Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2016:2630

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
08-09-2016
Datum publicatie
08-09-2016
Zaaknummer
2200097116
Formele relaties
Cassatie: ECLI:NL:HR:2018:438, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Verwijzing na Hoge Raad
Inhoudsindicatie

Begunstiging. Geen bewijs voor betrokkenheid bij het om het leven brengen van het slachtoffer. Gelet op de aard en ernst van het letsel moet de verdachte zich hebben gerealiseerd dat het slachtoffer door misdrijf om het leven is gekomen. Uit forensisch onderzoek blijkt dat de verdachte het stoffelijk overschot samen met een ander heeft versleept en in een kleed heeft gewikkeld. Hierdoor worden (dader)sporen weggemaakt en wordt de opheldering van het misdrijf en de opsporing van de dader bemoeilijkt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2016/187
PS-Updates.nl 2016-0212
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-000971-16

Parketnummer: 13-676235-11

Datum uitspraak: 8 september 2016

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam – na verwijzing door de Hoge Raad der Nederlanden – van 11 juni 2013 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats]

op [datum] 1948,

BRP-adres: [adres 1],

verblijfadres: [adres 2].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en - na verwijzing van de zaak door de Hoge Raad der Nederlanden - het onderzoek op de terechtzittingen in hoger beroep van dit hof van 24 juni 2016, 24 augustus 2016 en 25 augustus 2016.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - ten laste gelegd dat:

Primair (moord in vereniging)

zij op of omstreeks 12 maart 2011 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer] van het leven heeft beroofd, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) haar mededader(s) met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg,

- ( een of meer ma(a)l(en)) een hamer en/of een bijl, althans een scherp en/of zwaar en/of hard voorwerp gepakt en/of (vervolgens)

- voornoemde [slachtoffer] (met kracht) (een of meer ma(a)l(en)) met een hamer en/of een bijl, althans een scherp en/of zwaar en/of hard voorwerp in/op/tegen het hoofd en/of het gezicht/gelaat geslagen en/of

- over het hoofd van die [slachtoffer] een (vuilnis)zak gedaan en/of getrokken en/of die (vuilnis)zak (met een (elektriciteits)snoer/draad) dichtgeknoopt en/of dichtgeknoopt gehouden en/of dicht gebonden en/of dicht gebonden gehouden en/of

- een (elektriciteits)snoer/draad (strak) om de nek/hals van die [slachtoffer] aangebracht en/of getrokken,

tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] is overleden;

of

(medeplichtigheid aan moord)

[X] op of omstreeks 12 maart 2011 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer] van het leven heeft beroofd, immers heeft voornoemde [X] met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg,

- ( een of meer ma(a)l(en)) een hamer en/of een bijl, althans een scherp en/of zwaar en/of hard voorwerp gepakt en/of (vervolgens)

- voornoemde [slachtoffer] (met kracht) (een of meer ma(a)l(en)) met een hamer en/of een bijl, althans een scherp en/of zwaar en/of hard voorwerp in/op/tegen het hoofd en/of het gezicht/gelaat geslagen en/of

- over het hoofd van die [slachtoffer] een (vuilnis)zak gedaan en/of getrokken en/of die (vuilnis)zak (met een (elektriciteits)snoer/draad) dichtgeknoopt en/of dichtgeknoopt gehouden en/of dicht gebonden en/of dicht gebonden gehouden en/of

- een (elektriciteits)snoer/draad (strak) om de nek/hals van die [slachtoffer] aangebracht en/of getrokken,

tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] is overleden,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 12 maart 2011 te Amsterdam, en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door toen en daar met dat opzet

- voornoemde [slachtoffer] naar de woning te lokken, althans in haar, verdachtes, woning uit te nodigen en/of

- de woning ter beschikking te stellen aan voornoemde [X] en/of de hieromschreven geweldshandelingen van [X] niet heeft belet en/of

- niet heeft ingegrepen toen die [X] genoemde geweldshandelingen tegen die [slachtoffer] uitoefende en/of

- die [slachtoffer] aan het hoofd en/of het lichaam heeft vastgehouden en/of het lichaam (aan de enkels) van die [slachtoffer] heeft versleept en/of

- het lichaam van die [slachtoffer] in een tapijt heeft gewikkeld en/of heeft helpen wikkelen en/of

- een of meer (bloed)spo(o)r(en) heeft weggemaakt en/of

- heeft nagelaten (medische) hulp in te roepen;

althans indien ten aanzien van bovenomschreven moord en/of medeplichtigheid aan moord geen bewezenverklaring mocht volgen:


Subsidiair (gekwalificeerde doodslag in vereniging)

zij op of omstreeks 12 maart 2011 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer] van het leven heeft beroofd, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) haar mededader(s) met dat opzet

- ( een of meer ma(a)l(en)) een hamer en/of een bijl, althans een scherp en/of zwaar en/of hard voorwerp gepakt en/of (vervolgens)

- voornoemde [slachtoffer] (met kracht) (een of meer ma(a)l(en)) met een hamer en/of een bijl, althans een scherp en/of zwaar en/of hard voorwerp in/op/tegen het hoofd en/of het gezicht/gelaat geslagen en/of

- over het hoofd van die [slachtoffer] een (vuilnis)zak gedaan en/of getrokken en/of die (vuilnis)zak (met een (elektriciteits)snoer/draad) dichtgeknoopt en/of dichtgeknoopt gehouden en/of dicht gebonden en/of dicht gebonden gehouden en/of

