Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2016:2979

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
12-07-2016
Datum publicatie
11-10-2016
Zaaknummer
200.174.495/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Erfrecht. Vraag of recreatiewoning tot de nalatenschap behoort. Stelplicht en bewijslast van de eigendom. Gebruiksrecht. Waarde inboedel. Bankrekeningen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ERF-Updates.nl 2016-0190
JERF 2016/84
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

Sector civiel

Zaaknummer : 200.174.495/01

Zaaknummer rechtbank : C/10/456325/ HA ZA 14-802

arrest d.d. 12 juli 2016

inzake

[zuster een] ,

wonende te [plaatsnaam] ,

appellante, tevens incidenteel geïntimeerde,

hierna te noemen: appellante,

advocaat: mr. I. Correljé te [plaatsnaam] ,

tegen

[zuster twee] ,

wonende te [woonplaats] ,

geïntimeerde, tevens incidenteel appellante,

hierna te noemen: geïntimeerde,

advocaat: mr. E.J. Moll te Doetinchem.

Het geding

Bij exploot van 25 juni 2015 is appellante in hoger beroep gekomen tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 8 april 2015 tussen de partijen gewezen.

Bij memorie van grieven heeft appellante drie grieven geformuleerd.

Geïntimeerde heeft bij memorie van antwoord de grieven weersproken. Tevens heeft geïntimeerde incidenteel appel ingesteld en heeft daartoe één grief geformuleerd.

Appellante heeft bij memorie van antwoord in het incidenteel appel de grief bestreden.

Geïntimeerde heeft haar procesdossier gefourneerd en arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

Algemeen

1. Voor zover tegen de feiten geen grief is gericht gaat het hof uit van de feiten zoals vastgesteld door de voorzieningenrechter.

2. Door appellante wordt gevorderd:

1. alsnog te vernietigen het vonnis van de rechtbank Rotterdam datum 8 april 2015 waarvan appel en

2. opnieuw rechtdoende aan appellante alsnog haar vorderingen toe te wijzen, zijnde de erfenis bij helfte te delen inclusief de recreatiewoning,

met veroordeling van geïntimeerde in beide instanties,

een en ander uitvoerbaar bij voorraad.

3. Door geïntimeerde wordt gevorderd de grieven van appellante af te wijzen en ongegrond te verklaren. In incidenteel appel vordert geïntimeerde het bestreden vonnis te vernietigen en (het hof begrijpt: en, opnieuw beslissende) de nalatenschap van [de moeder] , geboren op [datum] en overleden op [datum] 2012, te verdelen als volgt:

- deelt toe aan appellante de helft van het saldo op NL 15 RABO [nummer] ;

- deelt toe aan geïntimeerde de helft van het saldo op NL 15 RABO [nummer] ;

- gelast de Rabobank aan ieder van de twee hiervoor genoemde partijen de helft van het saldo op deze rekening over te maken;

- deelt toe aan appellante de helft van het saldo op de betaalrekening en de daaraan gekoppelde spaarrekening bij de ING bank met nummer NL 29 1NGB [nummer] , verminderd met een bedrag van € 5.000,-;

- deelt toe aan geïntimeerde de helft van het saldo op de betaalrekening en de daaraan gekoppelde spaarrekening bij de ING bank met nummer NL 29 [nummer] , vermeerderd met een bedrag van € 5.000,-;

- gelast de ING bank aan ieder van de twee hiervoor genoemde partijen de helft verminderd met € 5.000,- van het saldo op deze rekening over te maken respectievelijk de helft vermeerderd met € 5.000,-;

- althans zodanig concrete, specifieke en voor de banken uitvoerbare verdeling vast te stellen als het hof in goede justitie zal vermenen te behoren;

- met veroordeling van appellante in de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep, zowel in conventie als in reconventie.

Grief 1 Te laat ingediende stukken

4. Deze grief behoeft geen bespreking aangezien in eerste aanleg gemaakte fouten in appel kunnen worden hersteld.

Grief 2 De recreatiewoning

5. Appellante is van mening dat de recreatiewoning te [plaatsnaam] aan de [adres] tot de nalatenschap van erflaatster behoort. Appellante is van mening dat de recreatiewoning als een onroerende zaak moet worden aangemerkt. De schenkingsakte was louter bedoeld voor de administratie van het recreatieterrein. Erflaatster had niet de bedoeling om één van de kinderen over te bedelen. De waarde van de woning moet worden verdeeld.

