Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2016:1694

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
14-06-2016
Datum publicatie
14-06-2016
Zaaknummer
22-005230-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Artt. 36f, 225, 326 en 420ter Sr. Oplichting Belastingdienst door het ten onrechte aanvragen van huurtoeslagen. Toeslagen werden uitbetaald op bankrekeningen van derden waarover de verdachte kon beschikken. Voorts heeft de verdachte met gebruikmaking van diverse Nederlandse en buitenlandse vennootschappen geld weggesluisd naar het buitenland. Verdachte heeft misbruik gemaakt van mensen in een kwetsbare positie, omdat zij bijvoorbeeld uit detentie kwamen en een GBA-adres nodig hadden om, bijvoorbeeld, in aanmerking te komen voor een uitkering.

Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden met aftrek van voorarrest, rekening houdend met overschrijding van de redelijke termijn. Tevens toewijzing van de vorderingen van de benadeelde partijen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FutD 2016-1536
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-005230-15

Parketnummers: 11-993000-10 en 10-996650-13

Datum uitspraak: 14 juni 2016

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 19 november 2015 in de strafzaak tegen de verdachte:

[Verdachte],

geboren [geboorteplaats] op [geboortedag] 1960,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van

31 mei 2016.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden bevestigd behoudens ten aanzien van de op te leggen straf. De advocaat-generaal heeft

gevorderd dat de verdachte zal worden veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden, met aftrek van voorarrest. Voorts heeft de advocaat-generaal gevorderd dat de verdachte zal worden ontzet uit het beroep van zakelijk en financieel dienstverlener voor de duur van 5 jaar.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van de met parketnummer 11-993000-10 onder 1, 2 en 3 primair ten laste gelegde feiten en de met parketnummer 10-996650-13 onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 42 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren. Ten aanzien van de vorderingen van de benadeelde partijen, de schadevergoedingsmaatregel en het in beslag genomen geldbedrag is beslist als in het vonnis waarvan beroep vermeld. Voorts is de schorsing van de voorlopige hechtenis van de verdachte opgeheven.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na aanpassing van de omschrijving en wijziging van de met parketnummer 10-996650-13 ten laste gelegde feiten op de voet van artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering - ten laste gelegd dat:

Parketnummer 11-993000-10
1.
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van I januari 2006 tot en met 5 november 2010, te Dordrecht en/of Zwijndrecht en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de Belastingdienst, en/althans de Staat der Nederlanden, heeft bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedrag(en) (totaal euro 289.150 (euro 53.871 ten gunste van rekeningnummer [x] en/of euro 63.794 ten gunste van rekeningnummer {[x] en/of euro 53.910 ten gunste van rekeningnummer [x] en/of euro 70.425 ten gunste van rekeningnummer [] en/of euro 47.150 ten gunste van rekeningnummer [x], althans een of meer geldbedrag( en) (AHl050-AHl050-0 I), te weten een of meer geldbedrag(en) en/of tegemoetkomingen in het kader van Huurtoeslag en/of Zorgtoeslag, in elk geval een of meer geldbedrag(en), hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - 31 valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid gepresenteerd en/of voorgedaan aan de hand van en/of door (digitale) verzending en/of toezending aan de Belastingdienst (Toeslagen) van --(een) (digita(a) l (e) formulier(en) "Aanvragen (of wijzigen) Huurtoeslag" (onder meer) ten name van

naam benadeelde (BSN/(so)finummer [x]) en/of

naam benadeelde (BSN/(so)finummer [x]) en/of

naam benadeelde (BSN/(so)finummer [x]) en/of

naam benadeelde (BSN/(so)finummer [x]) en/of

Naam benadeelde (BSN/(so)finummer [x]) en/of

Naam benadeelde (BSN/(so)finummer [x]) en/of

Naam benadeelde (BSN/(so)finummer [x])en/of

Naam benadeelde (BSN/(so)finummer [x]) en/of

Naam benadeelde (BSN/(so)finummer [x]) en/of

Naam benadeelde (BSN/(so)finummer [x]) en/of

Naam benadeelde (BSN/(so)finummer [x]) en/of

Naam benadeelde (BSN/(so)finummer [x]) en/of

Naam benadeelde (BSN/(so)finummer [x]) en/of

Naam benadeelde (BSN/(so)finummer [x]) en/of

Naam benadeelde (BSN/(so)finummer [x]) en/of

(een) (digita(a)l(e) formulier(en) "Aanvragen (of Wijzigen) Zorgtoeslag" (onder meer) ten name van

Naam benadeelde (BSN/(so)finummer [x]) en/of

Naam benadeelde (BSN/(so)finummer [x]) en/of

Naam benadeelde (BSN/(so)finummer [x]) en/of

Naam benadeelde (BSN/(so)finummer [x]) en/of

Naam benadeelde (BSN/(so)finummer [x]) en/of

Naam benadeelde (BSN/(so)finummer [x]) en/of

Naam benadeelde (BSN/(so)finummer [x]) en/of

Naam benadeelde (BSN/(so)finummer [x]) en/of

Naam benadeelde (BSN/(so)finummer [x]) en/of

--door vermelding en/of opgave op die aanvraagformulier(en) en/of wijzigingsformulier(en) huurtoeslag en/of zorgtoeslag van (het/de) rekeningnummer(s) waarop de uitbetaling(en) van huurtoeslag en/of zorgtoeslag kon(den)/kan/kunnen worden overgemaakt, te weten

rekeningnummer [x] en/of rekeningnummer [x] en/ of rekeningnummer [x] en/of rekeningnummer [x] en/of rekeningnummer [x]

dat (die) aanvrager(s) aanspraak en/of recht had(den) op Huurtoeslag voor de woning(en) (respectievelijk) (aan de)