- een (elektriciteits)snoer/draad (strak) om de nek/hals van die [slachtoffer] aangebracht en/of getrokken,

tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] is overleden,

welke vorenomschreven doodslag werd gevolgd, vergezeld en/of voorafgegaan van enig(e) strafba(a)r(e) feit(en), te weten diefstal met geweld in vereniging en/of bedreiging met geweld in vereniging en/of afpersing in vereniging, en welke doodslag werd gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en/of aan de andere deelnemer(s) straffeloosheid en/of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren;

immers heeft verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, op of omstreeks 12 maart 2011 te Amsterdam, in elk geval in Nederland,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weggenomen een (gouden) (hals)ketting en/of een of meer ring(en) en/of een of meer armband(en), althans een of meer siera(a)d(en) en/of een geldbedrag en/of een of meer telefoon(s) en/of een of meer (auto)sleutel(s), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en/of haar mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat zij, verdachte en/of haar mededader(s) opzettelijk gewelddadig (met kracht)

- een of meermalen (met een hand en/of vuist) in/op/tegen het gezicht/gelaat en/of hals en/of elders in/op/tegen het lichaam heeft/hebben geslagen en/of heeft/hebben gestompt en/of heeft/hebben geschopt en/of heeft/hebben getrapt (terwijl voornoemde [slachtoffer] op de grond lag) en/of

- ( met een hand) een ketting om de nek/hals van voornoemde [slachtoffer] heeft/hebben vastgepakt en/of (vervolgens) aan voornoemde ketting (om de nek van voornoemde [slachtoffer]) heeft/hebben getrokken en/of heeft/hebben gerukt (in de richting van de vloer) en/of

- een of meer broekzak(ken) van die [slachtoffer] heeft/hebben doorzocht,

en/of

met het oogmerk om zich en/of een ander of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] gedwongen tot de afgifte van een (gouden) (hals)ketting en/of een of meer ring(en) en/of een of meer armband(en), althans een of meer siera(a)d(en) en/of een geldbedrag en/of een of meer telefoon(s) en/of een of meer (auto)sleutel(s), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan voornoemde [slachtoffer], in elk geval aan een ander of andere dan aan verdachte en/of haar mededader(s), welk geweld of bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat zij, verdachte en/of haar mededader(s), (met kracht)

- een of meermalen (met een hand en/of vuist) in/op/tegen het gezicht/gelaat en/of hals en/of elders in/op/tegen het lichaam heeft/hebben geslagen en/of heeft/hebben gestompt en/of heeft/hebben geschopt en/of heeft/hebben getrapt (terwijl voornoemde [slachtoffer] op de grond lag) en/of

- ( met een hand) een ketting om de nek/hals van voornoemde [slachtoffer] heeft/hebben vastgepakt en/of (vervolgens) aan voornoemde ketting (om de nek van voornoemde [slachtoffer]) heeft/hebben getrokken en/of heeft/hebben gerukt (in de richting van de vloer) en/of

- een of meer broekzak(ken) van die [slachtoffer] heeft/hebben doorzocht,

of

(medeplichtigheid aan gekwalificeerde doodslag)

[X] op of omstreeks 12 maart 2011 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, opzettelijk [slachtoffer] van het leven heeft beroofd, immers heeft [X] met dat opzet

- ( een of meer ma(a)l(en)) een hamer en/of een bijl , althans een scherp en/of zwaar en/of hard voorwerp gepakt en/of (vervolgens)

- voornoemde [slachtoffer] (met kracht) (een of meer ma(a)l(en)) met een hamer en/of een bijl, althans een scherp en/of zwaar en/of hard voorwerp in/op/tegen het hoofd en/of het gezicht/gelaat geslagen en/of

- over het hoofd van die [slachtoffer] een (vuilnis)zak gedaan en/of getrokken en/of die (vuilnis)zak (met een (elektriciteits)snoer/draad) dichtgeknoopt en/of dichtgeknoopt gehouden en/of dicht gebonden en/of dicht gebonden gehouden en/of

- een (elektriciteits)snoer/draad (strak) om de nek/hals van die [slachtoffer] aangebracht en/of getrokken,

tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] is overleden,

welke vorenomschreven doodslag werd gevolgd, vergezeld en/of voorafgegaan van enig(e) strafba(a)r(e) feit(en), te weten diefstal met geweld in vereniging en/of bedreiging met geweld in vereniging en/of afpersing in vereniging, en welke doodslag werd gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en/of aan de andere deelnemer(s) straffeloosheid en/of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren;

immers heeft [X] op of omstreeks 12 maart 2011 te Amsterdam, in elk geval in Nederland,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weggenomen een (gouden) (hals)ketting en/of een of meer ring(en) en/of een of meer armband(en), althans een of meer siera(a)d(en) en/of een geldbedrag en/of een of meer telefoon(s) en/of een of meer (auto)sleutel(s), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan voornoemde [X], welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat die [X] opzettelijk gewelddadig (met kracht)

- een of meermalen (met een hand en/of vuist) in/op/tegen het gezicht/gelaat en/of hals en/of elders in/op/tegen het lichaam heeft geslagen en/of heeft gestompt en/of heeft geschopt en/of heeft getrapt (terwijl voornoemde [slachtoffer] op de grond lag) en/of

- ( met een hand) een ketting om de nek/hals van voornoemde [slachtoffer] heeft vastgepakt en/of heeft beetgepakt en/of (vervolgens) aan voornoemde ketting (om de nek van voornoemde [slachtoffer]) heeft getrokken en/of heeft gerukt (in de richting van de vloer) en/of

