Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2016:2681

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
15-09-2016
Datum publicatie
15-09-2016
Zaaknummer
2200158714
Formele relaties
Cassatie: ECLI:NL:HR:2018:775, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Veroordeling tot 15 jaar gevangenisstraf voor seksueel misbruik en mensenhandel; bewijsminimum en schakelbewijs inzake seksueel misbruik; wettelijke rente

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-001587-14

Parketnummer: 10-750175-11

Datum uitspraak: 15 september 2016

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 9 april 2014 in de strafzaak tegen de verdachte:

[de verdachte],

geboren te [plaats] (Suriname) op

[datum] 1957,

thans gedetineerd in Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel te Krimpen aan den IJssel.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 1 september 2016.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder 1, 4 en 7 ten laste gelegde vrijgesproken en ter zake van het – kort gezegd – voordeel trekken uit seksuele handelingen (zoals dat is ten laste gelegd onder 2, 3, 5, 6 en 9) ontslagen van alle rechtsvervolging. Ter zake van het (overige) onder 2, 3, 5, 6, 8, 9 en 10 ten laste gelegde is de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 jaren, met aftrek van voorarrest.

Voorts is beslist op de vorderingen van de benadeelde partijen zoals nader omschreven in het vonnis waarvan beroep.

Namens de verdachte en door de officier van justitie is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep - ten laste gelegd dat:

1.


hij, in of omstreeks de periode van 05 februari 2004 tot en met 04 februari 2006 te Rotterdam, en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens), met zijn minderjarige kind/stiefkind/

pleegkind/pupil, althans een aan zijn zorg toevertrouwde minderjarige, te weten [slachtoffer 1] (geboren op 05 februari 1988), ontucht heeft gepleegd, namelijk het (telkens)

- betasten en/of strelen en/of likken van de borsten en/of billen en/of vagina van die [slachtoffer 1] en/of

- brengen en/of (vervolgens) houden van zijn, verdachtes, penis en/of vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer 1] en/of

- brengen en/of (enige tijd) houden van de penis in de mond van die [slachtoffer 1] (het zich laten pijpen door die [slachtoffer 1]) en/of

- brengen en/of (vervolgens) houden van zijn, verdachtes, tong in en/of op de vagina van die [slachtoffer 1] en/of

- brengen en/of houden van de hand van die [slachtoffer 1] om zijn penis en die [slachtoffer 1] hem laten aftrekken;


2.


hij, in of omstreeks de periode van 05 februari 2006 tot en met 31 augustus 2006 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

een ander, genaamd [slachtoffer 1], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 1],

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens)

- ten aanzien van die [slachtoffer 1] een zodanige fysieke en/of psychische overwichtsituatie gecreëerd dat die [slachtoffer 1] geen weerstand kon bieden aan de (wensen van) verdachte(n) en/of

- die [slachtoffer 1] meermalen onder druk gezet en/of er (zodoende) toe aangezet en/of gebracht om in de prostitutie te werken en/of

- die [slachtoffer 1] in een sociaal isolement gebracht en/of

- met die [slachtoffer 1] (meermalen) tegen haar wil seks gehad en/of

- die [slachtoffer 1] (stelselmatig) mishandeld en/of geslagen en/of

- die [slachtoffer 1] voorzien in huisvesting en/of kleding en/of vervoer en/of

- die [slachtoffer 1] met een auto naar een klant en/of werkplek gebracht om prostitutiewerkzaamheden te verrichten en/of

- die [slachtoffer 1] een (zeer groot) deel van de verdiensten van haar prostitutiewerkzaamheden afgenomen en/of laten afstaan en/of die [slachtoffer 1] niets, althans weinig, van haar verdiensten laten houden en/of

- die [slachtoffer 1], ten tijde dat hij, verdachte, in Suriname verbleef, (telefonisch) aanwijzingen en/of instructies gegeven en/of haar medegedeeld dat zij al haar verdiende geld naar hem, verdachte, moest opsturen en/of laten opsturen;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 05 februari 2006 tot en met 31 augustus 2006 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

en ander, genaamd [slachtoffer 1], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten en/of onder voornoemde omstandigheden enige handeling heeft/hebben ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die ander ([slachtoffer 1]) zich daardoor beschikbaar stelde tot het verrichten van die arbeid of diensten,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens)

- ten aanzien van die [slachtoffer 1] een zodanige fysieke en/of psychische overwichtsituatie gecreëerd dat die [slachtoffer 1] geen weerstand kon bieden aan de (wensen van) verdachte(n) en/of

- die [slachtoffer 1] meermalen onder druk gezet en/of er (zodoende) toe aangezet en/of gebracht om in de prostitutie te werken en/of

- die [slachtoffer 1] in een sociaal isolement gebracht en/of

- met die [slachtoffer 1] (meermalen) tegen haar wil seks gehad en/of

- die [slachtoffer 1] (stelselmatig) mishandeld en/of geslagen en/of

- die [slachtoffer 1] voorzien in huisvesting en/of kleding en/of vervoer en/of

- die [slachtoffer 1] met een auto naar een klant en/of werkplek gebracht om prostitutiewerkzaamheden te verrichten en/of

- die [slachtoffer 1] een (zeer groot) deel van de verdiensten van haar prostitutiewerkzaamheden afgenomen en/of laten afstaan en/of die [slachtoffer 1] niets, althans weinig, van haar verdiensten laten houden en/of

- die [slachtoffer 1], ten tijde dat hij, verdachte, in Suriname verbleef, (telefonisch) aanwijzingen en/of instructies gegeven en/of haar medegedeeld dat zij al haar verdiende geld naar hem, verdachte, moest opsturen en/of laten opsturen;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 05 februari 2006 tot en met 31 augustus 2006 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [slachtoffer 1], immers heeft hij, verdachte en of één of meer van zijn mededader(s) (telkens) (een deel van) de verdiensten van die [slachtoffer 1] uit prostitutiewerkzaamheden ontvangen en/of zich toegeëigend;

3.


hij, in of omstreeks de periode van 01 september 2006 tot en met 30 april 2009 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

een ander, genaamd [slachtoffer 1], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 1],

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens)

- ten aanzien van die [slachtoffer 1] een zodanige fysieke en/of psychische overwichtsituatie gecreëerd dat die [slachtoffer 1] geen weerstand kon bieden aan de (wensen van) verdachte(n) en/of

- die [slachtoffer 1] meermalen onder druk gezet en/of er (zodoende) toe aangezet en/of gebracht om in de prostitutie te werken en/of

- die [slachtoffer 1] in een sociaal isolement gebracht en/of

- met die [slachtoffer 1] (meermalen) tegen haar wil seks gehad en/of

- die [slachtoffer 1] (stelselmatig) mishandeld en/of geslagen en/of

- die [slachtoffer 1] voorzien in huisvesting en/of kleding en/of vervoer en/of

- die [slachtoffer 1] met een auto naar een klant en/of werkplek gebracht om prostitutiewerkzaamheden te verrichten en/of

- die [slachtoffer 1] een (zeer groot) deel van de verdiensten van haar prostitutiewerkzaamheden afgenomen en/of laten afstaan en/of die [slachtoffer 1] niets, althans weinig, van haar verdiensten laten houden en/of

- die [slachtoffer 1], ten tijde dat hij, verdachte, in Suriname verbleef, (telefonisch) aanwijzingen en/of instructies gegeven en/of haar medegedeeld dat zij al haar verdiende geld naar hem, verdachte, moest opsturen en/of laten opsturen;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 01 september 2006 tot en met 30 april 2009 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

een ander, genaamd [slachtoffer 1], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten en/of onder voornoemde omstandigheden enige handeling heeft/hebben ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die ander ([slachtoffer 1]) zich daardoor beschikbaar stelde tot het verrichten van die arbeid of diensten,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens)

- ten aanzien van die [slachtoffer 1] een zodanige fysieke en/of psychische overwichtsituatie gecreëerd dat die [slachtoffer 1] geen weerstand kon bieden aan de (wensen van) verdachte(n) en/of

- die [slachtoffer 1] meermalen onder druk gezet en/of er (zodoende) toe aangezet en/of gebracht om in de prostitutie te werken en/of

- die [slachtoffer 1] in een sociaal isolement gebracht en/of

- met die [slachtoffer 1] (meermalen) tegen haar wil seks gehad en/of

- die [slachtoffer 1] (stelselmatig) mishandeld en/of geslagen en/of

- die [slachtoffer 1] voorzien in huisvesting en/of kleding en/of vervoer en/of

- die [slachtoffer 1] met een auto naar een klant en/of werkplek is gebracht om prostitutiewerkzaamheden te verrichten en/of

- die [slachtoffer 1] een (zeer groot) deel van de verdiensten van haar prostitutiewerkzaamheden afgenomen en/of laten afstaan en/of die [slachtoffer 1] niets, althans weinig, van haar verdiensten laten houden en/of

- die [slachtoffer 1], ten tijde dat hij, verdachte, in Suriname verbleef, (telefonisch) aanwijzingen en/of instructies gegeven en/of haar medegedeeld dat zij al haar verdiende geld naar hem, verdachte, moest opsturen en/of laten opsturen;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 01 september 2006 tot en met 30 april 2009 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [slachtoffer 1], immers heeft hij, verdachte en of één of meer van zijn mededader(s) (telkens) (een deel van) de verdiensten van die [slachtoffer 1] uit prostitutiewerkzaamheden ontvangen en/of zich toegeëigend;


4.


hij, in of omstreeks de periode van 18 januari 1998 tot en met 17 januari 2000 te Rotterdam en/of Uden en/of Amsterdam en/of elders in Nederland en/of Suriname, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens), met iemand die de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, te weten zijn minderjarige kind/stiefkind/

pleegkind/pupil, althans een aan zijn zorg toevertrouwde minderjarige, te weten [slachtoffer 2] (geboren op 18 januari 1988), buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd die bestonden of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam, namelijk het (telkens) (meermalen)

- betasten en/of strelen van de borsten en/of billen en/of vagina van die [slachtoffer] en/of

- brengen en/of (vervolgens) houden van zijn, verdachtes, penis en/of vinger(s) in de vagina en/of anus van die [slachtoffer] en/of

- brengen en/of (enige tijd) houden van de penis in de mond van die [slachtoffer] (het zich laten pijpen door die [slachtoffer]) en/of

- brengen en/of (vervolgens) houden van zijn, verdachtes, tong in en/of op de vagina van die [slachtoffer] en/of

- brengen en/of houden van de hand van die [slachtoffer] om zijn penis en die [slachtoffer] hem laten aftrekken;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 18 januari 2000 tot en met 17 januari 2004 te Rotterdam en/of Uden en/of Amsterdam en/of elders in Nederland en/of Suriname, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens), met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien had bereikt, te weten zijn minderjarige kind/stiefkind/pleegkind/pupil, althans een aan zijn zorg toevertrouwde minderjarige, te weten [slachtoffer 2] (geboren op 18 januari 1988), buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd die bestonden of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam, namelijk het (telkens) (meermalen)

- betasten en/of strelen van de borsten en/of billen en/of vagina van die [slachtoffer] en/of

- brengen en/of (vervolgens) houden van zijn, verdachtes, penis en/of vinger(s) in de vagina en/of anus van die [slachtoffer] en/of

- brengen en/of (enige tijd) houden van de penis in de mond van die [slachtoffer] (het zich laten pijpen door die [slachtoffer]) en/of

- brengen en/of (vervolgens) houden van zijn, verdachtes, tong in en/of op de vagina van die [slachtoffer] en/of

- brengen en/of houden van de hand van die [slachtoffer] om zijn penis en die [slachtoffer] hem laten aftrekken;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 18 januari 1998 tot en met 17 januari 2006 te Rotterdam en/of Uden en/of Amsterdam en/of elders in Nederland en/of Suriname, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens), met zijn minderjarige kind/stiefkind/pleegkind/pupil, althans een aan zijn zorg toevertrouwde minderjarige, te weten [slachtoffer 2] (geboren op 18 januari 1988), ontucht heeft gepleegd, namelijk het (telkens)

- betasten en/of strelen en/of likken van de borsten en/of billen en/of vagina van die [slachtoffer] en/of

- brengen en/of (vervolgens) houden van zijn, verdachtes, penis en/of vinger(s) in de vagina en/of anus van die [slachtoffer] en/of