--Adres en/of

--Adres 2 en/of

--Adres 3 en/of

--Adres 4

en/of

dat (die) aanvrager(s) aanspraak en/of recht had(den) op Zorgtoeslag

en/of

dat uitbetaling en/of overmaking van de huurtoeslag- en/of zorgbedrag(en) en/of tegemoetkomingen kan/kon geschieden op rekeningnummer [x] en/of rekeningnummer [x] en/of rekeningnummer [x] en/of rekeningnummer [x] en/of rekeningnummer [x]

en/of

dat aan de voorwaarden en/of eisen wordt/werd en/of zal worden voldaan om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in het kader van Huur- en/of Zorgtoeslag, --bestaande die eis(en) en/of voorwaarde(n) met betrekking tot de Huurtoeslag (onder meer) hierin dat de aanvra(a)g(st)er woonachtig is in de woning waarvoor huurtoeslag wordt aangevraagd en/of de aanvra(a)g(st)er bij de gemeente is ingeschreven op het adres van de woning en/of de woning waarvoor huurtoeslag wordt aangevraagd een zelfstandige woning betreft

en/of

--bestaande die eis(en) en/of voorwaarde(n) met betrekking tot de Zorgtoeslag (onder meer) hierin dat aanvraag(st)er een Nederlandse zorgverzekering voor ziektekosten heeft

en/of

een huurovereenkomst (woonruimte) opgemaakt en/of gesloten voor/met een of meer perso(o)n( en) die -in werkelijkheid- zijn/hun/haar brief- en/of postadres op het adres

Adres en/of

Adres 2en/of

Adres 3en/of

Adres 4had(den)

en/of

een of meer perso(o)n( en) die zijn/hun/haar brief- en/of postadres op het adres Adresen/of Adres 2en/of Adres 3en/of Adres 4had(den) ingeschreven en/of doen inschrijven met als woonadres

Adresen/of

Adres 2en/of

Adres 3en/of

Adres 4, waardoor (telkens) (een) medewerk(st)er(s) van) de Belastingdienst en/of de Staat der Nederlanden werd(en) bewogen tot de afgifte van bovenbedoeld(e) goed(eren)/geldbedrag(en);


2.
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot 13 juli 2010, te Dordrecht en/of Zwijndrecht en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en). althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

A.

(een) (digita(a)l(e) formulier(en) "Aanvragen (of wijzigen) Huurtoeslag" (onder meer)

1. een formulier "Aanvragen Huurtoeslag" ten name van/gericht aan Naam benadeelde, Adres gedateerd 28.11.2009 en/of betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning Adres(ingangsdatum 01.01.2009) (bijlage D-060);

en/of

2. een formulier "Aanvragen Huurtoeslag" en/of ten name van/gericht aan Naam benadeelde, Adres gedateerd 28.02.2009 betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning Adres (ingangsdatum 01.03.2008) (bijlage D-074);

en/of

3. een formulier "Aanvragen Huurtoeslag" en/of ten name van/gericht aan Naam benadeelde, Adres gedateerd 29.11.2008 betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning Adres(F) te adres(ingangsdatum 01. 10.2008) (bijlage D-126);

en/of

4. een formulier "Aanvragen of wijzigen Huurtoeslag" ten name van/gericht aan Naam benadeelde, en/of Adres gedateerd 05.09.2006 betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning Adres(B) te 331 [ BT Dordrecht (ingangsdatum 23.03.2006) (bijlage D-067);

en/of

5. een formulier "Aanvragen Huurtoeslag" ten name van/gericht aan Naam benadeelde, Adres gedateerd 18.11.2008 betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning Adres(E) te adres(ingangsdatum 15 10 2008) (bijlage D-064);

en/of

6. een formulier "Aanvragen of wijzigen Huurtoeslag Zorgtoeslag" ten name van/gericht aan Naam benadeelde, en/of Adres gedateerd 01.03.2007 betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning Adres(F) te adres(ingangsdatum 01.01.2006) (bijlage D-080);

en/of

7. een formulier "Aanvragen Huurtoeslag" ten name van/gericht aan Naam benadeelde, Adresgedateerd 17.10.2009 en/of betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning Adres(N) te adres(ingangsdatum 01.01.2009) (bij lage D-081);

en/of

8. een formulier "Aanvragen of wijzigen Huurtoeslag" ten name van/gericht aan Naam benadeelde en/of Adres gedateerd 17.01.2007 betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning Adres(D) te adres(ingangsdatum 01.01.2006) (bijlage D-103);

en/of

9. een formulier "Aanvragen Huurtoeslag" en/of ten name van/gericht aan Naam benadeelde, Adresgedateerd 23.01.2010 betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning Adres(F) te adres(ingangsdatum 01.06.2009) (bijlage D-083);

en/of

10. een formulier "Aanvragen Huurtoeslag" ten name van/gericht aan naam benadeelde, Adres3511 BT Dordrecht gedateerd 03.10.2009 en/of betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning Adres(G) te adres(ingangsdatum 01.05.2009) (bijlage D-086);

en/of

11. een (digitaal) formulier "Aanvraag huur- en/of zorgtoeslag 2008" ten name van Naam benadeelde, gedateerd 18.11.2008 en/of betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning Adres(J) te adres(ingangsdatum 01.10.2008) (bijlage D-122);

en/of

12. een formulier "Aanvragen of wijzigen Huurtoeslag" ten name van/gericht aan Naam benadeelde, Adres35 Parketnummers: 111993000-10 en 10/996650-13 Naam: [naam verdachte] en/of gedateerd 21.12.2007 betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning Adres (F) te 3318 EL Dordrecht (ingangsdatum 01.01.2007) (bijlage D-051);