- een of meer broekzak(ken) van die [slachtoffer] heeft doorzocht,

en/of

met het oogmerk om zich en/of een ander of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] gedwongen tot de afgifte van een (gouden) (hals)ketting en/of een of meer ring(en) en/of een of meer armband(en), althans een of meer siera(a)d(en) en/of een geldbedrag en/of een of meer telefoon(s) en/of een of meer (auto)sleutel(s), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan voornoemde [slachtoffer], in elk geval aan een ander of andere dan aan verdachte, welk geweld of bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat die [X] (met kracht)

- een of meermalen (met een hand en/of vuist) in/op/tegen het gezicht/gelaat en/of hals en/of elders in/op/tegen het lichaam heeft geslagen en/heeft gestompt en/of heeft geschopt en/of heeft getrapt (terwijl voornoemde [slachtoffer] op de grond lag) en/of

- ( met een hand) een ketting om de nek/hals van voornoemde [slachtoffer] heeft vastgepakt en/of heeft beetgepakt en/of (vervolgens) aan voornoemde ketting (om de nek van voornoemde [slachtoffer]) heeft getrokken en/of heeft gerukt (in de richting van de vloer) en/of

- een of meer broekzak(ken) van die [slachtoffer] heeft doorzocht,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 12 maart 2011 te Amsterdam, en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door toen en daar met dat opzet

- voornoemde [slachtoffer] naar de woning te lokken, althans in haar, verdachtes, woning uit te nodigen en/of

- de woning ter beschikking te stellen aan voornoemde [X] en/of de hieromschreven geweldshandelingen van [X] niet heeft belet en/of

- niet heeft ingegrepen toen die [X] genoemde geweldshandelingen tegen die [slachtoffer] uitoefende en/of

- die [slachtoffer] aan het hoofd en/of het lichaam heeft vastgehouden en/of het lichaam (aan de enkels) van die [slachtoffer] heeft versleept en/of

- het lichaam van die [slachtoffer] in een tapijt heeft gewikkeld en/of heeft helpen wikkelen en/of

- een of meer (bloed)spo(o)r(en) heeft weggemaakt en/of

- heeft nagelaten (medische) hulp in te roepen;

Meer subsidiair (diefstal met geweld in vereniging en/of bedreiging met geweld in vereniging de dood ten gevolge hebbende en/of afpersing in vereniging de dood ten gevolge hebbende)


zij op of omstreeks 12 maart 2011 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een (gouden) (hals)ketting en/of een of meer ring(en) en/of een of meer armband(en), althans een of meer siera(a)d(en) en/of een geldbedrag en/of een of meer telefoon(s) en/of een of meer (auto)sleutel(s), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat zij, verdachte en/of haar mededader(s) opzettelijk gewelddadig (met kracht)

- ( een of meer ma(a)l(en)) een hamer en/of een bijl , althans een scherp en/of zwaar en/of hard voorwerp heeft/hebben gepakt en/of (vervolgens)

- voornoemde [slachtoffer] (met kracht) (een of meer ma(a)l(en)) met een hamer en/of een bijl, althans een scherp en/of zwaar en/of hard voorwerp in/op/tegen het hoofd en/of het gezicht/gelaat heeft/hebben geslagen en/of

- over het hoofd van die [slachtoffer] een (vuilnis)zak heeft/hebben gedaan en/of heeft/hebben getrokken en/of die (vuilnis)zak (met een (elektriciteits)snoer/draad) heeft/hebben dichtgeknoopt en/of heeft/hebben dichtgeknoopt gehouden en/of heeft/hebben dicht gebonden en/of heeft/hebben dicht gebonden gehouden en/of

- een (elektriciteits)snoer/draad (strak) om de nek/hals van die [slachtoffer] heeft/hebben aangebracht en/of heeft/hebben getrokken en/of

- een of meermalen (met een hand en/of vuist) in/op/tegen het gezicht/gelaat en/of hals en/of elders in/op/tegen het lichaam heeft/hebben geslagen en/of heeft/hebben gestompt en/of heeft/heb ben geschopt en/of heeft/hebben getrapt (terwijl voornoemde [slachtoffer] op de grond lag) en/of

- ( met een hand) een ketting om de nek/hals van voornoemde [slachtoffer] heeft/hebben vastgepakt en/of (vervolgens) aan voornoemde ketting (om de nek van voornoemde [slachtoffer]) heeft/hebben getrokken en/of heeft/hebben gerukt (in de richting van de vloer) en/of

- een of meer broekzak(ken) van die [slachtoffer] heeft/hebben doorzocht,

tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] is overleden;

en/of

zij op of omstreeks 12 maart 2011 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] gedwongen tot de afgifte van een (gouden) (hals)ketting en/of een of meer ring(en) en/of een of meer armband(en), althans een of meer siera(a)d(en) en/of een geldbedrag en/of een of meer telefoon(s) en/of een of meer (auto)sleutel(s), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan voornoemde [slachtoffer], in elk geval aan een ander of andere dan aan verdachte en/of haar mededader(s), welk geweld of bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat zij, verdachte en/of haar mededader(s), (met kracht)

- ( een of meer ma(a)l(en)) een hamer en/of een bijl, althans een scherp en/of zwaar en/of hard voorwerp heeft/hebben gepakt en/of (vervolgens)