- brengen en/of (enige tijd) houden van de penis in de mond van die [slachtoffer] (het zich laten pijpen door die [slachtoffer]) en/of

- brengen en/of (vervolgens) houden van zijn, verdachtes, tong in en/of op de vagina van die [slachtoffer] en/of

- brengen en/of houden van de hand van die [slachtoffer] om zijn penis en die [slachtoffer] hem laten aftrekken;


5.


hij, in of omstreeks de periode van 18 januari 2006 tot en met 31 augustus 2006 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

een ander, genaamd [slachtoffer 2], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer],

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens)

- ten aanzien van die [slachtoffer] een zodanige fysieke en/of psychische overwichtsituatie gecreëerd dat die [slachtoffer] geen weerstand kon bieden aan de (wensen van) verdachte(n) en/of

- die [slachtoffer] meermalen onder druk gezet en/of er (zodoende) toe aangezet en/of gebracht om in de prostitutie te werken en/of

- die [slachtoffer] in een sociaal isolement gebracht en/of

- met die [slachtoffer] (meermalen) tegen haar wil seks gehad en/of

- die [slachtoffer] (stelselmatig) mishandeld en/of geslagen en/of

- die [slachtoffer] voorzien in huisvesting en/of kleding en/of vervoer en/of

- die [slachtoffer] met een auto naar een klant en/of werkplek gebracht om prostitutiewerkzaamheden te verrichten en/of

- die [slachtoffer] een (zeer groot) deel van de verdiensten van haar prostitutiewerkzaamheden afgenomen en/of laten afstaan en/of die [slachtoffer] niets, althans weinig, van haar verdiensten laten houden en/of

- die [slachtoffer], ten tijde dat hij, verdachte, in Suriname verbleef, (telefonisch) aanwijzingen en/of instructies gegeven en/of haar medegedeeld dat zij al haar verdiende geld naar hem, verdachte, moest opsturen en/of laten opsturen;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 18 januari 2006 tot en met 31 augustus 2006 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

een ander, genaamd [slachtoffer 2], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten en/of onder voornoemde omstandigheden enige handeling heeft/hebben ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die ander ([slachtoffer 2]) zich daardoor beschikbaar stelde tot het verrichten van die arbeid of diensten,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens)

- ten aanzien van die [slachtoffer] een zodanige fysieke en/of psychische overwichtsituatie gecreëerd dat die [slachtoffer] geen weerstand kon bieden aan de (wensen van) verdachte(n) en/of

- die [slachtoffer] meermalen onder druk gezet en/of er (zodoende) toe aangezet en/of gebracht om in de prostitutie te werken en/of

- die [slachtoffer] in een sociaal isolement gebracht en/of

- met die [slachtoffer] (meermalen) tegen haar wil seks gehad en/of

- die [slachtoffer] (stelselmatig) mishandeld en/of geslagen en/of

- die [slachtoffer] voorzien in huisvesting en/of kleding en/of vervoer en/of

- die [slachtoffer] met een auto naar een klant en/of werkplek gebracht om prostitutiewerkzaamheden te verrichten en/of

- die [slachtoffer] een (zeer groot) deel van de verdiensten van haar prostitutiewerkzaamheden afgenomen en/of laten afstaan en/of die [slachtoffer] niets, althans weinig, van haar verdiensten laten houden en/of

- die [slachtoffer], ten tijde dat hij, verdachte, in Suriname verbleef, (telefonisch) aanwijzingen en/of instructies gegeven en/of haar medegedeeld dat zij al haar verdiende geld naar hem, verdachte, moest opsturen en/of laten opsturen;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 18 januari 2006 tot en met 31 augustus 2006 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [slachtoffer 2], immers heeft hij, verdachte en of één of meer van zijn mededader(s) (telkens) (een deel van) de verdiensten van die [slachtoffer] uit prostitutiewerkzaamheden ontvangen en/of zich toegeëigend;

6.


hij, in of omstreeks de periode van 01 september 2006 tot en met 22 oktober 2011 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

een ander, genaamd [slachtoffer 2], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer],

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens)

- ten aanzien van die [slachtoffer] een zodanige fysieke en/of psychische overwichtsituatie gecreëerd dat die [slachtoffer] geen weerstand kon bieden aan de (wensen van) verdachte(n) en/of

- die [slachtoffer] meermalen onder druk gezet en/of er (zodoende) toe aangezet en/of gebracht om in de prostitutie te werken en/of

- die [slachtoffer] in een sociaal isolement gebracht en/of

- met die [slachtoffer] (meermalen) tegen haar wil seks gehad en/of

- die [slachtoffer] (stelselmatig) mishandeld en/of geslagen en/of

- die [slachtoffer] voorzien in huisvesting en/of kleding en/of vervoer en/of

- die [slachtoffer] met een auto naar een klant en/of werkplek gebracht om prostitutiewerkzaamheden te verrichten en/of

- die [slachtoffer] een (zeer groot) deel van de verdiensten van haar prostitutiewerkzaamheden afgenomen en/of laten afstaan en/of die [slachtoffer] niets, althans weinig, van haar verdiensten laten houden en/of

- die [slachtoffer], ten tijde dat hij, verdachte, in Suriname verbleef, (telefonisch) aanwijzingen en/of instructies gegeven en/of haar medegedeeld dat zij al haar verdiende geld naar hem, verdachte, moest opsturen en/of laten opsturen;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 01 september 2006 tot en met 22 oktober 2011 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

een ander, genaamd [slachtoffer 2], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten en/of onder voornoemde omstandigheden enige handeling heeft/hebben ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die ander ([slachtoffer 2]) zich daardoor beschikbaar stelde tot het verrichten van die arbeid of diensten,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens)

- ten aanzien van die [slachtoffer] een zodanige fysieke en/of psychische overwichtsituatie gecreëerd dat die [slachtoffer] geen weerstand kon bieden aan de (wensen van) verdachte(n) en/of

- die [slachtoffer] meermalen onder druk gezet en/of er (zodoende) toe aangezet en/of gebracht om in de prostitutie te werken en/of

- die [slachtoffer] in een sociaal isolement gebracht en/of

- met die [slachtoffer] (meermalen) tegen haar wil seks gehad en/of

- die [slachtoffer] (stelselmatig) mishandeld en/of geslagen en/of

- die [slachtoffer] voorzien in huisvesting en/of kleding en/of vervoer en/of

- die [slachtoffer] met een auto naar een klant en/of werkplek is gebracht om prostitutiewerkzaamheden te verrichten en/of

- die [slachtoffer] een (zeer groot) deel van de verdiensten van haar prostitutiewerkzaamheden afgenomen en/of laten afstaan en/of die [slachtoffer] niets, althans weinig, van haar verdiensten laten houden en/of

- die [slachtoffer], ten tijde dat hij, verdachte, in Suriname verbleef, (telefonisch) aanwijzingen en/of instructies gegeven en/of haar medegedeeld dat zij al haar verdiende geld naar hem, verdachte, moest opsturen en/of laten opsturen;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 01 september 2006 tot en met 22 oktober 2011 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [slachtoffer 2], immers heeft hij, verdachte en of één of meer van zijn mededader(s) (telkens) (een deel van) de verdiensten van die [slachtoffer] uit prostitutiewerkzaamheden ontvangen en/of zich toegeëigend;

7.


hij, in of omstreeks de periode van 01 januari 1999 tot en met 31 december 2000 te Rotterdam en/of Uden en/of Veghel en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens), met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien had bereikt, te weten zijn minderjarige kind/stiefkind/

pleegkind, te weten [slachtoffer 3] (geboren op 01 januari 1985), buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd die bestonden of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam, namelijk het (telkens) (meermalen)

- betasten en/of strelen en/of likken van de borsten en/of billen en/of vagina van die [slachtoffer] en/of

- brengen en/of (vervolgens) houden van zijn, verdachtes, penis en/of vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer] en/of

- brengen en/of (enige tijd) houden van de penis in de mond van die [slachtoffer] (het zich laten pijpen door die [slachtoffer]) en/of

- brengen en/of (vervolgens) houden van zijn, verdachtes, tong in en/of op de vagina van die [slachtoffer] en/of

- brengen en/of houden van de hand van die [slachtoffer] om zijn penis en die [slachtoffer] hem laten aftrekken;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 01 januari 1999 tot en met 31 december 2002 te Rotterdam en/of Uden en/of Veghel en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens), met zijn minderjarige kind/stiefkind/pleegkind/pupil, te weten [slachtoffer 3] (geboren op 01 januari 1985), ontucht heeft gepleegd, namelijk het (telkens)

- betasten en/of strelen en/of likken van de borsten en/of billen en/of vagina van die [slachtoffer] en/of

- brengen en/of (vervolgens) houden van zijn, verdachtes, penis en/of vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer] en/of

- brengen en/of (enige tijd) houden van de penis in de mond van die [slachtoffer] (het zich laten pijpen door die [slachtoffer]) en/of

- brengen en/of (vervolgens) houden van zijn, verdachtes, tong in en/of op de vagina van die [slachtoffer] en/of

- brengen en/of houden van de hand van die [slachtoffer] om zijn penis en die [slachtoffer] hem laten aftrekken;

8.


hij, in of omstreeks de periode van 01 januari 2003 tot en met 31 december 2004 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

een ander, genaamd [slachtoffer 3], door geweld of een andere feitelijkheid en/of door bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid heeft gedwongen, en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding heeft/hebben bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling, en/of onder voornoemde omstandigheden enige handeling heeft ondernomen waarvan hij en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moet(en) vermoeden dat die ander zich daardoor tot het verrichten van die handelingen beschikbaar heeft gesteld,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens)

- ten aanzien van die [slachtoffer] een zodanige fysieke en/of psychische overwichtsituatie gecreëerd dat die [slachtoffer] geen weerstand kon bieden aan de (wensen van) verdachte(n) en/of

- die [slachtoffer] meermalen onder druk gezet en/of er (zodoende) toe aangezet en/of gebracht om in de prostitutie te werken en/of

- die [slachtoffer] in een sociaal isolement gebracht en/of

- met die [slachtoffer] (meermalen) tegen haar wil seks gehad en/of

- die [slachtoffer] (stelselmatig) mishandeld en/of geslagen en/of

- die [slachtoffer] voorzien in huisvesting en/of kleding en/of vervoer en/of

- die [slachtoffer] met een auto naar een klant en/of werkplek is gebracht om prostitutiewerkzaamheden te verrichten en/of

- die [slachtoffer] een (zeer groot) deel van de verdiensten van haar prostitutiewerkzaamheden afgenomen en/of laten afstaan en/of die niets, althans weinig, van haar verdiensten laten houden en/of

- die [slachtoffer], ten tijde dat hij, verdachte, in Suriname verbleef, (telefonisch) aanwijzingen en/of instructies gegeven en/of haar medegedeeld dat zij al haar verdiende geld naar hem, verdachte, moest opsturen en/of laten opsturen;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 01 januari 2003 tot en met 31 december 2004 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handeling(en) van een ander, te weten [slachtoffer 3], met een derde tegen betaling, terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 3] zich onder de eerdergenoemde omstandigheden beschikbaar stelde tot het plegen van die handelingen, immers heeft hij, verdachte en of één of meer van zijn mededader(s) (telkens) (een deel van) de verdiensten van die [slachtoffer] uit prostitutiewerkzaamheden ontvangen en/of zich toegeëigend;

9.


hij, in of omstreeks de periode van 01 januari 2005 tot en met 31 augustus 2006 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

een ander, genaamd [slachtoffer 3], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer],

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens)

- ten aanzien van die [slachtoffer] een zodanige fysieke en/of psychische overwichtsituatie gecreëerd dat die [slachtoffer] geen weerstand kon bieden aan de (wensen van) verdachte(n) en/of

- die [slachtoffer] meermalen onder druk gezet en/of er (zodoende) toe aangezet en/of gebracht om in de prostitutie te werken en/of

- die [slachtoffer] in een sociaal isolement gebracht en/of

- met die [slachtoffer] (meermalen) tegen haar wil seks gehad en/of

- die [slachtoffer] (stelselmatig) mishandeld en/of geslagen en/of

- die [slachtoffer] voorzien in huisvesting en/of kleding en/of vervoer en/of

- die [slachtoffer] met een auto naar een klant en/of werkplek gebracht om prostitutiewerkzaamheden te verrichten en/of

