Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2016:132

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
29-01-2016
Datum publicatie
29-01-2016
Zaaknummer
22-002071-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Artikel 69 van de AWR en de artt. 225 en 420ter Sr. Bevestiging van het vonnis met uitzondering van de straf en motivering daarvan. Doen van onjuiste belastingaangiften, valsheid in geschrift (aangiften doen namens anderen) en gewoontewitwassen.

Verdachte was onder andere werkzaam als belastingadviseur. Het hof is bij de bepaling van de strafmodaliteit en strafmaat uitgegaan van een benadelingsbedrag van de Staat van om en nabij de € 110.000,-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FutD 2016-0344
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-002071-15

Parketnummer: 10-994355-14

Datum uitspraak: 29 januari 2016

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

Meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 23 april 2015 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag],

wondende te [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 15 januari 2016.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden bevestigd.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder 1, 2 primair en 3 ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 14 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar, onder de bijzondere voorwaarden zoals vermeld in het vonnis waarvan beroep.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1:
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 28 februari 2008 tot en met 5 maart 2013, althans op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van de maand februari 2008 tot en met de maand maart 2013 te Ouddorp in de gemeente Goeree-Overflakkee en/of in de gemeente(n) Rotterdam en/of Apeldoorn en/of (elders) in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk (een) bij de Belastingwet voorziene aangifte(n), als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten (een) (digitale) aangifte(n) voor de inkomstenbelasting ten name van hem, verdachte over het/de jaar/jaren 2007 en/of 2008 en/of 2009 en/of 2010 en/of 2011 en/of 2012 (AH-028a, AH-028t, AH-028ll, AH-028vv, AH-028iii en AH-028lll) onjuist en/of onvolledig heeft gedaan, immers hebben/heeft verdachte en/of (een of meer van) zijn medeverdachte(n) (telkens) opzettelijk op de bij de bevoegde Inspecteur der belastingen of de Belastingdienst ingeleverde (digitale) aangifte(n) inkomstenbelasting over genoemd(e) jaar/jaren (telkens) een te laag belastbaar bedrag opgegeven, terwijl die/dat feit(en) (telkens) ertoe strekte(n) dat te weinig belasting werd geheven; De in deze tenlastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover daaraan in de Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalde betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;

2 primair:
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van de maand maart 2008 tot en met de maand september 2013 te Ouddorp in de gemeente Goeree-Overflakkee en/of (elders) in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, (telkens) een (groot) aantal, althans één of meerdere, (electronische) aangifte(n) inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over de/het ja(a)r(en) 2007 en/of 2008 en/of 2009 en/of 2010 en/of 2011 en/of 2012, waaronder/te weten

* de (electronische) aangifte(n) inkomstenbelasting ten name van [belastingplichtige a] over de/het ja(a)r(en) 2008 en/of 2009 en/of 2010 en/of 2011 en/of 2012 (AH-029m, AH-029ll, AH-029ss, AH-029fff en AH-029ggg) en/of

* de (electronische) aangifte(n) inkomstenbelasting ten name van [belastingplichtige b] over de/het ja(a)r(en) 2008 en/of 2009 en/of 2010 (AH-013a, AH-013k en AH-013w) en/of

* de (electronische) aangifte(n) inkomstenbelasting ten name van [belastingplichtige c] over de/het ja(a)r(en) 2008 en/of 2009 en/of 2010 (AH-012b, AH-012p en AH-012x) en/of

* de (electronische) aangifte(n) inkomstenbelasting ten name van [belastingplichtige d] over de/het ja(a)r(en) 2006 en/of 2007 en/of 2008 en/of 2009 (AH-017a, AH-017e, AH-017n en AH-017u) en/of

* de (electronische) aangifte inkomstenbelasting ten name van [belastingplichtige e] over het jaar 2012 (AH-025f),

(elk) zijnde (een) geschrift(en) die/dat bestemd waren/was om tot bewijs van enig feit te dienen, (telkens) valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn medeverdachte(n) (telkens) valselijk en/of in strijd met de waarheid op die (electronische) aangifte(n) voornoemd

-zakelijk weergegeven- (een) te lage belastba(a)r(e) inkomen(s) en/of (een) te la(a)g(e) verzamelinkomen(s) en/of (een) te hoge en/of (een) onjuiste aftrekpost(en) terzake ziektekosten en/of terzake (een) (andere) buitengewone uitgave(n) opgegeven en/of vermeld, zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

2 subsidiair:
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van de maand maart 2008 tot en met de maand september 2013 te Ouddorp in de gemeente Goeree-Overflakkee en/of (elders) in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, (telkens) opzettelijk een (groot) aantal, althans één of meerdere, bij de belastingwet voorziene aangifte(n), als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen inkomstenbelasting, waaronder/te weten (een) (electronische) aangifte(n) voor de inkomstenbelasting ten name van

* [belastingplichtige a] over de/het ja(a)r(en) 2008 en/of 2009 en/of 2010 en/of 2011 en/of 2012 (AH-029m, AH-029ll, AH-029ss, AH-029fff en AH-029ggg) en/of

* [belastingplichtige b] over de/het ja(a)r(en) 2008 en/of 2009 en/of 2010 (AH-013a, AH-013k en AH-013w) en/of

* [belastingplichtige c] over de/het ja(a)r(en) 2008 en/of 2009 en/of 2010 (AH-012b, AH-012p en AH-012x) en/of

* [belastingplichtige d] over de/het ja(a)r(en) 2006 en/of 2007 en/of 2008 en/of 2009 (AH-017a, AH-017e, AH-017n en AH-017u) en/of