- voornoemde [slachtoffer] (met kracht) (een of meer ma(a)l(en)) met een hamer en/of een bijl, althans een scherp en/of zwaar en/of hard voorwerp in/op/tegen het hoofd en/of het gezicht/gelaat heeft/hebben geslagen en/of

- over het hoofd van die [slachtoffer] een (vuilnis)zak heeft/hebben gedaan en/of heeft/hebben getrokken en/of die (vuilnis)zak (met een (elektriciteits)snoer/draad) heeft/hebben dichtgeknoopt en/of heeft/hebben dichtgeknoopt gehouden en/of heeft/hebben dicht gebonden en/of heeft/hebben dicht gebonden gehouden en/of

- een (elektriciteits)snoer/draad (strak) om de nek/hals van die [slachtoffer] heeft/hebben aangebracht en/of heeft/hebben getrokken en/of

- een of meermalen (met een hand en/of vuist) in/op/tegen het gezicht/gelaat en/of hals en/of elders in/op/tegen het lichaam heeft/hebben geslagen en/of heeft/hebben gestompt en/of heeft/hebben geschopt en/of heeft/hebben getrapt (terwijl voornoemde [slachtoffer] op de grond lag) en/of

- ( met een hand) een ketting om de nek/hals van voornoemde [slachtoffer] heeft/hebben vastgepakt en/of (vervolgens) aan voornoemde ketting (om de nek van voornoemde [slachtoffer]) heeft/hebben getrokken en/of heeft/hebben gerukt (in de richting van de vloer) en/of

- een of meer broekzak(ken) van die [slachtoffer] heeft/hebben doorzocht,

tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] is overleden;

of

(medeplichtigheid aan diefstal met geweld in vereniging en/of bedreiging met geweld in vereniging, de dood ten gevolge hebbende en/of afpersing in vereniging, de dood ten gevolge hebbende)

[X] op of omstreeks 12 maart 2011 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een (gouden) (hals)ketting en/of een of meer ring(en) en/of een of meer armband(en), althans een of meer siera(a)d(en) en/of een geldbedrag en/of een of meer telefoon(s) en/of een of meer (auto)sleutel(s), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan voornoemde [X], welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat die [X] opzettelijk gewelddadig (met kracht)

- ( een of meer ma(a)l(en)) een hamer en/of een bijl, althans een scherp en/of zwaar en/of hard voorwerp heeft gepakt en/of (vervolgens)

- voornoemde [slachtoffer] (met kracht) (een of meer ma(a)l(en)) met een hamer en/of een bijl, althans een scherp en/of zwaar en/of hard voorwerp in/op/tegen het hoofd en/of het gezicht/gelaat heeft geslagen en/of

- over het hoofd van die [slachtoffer] een (vuilnis)zak heeft gedaan en/of heeft getrokken en/of die (vuilnis)zak (met een (elektriciteits)snoer/draad) heeft dichtgeknoopt en/of heeft dichtgeknoopt gehouden en/of heeft dicht gebonden en/of heeft dicht gebonden gehouden en/of

- een (elektriciteits)snoer/draad (strak) om de nek/hals van die [slachtoffer] heeft aangebracht en/of heeft getrokken en/of

- een of meermalen (met een hand en/of vuist) in/op/tegen het gezicht/gelaat en/of hals en/of elders in/op/tegen het lichaam heeft geslagen en/of heeft gestompt en/of heeft geschopt en/of heeft getrapt (terwijl voornoemde [slachtoffer] op de grond lag) en/of

- ( met een hand) een ketting om de nek/hals van voornoemde [slachtoffer] heeft vastgepakt en/of (vervolgens) aan voornoemde ketting (om de nek van voornoemde [slachtoffer]) heeft getrokken en/of heeft gerukt (in de richting van de vloer) en/of

- een of meer broekzak(ken) van die [slachtoffer] heeft doorzocht,

tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] is overleden;

en/of

[X] op of omstreeks 12 maart 2011 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, met het oogmerk om zich en/of een ander of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] gedwongen tot de afgifte van een (gouden) (hals)ketting en/of een of meer ring(en) en/of een of meer armband(en), althans een of meer siera(a)d(en) en/of een geldbedrag en/of een of meer telefoon(s) en/of een of meer (auto)sleutel(s), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan voornoemde [slachtoffer], in elk geval aan een ander of andere dan voornoemde [X], welk geweld of bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat die [X] (met kracht)

- ( een of meer ma(a)l(en)) een hamer en/of een bijl, althans een scherp en/of zwaar en/of hard voorwerp heeft gepakt en/of (vervolgens)

- voornoemde [slachtoffer] (met kracht) (een of meer ma(a)l(en)) met een hamer en/of een bijl, althans een scherp en/of zwaar en/of hard voorwerp in/op/tegen het hoofd en/of het gezicht/gelaat heeft geslagen en/of

- over het hoofd van die [slachtoffer] een (vuilnis)zak heeft gedaan en/of heeft getrokken en/of die (vuilnis)zak (met een (elektriciteits)snoer/draad) heeft dichtgeknoopt en/of heeft dichtgeknoopt gehouden en/of heeft dicht gebonden en/of heeft dicht gebonden gehouden en/of

- een (elektriciteits)snoer/draad (strak) om de nek/hals van die [slachtoffer] heeft aangebracht en/of heeft getrokken en/of

- een of meermalen (met een hand en/of vuist) in/op/tegen het gezicht/gelaat en/of hals en/of elders in/op/tegen het lichaam heeft geslagen en/of heeft gestompt en/of heeft geschopt en/of heeft getrapt (terwijl voornoemde [slachtoffer] op de grond lag) en/of