- die [slachtoffer] een (zeer groot) deel van de verdiensten van haar prostitutiewerkzaamheden afgenomen en/of laten afstaan en/of die [slachtoffer] niets, althans weinig, van haar verdiensten laten houden en/of

- die [slachtoffer], ten tijde dat hij, verdachte, in Suriname verbleef, (telefonisch) aanwijzingen en/of instructies gegeven en/of haar medegedeeld dat zij al haar verdiende geld naar hem, verdachte, moest opsturen en/of laten opsturen;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 01 januari 2005 tot en met 31 augustus 2006 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

een ander, genaamd [slachtoffer 3], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten en/of onder voornoemde omstandigheden enige handeling heeft/hebben ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die ander ([slachtoffer 3]) zich daardoor beschikbaar stelde tot het verrichten van die arbeid of diensten,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens)

- ten aanzien van die [slachtoffer] een zodanige fysieke en/of psychische overwichtsituatie gecreëerd dat die [slachtoffer] geen weerstand kon bieden aan de (wensen van) verdachte(n) en/of

- die [slachtoffer] meermalen onder druk gezet en/of er (zodoende) toe aangezet en/of gebracht om in de prostitutie te werken en/of

- die [slachtoffer] in een sociaal isolement gebracht en/of

- met die [slachtoffer] (meermalen) tegen haar wil seks gehad en/of

- die [slachtoffer] (stelselmatig) mishandeld en/of geslagen en/of

- die [slachtoffer] voorzien in huisvesting en/of kleding en/of vervoer en/of

- die [slachtoffer] met een auto naar een klant en/of werkplek gebracht om prostitutiewerkzaamheden te verrichten en/of

- die [slachtoffer] een (zeer groot) deel van de verdiensten van haar prostitutiewerkzaamheden afgenomen en/of laten afstaan en/of die [slachtoffer] niets, althans weinig, van haar verdiensten laten houden en/of

- die [slachtoffer], ten tijde dat hij, verdachte, in Suriname verbleef, (telefonisch) aanwijzingen en/of instructies gegeven en/of haar medegedeeld dat zij al haar verdiende geld naar hem, verdachte, moest opsturen en/of laten opsturen;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 01 januari 2005 tot en met 31 augustus 2006 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [slachtoffer 3], immers heeft hij, verdachte en of één of meer van zijn mededader(s) (telkens) (een deel van) de verdiensten van die [slachtoffer] uit prostitutiewerkzaamheden ontvangen en/of zich toegeëigend;

10.


hij, in of omstreeks de periode van 01 september 2006 tot en met 10 november 2011 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

een ander, genaamd [slachtoffer 3], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer],

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens)

- ten aanzien van die [slachtoffer] een zodanige fysieke en/of psychische overwichtsituatie gecreëerd dat die [slachtoffer] geen weerstand kon bieden aan de (wensen van) verdachte(n) en/of

- die [slachtoffer] meermalen onder druk gezet en/of er (zodoende) toe aangezet en/of gebracht om in de prostitutie te werken en/of

- die [slachtoffer] in een sociaal isolement gebracht en/of

- met die [slachtoffer] (meermalen) tegen haar wil seks gehad en/of

- die [slachtoffer] (stelselmatig) mishandeld en/of geslagen en/of

- die [slachtoffer] voorzien in huisvesting en/of kleding en/of vervoer en/of

- die [slachtoffer] met een auto naar een klant en/of werkplek gebracht om prostitutiewerkzaamheden te verrichten en/of

- die [slachtoffer] een (zeer groot) deel van de verdiensten van haar prostitutiewerkzaamheden afgenomen en/of laten afstaan en/of die [slachtoffer] niets, althans weinig, van haar verdiensten laten houden en/of

- die [slachtoffer], ten tijde dat hij, verdachte, in Suriname verbleef, (telefonisch) aanwijzingen en/of instructies gegeven en/of haar medegedeeld dat zij al haar verdiende geld naar hem, verdachte, moest opsturen en/of laten opsturen;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 01 september 2006 tot en met 10 november 2011 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

een ander, genaamd [slachtoffer 3], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten en/of onder voornoemde omstandigheden enige handeling heeft/hebben ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die ander ([slachtoffer 3]) zich daardoor beschikbaar stelde tot het verrichten van die arbeid of diensten,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens)

- ten aanzien van die [slachtoffer] een zodanige fysieke en/of psychische overwichtsituatie gecreëerd dat die [slachtoffer] geen weerstand kon bieden aan de (wensen van) verdachte(n) en/of

- die [slachtoffer] meermalen onder druk gezet en/of er (zodoende) toe aangezet en/of gebracht om in de prostitutie te werken en/of

- die [slachtoffer] in een sociaal isolement gebracht en/of

- met die [slachtoffer] (meermalen) tegen haar wil seks gehad en/of

- die [slachtoffer] (stelselmatig) mishandeld en/of geslagen en/of

- die [slachtoffer] voorzien in huisvesting en/of kleding en/of vervoer en/of

- die [slachtoffer] met een auto naar een klant en/of werkplek is gebracht om prostitutiewerkzaamheden te verrichten en/of

- die [slachtoffer] een (zeer groot) deel van de verdiensten van haar prostitutiewerkzaamheden afgenomen en/of laten afstaan en/of die [slachtoffer] niets, althans weinig, van haar verdiensten laten houden en/of

- die [slachtoffer], ten tijde dat hij, verdachte, in Suriname verbleef, (telefonisch) aanwijzingen en/of instructies gegeven en/of haar medegedeeld dat zij al haar verdiende geld naar hem, verdachte, moest opsturen en/of laten opsturen;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 01 september 2006 tot en met 10 november 2011 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [slachtoffer 3], immers heeft hij, verdachte en of één of meer van zijn mededader(s) (telkens) (een deel van) de verdiensten van die [slachtoffer] uit prostitutiewerkzaamheden ontvangen en/of zich toegeëigend.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.


hij, in of omstreeks de periode van 05 februari 2004 tot en met 04 februari 2006 te Rotterdam, en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens), met zijn minderjarige kind/stiefkind/

pleegkind/pupil, althans een aan zijn zorg toevertrouwde minderjarige, te weten [slachtoffer 1] (geboren op 05 februari 1988), ontucht heeft gepleegd, namelijk het (telkens)

- betasten en/of strelen en/of likken van de borsten en/of billen en/of vagina van die [slachtoffer 1] en/of

- brengen en/of (vervolgens) houden van zijn, verdachtes, penis en/of vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer 1] en/of

- brengen en/of (enige tijd) houden van de penis in de mond van die [slachtoffer 1] (het zich laten pijpen door die [slachtoffer 1]) en/of

- brengen en/of (vervolgens) houden van zijn, verdachtes, tong in en/of op de vagina van die [slachtoffer 1] en/of

- brengen en/of houden van de hand van die [slachtoffer 1] om zijn penis endie [slachtoffer 1] hem laten aftrekken;


2.


hij, in of omstreeks de periode van 05 februari 2006 tot en met 31 augustus 2006 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

een ander, genaamd [slachtoffer 1], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 1],

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens)

- ten aanzien van die [slachtoffer 1] een zodanige fysieke en/of psychische overwichtsituatie gecreëerd dat die [slachtoffer 1] geen weerstand kon bieden aan de (wensen van) verdachte(n) en/of

- die [slachtoffer 1] meermalen onder druk gezet en/of er (zodoende) toe aangezet en/of gebracht om in de prostitutie te werken en/of

- die [slachtoffer 1] in een sociaal isolement gebracht en/of

- met die [slachtoffer 1] (meermalen) tegen haar wil seks gehad en/of

- die [slachtoffer 1] (stelselmatig) mishandeld en/of geslagen en/of

- die [slachtoffer 1] voorzien in huisvesting en/of kleding en/of vervoer en/of

- die [slachtoffer 1] met een auto naar een klant en/of werkplek gebracht om prostitutiewerkzaamheden te verrichten en/of

- die [slachtoffer 1] een (zeer groot) deel van de verdiensten van haar prostitutiewerkzaamheden afgenomen en/of laten afstaan en/of die [slachtoffer 1] niets, althans weinig, van haar verdiensten laten houden en/of

- die [slachtoffer 1], ten tijde dat hij, verdachte, in Suriname verbleef, (telefonisch) aanwijzingen en/of instructies gegeven en/of haar medegedeeld dat zij al haar verdiende geld naar hem, verdachte, moest opsturen en/of laten opsturen;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 05 februari 2006 tot en met 31 augustus 2006 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

en ander, genaamd [slachtoffer 1], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten en/of onder voornoemde omstandigheden enige handeling heeft/hebben ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die ander ([slachtoffer 1]) zich daardoor beschikbaar stelde tot het verrichten van die arbeid of diensten,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens)

- ten aanzien van die [slachtoffer 1] een zodanige fysieke en/of psychische overwichtsituatie gecreëerd dat die [slachtoffer 1] geen weerstand kon bieden aan de (wensen van) verdachte(n) en/of

- die [slachtoffer 1] meermalen onder druk gezet en/of er (zodoende) toe aangezet en/of gebracht om in de prostitutie te werken en/of

- die [slachtoffer 1] in een sociaal isolement gebracht en/of

- met die [slachtoffer 1] (meermalen) tegen haar wil seks gehad en/of

- die [slachtoffer 1] (stelselmatig) mishandeld en/of geslagen en/of

- die [slachtoffer 1] voorzien in huisvesting en/of kleding en/of vervoer en/of

- die [slachtoffer 1] met een auto naar een klant en/of werkplek gebracht om prostitutiewerkzaamheden te verrichten en/of

- die [slachtoffer 1] een (zeer groot) deel van de verdiensten van haar prostitutiewerkzaamheden afgenomen en/of laten afstaan en/of die [slachtoffer 1] niets, althans weinig, van haar verdiensten laten houden en/of

- die [slachtoffer 1], ten tijde dat hij, verdachte, in Suriname verbleef, (telefonisch) aanwijzingen en/of instructies gegeven en/of haar medegedeeld dat zij al haar verdiende geld naar hem, verdachte, moest opsturen en/of laten opsturen;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 05 februari 2006 tot en met 31 augustus 2006 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [slachtoffer 1], immers heeft hebben hij, verdachte en of één of meer van zijn mededader(s) (telkens) (een deel van) de verdiensten van die [slachtoffer 1] uit prostitutiewerkzaamheden ontvangen en/of zich toegeëigend;

3.


hij, in of omstreeks de periode van 01 september 2006 tot en met 30 april 2009 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

een ander, genaamd [slachtoffer 1], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 1],

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens)

- ten aanzien van die [slachtoffer 1] een zodanige fysieke en/of psychische overwichtsituatie gecreëerd dat die [slachtoffer 1] geen weerstand kon bieden aan de (wensen van) verdachte(n) en/of

- die [slachtoffer 1] meermalen onder druk gezet en/of er (zodoende) toe aangezet en/of gebracht om in de prostitutie te werken en/of

- die [slachtoffer 1] in een sociaal isolement gebracht en/of

- met die [slachtoffer 1] (meermalen) tegen haar wil seks gehad en/of

- die [slachtoffer 1] (stelselmatig) mishandeld en/of geslagen en/of

- die [slachtoffer 1] voorzien in huisvesting en/of kleding en/of vervoer en/of

- die [slachtoffer 1] met een auto naar een klant en/of werkplek gebracht om prostitutiewerkzaamheden te verrichten en/of

- die [slachtoffer 1] een (zeer groot) deel van de verdiensten van haar prostitutiewerkzaamheden afgenomen en/of laten afstaan en/of die [slachtoffer 1] niets, althans weinig, van haar verdiensten laten houden en/of

- die [slachtoffer 1], ten tijde dat hij, verdachte, in Suriname verbleef, (telefonisch) aanwijzingen en/of instructies gegeven en/of haar medegedeeld dat zij al haar verdiende geld naar hem, verdachte, moest opsturen en/of laten opsturen;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 01 september 2006 tot en met 30 april 2009 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

een ander, genaamd [slachtoffer 1], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten en/of onder voornoemde omstandigheden enige handeling heeft/hebben ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die ander ([slachtoffer 1]) zich daardoor beschikbaar stelde tot het verrichten van die arbeid of diensten,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens)

- ten aanzien van die [slachtoffer 1] een zodanige fysieke en/of psychische overwichtsituatie gecreëerd dat die [slachtoffer 1] geen weerstand kon bieden aan de (wensen van) verdachte(n) en/of