en/of

13. een formulier "Aanvragen of wijzigen Huurtoeslag" ten name van/gericht aan Naam benadeeldeAdres3313 EL Dordrecht en/of gedateerd 30.06.2006 betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning Adres (F) te 3318 EL Dordrecht (ingangsdatum 15.03.2006) (bijlage D-053);

en/of

14. een formulier "Aanvragen of wijzigen Huurtoeslag" ten name van/gericht aan Naam benadeelde, Adres gedateerd 18.12.2007 (bijlage D-061);

en/of

15. een formulier "Aanvragen of wijzigen Huurtoeslag" ten name van/gericht aan Naam benadeelde, Adres gedateerd 18.07.2009 (bijlage D-186);

en/of

16. een formulier "Aanvragen Huurtoeslag" ten name van/gericht aan Naam benadeelde, Adres gedateerd 21.1 0.2009 en/of betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning Adres(H) te adres(ingangsdatum 01.05.2009) (bijlage D-187);

en/of

B.

(een) (digita(a)l(e) formulier(en) "Aanvragen (of

Wijzigen) Zorgtoeslag" (onder meer)

1. een formulier "Aanvragen Zorgtoeslag" en/of ten name van/gericht aan Naam benadeelde, Adres gedateerd 17.01.2009 betreffende een aanvraag zorgtoeslag ingaande 01.01.2008 (bijlage D-076);

en/of

2. een formulier "Aanvragen of wijzigen Zorgtoeslag" ten name van/gericht aan Naam benadeelde, adres gedateerd 01.09.2006 betreffende een aanvraag zorgtoeslag ingaande 01.01.2006 (bijlage D-069);

en/of

3. een formulier "Aanvragen Zorgtoeslag" ten name van/gericht aan Naam benadeelde, adres gedateerd 18.07.2009 en/of betreffende een aanvraag zorgtoeslag ingaande 01.01.2009 (bijlage D-085);

en/of

4. een formulier "Aanvragen of wijzigen Zorgtoeslag" ten name van/gericht aan Naam benadeelde Adres en/of gedateerd 30.06.2006 betreffende een aanvraag zorgtoeslag ingaande 01.01.2006 (bijlage D-052);

en/of

5. een formulier "Wijzigen Zorgtoeslag" ten name van/gericht aan Naam benadeelde, Adres gedateerd 12.01.2010 betreffende wijzigen rekeningnummer in 4309687 (bijlage D-186);

en/of

C.

(een) Huurovereenkomst(en) (woonruimte) (onder meer)

1. een huurovereenkomst (woonruimte)

Verhuurder: Naam medeverdachte

Huurder: de heer Naam benadeelde,

Ingangsdatum overeenkomst 1 april 2009

Huurprijs euro 490 per maand

(bijlage D/187);

en/of

2. een huurovereenkomst (woonruimte)

Verhuurder: Naam medeverdachte

Huurder: De heer naam benadeelde,

Ingangsdatum overeenkomst 15 september 2008 Huurprijs euro 485 per maand

(bijlage D/127);

en/of

3. een huurovereenkomst (woonruimte)

Verhuurder: Naam medeverdachte

Huurder: De heer Naam benadeelde

Ingangsdatum overeenkomst 1 juni 2009

Huurprijs euro 485 per maand

(bijlage D/160);

en/of

4. een huurovereenkomst (woonruimte)

Verhuurder: Naam medeverdachte

Huurder: De heer Naam benadeelde,

Ingangsdatum overeenkomst I april 2009

Huurprijs euro 485 per maand

(bijlage D/161);

en/of

5. een huurovereenkomst (woonruimte

Verhuurder: Medeverdachte

Huurder: mevrouw Naam benadeelde,

Ingangsdatum overeenkomst 1 september 2008

Huurprijs euro 485 per maand

(bijlage D/125);

en/of

6. een huurovereenkomst (woonruimte)

Verhuurder: Naam medeverdachte

Huurder: de heer Naam benadeelde,

Ingangsdatum overeenkomst 1 oktober 2008

Huurprijs euro 450 per maand

(bijlage D/152);

en/of

7. een huurovereenkomst (woonruimte)

Verhuurder: Naam medeverdachte

Huurder: de heer Naam benadeelde,

Ingangsdatum overeenkomst 1 april 2009

Huurprijs euro 490 per maand

(bijlage D/187);

en/of

D.

(een) volmacht(en) (onder meer)

1. een volmacht

Volmachtgever Naam benadeelde

gevolmachtigde Verdachte en medeverdachte

gedateerd 24 augustus 2009

(bijlage D/107);

en/of

E.

1. een formulier "Opgaaf Rekeningnummer"

ten name van/gericht aan Naam benadeelde, Adres, 3318 EL Dordrecht gedateerd 23.01.2008

(bijlage D/062)

zijnde (telkens) (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, (telkens) valselijk heeft/hebben opgemaakt of vervalst, en/althans valselijk heeft/hebben doen en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) anderen),

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) toen en daar (telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

(A)

op/in die/dat onder A., in elk geval de onder AI. en/of A2. en/of A3. en/of A4. en/of A5. en/of A6. en/of A7. en/of A8. en/of A9. en/of A.IO en/of A11 en/of A12. en/of A13. en/of A14. en/of AI5. en/of AI6., genoemde geschrift(en)

--(bij de vra(a)g(en) 4a en/of3d en/of8d) als soort woning "Zelfstandige woning" (in werkelijk was geen sprake van zelfstandige woonruimte als bedoeld in de Wet op de huurtoeslag)

en/of

op/in die/dat onder Al. en/of A3. en/of A4. en/of A5. en/of A9. en/of A.10 en/of A11. En/of A 16.,

genoemde geschrift(en)