- ( met een hand) een ketting om de nek/hals van voornoemde [slachtoffer] heeft vastgepakt en/of (vervolgens) aan voornoemde ketting (om de nek van voornoemde [slachtoffer]) heeft getrokken en/of heeft gerukt (in de richting van de vloer) en/of

- een of meer broekzak(ken) van die [slachtoffer] heeft doorzocht,

tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] is overleden;

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 12 maart 2011 te Amsterdam, en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door toen en daar met dat opzet

- voornoemde [slachtoffer] naar de woning te lokken, althans in haar, verdachtes, woning uit te nodigen en/of

- de woning ter beschikking te stellen aan voornoemde [X] en/of de hieromschreven geweldshandelingen van [X] niet heeft belet en/of

- niet heeft ingegrepen toen die [X] genoemde geweldshandelingen tegen die [slachtoffer] uitoefende en/of

- die [slachtoffer] aan het hoofd en/of het lichaam heeft vastgehouden en/of het lichaam (aan de enkels) van die [slachtoffer] heeft versleept en/of

- het lichaam van die [slachtoffer] in een tapijt heeft gewikkeld en/of heeft helpen wikkelen en/of

- een of meer (bloed)spo(o)r(en) heeft weggemaakt en/of

- heeft nagelaten (medische) hulp in te roepen;

Meest subsidiair (begunstiging in vereniging)


zij op of omstreeks 12 maart 2011 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging, met een ander, althans alleen, nadat er op of omstreeks 12 maart 2011 te Amsterdam, een misdrijf, te weten de overtreding van artikel 289 of 288/287 of 312 en/of 317, althans enig misdrijf Wetboek van Strafrecht, was gepleegd, met het oogmerk om dat misdrijf te bedekken of de nasporing of vervolging daarvan te beletten of te bemoeilijken, één of meer voorwerpen waarop of waarmede dat misdrijf was gepleegd of andere sporen van dat misdrijf heeft/hebben vernietigd en/of weggemaakt en/of verborgen en/of aan het onderzoek van de ambtenaren van de justitie of politie heeft/hebben onttrokken

en/of

opzettelijk voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen met het oogmerk om de inbeslagneming daarvan te beletten, te belemmeren of te verijdelen, heeft/hebben verborgen en/of vernietigd en/of weggemaakt en/of aan het onderzoek van de ambtenaren van de justitie of politie heeft/hebben onttrokken,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader

- een hamer en/of een bijl weggemaakt en/of

- het lichaam van die [slachtoffer] versleept en/of

- het lichaam van die [slachtoffer] in een tapijt gewikkeld en/of helpen wikkelen en/of

- een (vuilnis)zak over het hoofd van die [slachtoffer] gedaan en/of

- een of meer (bloed)spo(o)r(en) weggemaakt en/of

- nagelaten (medische) hulp in te roepen en/of

- kleding, van haar, verdachte en/of van haar mededader weggemaakt.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte door de rechtbank Amsterdam bij vonnis van 11 juni 2013 ter zake van het primair eerste alternatief impliciet primair ten laste gelegde (medeplegen van moord) veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 jaren, met aftrek van voorarrest. Voorts is in eerste aanleg een beslissing genomen omtrent de vorderingen van de benadeelde partijen, zoals nader omschreven in het vonnis.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Het gerechtshof Amsterdam heeft bij arrest van 16 december 2014 het vonnis waarvan beroep vernietigd, en de verdachte ter zake van het primair eerste alternatief impliciet subsidiair ten laste gelegde (doodslag) veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 jaren, met aftrek van voorarrest. Voorts is een beslissing genomen omtrent de vorderingen van de benadeelde partijen, zoals nader omschreven in het arrest.

Namens de verdachte is tegen dit arrest beroep in cassatie ingesteld.

De Hoge Raad der Nederlanden heeft bij arrest van 16 februari 2016 voormeld arrest vernietigd en heeft de zaak naar het gerechtshof Den Haag verwezen, teneinde de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw te berechten en af te doen.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep van 24 augustus 2016 gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, dat de verdachte zal worden vrijgesproken van het primair, subsidiair en meer subsidiair ten laste gelegde, en dat de verdachte ter zake van het meest subsidiair ten laste gelegde (begunstiging) zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, met aftrek van voorarrest.

Standpunt verdediging

De raadsman van de verdachte heeft zich - conform zijn ter terechtzitting in hoger beroep van 25 augustus 2016 overgelegde pleitaantekeningen – op het standpunt gesteld dat de verdachte integraal moet worden vrijgesproken.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Beoordeling van de ten laste gelegde feiten

In de ochtend van 13 maart 2011 is in de woning van de verdachte het levenloze lichaam van [slachtoffer] (hierna: [slachtoffer]) aangetroffen, gewikkeld in een tapijt. Uit onder meer het bij [slachtoffer] geconstateerde letsel blijkt dat [slachtoffer] door een misdrijf om het leven is gekomen.

Uitgaande van de berekening met behulp van het Henssge nomogram en de letseldatering moet het fatale letsel bij [slachtoffer] zijn toegebracht op 12 maart 2011 tussen 11.54 uur en 17.00 uur.