* [belastingplichtige e] over het jaar 2012 (AH-025f),

(telkens) onjuist en/of onvolledig heeft gedaan, althans (telkens) onjuist en/of onvolledig door voornoemde perso(o)n(en) heeft doen doen, immers hebben/heeft verdachte en/of (een of meer van) zijn medeverdachte(n) (telkens) opzettelijk op de bij de Inspecteur der belastingen of de Belastingdienst ingediende en/of ingeleverde (electronische) aangifte(n) inkomstenbelasting ten name van voornoemde perso(o)n(en) over genoemd(e) jaar/jaren (telkens)

-zakelijk weergegeven- (een) te lage belastba(a)r(e) inkomen(s) en/of (een) te la(a)g(e) verzamelinkomen(s) en/of (een) te hoge en/of (een) onjuiste aftrekpost(en) terzake ziektekosten en/of terzake (andere) buitengewone uitgaven opgegeven, althans doen opgeven, terwijl die/dat feit(en) (telkens) ertoe strekte(n) dat te weinig belasting werd geheven; De in deze tenlastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover daaraan in de Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalde betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;

3:
hij (op een of meer tijdstip(pen)) in of omstreeks de periode van de maand januari 2008 tot en met de maand mei 2013 te Ouddorp in de gemeente Goeree-Overflakkee en/of (elders) in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers hebben/heeft hij, verdachte en/of (een of meer van) zijn medeverdachte(n) een of meer voorwerp(en), te weten een of meer geldbedrag(en) op de [bankrekening a1] en/of [bankrekening a2], (telkens) ten name van [belastingplichtige a] en/of op de [bankrekening b1] en/of [bankrekening b2], (telkens) ten name van [belastingplichtige b] en/of op de [bankrekening rp1] en/of [bankrekening rp2], (telkens) ten name van [rechtspersoon] en/of op de [bankrekening 1] en/of [bankrekening 2], (telkens) ten name van [belastingplichtige a] e/o [verdachte] en/of op de [bankrekening st] ten name van [stichting] (telkens) verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet, althans van die/dat voorwerp(en) voornoemd gebruik gemaakt, door vanaf die bankrekening(en)

* een of meer geldbedrag(en) tot een totaal bedrag groot 106.965,32 EURO over te schrijven en/of af te schrijven via een betaalautomaat en/of

* een of meer geldbedrag(en) tot een totaal bedrag groot 175.469,50 EURO over te maken en/of op te nemen en/of af te schrijven voor diverse uitgaven en/of

* een of meer geldbedrag(en) tot een totaal bedrag groot 46.419,- EURO op te nemen via een geldautomaat en/of

* een of meer geldbedrag(en) tot een totaal bedrag groot 24.978,20 EURO over te maken en/of op te nemen en/of af te schrijven ten behoeve van huurbetalingen en/of

* een of meer geldbedrag(en) tot een totaal bedrag groot 63.474,35 EURO over te maken aan klanten (ten behoeve van wie door hem, verdachte belastingteruggaven en/of toeslagen waren ontvangen),

terwijl hij, verdachte en/of zijn medeverdachte(n) (telkens) wist(en) dat bovenomschreven voorwerp(en) (telkens) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren/was uit enig misdrijf.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof is van oordeel, dat de eerste rechter op juiste gronden heeft geoordeeld en op juiste wijze heeft beslist, zodat het vonnis, waarvan beroep, met overneming van gronden behoort te worden bevestigd, behalve voor wat betreft de opgelegde straf en de motivering daarvan.

Het vonnis moet op die onderdelen worden vernietigd en in zoverre moet opnieuw worden rechtgedaan.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straffen bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft gedurende een periode van ruim 5 jaar meermalen onjuiste aangiften inkomstenbelasting voor zichzelf en derden bij de Belastingdienst ingediend. Hierdoor is de Belastingdienst ten onrechte bewogen tot de onjuiste afgifte van geldbedragen, waarmee de overheid voor een aanzienlijk bedrag is benadeeld.

Voorts rekent het hof de verdachte aan dat hij nietsvermoedende derden, nota bene vanuit zijn beroep als belastingadviseur, heeft betrokken bij het plegen van deze feiten.

Daarnaast heeft de verdachte misbruik gemaakt van het vertrouwen dat in het maatschappelijk verkeer moet kunnen worden gesteld in schriftelijke stukken met een bewijsbestemming.

Uit het uittreksel justitiële documentatie van 21 december 2015 blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld voor feiten zoals in deze zaak aan de orde.

Het hof is bij de bepaling van de strafmodaliteit en de strafmaat uitgegaan van een benadelingsbedrag van om en nabij de € 110.000,-, zoals daarvan is gebleken ter terechtzitting in hoger beroep.

Het hof is - alles overwegende - van oordeel dat een geheel onvoorwaardelijke taakstraf van na te melden duur in combinatie met een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur een passende en geboden reactie vormen.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op artikel 69 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22b, 22c, 22d, 57, 63, 225 en 420ter van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

BESLISSING

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep ten aanzien van de straf en de motivering daarvan en doet in zoverre opnieuw recht;

veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 240 (tweehonderdveertig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 120 (honderdtwintig) dagen hechtenis;

beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde taakstraf in mindering zal worden gebracht, volgens de maatstaf van twee uren taakstraf per in voorarrest doorgebrachte dag, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 (negen) maanden;

bepaalt dat de gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt;

stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde gedurende de proeftijd voor derden geen aangiften voor de inkomstenbelasting zal invullen en/of indienen;

bevestigt het vonnis waarvan beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door mr. H.C. Plugge, mr. J.T.F.M. van Krieken en mr. J.W. Klein Wolterink, in bijzijn van de griffier mr. H. van den Hove.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 29 januari 2016.