-(bij de vra(a)g(en) 3a en/of2b) als kale huurprijs per maand euro 475 (Al.) en/of euro 485 (A3. en/of A9. en/of AIO.) en/of euro 375 (A4.) en/of euro 450 (A.5) en/of euro 435 (A11.) en/of euro 490 (A 16.) (in werkelijkheid werd(en) door genoemde Naam benadeelde (Al.) en/of Naam benadeelde (A3.) en/of Naam benadeelde (A4.) en/of Naam benadeelde (A5.) en/of Naam benadeelde (A9.) en/of Naam benadeelde (A10.) en/of Naam benadeelde (A11.) en/of Naam benadeelde (116) geen huur betalingen voor huur van een kamer en/of woonruimte verricht, immers gebruikte(n) (had(den) bedoelde perso(o)r(en) (op) het/de adres(sen) Adresen/of Adres 2en/of Adres 3en/of Adres 4, (als) (een) post- en/of briefadres) 39 aangekruist en/of vermeld en/of geschreven en/of opgenomen, en/althans door die ander(en) doen en/of laten aankruisen en/of vermelden en/of schrijven en/of opnemen, en/of

(B.)

op/in die/dat onder B., in elk geval de onder B1. en/of B2. en/of B3. en/of B4. en/of B5., genoemde formulier(en) en/of geschrift(en) (op de aanvrager(s) betrekking hebbende (en/of al dan niet fictieve) gegevens ingevuld en/of(een) vra(a)g(en) beantwoord en/of(een) antwoord(en) op/bij (een) vra(a)g(en) vermeld en/of aangekruist en (daarmede) voorgedaan dat de op die formulier( en) en/of aanvragen vermelde perso(o)n(en) die aanvra(a)g(en) en/of wijziging(en) had(den) gedaan

en/of

(C.)

op/in die/dat onder C., in elk geval onder C1. en/of C2. en/of C3. en/of C4, en/of C5. en/of C6., bedoelde/genoemde Huurovereenkomsten (woonruimte) en/of geschrift( en)

(telkens) een huurprijs (euro 490 en/of euro 485 en/of euro 450, in elk geval enig geldbedrag) en/of de huur en/of verhuur van (een) kamer(s) en/of een vervaldatum van de eerste betalingstermijnen

(in werkelijk werd(en) door de in die huurovereenkomst(en) genoemde huurders geen kamer(s) gehuurd, immers gebruikte(n) (had(den) bedoelde perso(o)n(en) (op) het/de adres(sen) Adresen/of Adres 2en/of Adres 3en/of Adres 4, (als) (een) post- en

/of briefadres) vermeld en/of geschreven en/of opgenomen, en/althans door die ander(en) doen en/of laten aankruisen en/of vermelden en/of schrijven en/of opnemen, en/of (0.) in dat onder DI. bedoeld geschrift voorgedaan dat Naam benadeelde aan Verdachte en/of medeverdachte volmacht en/of opdracht had gegeven om die Naam benadeeldezijn zaken te beheren, zijn belangen waar te nemen, voor zijn rechten op te komen en hem daarbij te vertegenwoordigen, voor zover gepreciseerd in bedoeld geschrift

en/of

(E.)

in dat onder El, bedoeld geschrift voorgedaan dat door Naam benadeelde verzocht wordt dat eventuele toekomstige door de Belastingdienst aan die Traas te verrichten betalingen worden overgemaakt op rekeningnummer [x]

en/of

die/dat onder AI. en/of A1. en/of A3. en/of A4. en/of AS, en/of A9. en/of AIO. en/of A12, en/of A14. en/of A15. en/of A16. en/of BI. en/of B2. en/of B3. en/of B4. en/of B5. en/of Dl. en/of EI genoemde, bedoelde geschrift(en) voorzien van een valse handtekening, althans van een naam en/of handtekening of ondertekening welke (telkens) moest doorgaan voor de naam en/of handtekening van de aanvra(a)g(st)er van een toeslag en/of geadresseerde en/of volmachtgever, 40 zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken.


3.
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 5 november 20 10, te Dordrecht en/of Zwijndrecht en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, een of meer voorwerpen, te weten een of meer geldbedrag( en) (totaal) euro 289.150 of daaromtrent (AHl050-AH/050-01), in elk geval een of meer- geldbedrag(en), heeft verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet, en/althans van een of meer voorwerpen, te weten een of meer- geldbedrag( en) (totaal) euro 289.150 of daaromtrent (AH/050-AH/050-01), in elk geval een o meer geldbedrag(en), heeft gebruik gemaakt, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededaderes) wist(en) dat bovenomschreven voorwerp(en)/geldbedrag(en) (geheel, althans gedeeltelijk) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig(e) misdrijf/misdrijven, hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededaderes) (gelet op het vorenstaande) van het plegen van witwassen een gewoonte gemaakt;


Subsidiair, voorzover het vorenstaande onder niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van I januari 2006 tot en met 5 november 2010, te Dordrecht en/of Zwijndrecht en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, een of meer voorwerpen, te weten een of meer geldbedrag(en) (totaal) euro 289.150 of daaromtrent (AH/050-AH/050-01), in elk geval een of meer geldbedrag(en), heeft verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet, en/althans van een of meer voorwerpen, te weten een of meer geldbedrag(en) (totaal) euro 289.150 of daaromtrent (AHl050-AHl050-01), in elk geval een of meer geldbedrag(en), heeft gebruik gemaakt, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededaderes) redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat bovenomschreven voorwerp(en)/geldbedrag(en) (geheel, althans gedeeltelijk) - onmiddellijk of middellijk afkomstig was/waren uit enig(e) misdrijf/misdrijven;