Op basis van het dossier stelt het hof vast dat [slachtoffer] op 12 maart 2011 om 14.35 uur nog in leven was. Hij bevond zich toen in de woning van de verdachte en voerde een telefoongesprek met de getuige [getuige]. De verdachte was op dat moment ook in de woning aanwezig. Voorts volgt uit het dossier dat een buurtbewoner genaamd [X] zich kort daarvoor, omstreeks 14.20 uur, ook in de woning van de verdachte bevond.

De verdachte is in verband met deze strafzaak meerdere keren gehoord, eerst als getuige en daarna als verdachte. Zij heeft ontkend betrokken te zijn geweest bij de levensberoving. Zij heeft over haar eigen gedragingen rond het overlijden van [slachtoffer] zeer wisselende verklaringen afgelegd en zij erkent ook dat haar aanvankelijke verklaringen in strijd met de waarheid zijn. Het hof acht niet aannemelijk geworden het standpunt van verdachte dat zij als gevolg van de gebeurtenissen – kort gezegd – in de war is geraakt en vergeetachtig is geworden en daardoor leugenachtig heeft verklaard. Daarmee is immers niet te rijmen dat wanneer verdachte ter terechtzitting met belastend materiaal uit het dossier wordt geconfronteerd zij het ‘niet meer weet’ of theatraal in algemeenheden vervalt, terwijl zij mogelijk ontlastend materiaal tamelijk moeiteloos inpast in een van/// haar versies van de gebeurtenissen op 12 maart 2011 en daarnaast zelfs alternatieve scenario’s lijkt te verzinnen. Verdachte lijkt aldus haar verklaring met het dossier te hebben opgebouwd en daaraan te hebben bijgesteld. Daarmee heeft verdachte bijgedragen aan de verdenking jegens haar. Voor een bewezenverklaring van de tenlastelegging zijn verdachtes ongeloofwaardige verklaringen en geveinsde vergeetachtigheid echter bepaald onvoldoende. Zoals het hof hieronder zal toelichten is er ook overigens onvoldoende bewijs voor betrokkenheid van verdachte bij – kort gezegd – het om het leven brengen van [slachtoffer]. Wel is het hof op grond van forensisch bewijs ervan overtuigd dat zij het lichaam van [slachtoffer] na zijn dood heeft versleept en het lichaam ook in een tapijt heeft gewikkeld, althans daarbij heeft geholpen, en dat zij die handelingen niet alleen heeft verricht. Bij die oordelen is de hiervoor beschreven houding van verdachte overigens (ook) verklaarbaar; angst om ook voor de dood van [slachtoffer] verantwoordelijk te worden gehouden kan verdachte ertoe hebben gebracht aanvankelijk wisselend en soms ongeloofwaardig over de gebeurtenissen op 12 maart 2011 – waaronder het bezoek dat [slachtoffer] haar die dag thuis bracht – te verklaren.

Op basis van de beveiligingsbeelden van coffeeshop [naam coffeeshop] stelt het hof vast dat de auto van verdachte in elk geval om 15.57 uur die dag in de [straatnaam] heeft gereden. Het hof gaat er vanuit dat de verdachte de bestuurster was van haar auto. Het hof merkt in dit verband nog op dat de beveiligingscamera’s van de coffeeshop [naam coffeeshop] geen zicht geven op de voordeur van de woning van de verdachte en de daarvoor aan het trottoir gelegen parkeerplaatsen, waardoor niet valt niet uit te sluiten dat de verdachte, zoals zij zelf heeft verklaard, al eerder dan 15.57 uur de woning heeft verlaten, dan wel dat andere personen dan de verdachte de woning hebben betreden en/of verlaten in de middag van 12 maart 2011. Nu vast staat dat de verdachte de woning op enig moment vóór 17.00 uur heeft verlaten, kan - bij gebrek aan ander of aanvullend bewijsmateriaal - naar het oordeel van het hof niet buiten redelijke twijfel worden vastgesteld dat de verdachte aanwezig is geweest in haar woning op het moment dat aldaar aan [slachtoffer] het fatale letsel is toegebracht. Daarmee kan haar betrokkenheid bij de dood van [slachtoffer] niet wettig en overtuigend worden bewezen. Alles overwegende is het hof – met de advocaat-generaal en de raadsman – van oordeel dat de verdachte moet worden vrijgesproken van het primair, subsidiair en meer subsidiair ten laste gelegde.

Gelet op het sporenbeeld acht het hof wel wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich samen met een ander heeft schuldig gemaakt aan de meest subsidiair ten laste gelegde begunstiging. Het hof overweegt hieromtrent het volgende.

In bemonsteringen van verschillende delen van de kleding van [slachtoffer], te weten de binnenzijden van de steekzakken van de broek, (de onderzijde van) de broekspijpen en de sokken, is celmateriaal van de verdachte en van anderen aangetroffen. Het NFI concludeert dat de bevindingen van het DNA onderzoek aan genoemde bemonsteringen (zeer) (veel) waarschijnlijker zijn wanneer de verdachte de kledingstukken heeft aangeraakt (direct contact), dan wanneer het celmateriaal van de verdachte via indirect contact op de kledingstukken terecht is gekomen. De verdachte heeft verklaard dat zij geen lijk (van [slachtoffer]) heeft gezien en dat de DNA sporen zijn aangetroffen doordat zij wel eens broeken van [slachtoffer] heeft gestreken. Deze ogenschijnlijk adequate verklaring voor een verdachte die vergeetachtig en in de war zegt te zijn acht het hof niet aannemelijk geworden. Familieleden van [slachtoffer] hebben verklaard dat [slachtoffer] zijn kleding naar de wasserette bracht en voor strijkwerkzaamheden door verdachte biedt het dossier geen enkele steun. Bovendien zou dit slechts een verklaring zijn voor een deel van de aangetroffen DNA sporen van de verdachte, te weten de sporen op de broek van [slachtoffer]. De DNA sporen van de verdachte op de sokken van [slachtoffer] zijn daarmee niet verklaard.