- die [slachtoffer 1] meermalen onder druk gezet en/of er (zodoende) toe aangezet en/of gebracht om in de prostitutie te werken en/of

- die [slachtoffer 1] in een sociaal isolement gebracht en/of

- met die [slachtoffer 1] (meermalen) tegen haar wil seks gehad en/of

- die [slachtoffer 1] (stelselmatig) mishandeld en/of geslagen en/of

- die [slachtoffer 1] voorzien in huisvesting en/of kleding en/of vervoer en/of

- die [slachtoffer 1] met een auto naar een klant en/of werkplek is gebracht om prostitutiewerkzaamheden te verrichten en/of

- die [slachtoffer 1] een (zeer groot) deel van de verdiensten van haar prostitutiewerkzaamheden afgenomen en/of laten afstaan en/of die [slachtoffer 1] niets, althans weinig, van haar verdiensten laten houden en/of

- die [slachtoffer 1], ten tijde dat hij, verdachte, in Suriname verbleef, (telefonisch) aanwijzingen en/of instructies gegeven en/of haar medegedeeld dat zij al haar verdiende geld naar hem, verdachte, moest opsturen en/of laten opsturen;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 01 september 2006 tot en met 30 april 2009 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [slachtoffer 1], immers heeft hebben hij, verdachte en of één of meer van zijn mededader(s) (telkens) (een deel van) de verdiensten van die [slachtoffer 1] uit prostitutiewerkzaamheden ontvangen en/of zich toegeëigend;


4.


hij, in of omstreeks de periode van 18 januari 1998 tot en met 17 januari 2000 te Rotterdam en/of Uden en/of Amsterdam en/of elders in Nederland en/of Suriname, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens), met iemand die de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, te weten zijn minderjarige kind/stiefkind/

pleegkind/pupil, althans een aan zijn zorg toevertrouwde minderjarige, te weten [slachtoffer 2] (geboren op 18 januari 1988), buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd die bestonden of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam, namelijk het (telkens) (meermalen)

- betasten en/of strelen van de borsten en/of billen en/of vagina van die [slachtoffer] en/of

- brengen en/of (vervolgens) houden van zijn, verdachtes, penis en/of vinger(s) in de vagina en/of anus van die [slachtoffer] en/of

- brengen en/of (enige tijd) houden van de penis in de mond van die [slachtoffer] (het zich laten pijpen door die [slachtoffer]) en/of

- brengen en/of (vervolgens) houden van zijn, verdachtes, tong in en/of op de vagina van die [slachtoffer] en/of

- brengen en/of houden van de hand van die [slachtoffer] om zijn penis endie [slachtoffer] hem laten aftrekken;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 18 januari 2000 tot en met 17 januari 2004 te Rotterdam en/of Uden en/of Amsterdam en/of elders in Nederland en/of Suriname, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens), met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien had bereikt, te weten zijn minderjarige kind/stiefkind/pleegkind/pupil, althans een aan zijn zorg toevertrouwde minderjarige, te weten [slachtoffer 2] (geboren op 18 januari 1988), buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd die bestonden of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam, namelijk het (telkens) (meermalen)

- betasten en/of strelen van de borsten en/of billen en/of vagina van die [slachtoffer] en/of

- brengen en/of (vervolgens) houden van zijn, verdachtes, penis en/of vinger(s) in de vagina en/of anus van die [slachtoffer] en/of

- brengen en/of (enige tijd) houden van de penis in de mond van die [slachtoffer] (het zich laten pijpen door die [slachtoffer]) en/of

- brengen en/of (vervolgens) houden van zijn, verdachtes, tong in en/of op de vagina van die [slachtoffer] en/of

- brengen en/of houden van de hand van die [slachtoffer] om zijn penis endie [slachtoffer] hem laten aftrekken;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 18 januari 1998 tot en met 17 januari 2006 te Rotterdam en/of Uden en/of Amsterdam en/of elders in Nederland en/of Suriname, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens), met zijn minderjarige kind/stiefkind/pleegkind/pupil, althans een aan zijn zorg toevertrouwde minderjarige, te weten [slachtoffer 2] (geboren op 18 januari 1988), ontucht heeft gepleegd, namelijk het (telkens)

- betasten en/of strelen en/of likken van de borsten en/of billen en/of vagina van die [slachtoffer] en/of

- brengen en/of (vervolgens) houden van zijn, verdachtes, penis en/of vinger(s) in de vagina en/of anus van die [slachtoffer] en/of

- brengen en/of (enige tijd) houden van de penis in de mond van die [slachtoffer] (het zich laten pijpen door die [slachtoffer]) en/of

- brengen en/of (vervolgens) houden van zijn, verdachtes, tong in en/of op de vagina van die [slachtoffer] en/of

- brengen en/of houden van de hand van die [slachtoffer] om zijn penis endie [slachtoffer] hem laten aftrekken;


5.


hij, in of omstreeks de periode van 18 januari 2006 tot en met 31 augustus 2006 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

een ander, genaamd [slachtoffer 2], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer],

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens)

- ten aanzien van die [slachtoffer] een zodanige fysieke en/of psychische overwichtsituatie gecreëerd dat die [slachtoffer] geen weerstand kon bieden aan de (wensen van) verdachte(n) en/of

- die [slachtoffer] meermalen onder druk gezet en/of er (zodoende) toe aangezet en/of gebracht om in de prostitutie te werken en/of

- die [slachtoffer] in een sociaal isolement gebracht en/of

- met die [slachtoffer] (meermalen) tegen haar wil seks gehad en/of

- die [slachtoffer] (stelselmatig) mishandeld en/of geslagen en/of

- die [slachtoffer] voorzien in huisvesting en/of kleding en/of vervoer en/of

- die [slachtoffer] met een auto naar een klant en/of werkplek gebracht om prostitutiewerkzaamheden te verrichten en/of

- die [slachtoffer] een (zeer groot) deel van de verdiensten van haar prostitutiewerkzaamheden afgenomen en/of laten afstaan en/of die [slachtoffer] niets, althans weinig, van haar verdiensten laten houden en/of

- die [slachtoffer], ten tijde dat hij, verdachte, in Suriname verbleef, (telefonisch) aanwijzingen en/of instructies gegeven en/of haar medegedeeld dat zij al haar verdiende geld naar hem, verdachte, moest opsturen en/of laten opsturen;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 18 januari 2006 tot en met 31 augustus 2006 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

een ander, genaamd [slachtoffer 2], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten en/of onder voornoemde omstandigheden enige handeling heeft/hebben ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die ander ([slachtoffer 2]) zich daardoor beschikbaar stelde tot het verrichten van die arbeid of diensten,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens)

- ten aanzien van die [slachtoffer] een zodanige fysieke en/of psychische overwichtsituatie gecreëerd dat die [slachtoffer] geen weerstand kon bieden aan de (wensen van) verdachte(n) en/of

- die [slachtoffer] meermalen onder druk gezet en/of er (zodoende) toe aangezet en/of gebracht om in de prostitutie te werken en/of

- die [slachtoffer] in een sociaal isolement gebracht en/of

- met die [slachtoffer] (meermalen) tegen haar wil seks gehad en/of

- die [slachtoffer] (stelselmatig) mishandeld en/of geslagen en/of

- die [slachtoffer] voorzien in huisvesting en/of kleding en/of vervoer en/of

- die [slachtoffer] met een auto naar een klant en/of werkplek gebracht om prostitutiewerkzaamheden te verrichten en/of

- die [slachtoffer] een (zeer groot) deel van de verdiensten van haar prostitutiewerkzaamheden afgenomen en/of laten afstaan en/of die [slachtoffer] niets, althans weinig, van haar verdiensten laten houden en/of

- die [slachtoffer], ten tijde dat hij, verdachte, in Suriname verbleef, (telefonisch) aanwijzingen en/of instructies gegeven en/of haar medegedeeld dat zij al haar verdiende geld naar hem, verdachte, moest opsturen en/of laten opsturen;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 18 januari 2006 tot en met 31 augustus 2006 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [slachtoffer 2], immers heeft hebben hij, verdachte en of één of meer van zijn mededader(s) (telkens) (een deel van) de verdiensten van die [slachtoffer] uit prostitutiewerkzaamheden ontvangen en/of zich toegeëigend;

6.


hij, in of omstreeks de periode van 01 september 2006 tot en met 22 oktober 2011 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

een ander, genaamd [slachtoffer 2], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer],

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens)

- ten aanzien van die [slachtoffer] een zodanige fysieke en/of psychische overwichtsituatie gecreëerd dat die [slachtoffer] geen weerstand kon bieden aan de (wensen van) verdachte(n) en/of

- die [slachtoffer] meermalen onder druk gezet en/of er (zodoende) toe aangezet en/of gebracht om in de prostitutie te werken en/of

- die [slachtoffer] in een sociaal isolement gebracht en/of

- met die [slachtoffer] (meermalen) tegen haar wil seks gehad en/of

- die [slachtoffer] (stelselmatig) mishandeld en/of geslagen en/of

- die [slachtoffer] voorzien in huisvesting en/of kleding en/of vervoer en/of

- die [slachtoffer] met een auto naar een klant en/of werkplek gebracht om prostitutiewerkzaamheden te verrichten en/of

- die [slachtoffer] een (zeer groot) deel van de verdiensten van haar prostitutiewerkzaamheden afgenomen en/of laten afstaan en/of die [slachtoffer] niets, althans weinig, van haar verdiensten laten houden en/of

- die [slachtoffer], ten tijde dat hij, verdachte, in Suriname verbleef, (telefonisch) aanwijzingen en/of instructies gegeven en/of haar medegedeeld dat zij al haar verdiende geld naar hem, verdachte, moest opsturen en/of laten opsturen;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 01 september 2006 tot en met 22 oktober 2011 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

een ander, genaamd [slachtoffer 2], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten en/of onder voornoemde omstandigheden enige handeling heeft/hebben ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die ander ([slachtoffer 2]) zich daardoor beschikbaar stelde tot het verrichten van die arbeid of diensten,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens)

- ten aanzien van die [slachtoffer] een zodanige fysieke en/of psychische overwichtsituatie gecreëerd dat die [slachtoffer] geen weerstand kon bieden aan de (wensen van) verdachte(n) en/of

- die [slachtoffer] meermalen onder druk gezet en/of er (zodoende) toe aangezet en/of gebracht om in de prostitutie te werken en/of

- die [slachtoffer] in een sociaal isolement gebracht en/of

-[ met die [slachtoffer] (meermalen) tegen haar wil seks gehad ]en/of

- die [slachtoffer] (stelselmatig) mishandeld en/of geslagen en/of

- die [slachtoffer] voorzien in huisvesting en/of kleding en/of vervoer en/of

- die [slachtoffer] met een auto naar een klant en/of werkplek is gebracht om prostitutiewerkzaamheden te verrichten en/of

- die [slachtoffer] een (zeer groot) deel van de verdiensten van haar prostitutiewerkzaamheden afgenomen en/of laten afstaan en/of die [slachtoffer] niets, althans weinig, van haar verdiensten laten houden en/of

- die [slachtoffer], ten tijde dat hij, verdachte, in Suriname verbleef, (telefonisch) aanwijzingen en/of instructies gegeven en/of haar medegedeeld dat zij al haar verdiende geld naar hem, verdachte, moest opsturen en/of laten opsturen;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 01 september 2006 tot en met 22 oktober 2011 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [slachtoffer 2], immers heeft hebben hij, verdachte en of één of meer van zijn mededader(s) (telkens) (een deel van) de verdiensten van die [slachtoffer] uit prostitutiewerkzaamheden ontvangen en/of zich toegeëigend;

7.


hij, in of omstreeks de periode van 01 januari 1999 tot en met 31 december 2000 te Rotterdam en/of Uden en/of Veghel en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens), met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien had bereikt, te weten zijn minderjarige kind/stiefkind/

pleegkind, te weten [slachtoffer 3] (geboren op 01 januari 1985), buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd die bestonden of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam, namelijk het (telkens) (meermalen)

- betasten en/of strelen en/of likken van de borsten en/of billen en/of vagina van die [slachtoffer] en/of

- brengen en/of (vervolgens) houden van zijn, verdachtes, penis en/of vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer] en/of