Parketnummer 10-996650-13
1.
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 13 januari 20 II tot en met 28 februari 2013, te Dordrecht en/of Zwijndrecht en/of Eindhoven en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of(een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de Belastingdienst, en/althans de Staat der Nederlanden, heeft bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedrag(en) (totaal circa 127.494 euro, althans 119.028 euro, althans een of meer geldbedrag(en) (AH-044), te weten een of meer geldbedrag(en) en/of tegemoetkoming(en) in het kader van Huurtoeslag en/of Zorgtoeslag, in elke geval een of meer geldbedrag(en), hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) met vorenomschreven oogmerk -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

aan de hand van en/of door (digitale) verzending en/of toezending aan de Belastingdienst (Toeslagen) van

- ( (een) (digita(a)l(e) formulier(en) 'Aanvragen (of wijzigen) Huurtoeslag' (onder meer) ten name van Naam benadeelde(BSN/sofinummer [x]) en/of

Naam benadeelde(BSN/sofinummer [x]) en/of

Naam benadeelde(BSN/sofinummer [x]) en/of

Naam benadeelde(BSN/sofinummer ([x]) en/of

Naam benadeelde(BSN/sofinummer [x]

en/of

- ( (een) (digita(a)l(e) formulier(en) 'Aanvragen (of wijzigen) Zorgtoeslag' (onder meer) ten name van

Naam benadeelde(BSN/sofinummer [x]) en/of

Naam benadeelde(BSN/sofinummer [x]) en/of

Naam benadeelde(BSN/sofinummer [x]) en/of

Naam benadeelde(BSN/sofinummer [x])

en/of

 • -

  door vermelding en/of opgave op die aanvraagformulier(en) en/of wijzigingsformulier(en) huurtoeslag en/of zorgtoeslag van (het/de) rekeningnummer(s) waarop de uitbetaling(en) van huurtoeslag en/of zorgtoeslag kon(den)/kan/kunnen worden overgemaakt, te weten

 • -

  rekeningnummer(s) 50.23.98.647 en/of 4247206 en/of 4309687 en/of 4324384 en/of 4497402 en/of 4774952 en/of 5088701 en/of 5771815 en/of 5899612 en/of 6053124 en/of 6965108 en/of 7422176 en/of 7589438 en/of66.l0.70.735

gepresenteerd en/of voorgedaan dat (die) aanvrager(s) aanspraak en/of recht (had)den op Huurtoeslag voor de woning(en) (respectievelijk) (aan de)

 • -

  Adreste Dordrecht en/of

 • -

  Adres te Dordrecht en/of

 • -

  Adreste Dordrecht en/of

 • -

  Adreste Dordrecht en/of

 • -

  Adreste Dordrecht en/of

 • -

  Adreste Dordrecht en/of

 • -

  Adreste Dordrecht en/of

 • -

  Adreste Dordrecht en/of

 • -

  Adreste Dordrecht en/of

 • -

  Adreste Dordrecht

en/of

gepresenteerd en/of voorgedaan dat (die) aanvrager(s) aanspraak en/of recht (had)den op Zorgtoeslag en/of gepresenteerd en/of voorgedaan dat uitbetaling en/of overmaking van de/het huurtoeslag- en/of zorgtoeslagbedragen( en) en/of tegemoetkoming(en) kan/kon geschieden op rekeningnummer(s) [x] en/of 4247206 en/of [x]en/of [x]en/of [x] en/of [x] en/of [x]en/of [x] en/of [x] en/of [x] en/of [x] en/of [x] en/of [x] en/of [x]

en/of

gepresenteerd en/of voorgedaan dat aan de voorwaarden en/of eisen wordt/werd en/of zal worden voldaan om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in het kader van Huurtoeslag,

- bestaande die eis(en) en/of voorwaarde(n) (onder meer) hierin dat de aanvra(a)g(st)er woonachtig is in de woning waarvoor huurtoeslag wordt aangevraagd en/of de aanvra(a)g(st)er bij de gemeente is ingeschreven op het adres van de woning

en/of

de woning waarvoor huurtoeslag wordt aangevraagd een zelfstandige woning betreft

en/of

een huurovereenkomst (woonruimte) opgemaakt en/of gesloten voor/met een of meer (perso(o)n(en) die -in werkelijkheid- hun/haar/zijn brief- en/of postadres had( den) op het adres

 • -

  Adres te Dordrecht en/of

 • -

  Adres te Dordrecht en/of

 • -

  Adres te Dordrecht en/of

 • -

  Adres te Dordrecht en/of

 • -

  Adres te Dordrecht en/of

 • -

  Adres te Dordrecht en/of

 • -

  Adres te Dordrecht en/of

 • -

  Adres te Dordrecht en/of

 • -

  Adres te Dordrecht en/of

 • -

  Adres te Dordrecht

en/of

(terwijl) een of meer van voormelde perso(o)n(en) hun/haar/zijn brief- en/of postadres had(den) op het adres

 • -

  Adres te Dordrecht en/of

 • -

  Adres te Dordrecht en/of

 • -

  Adres te Dordrecht en/of

 • -

  Adres te Dordrecht en/of

 • -

  Adres te Dordrecht en/of

 • -

  Adres te Dordrecht en/of

 • -

  Adres te Dordrecht en/of

 • -

  Adres te Dordrecht en/of

 • -

  Adres te Dordrecht en/of

 • -

  Adres te Dordrecht

dat adres bij de gemeente Dordrecht ingeschreven en/of doen inschrijven als zijnde woonadres

en/of

voor derden/op naam van derden aanvragen huur- en/of zorgtoeslag ingevuld en ingediend (bij de Belastingdienst) terwijl die derden hiervan niet op de hoogte waren, waardoor (telkens) (een) medewerk(st)er(s) van) de Belastingdienst en/of de Staat der Nederlanden werd(en) bewogen tot de afgifte van bovenbedoeld(e) geldbedrag(en);


