gezet en/of

- een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp, langs de nek van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] gebracht en/of

(daarbij) deze die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] dreigend de woorden toegevoegd: "Als je die 900 euro niet betaalt dan schiet ik je dood" en/of "Ik houd je net zo lang vast totdat je je uitkering krijgt", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het onder 1 impliciet subsidiair bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven en beroofd houden, meermalen gepleegd.

Het onder 2 derde cumulatief/alternatief bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van zware mishandeling, meermalen gepleegd.

Het onder 3 bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het onder 1 impliciet primair, 2 eerste, tweede en derde cumulatief/alternatief en 3 ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden, met aftrek van voorarrest.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft samen met drie anderen de twee slachtoffers in deze zaak, [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2], gedurende een hele nacht in het huis van de verdachte vastgehouden. Dat gebeurde om geld, dat één van de verdachten van [slachtoffer 1] te goed zou hebben, te kunnen innen. De situatie was zodanig bedreigend dat [slachtoffer 1] op enig moment uit angst heeft geprobeerd om door de ruit van de woonkamer te springen. Die vluchtpoging is niet gelukt. De handen en voeten van de slachtoffers zijn vervolgens tegen elkaar getaped. Gedurende de avond en de nacht zijn de slachtoffers volledig afgetuigd. Zij werden geslagen, geschopt, gestompt en getrapt op verschillende plaatsen van het lichaam. Ook werden zij met een tafelpoot geslagen. Bovendien werden zij met een (al dan niet echt) vuurwapen bedreigd. Aan het einde van de nacht had [slachtoffer 1] meerdere botbreuken in zijn gezicht en verschillende blauwe plekken en schaafwonden. [slachtoffer 2] heeft dusdanig ernstig letsel aan zijn knie opgelopen dat hij gedurende langere tijd niet goed kon lopen. In 2013 heeft er een behandeling aan zijn knie plaatsgevonden die bestond uit een artroscopie van de knie met een hamstring kruisbandreconstructie. Nog steeds is er geen sprake van volledig herstel en [slachtoffer 2] heeft ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat hij opnieuw aan zijn knie moet worden geopereerd.

De verdachte en zijn mededaders hebben door dit handelen een uitermate grove inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit en de vrijheid van de slachtoffers. Deze traumatische gebeurtenis heeft grote emotionele invloed gehad op de slachtoffers. Zij hebben beiden verklaard dat zij voor hun leven vreesden. Voorts overweegt het hof dat feiten als de onderhavige in de regel in de samenleving heftige gevoelens van angst en onveiligheid teweegbrengen.

Het hof ziet in de leidende rol die de verdachte heeft gehad onvoldoende aanleiding om aan hem een hogere straf op te leggen dan aan de medeverdachten.

Het hof heeft kennis genomen van een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 1 februari 2016.

Verder heeft het hof kennis genomen van het reclasseringsadvies d.d. 2 maart 2012 dat is opgesteld ten aanzien van de verdachte.

Het hof heeft ambtshalve geconstateerd dat de behandeling van de zaak niet heeft plaatsgevonden binnen een redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, nu het dossier pas op 16 januari 2015 bij het hof is binnengekomen, hetgeen niet binnen de termijn van 8 maanden na het instellen van het hoger beroep op 14 maart 2014 is geweest. Het hof zal deze beperkte overschrijding van de redelijke termijn in matigende zin betrekken bij het bepalen van de hoogte van straf.

Het hof is - alles overwegende - van oordeel dat een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur een passende en geboden reactie vormt.

Vordering tot schadevergoeding [slachtoffer 2]

In het onderhavige strafproces heeft [slachtoffer 2] zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële en immateriële schade als gevolg van het aan de verdachte onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde, tot een bedrag van € 3.070,-.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot dit in eerste aanleg gevorderde en in hoger beroep gehandhaafde bedrag € 3.070,-.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De vordering van de benadeelde partij is namens de verdachte betwist.

Naar het oordeel van het hof heeft de benadeelde partij aangetoond dat de gestelde materiële schade is geleden en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het onder 1 impliciet subsidiair, 2 derde cumulatief/alternatief en 3 bewezen verklaarde. De vordering van de benadeelde partij zal derhalve hoofdelijk worden toegewezen, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente over dit bedrag vanaf 4 januari 2012 tot aan de dag der algehele voldoening.

Het hof is van oordeel dat aannemelijk is geworden dat er immateriële schade is geleden en dat deze schade het rechtstreeks gevolg is van het onder 1 impliciet subsidiair, 2 derde cumulatief/alternatief en 3 bewezen verklaarde. De vordering ter zake van geleden immateriële schade leent zich - naar maatstaven van billijkheid - voor hoofdelijke toewijzing tot het gevorderde bedrag, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente over dit bedrag vanaf 4 januari 2012 tot aan de dag der algehele voldoening.

Dit brengt mee dat de verdachte dient te worden veroordeeld in een evenredig deel van de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met de vordering heeft gemaakt, welke kosten het hof vooralsnog begroot op € 71,-, en van de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 2]

Nu vaststaat dat de verdachte met zijn mededaders tot een bedrag van € 3.070,- aansprakelijk is voor de schade die door het bewezen verklaarde is toegebracht, zal het hof aan de verdachte de hoofdelijke verplichting opleggen dat bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente, aan de Staat te betalen ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 2].

Vordering tot schadevergoeding [slachtoffer 1]

In het onderhavige strafproces heeft [slachtoffer 1] zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële en immateriële schade als gevolg van het aan de verdachte onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde, tot een bedrag van € 19.726,88.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot het in eerste aanleg toegewezen bedrag van € 5.726,88.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De vordering van de benadeelde partij is namens de verdachte betwist.