- brengen en/of (enige tijd) houden van de penis in de mond van die [slachtoffer] (het zich laten pijpen door die [slachtoffer]) en/of

- brengen en/of (vervolgens) houden van zijn, verdachtes, tong in en/of op de vagina van die [slachtoffer] en/of

- brengen en/of houden van de hand van die [slachtoffer] om zijn penis en die [slachtoffer] hem laten aftrekken;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 01 januari 1999 tot en met 31 december 2002 te Rotterdam en/of Uden en/of Veghel en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens), met zijn minderjarige kind/stiefkind/pleegkind/pupil, te weten [slachtoffer 3] (geboren op 01 januari 1985), ontucht heeft gepleegd, namelijk het (telkens)

- betasten en/of strelen en/of likken van de borsten en/of billen en/of vagina van die [slachtoffer] en/of

- brengen en/of (vervolgens) houden van zijn, verdachtes, penis en/of vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer] en/of

- brengen en/of (enige tijd) houden van de penis in de mond van die [slachtoffer] (het zich laten pijpen door die [slachtoffer]) en/of

- brengen en/of (vervolgens) houden van zijn, verdachtes, tong in en/of op de vagina van die [slachtoffer] en/of

- brengen en/of houden van de hand van die [slachtoffer] om zijn penis en die [slachtoffer] hem laten aftrekken;


8.


hij, in of omstreeks de periode van 01 januari 2003 tot en met 31 december 2004 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

een ander, genaamd [slachtoffer 3], door geweld of een andere feitelijkheid en/of door bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid heeft gedwongen, en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding heeft/hebben bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling, en/of onder voornoemde omstandigheden enige handeling heeft ondernomen waarvan hij en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moet(en) vermoeden dat die ander zich daardoor tot het verrichten van die handelingen beschikbaar heeft gesteld,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens)

- ten aanzien van die [slachtoffer] een zodanige fysieke en/of psychische overwichtsituatie gecreëerd dat die [slachtoffer] geen weerstand kon bieden aan de (wensen van) verdachte(n) en/of

- die [slachtoffer] meermalen onder druk gezet en/of er (zodoende) toe aangezet en/of gebracht om in de prostitutie te werken en/of

- die [slachtoffer] in een sociaal isolement gebracht en/of

- met die [slachtoffer] (meermalen) tegen haar wil seks gehad en/of

- die [slachtoffer] (stelselmatig) mishandeld en/of geslagen en/of

- die [slachtoffer] voorzien in huisvesting en/of kleding en/of vervoer en/of

- die [slachtoffer] met een auto naar een klant en/of werkplek is gebracht om prostitutiewerkzaamheden te verrichten en/of

- die [slachtoffer] een (zeer groot) deel van de verdiensten van haar prostitutiewerkzaamheden afgenomen en/of laten afstaan en/of die niets, althans weinig, van haar verdiensten laten houden en/of

- die [slachtoffer], ten tijde dat hij, verdachte, in Suriname verbleef, (telefonisch) aanwijzingen en/of instructies gegeven en/of haar medegedeeld dat zij al haar verdiende geld naar hem, verdachte, moest laten opsturen en/of laten opsturen;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 01 januari 2003 tot en met 31 december 2004 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handeling(en) van een ander, te weten [slachtoffer 3], met een derde tegen betaling, terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 3] zich onder de eerdergenoemde omstandigheden beschikbaar stelde tot het plegen van die handelingen, immers heeft hebben hij, verdachte en of één of meer van zijn mededader(s) (telkens) (een deel van) de verdiensten van die [slachtoffer] uit prostitutiewerkzaamheden ontvangen en/of zich toegeëigend;

9.


hij, in of omstreeks de periode van 01 januari 2005 tot en met 31 augustus 2006 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

een ander, genaamd [slachtoffer 3], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer],

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens)

- ten aanzien van die [slachtoffer] een zodanige fysieke en/of psychische overwichtsituatie gecreëerd dat die [slachtoffer] geen weerstand kon bieden aan de (wensen van) verdachte(n) en/of

- die [slachtoffer] meermalen onder druk gezet en/of er (zodoende) toe aangezet en/of gebracht om in de prostitutie te werken en/of

- die [slachtoffer] in een sociaal isolement gebracht en/of

- met die [slachtoffer] (meermalen) tegen haar wil seks gehad en/of

- die [slachtoffer] (stelselmatig) mishandeld en/of geslagen en/of

- die [slachtoffer] voorzien in huisvesting en/of kleding en/of vervoer en/of

- die [slachtoffer] met een auto naar een klant en/of werkplek gebracht om prostitutiewerkzaamheden te verrichten en/of

- die [slachtoffer] een (zeer groot) deel van de verdiensten van haar prostitutiewerkzaamheden afgenomen en/of laten afstaan en/of die [slachtoffer] niets, althans weinig, van haar verdiensten laten houden en/of

- die [slachtoffer], ten tijde dat hij, verdachte, in Suriname verbleef, (telefonisch) aanwijzingen en/of instructies gegeven en/of haar medegedeeld dat zij al haar verdiende geld naar hem, verdachte, moest opsturen en/of laten opsturen;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 01 januari 2005 tot en met 31 augustus 2006 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

een ander, genaamd [slachtoffer 3], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten en/of onder voornoemde omstandigheden enige handeling heeft/hebben ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die ander ([slachtoffer 3]) zich daardoor beschikbaar stelde tot het verrichten van die arbeid of diensten,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens)

- ten aanzien van die [slachtoffer] een zodanige fysieke en/of psychische overwichtsituatie gecreëerd dat die [slachtoffer] geen weerstand kon bieden aan de (wensen van) verdachte(n) en/of

- die [slachtoffer] meermalen onder druk gezet en/of er (zodoende) toe aangezet en/of gebracht om in de prostitutie te werken en/of

- die [slachtoffer] in een sociaal isolement gebracht en/of

- met die [slachtoffer] (meermalen) tegen haar wil seks gehad en/of

- die [slachtoffer] (stelselmatig) mishandeld en/of geslagen en/of

- die [slachtoffer] voorzien in huisvesting en/of kleding en/of vervoer en/of

- die [slachtoffer] met een auto naar een klant en/of werkplek gebracht om prostitutiewerkzaamheden te verrichten en/of

- die [slachtoffer] een (zeer groot) deel van de verdiensten van haar prostitutiewerkzaamheden afgenomen en/of laten afstaan en/of die [slachtoffer] niets, althans weinig, van haar verdiensten laten houden en/of

- die [slachtoffer], ten tijde dat hij, verdachte, in Suriname verbleef, (telefonisch) aanwijzingen en/of instructies gegeven en/of haar medegedeeld dat zij al haar verdiende geld naar hem, verdachte, moest opsturen en/of laten opsturen;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 01 januari 2005 tot en met 31 augustus 2006 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [slachtoffer 3], immers heeft hebben hij, verdachte en of één of meer van zijn mededader(s) (telkens) (een deel van) de verdiensten van die [slachtoffer] uit prostitutiewerkzaamheden ontvangen en/of zich toegeëigend;

10.


hij, in of omstreeks de periode van 01 september 2006 tot en met 10 november 2011 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

een ander, genaamd [slachtoffer 3], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer],

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens)

- ten aanzien van die [slachtoffer] een zodanige fysieke en/of psychische overwichtsituatie gecreëerd dat die [slachtoffer] geen weerstand kon bieden aan de (wensen van) verdachte(n) en/of

- die [slachtoffer] meermalen onder druk gezet en/of er (zodoende) toe aangezet en/of gebracht om in de prostitutie te werken en/of

- die [slachtoffer] in een sociaal isolement gebracht en/of

- met die [slachtoffer] (meermalen) tegen haar wil seks gehad en/of

- die [slachtoffer] (stelselmatig) mishandeld en/of geslagen en/of

- die [slachtoffer] voorzien in huisvesting en/of kleding en/of vervoer en/of

- die [slachtoffer] met een auto naar een klant en/of werkplek gebracht om prostitutiewerkzaamheden te verrichten en/of

- die [slachtoffer] een (zeer groot) deel van de verdiensten van haar prostitutiewerkzaamheden afgenomen en/of laten afstaan en/of die [slachtoffer] niets, althans weinig, van haar verdiensten laten houden en/of

- die [slachtoffer], ten tijde dat hij, verdachte, in Suriname verbleef, (telefonisch) aanwijzingen en/of instructies gegeven en/of haar medegedeeld dat zij al haar verdiende geld naar hem, verdachte, moest opsturen en/of laten opsturen;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 01 september 2006 tot en met 10 november 2011 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

een ander, genaamd [slachtoffer 3], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten en/of onder voornoemde omstandigheden enige handeling heeft/hebben ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die ander ([slachtoffer 3]) zich daardoor beschikbaar stelde tot het verrichten van die arbeid of diensten,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens)

- ten aanzien van die [slachtoffer] een zodanige fysieke en/of psychische overwichtsituatie gecreëerd dat die [slachtoffer] geen weerstand kon bieden aan de (wensen van) verdachte(n) en/of

- die [slachtoffer] meermalen onder druk gezet en/of er (zodoende) toe aangezet en/of gebracht om in de prostitutie te werken en/of

- die [slachtoffer] in een sociaal isolement gebracht en/of

- met die [slachtoffer] (meermalen) tegen haar wil seks gehad en/of

- die [slachtoffer] (stelselmatig) mishandeld en/of geslagen en/of

- die [slachtoffer] voorzien in huisvesting en/of kleding en/of vervoer en/of

- die [slachtoffer] met een auto naar een klant en/of werkplek is gebracht om prostitutiewerkzaamheden te verrichten en/of

- die [slachtoffer] een (zeer groot) deel van de verdiensten van haar prostitutiewerkzaamheden afgenomen en/of laten afstaan en/of die [slachtoffer] niets, althans weinig, van haar verdiensten laten houden en/of

- die [slachtoffer], ten tijde dat hij, verdachte, in Suriname verbleef, (telefonisch) aanwijzingen en/of instructies gegeven en/of haar medegedeeld dat zij al haar verdiende geld naar hem, verdachte, moest opsturen en/of laten opsturen;

en/of

hij, in of omstreeks de periode van 01 september 2006 tot en met 10 november 2011 te Gilze Rijen en/of Roermond en/of Breda en/of Venlo en/of Zundert en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens),

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van [slachtoffer 3], immers heeft hebben hij, verdachte en of één of meer van zijn mededader(s) (telkens) (een deel van) de verdiensten van die [slachtoffer] uit prostitutiewerkzaamheden ontvangen en/of zich toegeëigend.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering (verder: Sv) wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Nadere bewijsmotivering en bespreking van de bewijsverweren

1. Verweer inzake de betrouwbaarheid van de verklaringen van de aangeefsters

De raadsman van de verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep betoogd dat – zakelijk weergegeven – de verklaringen van de aangeefsters niet als bewijs kunnen dienen, omdat ze onvoldoende betrouwbaar zijn. De raadsman heeft hiertoe aangevoerd dat de verklaringen tegenstrijdig en wisselend zijn en veel ongerijmdheden bevatten. Bovendien dient er in de opvatting van de raadsman ernstig rekening mee te worden gehouden dat de aangiften op elkaar zijn afgestemd en dat de aangeefsters het verhaal samen hebben verzonnen.

Het hof overweegt ten aanzien van het verweer inzake de betrouwbaarheid van de verklaringen van de aangeefsters als volgt.

Op grond van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep stelt het hof het volgende vast.

[slachtoffer 1] (verder te noemen: [slachtoffer 1]) heeft zich op 15 februari 2011 bij de politie gemeld om aangifte te doen. De politie heeft toen met haar een zogenoemd intakegesprek zeden gehouden. Vervolgens heeft [slachtoffer 1] op diverse data vanaf 11 mei 2011 aangifte gedaan. Uit het dossier kan genoegzaam worden opgemaakt dat [slachtoffer 1] op dat moment - sinds april 2009 - geen enkel contact meer had gehad met [slachtoffer 2] (verder te noemen: [slachtoffer 2]) en [slachtoffer 3] (verder te noemen: [slachtoffer 3]) (zie onder meer intakegesprek [slachtoffer 2], p. 32 en p. 33 en aangifte [slachtoffer 1] p. 46 juncto p. 52). [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] hebben zich eerst in het najaar van 2011 bij de politie gemeld. [slachtoffer 1] heeft pas weer contact met [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] gekregen, nadat zij aangifte hadden gedaan.