2.
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 13 januari 2011 tot en met 5 februari 2013, te Dordrecht en/of Zwijndrecht en/of Eindhoven en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

A. één of meer (digitale) (formulier(en) "Aanvragen (of wijzigen) Huur- en/of Zorgtoeslag" ten name van/gericht aan

1. Naam benadeeldegedateerd 03-01-2011 betreffende aanvraag Huurtoeslag over het jaar 2010 (voor de woning Adreste Dordrecht) (ingangsdatum 01-07-2010) (bijlage D-007)

en/of

2. Naam benadeeldegedateerd 07-02-2011 betreffende aanvraag Huurzorg over het jaar 2010 (voor de woning Adreste Dordrecht) (ingangsdatum 01- 01-2010) (bijlage D-008-4)

en/of

3. Naam benadeeldegedateerd 27-05-2011 betreffende aanvraag Huurzorg over het Jaar 2011 (zonder wijziging in woning) (ingangsdatum 20-05-2011) (bijlage D-008-5)

en/of

4. Naam benadeeldebetreffende aanvraag Huurtoeslag (ingangsdatum 01-01- 2012) (bijlage D-009 1/26)

en/of

5. Naam benadeelde betreffende aanvraag Huurtoeslag (ingangsdatum 0l-0l 2012) (bijlage D-032/5)

en/of

6. [naam verdachte] BSN [nr.] gedateerd [datum] betreffende aanvraag Huurtoeslag (voor de woning Adreste Dordrecht) (ingangsdatum 01-01-2012) (bijlage D-1l-l en 2)

en/of

B.

1. een formulier "Rekeningnummer huurtoeslag opgeven of wijzigen" ten name van/gericht aan Naam benadeelde(bijlage D-009 3/26)

en/of

2. een formulier "Opgaaf Rekeningnummer" ten name van/gericht aan Naam benadeelde(bijlage D-009 5/26)

en/of

3. een formulier "Rekeningnummer huurtoeslag opgeven of wijzigen" ten name van/gericht aan Naam benadeelde (bijlage D-03217)

-zijnde (telkens) (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen - (telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededaderes) toen en daar (telkens) valselijk - in strijd met de waarheid –

-zakelijk weergegeven-

Ad A.

op/in die formulier(en) doen voorkomen dat deze aanvra(a)g(en)/wijzigingen door bedoelde perso(o)n(en) was/waren ingevuld en/of op die formulier(en) (een) handtekening(en) geplaatst die moest(en) doorgaan voor de handtekening(en) van bovenbedoelde perso(o)n(en), en/of

op die formulier(en) (bij de vraag 4a) als soort woning 'Zelfstandige woning" aangekruist (in werkelijkheid was geen sprake van zelfstandige woonruimte als bedoeld in de Wet op de huurtoeslag) en/of op/in die formulieren doen voorkomen dat het adres waarvoor huurtoeslag wordt aangevraagd een woning betreft (in werkelijkheid was er sprake van een posten/ of briefadres)

en/of

Ad B.

in/op dat/die formulier(en) voorgedaan dat door de aanvra(a)ger(s) verzocht wordt dat de aangevraagde huur- en/of zorgtoeslag door de Belastingdienst wordt overgemaakt naar rekeningnummer [x] en/of [x] en/of [x], zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

3.
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 13 januari 2011 tot en met 12 juni 2013, te Dordrecht en/of Zwijndrecht en/of Eindhoven en/of elders in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met één of meer andere(n), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, een of meer voorwerpen, te weten een of meer geldbedrag(en) (totaal) 127.494 euro, althans 119.028 euro of daaromtrent (AH-044), in elk geval een of meer geldbedrag(en), heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen en/of omgezet, en/althans van een of meer voorwerpen, te weten een of meer geldbedrag(en) (totaal) 127.494 euro, althans 119.028 euro of daaromtrent (AH-044), in elk geval een of meer geldbedrag( en) gebruik heeft gemaakt, terwijl hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s) (telkens) wist(en) dat bovenom schreven voorwerp(en)/geldbedrag(en) - onmiddellijk of middellijk afkomstig was/waren uit enig misdrijf, hebbende hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s) van het plegen van witwassen een gewoonte gemaakt;

Het vonnis waarvan beroep

De behandeling van de zaak in hoger beroep heeft het hof niet gebracht tot andere beschouwingen en beslissingen dan die van de eerste rechter, behalve ten aanzien van de oplegging van de straf en de motivering daarvan en ten aanzien van hetgeen is overwogen en beslist omtrent de vorderingen van de benadeelde partijen.

In dit opzicht zal het hof het vonnis waarvan beroep vernietigen. Voor het overige verenigt het hof zich met de gronden en beslissingen in het vonnis, met dien verstande dat het hof mede voor het bewijs zal bezigen de bekennende verklaring van de verdachte zoals afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep.