6. Geïntimeerde is van mening dat de recreatiewoning te [plaatsnaam] aan de [adres] geen deel uitmaakt van de nalatenschap van erflaatster. Volgens geïntimeerde waren de ouders van partijen geen eigenaar van de recreatiewoning. De gemeente Rotterdam is eigenaar van de grond en van de opstal die op de grond staat. Het recht om het huisje te gebruiken is door de ouders van partijen op 20 augustus 2010 aan geïntimeerde overgedragen.

7. Het hof overweegt als volgt. Appellante heeft niet bewezen dat tot de nalatenschap van erflaatster behoort de onroerende zaak te [plaatsnaam] aan de [adres] . Indien erflaatster eigenaar was van de onroerende zaak, had het op de weg van appellante gelegen om de relevante bescheiden daarvan in het geding te brengen. Het hof gaat ervan uit dat de ouders van partijen het gebruiksrecht hadden van de recreatiewoning. Dit gebruiksrecht is door de ouders in 2010 – met medeweten en instemming van appellante – aan geïntimeerde overgedragen. Grief 2 treft geen doel.

Grief 3 Inboedel

8. Door appellante wordt bestreden dat de inboedel van de kamer van erflaatster een waarde had van € 5.000,-. Appellante heeft de kamer ontruimd en schoongemaakt omdat de kamer weer opgeleverd moest worden. De spullen heeft zij afgeleverd bij de kringloopwinkel.

9. Geïntimeerde stelt dat de verzekerde waarde van de inboedel een waarde had van € 25.000,- en dat het redelijk is dat aan de goederen die appellante heeft meegenomen een waarde wordt toegekend van € 5.000,-. De exacte waarde van de goederen valt niet meer te reconstrueren.

10. Het hof overweegt als volgt. Het is algemeen bekend dat een kamer in een verzorgingshuis snel moet worden ontruimd. Het is ook een algemeen bekend gegeven dat de waarde van een inboedel in een verzorgingshuis zeer gering is. Naar het oordeel van het hof had het op de weg van geïntimeerde gelegen om exact aan te geven over welke goederen het gaat en wat de waarde is van de goederen die appellante heeft meegenomen. Nu iedere specificatie ontbreekt en er geen enkele onderbouwing is van de waarde van de inboedel, gaat het hof ervan uit dat de inboedel geen waarde vertegenwoordigde. De grief treft derhalve doel.

Incidenteel appel

11. In de incidentele grief stelt geïntimeerde dat de rechtbank ten onrechte niet zelf de verdeling heeft vastgesteld maar slechts de wijze van verdeling. Ten onrechte heeft de rechtbank niet de wijze van verdeling in het dictum opgenomen.

12. Appellante heeft verweer gevoerd. Uit haar verweer volgt dat zij mee zal werken aan een gerechtelijk vonnis.

13. Het hof overweegt als volgt. Uit het vorenstaande volgt dat het hof de wijze van verdeling zal gelasten. Het hof zal niet, zoals geïntimeerde vordert, uitvoeringshandelingen gelasten. Partijen dienen zelf uitvoering aan de verdeling te geven. De incidentele grief slaagt derhalve niet.

Proceskosten

14. Gezien het feit dat er sprake is van een familierechtelijke verhouding acht het hof het redelijk en billijk om ook de proceskosten in hoger beroep te compenseren en wel in die zin dat ieder der partijen zijn eigen kosten draagt.

Beslissing

Het hof:

vernietigt het bestreden vonnis van de rechtbank Rotterdam van 8 april 2015 tussen partijen gewezen en, in zoverre opnieuw rechtdoende;

gelast partijen over te gaan tot verdeling van de nalatenschap van erflaatster [de moeder] en wel als volgt:

- ieder der partijen is gerechtigd tot de helft van de banksaldi van erflaatster met betrekking tot de rekeningen: a) NL 15 RABO [nummer] , b) NL 29 INGB [nummer] ;

verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de proceskosten in eerste aanleg en in hoger beroep en wel in die zin dat ieder der partijen zijn eigen kosten draagt;

wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.N. Labohm, A.E. Sutorius-van Hees en C.M. Warnaar en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 12 juli 2016 in aanwezigheid van de griffier.