Het hof stelt derhalve met de rechtbank vast dat de aangifte van [slachtoffer 1] niet kan zijn beïnvloed door [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3].

[slachtoffer 2] heeft op 19 oktober 2011 uit eigen beweging bij de politie gemeld dat zij werd gedwongen in de prostitutie te werken en dat zij daarvan aangifte wilde doen. De politie heeft op diezelfde dag een intakegesprek met haar gehad.

Naar het oordeel van het hof doet aan de betrouwbaarheid van het intakegesprek met [slachtoffer 2] niet af dat [slachtoffer 2] eerst daarna contact heeft gehad met haar zus [slachtoffer 3] over dit intakegesprek en haar wens om aangifte te doen. In dit verband acht het hof van belang dat de verklaringen van [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] niet letterlijk met elkaar overeenkomen, maar in de kern en ter zake van de context waarin de gewraakte handelingen hebben plaatsgevonden wel eenduidig zijn en in de kern en de zo-even genoemde context bovendien overeenkomen met de al eerder tegenover de politie door [slachtoffer 1] afgelegde verklaringen. Eventuele verschillen op ondergeschikte punten doen aan deze vaststelling niet af.

Het hof is van oordeel dat de verklaringen van [slachtoffer 1], [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] elkaar met betrekking tot het aan de verdachte ten laste gelegde ondersteunen. Voorts worden de diverse aangiftes van [slachtoffer 1], [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] – en de daarin omschreven gang van zaken - ondersteund door andere bewijsmiddelen in het dossier.

De stelling van de raadsman dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verklaringen van [slachtoffer 1], [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] op elkaar zijn afgestemd volgt naar het oordeel van het hof evenmin uit de inhoud van de verklaringen van de aangeefsters ten aanzien van het seksuele misbruik of de resterende inhoud van het dossier. Het hof wijst hiervoor in het bijzonder op de belangrijke aanwijzing dat geen van de aangeefsters heeft aangegeven dat zij ontuchtige handelingen van hun vader daadwerkelijk bij elkaar hebben waargenomen. Hun verklaringen over eventuele aanwijzingen en vermoedens op dat punt zijn juist veel subtieler en doorspekt met waarnemingen en belevingen van strikt persoonlijke aard.

Het hof is gelet op het voorgaande met de rechtbank van oordeel dat de verklaringen van [slachtoffer 1], [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] betrouwbaar zijn. Al hetgeen door de raadsman op dit punt is aangevoerd kan hieraan naar het oordeel van het hof niet afdoen.

2. Verweren inzake art. 342 lid 2 Sv

Aan de verdachte is onder 1, 4 en 7 ten laste gelegd dat hij – kort gezegd - zijn (pleeg)dochters [slachtoffer 1], [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] seksueel heeft misbruikt. [slachtoffer 3] is een dochter van de verdachte en zijn medeverdachte, [slachtoffer 1] is een pleegdochter en [slachtoffer 2] is een kind van andere ouders dat later door de verdachte als zijn kind is geadopteerd en erkend.

Door en namens de verdachte is aangevoerd dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan deze feiten. Voorts heeft de raadsman aangevoerd dat niet is voldaan aan het bewijsminimum zoals dat is neergelegd in art. 342 lid 2 Sv en dat de aangiften van de zussen niet als schakelbewijs mogen worden gebruikt, gelet op de rechtspraak die voorschrijft dat ten minste één feit wel wettig en overtuigend kan worden bewezen.


[slachtoffer 3]

Het hof overweegt ten aanzien van het onder 7 ten laste gelegde misbruik van [slachtoffer 3] het volgende.

[slachtoffer 3] heeft verklaard dat zij vanaf haar 14e tot haar 15e / 16e door de verdachte is misbruikt waarbij hij haar regelmatig betastte en met zijn vingers haar vagina penetreerde. Het is begonnen op haar 14e, nadat ze door de verdachte vaginaal was gepenetreerd. Dit is daarna nogmaals gebeurd – op de trap - hetgeen haar stiefmoeder - verdachtes medeverdachte – heeft gezien. Haar stiefmoeder was woedend en heeft haar toen onder meer achtervolgd met een mes of een fles. Het laatste deel van de beschrijving van dit incident door [slachtoffer 3] vindt steun in de verklaring van [slachtoffer 2]. Zij geeft aan dat haar moeder op een bepaald moment naar beneden was gekomen waarbij zij haar vader met haar zus [slachtoffer 3] had betrapt. Daarop was haar moeder woedend geworden, zei ze dat [slachtoffer 3] haar vader had verleid en werd er in [slachtoffer 2]s nabijheid heel veel over en weer geschreeuwd. Haar moeder vroeg zich af hoe haar vader dit met zijn eigen kind kon doen.

In haar aangifte noemt [slachtoffer 3] tevens een brief die zij in die tijd aan haar schoolvriendin [getuige 1] zou hebben gestuurd. In deze brief heeft zij - kort samengevat - beschreven dat met haar ontucht werd gepleegd. Weliswaar heeft zij indertijd gezegd dat deze handelingen waren gepleegd door een oom, maar in werkelijkheid doelde zij in die brief op haar vader.
[getuige 1] en haar moeder [getuige 2] zijn naar aanleiding van deze verklaring als getuige gehoord. Zij bevestigen dat verdachte en zijn medeverdachte in 1998 of 1999 bij hen thuis zijn geweest, dat zij een brief hebben gelezen en hebben meegenomen naar huis en naar aanleiding daarvan onder andere hebben gezegd dat [slachtoffer 3] een slecht meisje was waarmee [getuige 1] niet om moest gaan.
[slachtoffer 3] heeft voorts verklaard dat haar ouders haar genoemde brief op haar verjaardag aan haar hebben laten zien en dat zij daarna erg is gestraft, waarbij de verdachte haar onder meer een harde vuistslag op haar rug heeft gegeven. Hier was nog een hele heisa over geweest waar [slachtoffer 2] ook bij was. Ook [slachtoffer 2] heeft verklaard dat [slachtoffer 3] is gestraft naar aanleiding van een brief, waarbij ze door de verdachte is gestompt in haar rug en zelfs knock-out is gegaan.
[slachtoffer 2] heeft zelf ook een brief aan haar adoptiemoeder geschreven waarin wordt verwezen naar het door [slachtoffer 3] in de brief verwoorde misbruik dat op de verdachte betrekking zou hebben.
Beide hiervoor genoemde brieven bevinden zich in het dossier.

Gelet op de inhoud van de hiervoor uiteengezette bewijsmiddelen in onderling verband en samenhang bezien, is naar het oordeel van het hof aan het in art. 342 lid 2 Sv genoemde bewijsminimumvereiste voldaan. Het hof verwerpt derhalve het verweer.

Naar het oordeel van het hof is op grond van de bovenstaande bewijsmiddelen het onder 7 ten laste gelegde seksuele misbruik van [slachtoffer 3] wettig en overtuigend bewezen.

[slachtoffer 2]

Met betrekking tot het aan de verdachte verweten seksueel misbruik van [slachtoffer 2] zoals onder 4 is ten laste gelegd, overweegt het hof het volgende.

[slachtoffer 2] heeft aangegeven vanaf haar 10e tot en met haar 19e door de verdachte te zijn misbruikt. Haar aangifte vindt steun in de verklaring van [slachtoffer 1] die in dit verband vermeldt dat zij een keer de huiskamer in wilde lopen, herrie achter de deur hoorde, voelde dat de deur werd tegengehouden en even later zag dat haar vader dit had gedaan. Ze zag [slachtoffer 2] een stukje verderop staan en zag dat [slachtoffer 2] ontzettend was geschrokken. [slachtoffer 1] dacht toen bij zichzelf, oh die waren dus “bezig met elkaar”.
[slachtoffer 2] heeft daarover desgevraagd verklaard zich dit nog vaag te kunnen herinneren. Dat de verdachte en zij achter de deur stonden, ze toen iemand de trap af hoorden rennen en dat zij haar broek omhoog moest doen, terwijl haar vader de deur dicht hield.
[slachtoffer 2] heeft verklaard dat het misbruik tot haar 18e heeft geduurd.

Gelet op de hiervoor uiteengezette inhoud van de bewijsmiddelen in onderling verband en samenhang bezien is naar ’s hofs oordeel ook hier aan het in art. 342 lid 2 Sv genoemde bewijsminimumvereiste voldaan. Het hof verwerpt derhalve het verweer.


Naar het oordeel van het hof is op grond van bovenstaande bewijsmiddelen eveneens het onder feit 4 ten laste gelegde misbruik van [slachtoffer 2] wettig en overtuigend bewezen.


[slachtoffer 1]

Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde misbruik van [slachtoffer 1] overweegt het hof het volgende.

[slachtoffer 1] heeft aangegeven vanaf haar 16e tot haar 21e door de verdachte te zijn misbruikt.


Uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat het gebruik van aan andere bewezen geachte, soortgelijke, feiten ten grondslag liggende bewijsmiddelen als steunbewijs (in de vorm van zogenaamd schakelbewijs) onder omstandigheden is toegelaten, waarbij opmerking verdient dat de andere feiten waarop de geschakelde bewijsmiddelen betrekking hebben ook wettig en overtuigend bewezen dienen te worden. Daarbij moet het gaan om bewijsmateriaal ten aanzien van die andere feiten dat op essentiële punten belangrijke overeenkomsten vertoont met het bewijsmateriaal van het te bewijzen feit en dat duidt op een herkenbaar en gelijksoortig patroon in de handelingen van de verdachte (zie voor dit laatste HR 14 maart 2006, NJ 2007, 245). Uit dit arrest volgt tevens dat de (gelijksoortige) context waarbinnen de feiten zich hebben afgespeeld betrokken mag worden bij de vraag of sprake is van een overeenkomstige modus operandi. Meer recent heeft de Hoge Raad bovendien nog geoordeeld dat bij de bewijsvoering onder omstandigheden al van schakelbewijs gebruik kan worden gemaakt indien de aan dat bewijs ontleende modus operandi steunt op de aan één enkel ander bewezenverklaard feit ten grondslag liggende bewijsmiddelen (zie HR 6 september 2016 ECLI:NL:HR:2016:2024).

Het hof zal de aangiften van [slachtoffer 3] en [slachtoffer 2] ten aanzien van de bewezenverklaarde feiten onder 4 en 7 gebruiken als steunbewijs van het onder 1 bewezenverklaarde feit ten aanzien van [slachtoffer 1].

Voor de redengevendheid van de aangiften van [slachtoffer 3] en [slachtoffer 2] als schakelbewijs wijst het hof in het bijzonder op de context waarin het misbruik plaatsvond. Het gebeurde bij alle drie de aangeefsters in de besloten setting van het ouderlijk huis, overal in huis, op allerhande mogelijke momenten, geen vaste dag of tijd, en op momenten waarbij niemand anders fysiek aanwezig was maar waarbij andere familieleden wel mede in huis aanwezig waren. Voorts acht het hof in dit verband relevant dat zowel [slachtoffer 1] als [slachtoffer 2] hebben verklaard over de grimmige sfeer van wantrouwen en geheimhouding in het gezin en het niet onbelangrijke detail dat hen was geleerd om herrie te maken als je je in huis verplaatste, dan wel hard moest stampen op de trap, zodat men kon horen of er iemand in aantocht was.

Naast de genoemde context acht het hof van belang het verloop van het door [slachtoffer 2] beschreven, steeds indringender wordende misbruik en de wijze waarop dat plaatsvond. Kort gezegd, dat de verdachte begon met het betasten van de borsten en gaandeweg steeds verder ging, van vingeren tot aftrekken en orale seks tot en met penetratie. Deze beschrijving van de seksuele handelingen komt volledig overeen met wijze waarop [slachtoffer 1] het misbruik heeft beschreven. De seks ging dan - altijd - door tot de verdachte klaarkwam, zo beschrijven beide aangeefsters voorts onafhankelijk van elkaar.

Het hof heeft tevens mede tot het bewijs laten meewegen dat [slachtoffer 2] heeft verklaard dat zij een keer de badkamer in was gegaan waar zij [slachtoffer 1] en haar vader had aangetroffen, weliswaar zonder seksuele handelingen te hebben waargenomen, maar waarbij zij wel merkte aan de hele sfeer dat er iets aan de hand was.