Daarnaast is op de onderzijde van het tapijt waarin het lichaam van [slachtoffer] was gewikkeld, welke zijde op het moment van aantreffen van het lichaam naar boven lag gekeerd, een fragment van een met bloed gezette schoenzoolafdruk aangetroffen. Het DNA-profiel in de bemonstering van deze afdruk matcht met het DNA-profiel van [slachtoffer]. Onderzoek heeft uitgewezen dat genoemde schoenzoolafdruk is veroorzaakt door schoeisel, voorzien van een soortgelijk profiel als het profiel van de slippers die na de aanhouding van verdachte bij haar in beslag zijn genomen, waarbij de linker slipper als meest mogelijke veroorzaker kan worden aangemerkt. Geen van het overige tijdens het onderzoek aangetroffen schoeisel kwam overeen met de afdruk. Op de onderzijde van genoemde linker slipper van de verdachte is bloed aangetroffen. In de bemonstering daarvan is celmateriaal van [slachtoffer] aangetroffen.

Gelet op het vorenstaande, en dan in het bijzonder gelet op de plaats van de aangetroffen sporen, kan het naar het oordeel van het hof niet anders dan dat de verdachte het lichaam van [slachtoffer] heeft versleept en het lichaam van [slachtoffer] in een tapijt heeft gewikkeld, althans daarbij heeft geholpen, waarbij zij haar slipper op de omgeslagen onderzijde van dat tapijt heeft gezet. De verdachte heeft ter terechtzitting van 24 augustus 2016 nog gesuggereerd dat [X] verdachtes slipper in het bloed van [slachtoffer] heeft gedoopt en vervolgens een afdruk op het omgeslagen tapijt heeft gezet, waarbij hij handschoenen moet hebben gedragen om geen DNA daarop achter te laten. Hiervoor biedt het dossier geen steun. Bovendien is het schoenzoolafdruk niet het enige spoor dat wijst op een actieve rol van de verdachte bij de ten laste gelegde begunstiging. Ook op dit punt moet worden geconstateerd dat verdachte haar fantasie adequater heeft gebruikt dan verwacht mag worden van een verdachte die iedere betrokkenheid ontkent, vergeetachtig is geworden en in de war is geraakt van alle gebeurtenissen. Het hof heeft geen reden om aan te nemen dat de schoenzoolafdruk door iemand anders dan de verdachte is gezet.

Omdat de aangetroffen sporen zijn te herleiden tot zowel de verdachte als anderen, gaat het hof er van uit dat verdachte voornoemde handelingen heeft verricht met een ander. De verdachte heeft door aldus te handelen (dader)sporen weggemaakt, met het oogmerk om de nasporing of vervolging van het misdrijf, ten gevolge waarvan [slachtoffer] om het leven is gekomen, te bemoeilijken. Het moet voor de verdachte volstrekt duidelijk zijn geweest dat [slachtoffer] door een misdrijf om het leven is gebracht. Zij moet hebben beseft dat haar handelen als noodzakelijk en dus door haar gewild gevolg meebracht dat sporen van dat misdrijf zouden verdwijnen.

Naar het oordeel van het hof kan voorts worden vastgesteld dat de verdachte bloedsporen op de zool van haar linker slipper heeft weggemaakt, en aldus een handeling heeft verricht als omschreven in het vijfde gedachtestreepje van het meest subsidiair ten laste gelegde. Immers, de schoenzoolafdruk op de onderzijde van het tapijt moet met een behoorlijke hoeveelheid bloed zijn gezet, terwijl er op de slipper van de verdachte slechts een zeer geringe hoeveelheid bloed is aangetroffen (die pas bij Lumiscene-onderzoek zichtbaar werd). Gelet op het feit dat de verdachte wordt vrijgesproken van de primair, subsidiair en meer subsidiair ten laste gelegde misdrijven, acht het hof echter niet wettig en overtuigend bewezen dat het bloed op de zool van de slipper een spoor betreft van het misdrijf ten gevolge waarvan [slachtoffer] om het leven is gekomen, en evenmin acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte dit heeft weggemaakt met het oogmerk om de nasporing of vervolging van dát misdrijf te bemoeilijken. Het ligt eerder voor de hand dat de verdachte daarmee haar eigen rol bij de begunstiging heeft willen verdoezelen. Om deze reden zal het hof de verdachte van het vijfde gedachtestreepje vrijspreken.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het meest subsidiair ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

zij op of omstreeks 12 maart 2011 te Amsterdam, tezamen en in vereniging met een ander, nadat er op 12 maart 2011 te Amsterdam, een misdrijf, te weten de overtreding van artikel 289 of 288/287 of 312 en/of 317 Wetboek van Strafrecht, was gepleegd, met het oogmerk om de nasporing of vervolging van dat misdrijf te bemoeilijken, sporen van dat misdrijf heeft weggemaakt

immers heeft verdachte en/of haar mededader

- het lichaam van [slachtoffer] versleept en

- het lichaam van [slachtoffer] in een tapijt gewikkeld en/of helpen wikkelen.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het meest subsidiair bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van nadat enig misdrijf is gepleegd, met het oogmerk om de nasporing of vervolging te bemoeilijken, sporen van het misdrijf wegmaken.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. De verdachte heeft ter begunstiging van een ander sporen weggemaakt van een zeer ernstig delict, te weten een levensdelict. Zij heeft het lichaam van de overledene versleept en het lichaam in een tapijt gewikkeld, althans daarbij geholpen. Door aldus te handelen heeft de verdachte de activiteiten van de politie en justitie, die erop zijn gericht het misdrijf op te helderen en de dader op te sporen, bemoeilijkt.