Naar het oordeel van het hof heeft de benadeelde partij aangetoond dat de gestelde materiële schade is geleden en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het onder 1 impliciet subsidiair, 2 derde cumulatief/alternatief en 3 bewezen verklaarde. De vordering van de benadeelde partij zal derhalve hoofdelijk worden toegewezen, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente over dit bedrag vanaf 4 januari 2012 tot aan de dag der algehele voldoening.

Het hof is van oordeel dat aannemelijk is geworden dat er immateriële schade is geleden en dat deze schade het rechtstreeks gevolg is van het onder 1 impliciet subsidiair, 2 derde cumulatief/alternatief en 3 bewezen verklaarde. De vordering ter zake van geleden immateriële schade leent zich - naar maatstaven van billijkheid - voor hoofdelijke toewijzing tot het gevorderde bedrag, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente over dit bedrag vanaf 4 januari 2012 tot aan de dag der algehele voldoening.

Het hof verwerpt het beroep van de raadsman op eigen schuld van de benadeelde partij. Indien en voor zover tot uitgangspunt moet worden genomen dat [slachtoffer 1] het voornemen had verdachte te rippen, dan heeft [slachtoffer 1] daarmee niet bijgedragen aan het intreden van de schade in de zin van artikel 101 van het Burgerlijk Wetboek 6. Dit plan is immers verijdeld en de schade is vervolgens veroorzaakt door de bewezen verklaarde feiten die – volgens verdachte ter terechtzitting in eerste aanleg – ertoe strekten van [slachtoffer 1] een schuld betaald te krijgen.

Dit brengt mee dat de verdachte dient te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met de vordering heeft gemaakt, welke kosten het hof vooralsnog begroot op nihil, en in de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 1]

Nu vaststaat dat de verdachte met zijn mededaders tot een bedrag van € 5.726,88 aansprakelijk is voor de schade die door het bewezen verklaarde is toegebracht, zal het hof aan de verdachte de hoofdelijke verplichting opleggen dat bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente, aan de Staat te betalen ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 1].

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 36f, 47, 57, 63, 282, 285 en 302 van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

BESLISSING

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 impliciet primair en 2 eerste en tweede cumulatief/alternatief ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart bewezen dat de verdachte het onder 1 impliciet subsidiair, 2 derde cumulatief/alternatief en 3 ten laste gelegde zoals hiervoor overwogen heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart het onder 1 impliciet subsidiair, 2 derde cumulatief/alternatief en 3 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 (dertig) maanden;

beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 2] ter zake van het onder 1 impliciet subsidiair, 2 derde cumulatief/alternatief en 3 bewezen verklaarde tot het bedrag van € 3.070,00 (drieduizend zeventig euro) bestaande uit € 70,00 (zeventig euro) materiële schade en € 3.000,00 (drieduizend euro) immateriële schade en veroordeelt de verdachte die, evenals zijn mededaders, hoofdelijk voor het gehele bedrag aansprakelijk is, met dien verstande dat indien en voor zover de een aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, de een of meer anderen daarvan in zoverre zullen zijn bevrijd, om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij;

bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan materiële en immateriële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 4 januari 2012 tot aan de dag der algehele voldoening;

verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op € 71,00 (eenenzeventig euro);

legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 2], ter zake van het onder 1 impliciet subsidiair, 2 derde cumulatief/alternatief en 3 bewezen verklaarde een bedrag te betalen van € 3.070,00 (drieduizend zeventig euro) bestaande uit € 70,00 (zeventig euro) materiële schade en € 3.000,00 (drieduizend euro) immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 40 (veertig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft;

bepaalt dat de verplichting tot betaling van schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer voor de verdachte komt te vervallen indien en voor zover mededaders hebben voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer;

bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de materiële en immateriële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 4 januari 2012 tot aan de dag der algehele voldoening;

bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat daarmee de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen;

wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 1] ter zake van het onder 1 impliciet subsidiair, 2 derde cumulatief/alternatief en 3 bewezen verklaarde tot het bedrag van € 5.726,88 (vijfduizend zevenhonderdzesentwintig euro en achtentachtig cent) bestaande uit € 726,88 (zevenhonderdzesentwintig euro en achtentachtig cent) materiële schade en € 5.000,00 (vijfduizend euro) immateriële schade en veroordeelt de verdachte die, evenals zijn mededaders, hoofdelijk voor het gehele bedrag aansprakelijk is, met dien verstande dat indien en voor zover de een aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, de een of meer anderen daarvan in zoverre zullen zijn bevrijd, om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij;

bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan materiële en immateriële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 4 januari 2012 tot aan de dag der algehele voldoening;

verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil;

legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 1], ter zake van het onder 1 impliciet subsidiair, 2 derde cumulatief/alternatief en 3 bewezen verklaarde een bedrag te betalen van € 5.726,88 (vijfduizend zevenhonderdzesentwintig euro en achtentachtig cent) bestaande uit € 726,88 (zevenhonderdzesentwintig euro en achtentachtig cent) materiële schade en € 5.000,00 (vijfduizend euro) immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 63 (drieënzestig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft;

bepaalt dat de verplichting tot betaling van schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer voor de verdachte komt te vervallen indien en voor zover mededaders hebben voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer;

bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de materiële en immateriële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 4 januari 2012 tot aan de dag der algehele voldoening;

bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat daarmee de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Dit arrest is gewezen door mr. G.P.A. Aler, mr. M.J. de Haan-Boerdijk en mr. D.M. Thierry, in bijzijn van de griffier mr. A.D. Verhoeven.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 1 maart 2016.