Het hof heeft anders dan de raadsman, geoordeeld dat de onder 4 en 7 ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen kunnen worden verklaard. Op dat punt bestaat derhalve geen beletsel om de aangiften van [slachtoffer 3] en [slachtoffer 2] tot het bewijs te bezigen. Het hof verwerpt derhalve het verweer van de raadsman op dit punt.

Het hof is van oordeel dat over de band van het schakelbewijs ook ten aanzien van dit feit is voldaan aan het wettelijk bewijsminimumvereiste als bedoeld in art. 342 lid 2 Sv en verwerpt derhalve het verweer op dit punt.

Daarmee is het hof van oordeel dat ook het aan de verdachte verweten misbruik van [slachtoffer 1] wettig en overtuigend kan worden bewezenverklaard.

3. Uitbuiting

De raadsman van de verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep voorts betoogd dat het enkele feit dat de verdachte geld heeft ontvangen van de aangeefsters, niet maakt dat er sprake was van een uitbuitingssituatie.

Het hof overweegt dat de aangeefsters (in ieder geval in het begin van de ten laste gelegde periode) een uiterst substantieel bedrag van het door hen in de prostitutie verdiende geld afdroegen aan de verdachte en zijn vrouw – te weten al het verdiende geld, minus de daarmee gepaard gaande kosten en later ook minus de boodschappen en de kleding, hetgeen door de verdachte niet is weersproken. Het hof is gelet daarop van oordeel dat er bij de verdachte sprake was van (het oogmerk van) uitbuiting.

Door en namens de verdachte is in dit verband tevens betoogd dat het de intentie van de verdachte steeds was om het door aangeefsters aan hem en zijn vrouw afgedragen geld te investeren - ten behoeve van hen - in onroerend goed in Suriname.

Ook voor het hof staat vast dat de verdachte onroerend goed heeft aangekocht in Suriname. Naast het grotere hoofdgebouw van de verdachte en zijn vrouw zijn een drietal kleinere behuizingen gebouwd. Naar het oordeel van het hof staat daarmee evenwel nog niet vast dat verdachte dit ten behoeve van zijn (pleeg)dochters heeft gedaan, temeer nu de in Suriname gebouwde huizen en de verschillende aangekochte auto’s geen van allen op naam van aangeefsters, maar op naam van de verdachte staan en/of stonden. Hetzelfde geldt voor de hypotheek van de (inmiddels verkochte) woning aan het [adres], ook deze stond op naam van de verdachte, terwijl de hypotheekkosten jarenlang door verdachtes (pleeg)dochters zijn voldaan. Daarnaar gevraagd ter terechtzitting in hoger beroep heeft de verdachte verklaard dat hij de door zijn dochters door de jaren heen afgedragen gelden nimmer aan één van hen – ook niet deels - heeft gerestitueerd, ook niet nadat zij kenbaar aangifte jegens hem hebben gedaan. Naar ’s hofs oordeel heeft de verdachte de aankoop van de huizen in Suriname veeleer als dekmantel gebruikt om de afdracht van gelden te laten continueren ook na zijn vertrek uit Nederland en gedurende zijn verblijf in Suriname. Immers, geen van zijn (pleeg)dochters heeft tegenover de politie verklaard ooit de wens te kennen hebben gegeven om zich (op termijn) in Suriname te willen vestigen. Bij gebrek aan aannemelijkheid verwerpt het hof ook in dit opzicht het gevoerde verweer.

4. Dwang

De raadsman van de verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep ten slotte betoogd dat aangeefsters niet zijn gedwongen om in de prostitutie te gaan werken. De raadsman heeft hiertoe aangevoerd dat de aangeefsters hebben verklaard dat zij - pas achteraf - het gevoel hebben gehad dat ze destijds eigenlijk geen andere keuze hadden dan te werken in de prostitutie en dat zij in de periode dat zij als prostituee werkzaam waren op ieder moment hadden kunnen stoppen.

Het hof is van oordeel dat dit ‘gevoel achteraf’ van de aangeefsters er niet aan afdoet dat de aangeefsters naar ’s hofs oordeel door het laakbare handelen van de verdachte en zijn medeverdachte, en in het bijzonder door hun misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en misbruik van een kwetsbare positie van hun (pleeg)dochters, zijn bewogen om in de prostitutie te gaan werken en te blijven werken. Het hof verwerpt het verweer.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het onder 1 bewezen verklaarde levert op:

ontucht plegen met zijn minderjarig pleegkind, meermalen gepleegd.

Het onder 2, 3, 5, 6, 9 en 10 bewezen verklaarde levert op:

mensenhandel, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd.

Het onder 4 bewezen verklaarde levert op:

met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd

en

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd

en

ontucht plegen met zijn minderjarig kind, meermalen gepleegd.

Het onder 7 bewezen verklaarde levert op:

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd

en

ontucht plegen met zijn minderjarig kind, meermalen gepleegd.

Het onder 8 bewezen verklaarde levert op:

door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht een ander bewegen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling

en

opzettelijk voordeel trekken uit seksuele handelingen van een ander met een derde tegen betaling, terwijl hij weet dat die ander zich onder de in artikel 250A (oud) onder 1 genoemde omstandigheden beschikbaar stelt tot het plegen van die handelingen, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het onder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 jaren en 6 maanden, met aftrek van voorarrest.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

1. De ernst van de feiten

De verdachte heeft zijn toen 14-jarige biologische dochter [slachtoffer 3] twee maal seksueel misbruikt en gedurende meerdere jaren daarna ontucht met haar gepleegd. Zijn minderjarige geadopteerde dochter [slachtoffer 2] en pleegdochter [slachtoffer 1] heeft hij meerdere jaren seksueel misbruikt, [slachtoffer 2] vanaf haar 10e en [slachtoffer 1] vanaf haar 16e levensjaar. De verdachte heeft ernstig inbreuk gemaakt op de lichamelijke en psychische integriteit van de destijds (zeer) jonge en kwetsbare slachtoffers, over wiens welzijn hij als (pleeg)ouder juist diende te waken. De verdachte heeft het fysieke en psychische welzijn van de slachtoffers ondergeschikt gemaakt aan de bevrediging van zijn eigen seksuele behoeften en een ernstige inbreuk gemaakt op hun ongestoorde (seksuele) ontwikkeling.

De verdachte heeft zich tevens samen met zijn vrouw schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van de meisjes, een moderne vorm van slavernij. Mensenhandel is een zeer vergaande en ontluisterende manier van uitbuiting. De lichamelijke en geestelijke integriteit van de slachtoffers wordt hierbij totaal ondergeschikt gemaakt aan het geldelijk gewin van de daders.
De verdachte en zijn vrouw hebben de meisjes vanaf hun tienerjaren in een sociaal isolement gebracht. Er werd onderling tussen de zussen en naar de buitenwereld wantrouwen gecreëerd. De meisjes werden gekleineerd, lichamelijk een geestelijk mishandeld en zijn toen zij 16 werden van school gehaald. Uiteindelijk zijn zij na forse druk en intensieve beïnvloeding door de verdachte en zijn vrouw direct na hun 18de verjaardag in de prostitutie gaan werken. De slachtoffers zijn in hun tienerjaren zo opgevoed en geconditioneerd dat zij niet in vrijheid konden beslissen om al dan niet te starten met het verrichten van werkzaamheden in de prostitutie of hiermee te stoppen. Zij werden bovendien verplicht om hun verdiensten van dit werk af te dragen aan de verdachte en zijn vrouw. De vrouw van de verdachte schafte de werkkleding voor de meisjes aan en de eerste jaren werden de meisjes door de verdachte gebracht en gehaald van de clubs waar zij werkten. De meisjes hadden door de verdachte en zijn vrouw het idee opgedrongen en ingeprent gekregen dat zij moreel verplicht waren om financieel voor hun ouders te zorgen en daarmee een schuld aan hen in te lossen, omdat hun (pleeg)ouders hen hadden verteld veel voor hen te hebben opgegeven in Suriname en zoveel voor de meisjes in hun jeugd te hebben gedaan. Als de meisjes na het werk werden opgehaald, moesten zij bij het instappen in de auto direct het door hen verdiende geld afgeven. Zelfs toen de verdachte naar hij meende definitief naar Suriname terugkeerde, maakten [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] nog bijna wekelijks geldbedragen naar hem over.

Met [slachtoffer 3] is gedurende 48 maanden ontucht gepleegd en zij heeft ruim 106 maanden gedwongen in de prostitutie gewerkt. [slachtoffer 2] is 96 maanden lang misbruikt en zij heeft gedurende 69 maanden gedwongen in de prostitutie gewerkt. [slachtoffer 1] is gedurende 24 maanden misbruikt en zij heeft ruim 38 maanden gedwongen in de prostitutie gewerkt.

Door de verdachte is ernstig en stelselmatig misbruik gemaakt van de kwetsbaarheid van de jonge meisjes. Het nieuw gevonden thuis bij de (pleeg)ouders is alles behalve een veilige haven voor hen gebleken. Door hun handelen hebben de verdachte en zijn vrouw de lichamelijke en geestelijke integriteit van de slachtoffers jarenlang op nietsontziende wijze geschonden. De verdachte heeft zich hierbij totaal niet bekommerd om het geestelijk en lichamelijk welzijn van zijn (pleeg)dochters. Het hof rekent dit de verdachte zeer zwaar aan.

2. Gevolgen voor de slachtoffers

Het is algemeen bekend dat (jonge) slachtoffers van ontucht en mensenhandel in de regel nog geruime tijd de (psychische) gevolgen ondervinden van hetgeen hun is aangedaan. Er is doorgaans sprake van grote emotionele schade en van een verstoring van een gezonde persoonlijke ontwikkeling in het leven en de mogelijkheden van het aangaan van diepgaander relaties. Uit het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep en de slachtofferverklaringen van de meisjes zijn de indringende, langdurige, negatieve psychische en andere gevolgen voor [slachtoffer 1], [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] heel duidelijk naar voren gekomen.

3. De proceshouding van de verdachte

Dat de verdachte totaal geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn daden, acht het hof zeer kwalijk. Zeker nu de verdachte bij herhaling heeft benadrukt dat de meisjes toch vooral heel lastig waren en hij en zijn vrouw degenen zijn geweest die het zwaar te verduren hebben gehad.

4. De justitiële documentatie van de verdachte

Het hof heeft acht geslagen op de justitiële documentatie van de verdachte d.d. 18 augustus 2016, waaruit blijkt dat hij niet eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten.

5. De redelijke termijn

Het hof overweegt ambtshalve dat in artikel 6, eerste lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden het recht van iedere verdachte is gewaarborgd om binnen een redelijke termijn te worden berecht.

Het hof heeft geconstateerd dat sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn, in verschillende opzichten. In de eerste plaats is het strafdossier eerst acht maanden na het namens verdachte op 23 april 2014 ingestelde hoger beroep, ter griffie van het hof binnengekomen. In de tweede plaats heeft in eerste aanleg noch in hoger beroep berechting plaatsgevonden binnen de termijn van 16 maanden. De berechting in eerste aanleg heeft immers bijna 18 maanden geduurd en de berechting in hoger beroep heeft plaatsgevonden in ruim 21 maanden. Het hof merkt hierbij op dat de verdachte in eerste aanleg is geschorst op 11 juli 2012 welke schorsing is opgeheven op 1 november 2013, nu de verdachte – in strijd met de schorsende voorwaarden - het land had verlaten.

Het hof is van oordeel, gelet op de bijzondere omstandigheden in deze zaak, te weten de omvang van het opsporingsonderzoek en de door de verdediging ingediende onderzoeksverzoeken in eerste aanleg en in hoger beroep en de omstandigheid dat de verdachte in eerste aanleg ruim een jaar niet gedetineerd is geweest, dat de redelijke termijn weliswaar is overschreden, maar in dit geval niet tot strafvermindering leidt. Het hof volstaat daarom met het slechts benoemen van het hier bedoelde vormverzuim.

6. Maximaal op te leggen straf

Het hof heeft bij het bepalen van de straf acht geslagen op de diverse strafmaxima voor mensenhandel, zoals die golden gedurende de bewezen verklaarde perioden, die aanzienlijk lager lagen dan de huidige strafmaxima.

7. Conclusie

Het hof is - alles overwegende - van oordeel dat een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur een passende en geboden reactie vormt.

