Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2016:2791

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
10-08-2016
Datum publicatie
26-09-2016
Zaaknummer
22-004918-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

De verzoeker heeft bij verzoekschrift vergoeding gevraagd ter zake van kosten van het door zijn advocaat opstellen van een verzoekschrift ex artikel 591 van het Wetboek van Strafvordering, eventueel te vermeerderen tot een bedrag van € 550,-.

Het Hof acht gronden van billijkheid aanwezig om de voormelde kosten van rechtsbijstand voor vergoeding in aanmerking te laten komen tot het gebruikelijke tarief. Het verzoek is identiek met het verzoekschrift van de medeverzoeker en zal daarom ponds-pondsgewijs worden toegewezen.

Het hof wijst het verzoek toe en beveelt de tenuitvoerlegging van vorenstaande beschikking.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Datum uitspraak: 10 augustus 2016

Rolnummer: 22-004918-12

GERECHTSHOF DEN HAAG

meervoudige raadkamer

BESCHIKKING

gewezen naar aanleiding van een ter griffie van dit hof ingekomen verzoekschrift, op grond van artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering ingediend namens:

[verzoeker],

geboren te [geboorteplaats] (Somalië) op [geboortejaar] 1990,

in deze zaak woonplaats kiezende ten kantore van zijn advocaat, mr. M. Pestman aan de Keizersgracht 562, te 1017 EM Amsterdam.

Procesgang

Dit gerechtshof heeft bij arrest van 21 maart 2014 het vonnis van meervoudige kamer in de rechtbank Rotterdam van 12 oktober 2012 vernietigd, de verdachte ter zake van het onder 2 ten laste gelegde vrijgesproken en de verdachte ter zake van het onder 1 bewezen verklaarde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar en 6 maanden, met aftrek van voorarrest.

Dit arrest is inmiddels onherroepelijk geworden.

Namens de verzoeker is vervolgens bij tijdig ter griffie van dit hof ingekomen verzoekschrift vergoeding gevraagd ter zake van kosten van het door zijn advocaat opstellen van een verzoekschrift ex artikel 591 van het Wetboek van Strafvordering, eventueel te vermeerderen tot een bedrag van € 550,-, indien het verzoekschrift in raadkamer door de advocaat mondeling wordt toegelicht.

De raadkamer van het hof heeft het verzoek in het openbaar op 13 juli 2016 behandeld. Daarbij zijn gehoord de advocaat en de advocaat-generaal mr. S.A. Minks.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot toewijzing van het verzoek.

Beoordeling van het verzoek

Nu het hof bij beschikking van heden het verzoek tot schadevergoeding ex artikel 591 van het Wetboek van Strafvordering van verzoeker heeft toegewezen, acht het hof gronden van billijkheid aanwezig om de voormelde kosten van rechtsbijstand voor vergoeding in aanmerking te laten komen tot het gebruikelijke tarief.

Het onderhavige verzoekschrift is echter identiek als het verzoekschrift in de zaak van de medeverzoeker [medeverzoeker]. Tevens hebben de raadslieden een toelichting gegeven die beide zaken betrof. Gelet hierop zal het verzoek ponds-pondsgewijs worden toegewezen.

Beslissing

Het hof:

Wijst het verzoek toe en kent aan de verzoeker ten laste van de Staat een vergoeding toe van € 280,-.

Wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. R.A.Th.M. Dekkers, voorzitter,

mrs. S. van Dissel en Tj.E. van der Spoel, leden, in bijzijn van de griffier mr. M.Th.A. de Ridder, en op 10 augustus 2016 in het openbaar uitgesproken.

Deze beschikking is ondertekend door de voorzitter en de griffier.

BEVELSCHRIFT VAN TENUITVOERLEGGING

Beveelt de tenuitvoerlegging van vorenstaande beschikking en mitsdien de betaling ten laste van de Staat der Nederlanden door de griffier van dit hof van een bedrag van

€ 280

ten gunste van de verzoeker [verzoeker],

op het door zijn advocaat, mr. Pestman, opgegeven bankrekeningnummer [x], ten name van Stichting beheer Derdengelden Bohler Advocaten te Amsterdam.

Den Haag, 10 augustus 2016

De voorzitter,

R.A.Th.M. Dekkers,