Het vonnis waarvan beroep dient derhalve -behoudens voor zover het wordt vernietigd - onder aanvulling van voormelde grond te worden bevestigd.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Met de rechtbank overweegt het hof dat de verdachte op grote schaal en gedurende langere tijd de belastingdienst heeft opgelicht door ten onrechte huurtoeslagen aan te vragen; die toeslagen heeft hij laten uitbetalen op bankrekeningen waarover hij kon beschikken. De verdachte handelde hierbij beroepsmatig en heeft zich er niet om bekommerd dat de huurders het risico liepen dat zij door de belastingdienst zouden worden aangesproken tot terugbetaling van de onterecht uitbetaalde huurtoeslagen die hij had geïncasseerd. Met gebruikmaking van diverse Nederlandse en buitenlandse vennootschappen heeft hij bovendien geld weggesluisd naar het buitenland. Uit e-mailberichten van de verdachte blijkt dat hij bewust zo handelde dat er zo min mogelijk geld op zijn eigen naam stond.

Bijzonder kwalijk is het feit dat de verdachte misbruik heeft gemaakt van mensen in een kwetsbare positie, omdat zij bijvoorbeeld uit detentie kwamen en een GBA-adres nodig hadden om, bijvoorbeeld, in aanmerking te komen voor een uitkering.

Met de rechtbank is het hof van oordeel dat de bewezenverklaarde feiten zonder meer een gevangenisstraf van aanzienlijke duur rechtvaardigen.

Het hof heeft in het nadeel van de verdachte voorts acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 23 mei 2016, waaruit blijkt dat de verdachte eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van een soortgelijk feit. De verdachte liep voorts ten tijde van een deel van de bewezenverklaarde feiten nog in de proeftijd van deze eerdere veroordeling. Bovendien heeft de verdachte zijn praktijken ook nog voortgezet nadat hij enige tijd in voorarrest had doorgebracht voor een deel van de bewezenverklaarde feiten. Dit alles heeft hem er kennelijk niet van weerhouden de onderhavige feiten te (blijven) plegen.

Alles afwegende zou het hof in beginsel zijn gekomen tot oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 28 maanden, die het gelet op de ernst van de feiten en de vermelde recidive passend en geboden acht.

Met de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat er sprake is van overschrijding van de redelijke termijn, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, nu de behandeling van de onderhavige strafzaak is aangevangen op 13 juni 2010 en de rechtbank pas op 19 november 2015 vonnis heeft gewezen. Weliswaar zijn in eerste aanleg de feiten met parketnummer 10-996650-13 gevoegd bij de feiten met parketnummer 11-993000-10, maar de overschrijding van de redelijke termijn kan niet enkel hierdoor worden verklaard. Ook overigens is de overschrijding van de redelijke termijn niet te wijten aan de verdediging.

Alles afwegende zal het hof de overwogen gevangenisstraf matigen en een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden met aftrek van voorarrest opleggen.

Anders dan de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat er onvoldoende aanleiding bestaat om de verdachte naast de voornoemde gevangenisstraf te ontzetten uit het beroep van zakelijk en financieel dienstverlener.

Vorderingen van benadeelde partijen/ schadevergoedingsmaatregelen.

Vorderingen tot schadevergoeding van de benadeelde partijen Naam benadeelde, Naam benadeelde, Naam benadeelde en Naam benadeelde

In eerste aanleg waren tevens aan de orde de vorderingen van de benadeelde partijen Naam benadeelde, Naam benadeelde, Naam benadeelde en Naam benadeelde. Deze benadeelde partijen zijn in eerste aanleg niet-ontvankelijk verklaard in hun vorderingen. Nu deze benadeelde partijen hun vordering niet hebben gehandhaafd in hoger beroep zijn deze vorderingen thans niet aan de orde.

Vordering tot schadevergoeding Naam benadeelde

In het onderhavige strafproces heeft Naam benadeelde zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële schade (à € 1.533,-) en immateriële schade (à € 250,-) als gevolg van het aan de verdachte in de zaak met parketnummer 11-993000-10 onder 1 en 2 ten laste gelegde, tot een bedrag van in totaal

€ 1.783,-.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot dit in eerste aanleg gevorderde en in hoger beroep gehandhaafde bedrag.

De advocaat-generaal heeft dat het vonnis waarvan beroep zal worden bevestigd ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij.

Naar het oordeel van het hof heeft de benadeelde partij aangetoond dat tot een bedrag van € 1.533,- aan materiële schade is geleden. Deze schade is een rechtstreeks gevolg van het in de zaak met parketnummer 11-993000-10 onder 1 en 2 bewezen verklaarde. Het hof is van oordeel dat gelet op de onderbouwing van de vordering van de benadeelde partij deze vordering (meer in het bijzonder het overzicht d.d. 2 juli 2009) door de verdediging onvoldoende gemotiveerd is betwist. De vordering van de benadeelde partij zal derhalve tot het genoemde bedrag worden toegewezen.

Ten aanzien van de gevorderde immateriële schade is het hof van oordeel dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk is in de vordering nu deze onvoldoende is onderbouwd. Deze kan in zoverre bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Het voorgaande brengt mee dat de verdachte dient te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met de verdediging tegen die vordering heeft moeten maken, welke kosten het hof vooralsnog begroot op nihil.

Betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer

Naam benadeelde

Nu vaststaat dat de verdachte tot een bedrag van

€ 1.533,- aansprakelijk is voor de schade die door het bewezen verklaarde is toegebracht, zal het hof aan de verdachte de verplichting opleggen dat bedrag aan de Staat te betalen ten behoeve van het slachtoffer

Naam benadeelde.

Vordering tot schadevergoeding Naam benadeelde

In het onderhavige strafproces heeft Naam benadeelde zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële schade als gevolg van het aan de verdachte in de zaak met parketnummer 11-993000-10 onder 1 en 2 ten laste gelegde, tot een bedrag van € 13.991,18.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot het ter terechtzitting in hoger beroep gevorderde bedrag van

€ 1.200,-.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk is in de vordering.

De vordering van de benadeelde partij is door de verdachte betwist.