Vorderingen tot schadevergoeding van de benadeelde partijen

1. De vorderingen tot schadevergoeding

In het onderhavige strafproces hebben de navolgende slachtoffers zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van schade, geleden als gevolg van het aan de verdachte ten laste gelegde, tot de navolgende bedragen:

- [ [slachtoffer 1] (verder: [slachtoffer 1]): € 300.000,- als vergoeding voor materiële schade ten gevolge van het onder 2 en 3 ten laste gelegde en € 25.000,- als vergoeding voor immateriële schade ten gevolge van het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde, te vermeerderen met de wettelijke rente;

- [ [slachtoffer 2] (verder: [slachtoffer 2]): € 550.000,- als vergoeding voor materiële schade ten gevolge van het onder 5 en 6 ten laste gelegde en € 25.000,- als vergoeding voor immateriële schade ten gevolge van het onder 4, 5 en 6 ten laste gelegde, te vermeerderen met de wettelijke rente;

- [ [slachtoffer 3] (verder: [slachtoffer 3]): € 900.000,- als vergoeding voor materiële schade ten gevolge van het onder 8, 9 en 10 ten laste gelegde en € 25.000,- als vergoeding voor immateriële schade ten gevolge van het onder 7, 8, 9 en 10 ten laste gelegde, te vermeerderen met de wettelijke rente.

Elk van de benadeelde partijen heeft zich in hoger beroep gevoegd. Derhalve zijn alle vorderingen in hoger beroep integraal aan de orde.

2. De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vorderingen van de benadeelde partijen, elk tot een bedrag van € 50.000,- als vergoeding (bij wijze van voorschot) voor materiële schade en € 25.000,- als vergoeding voor immateriële schade, met hoofdelijke aansprakelijkheid, te vermeerderen met de wettelijke rente, telkens met oplegging van de schadevergoedings-maatregel. De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de benadeelde partijen voor het overige niet-ontvankelijk zullen worden verklaard in hun vorderingen.

3. Het standpunt van de verdediging

De raadsman van de verdachte heeft zich ter terechtzitting in hoger beroep op het standpunt gesteld dat de benadeelde partijen niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard in hun vorderingen tot schadevergoeding. Voorts is uitsluitend en niet nader geadstrueerd de hoogte van de vorderingen van de benadeelde partijen door en namens de verdachte betwist. Het door de voorzitter ter terechtzitting in hoger beroep aan de orde gestelde in de rechtspraak vaker gehanteerde bedrag van € 100,- per dag (een genormeerd minimumbedrag dat per dag na aftrek van kosten in de prostitutie wordt verdiend) is niet betwist.

4. Materiële schade

Het hof is van oordeel dat uit het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep genoegzaam is gebleken dat de benadeelde partijen als gevolg van het bewezen verklaarde handelen van de verdachte rechtstreeks schade hebben geleden.

De vorderingen van de benadeelde partijen zijn door twee van hen slechts onderbouwd met geschatte inkomsten en geschatte kosten, en in een geval met jaarinkomsten volgens de belastingdienst en voor het overige met geschatte inkomsten en geschatte kosten. De onderbouwing van de vorderingen van de drie benadeelde partijen laat daarmee ernstig te wensen over.

Het hof acht evenwel in de lijn van de staande jurisprudentie in mensenhandelzaken aannemelijk dat de aangeefsters per dag dat zij in de prostitutie werkten ieder € 100,- per gewerkte dag hebben afgedragen aan de verdachte en zijn mededader. De bewezen verklaarde periode betreft ten aanzien van [slachtoffer 1], [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] respectievelijk 38 maanden, 69 maanden en 106 maanden. Het hof gaat er hierbij – in het voordeel van de verdachte - van uit dat de aangeefsters vijf dagen per week werkten, dat een maand vier weken omvat en dat de aangeefsters gemiddeld zes weken per jaar niet hebben gewerkt in de prostitutie. Het hof is gelet daarop van oordeel dat er bij de berekening van de materiële schade € 3.000,- per jaar in mindering dient te worden gebracht, hetgeen neerkomt op (€ 3.000,- / 12 maanden) € 250,- per maand.

De berekeningen ten aanzien van de materiële schade komen er gelet op het voorgaande als volgt uit te zien:

- [ [slachtoffer 1]: 38 maanden maal 20 dagen maal

€ 100,- is € 76.000,- minus (38 maanden maal € 250,- is afgerond) € 9.500,- is € 66.500,-;

- [ [slachtoffer 2]: 69 maanden maal 20 dagen maal € 100,- is € 138.000,- minus (69 maanden maal € 250,- is afgerond) € 17.250,- is € 120.750,-;

- [ [slachtoffer 3]: 106 maanden maal 20 dagen maal € 100,- is € 212.000,- minus (106 maanden maal € 250,- is afgerond) € 26.500,- is € 185.500,-.

Het hof zal gelet op het voorgaande de vorderingen van de benadeelde partijen [slachtoffer 1], [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] voor wat betreft de materiële schade, hoofdelijk, toewijzen tot een bedrag van respectievelijk € 66.500,-, € 120.750,- en € 185.500,-, op de wijze als nader in het dictum te bepalen.

5. Immateriële schade

Het hof is van oordeel dat aannemelijk is geworden dat elk van de benadeelde partijen immateriële schade heeft geleden en dat deze schade het rechtstreeks gevolg is van het bewezen verklaarde seksuele misbruik. De vorderingen lenen zich - naar maatstaven van billijkheid - voor hoofdelijke toewijzing tot een bedrag van € 25.000,-, op de wijze als nader in het dictum te bepalen.

6. Wettelijke rente

Nu geen verweer is gevoerd op de toewijzing van de wettelijke rente, zal het hof bepalen dat de wettelijke rente ten aanzien van elk van de vorderingen wordt toegewezen met ingang van het einde van de betreffende bewezen verklaarde periodes.

7. De vordering voor het overige

Voor het overige levert behandeling van de vorderingen van de benadeelde partijen naar het oordeel van het hof een onevenredige belasting van het strafgeding op.

Het hof zal dan ook bepalen dat de benadeelde partijen voor het overige niet-ontvankelijk zijn in de vorderingen tot vergoeding van de geleden schade. Deze kunnen in zoverre bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

8. Kostenveroordeling

Het voorgaande brengt mee dat de verdachte dient te worden veroordeeld in de kosten die iedere benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met de vordering heeft gemaakt, welke kosten het hof ten aanzien van elk van de benadeelde partijen begroot op nihil, en in de kosten die iedere benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

9. Betaling aan de Staat ten behoeve van de slachtoffers

Nu vaststaat dat de verdachte tot bedragen van in totaal € 66.500,-, € 120.750,- en € 185.500,-, telkens vermeerderd met de wettelijke rente, aansprakelijk is voor de schade die door het bewezen verklaarde aan de slachtoffers is toegebracht, zal het hof aan de verdachte de verplichting opleggen die bedragen, hoofdelijk en vermeerderd met de wettelijke rente, aan de Staat te betalen ten behoeve van respectievelijk de slachtoffers [slachtoffer 1], [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3], op de wijze als nader in het dictum te bepalen.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 57, 244, 245, 249, 250a (oud), 273a (oud) en 273f van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

BESLISSING

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

verklaart bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 ten laste gelegde zoals hiervoor overwogen heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart het onder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 (vijftien) jaren;

beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 1] ter zake van het onder 1, 2, 3 bewezen verklaarde tot het bedrag van € 91.500,00 (eenennegentigduizend vijfhonderd euro) bestaande uit

€ 66.500,00 (zesenzestigduizend vijfhonderd euro) materiële schade en € 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro) immateriële schade en veroordeelt de verdachte die, evenals zijn mededader, hoofdelijk voor het gehele bedrag aansprakelijk is, met dien verstande dat indien en voor zover de een aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, de ander daarvan in zoverre zal zijn bevrijd, om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij;

bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan materiële en immateriële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 30 april 2009 tot aan de dag der algehele voldoening;

verklaart de benadeelde partij in de vordering voor het overige niet-ontvankelijk en bepaalt dat de benadeelde partij in zoverre de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen;

verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil;

legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 1], ter zake van het onder 1, 2, 3 bewezen verklaarde een bedrag te betalen van € 91.500,00 (eenennegentigduizend vijfhonderd euro) bestaande uit € 66.500,00 (zesenzestigduizend vijfhonderd euro) materiële schade en € 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro) immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 365 (driehonderdvijfenzestig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft;

bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de materiële en immateriële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 30 april 2009 tot aan de dag der algehele voldoening;

bepaalt dat de verplichting tot betaling van schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer voor de verdachte komt te vervallen indien en voor zover de mededader heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer;

bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat daarmee de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen;

bepaalt dat indien en voor zover de mededader van de verdachte voormeld bedrag heeft betaald, verdachte in zoverre is bevrijd van voornoemde verplichting tot betaling aan de benadeelde partij of aan de Staat;

wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 2] ter zake van het onder 4, 5, 6 bewezen verklaarde tot het bedrag van € 145.750,00 (honderdvijfenveertigduizend zevenhonderdvijftig euro) bestaande uit € 120.750,00 (honderdtwintigduizend zevenhonderdvijftig euro) materiële schade en € 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro) immateriële schade en veroordeelt de verdachte die, evenals zijn mededader, hoofdelijk voor het gehele bedrag aansprakelijk is, met dien verstande dat indien en voor zover de een aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, de ander daarvan in zoverre zal zijn bevrijd, om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij;

bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan materiële en immateriële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 22 oktober 2011 tot aan de dag der algehele voldoening;

verklaart de benadeelde partij in de vordering voor het overige niet-ontvankelijk en bepaalt dat de benadeelde partij in zoverre de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen;

verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil;

legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 2], ter zake van het onder 4, 5, 6 bewezen verklaarde een bedrag te betalen van € 145.750,00 (honderdvijfenveertigduizend zevenhonderdvijftig euro) bestaande uit € 120.750,00 (honderdtwintigduizend zevenhonderdvijftig euro) materiële schade en € 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro) immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 365 (driehonderdvijfenzestig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft;

bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de materiële en immateriële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 22 oktober 2011 tot aan de dag der algehele voldoening;

bepaalt dat de verplichting tot betaling van schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer voor de verdachte komt te vervallen indien en voor zover de mededader heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer;

bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat daarmee de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen;

bepaalt dat indien en voor zover de mededader van de verdachte voormeld bedrag heeft betaald, verdachte in zoverre is bevrijd van voornoemde verplichting tot betaling aan de benadeelde partij of aan de Staat;

wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 3] ter zake van het onder 7, 8, 9, 10 bewezen verklaarde tot het bedrag van € 210.500,00 (tweehonderdtienduizend vijfhonderd euro) bestaande uit € 185.500,00 (honderdvijfentachtigduizend vijfhonderd euro) materiële schade en € 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro) immateriële schade en veroordeelt de verdachte die, evenals zijn mededader, hoofdelijk voor het gehele bedrag aansprakelijk is, met dien verstande dat indien en voor zover de een aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, de ander daarvan in zoverre zal zijn bevrijd, om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij;

bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan materiële en immateriële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 10 november 2011 tot aan de dag der algehele voldoening;

verklaart de benadeelde partij in de vordering voor het overige niet-ontvankelijk en bepaalt dat de benadeelde partij in zoverre de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen;

verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil;

legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 3], ter zake van het onder 7, 8, 9, 10 bewezen verklaarde een bedrag te betalen van € 210.500,00 (tweehonderdtienduizend vijfhonderd euro) bestaande uit

€ 185.500,00 (honderdvijfentachtigduizend vijfhonderd euro) materiële schade en € 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro) immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 365 (driehonderdvijfenzestig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft;

bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de materiële en immateriële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 10 november 2011 tot aan de dag der algehele voldoening;

bepaalt dat de verplichting tot betaling van schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer voor de verdachte komt te vervallen indien en voor zover de mededader heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer;

bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat daarmee de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen;

bepaalt dat indien en voor zover de mededader van de verdachte voormeld bedrag heeft betaald, verdachte in zoverre is bevrijd van voornoemde verplichting tot betaling aan de benadeelde partij of aan de Staat.

Dit arrest is gewezen door mr. A.S.I. van Delden,

mr. M.I. Veldt-Foglia en mr. H.J.M. Smid-Verhage, in bijzijn van de griffier mr. A.D. Verhoeven.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 15 september 2016.