Alles overwegende – in het bijzonder gelet op de ernst van het feit en de ernst van het onderliggende misdrijf - kan naar het oordeel van het hof niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Het hof acht de wettelijke toegestane maximumstraf van 6 maanden passend en geboden.

Het hof heeft acht geslagen op de omstandigheid dat de behandeling van de zaak niet heeft plaatsgevonden binnen de redelijke termijn in de zin van artikel 6, eerste lid, van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Immers, de redelijke termijn van berechting in eerste aanleg en in hoger beroep (eerdere appelprocedure bij het gerechtshof Amsterdam) is overschreden. Gelet echter op de ingewikkeldheid van de zaak, en daarmee samenhangend de omvang van het te verrichten onderzoek, zal het hof hieraan geen gevolgen verbinden.

Vordering tot schadevergoeding [benadeelde partij 1]

In het onderhavige strafproces heeft [benadeelde partij 1] zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële en immateriële schade als gevolg van het aan de verdachte ten laste gelegde, tot een bedrag van € 16.338,33, vermeerderd met de wettelijke rente. In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot dit in eerste aanleg gevorderde en in hoger beroep gehandhaafde bedrag. Voorts is verzocht om vergoeding van de door de benadeelde partij gemaakte proceskosten ad € 8.058,15.

De advocaat-generaal heeft, gelet op de door haar gevorderde vrijspraak van het primair, subsidiair en meer subsidiair ten laste gelegde, geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij in de vordering.

Nu de verdachte van het primair, subsidiair en meer subsidiair ten laste gelegde wordt vrijgesproken, en de door de benadeelde partij opgevoerde schade niet rechtstreeks is toegebracht door het meest subsidiair bewezen verklaarde feit, dient de benadeelde partij niet-ontvankelijk te worden verklaard in de vordering tot vergoeding van schade en proceskosten.

Nu door of namens de verdachte niet is gesteld dat deze met het oog op de verdediging tegen de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij kosten heeft gemaakt, kan een kostenveroordeling van de benadeelde partij achterwege blijven.

Vordering tot schadevergoeding [benadeelde partij 2]

In het onderhavige strafproces heeft [benadeelde partij 2] zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële en immateriële schade als gevolg van het aan de verdachte ten laste gelegde, tot een bedrag van € 4.600,00, vermeerderd met de wettelijke rente. In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot dit in eerste aanleg gevorderde en in hoger beroep gehandhaafde bedrag.

De advocaat-generaal heeft, gelet op de door haar gevorderde vrijspraak van het primair, subsidiair en meer subsidiair ten laste gelegde, geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij in de vordering.

Nu de verdachte van het primair, subsidiair en meer subsidiair ten laste gelegde wordt vrijgesproken, en de door de benadeelde partij opgevoerde schade niet rechtstreeks is toegebracht door het meest subsidiair bewezen verklaarde feit, dient de benadeelde partij niet-ontvankelijk te worden verklaard in de vordering.

Nu door of namens de verdachte niet is gesteld dat deze met het oog op de verdediging tegen de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij kosten heeft gemaakt, kan een kostenveroordeling van de benadeelde partij achterwege blijven.

Vordering tot schadevergoeding [benadeelde partij 3]

In het onderhavige strafproces heeft [benadeelde partij 3] zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële en immateriële schade als gevolg van het aan de verdachte ten laste gelegde, tot een bedrag van € 4.600,00, vermeerderd met de wettelijke rente. In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot dit in eerste aanleg gevorderde en in hoger beroep gehandhaafde bedrag.

De advocaat-generaal heeft, gelet op de door haar gevorderde vrijspraak van het primair, subsidiair en meer subsidiair ten laste gelegde, geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij in de vordering.

Nu de verdachte van het primair, subsidiair en meer subsidiair ten laste gelegde wordt vrijgesproken, en de door de benadeelde partij opgevoerde schade niet rechtstreeks is toegebracht door het meest subsidiair bewezen verklaarde feit, dient de benadeelde partij niet-ontvankelijk te worden verklaard in de vordering.

Nu door of namens de verdachte niet is gesteld dat deze met het oog op de verdediging tegen de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij kosten heeft gemaakt, kan een kostenveroordeling van de benadeelde partij achterwege blijven.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 47 en 189 van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het primair, subsidiair en meer subsidiair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het meest subsidiair ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het meest subsidiair bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) maanden.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Verklaart de benadeelde partij [benadeelde partij 1] in de vordering tot vergoeding van schade en proceskosten niet-ontvankelijk.

Verklaart de benadeelde partij [benadeelde partij 2] in de vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Verklaart de benadeelde partij [benadeelde partij 3] in de vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Heft op het (geschorste) bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte.

Dit arrest is gewezen door mr. J.M. van de Poll, mr. D.M. Thierry en mr. P. van Essen,

in bijzijn van de griffier mr. N. van der Velden.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 8 september 2016.