Met de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat de benadeelde partij de vordering onvoldoende heeft onderbouwd, in het bijzonder nu er geen bewijsstukken zijn overgelegd. Het hof zal dan ook bepalen dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk is in de vordering. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Nu door of namens de verdachte niet is gesteld dat deze met het oog op de verdediging tegen de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij kosten heeft gemaakt, kan een kostenveroordeling achterwege blijven.

Vordering tot schadevergoeding Naam benadeelde

In het onderhavige strafproces heeft Naam benadeelde zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële schade als gevolg van het aan de verdachte in de zaak met parketnummer 11-993000-10 onder 1 en 2 ten laste gelegde, tot een bedrag van € 3.320,-.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot dit in eerste aanleg gevorderde en in hoger beroep gehandhaafde bedrag.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden bevestigd ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij.

De vordering van de benadeelde partij is door de verdachte betwist.

Het hof is met de rechtbank van oordeel dat nu (nog steeds)onduidelijk is of het gevorderde schadebedrag door de belastingdienst bij de benadeelde partij zal worden nagevorderd de benadeelde partij niet-ontvankelijk is in de vordering. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Nu door of namens de verdachte niet is gesteld dat deze met het oog op de verdediging tegen de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij kosten heeft gemaakt, kan een kostenveroordeling achterwege blijven.

Vordering tot schadevergoeding Naam benadeelde

In het onderhavige strafproces heeft Naam benadeelde zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële schade als gevolg van het aan de verdachte in de zaak met parketnummer 11-993000-10 onder 1 en 2 ten laste gelegde, tot een bedrag van in totaal € 17.700, (bestaande uit

het door de belastingdienst ingevorderde bedrag aan onterecht ontvangen huurtoeslag ten bedrage van € 3.200,- en uit terugbetalingen van huurpenningen ten bedrage van € 14.500,-).

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot dit in eerste aanleg toegewezen bedrag van € 3.200,-.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden bevestigd ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij.

De vordering van de benadeelde partij is door de verdachte betwist. Aangevoerd is dat onvoldoende is gebleken dat de belastingdienst daadwerkelijk het bedrag van € 3.200,- terugvordert.

Het hof is van oordeel dat nu onduidelijk is of het gevorderde schadebedrag door de belastingdienst bij de benadeelde partij zal worden nagevorderd de benadeelde partij niet-ontvankelijk is in de vordering. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Nu door of namens de verdachte niet is gesteld dat deze met het oog op de verdediging tegen de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij kosten heeft gemaakt, kan een kostenveroordeling achterwege blijven.

Vordering tot schadevergoeding Naam benadeelde

In het onderhavige strafproces heeft Naam benadeelde zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiele schade (à € 6.340,50) en immateriële schade (à € 200,-) als gevolg van het aan de verdachte in de zaak met parketnummer 11-993000-10 onder 1 en 2 ten laste gelegde, tot een bedrag van in totaal

€ 6.540,50.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot het in hoger beroep gehandhaafde bedrag van € 1.685,50.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden bevestigd ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij.

De vordering van de benadeelde partij is door de verdachte niet betwist.

Gelet op de bevestiging van het vonnis waarvan beroep, waarbij de verdachte ter zake van het gedeelte van de tenlastelegging waarvan schadevergoeding wordt gevorderd is vrijgesproken, dient de benadeelde partij niet-ontvankelijk te worden verklaard in de vordering.

Nu door of namens de verdachte niet is gesteld dat deze met het oog op de verdediging tegen de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij kosten heeft gemaakt, kan een kostenveroordeling achterwege blijven.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 36f, 57, 63, 225, 326 en 420ter van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep ten aanzien van de opgelegde gevangenisstraf en de beslissingen ten aanzien van de vorderingen van de benadeelde partijen en doet in zoverre opnieuw recht.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 (vierentwintig) maanden.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Vordering van de benadeelde partij Naam benadeelde

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij Naam benadeelde ter zake van het in de zaak met parketnummer 11-993000-10 onder 1 en 2 bewezen verklaarde tot het bedrag van € 1.533,00 (duizend vijfhonderddrieëndertig euro) ter zake van materiële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Verklaart de benadeelde partij in de vordering voor het overige niet-ontvankelijk en bepaalt dat de benadeelde partij in zoverre de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd Naam benadeelde, ter zake van het in de zaak met parketnummer 11-993000-10 onder 1 en 2 bewezen verklaarde een bedrag te betalen van € 1.533,00 (duizend vijfhonderddrieëndertig euro) als vergoeding voor materiële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 25 (vijfentwintig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat daarmee de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Vordering van de benadeelde partij Naam benadeelde

Verklaart de benadeelde partij Naam benadeelde in de vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk en bepaalt dat de benadeelde partij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Vordering van de benadeelde partij Naam benadeelde

Verklaart de benadeelde partij Naam benadeelde in de vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk en bepaalt dat de benadeelde partij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Vordering van de benadeelde partij Naam benadeelde

Verklaart de benadeelde partij Naam benadeelde in de vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk en bepaalt dat de benadeelde partij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Vordering van de benadeelde partij Naam benadeelde

Verklaart de benadeelde partij Naam benadeelde in de vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk en bepaalt dat de benadeelde partij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Bevestigt het vonnis waarvan beroep voor het overige, met inachtneming van het hiervoor overwogene.

Heft op het bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte en beveelt de onmiddellijke invrijheidstelling.

Dit arrest is gewezen door mr. J.W. Klein Wolterink,

mr. A.E.A.M. van Waesberghe en mr. E.C. van Veen, in bijzijn van de griffier mr. M. ter Riet.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 14 juni 2016.