Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2015:3356

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
03-12-2015
Datum publicatie
03-12-2015
Zaaknummer
22-000692-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Artt. 47, 57, 311 en 350 Sr. Veroordeling ter zake van medeplegen van vernieling, medeplegen van diefstal van eindexamenopgaven door middel van braak en inklimming, meermalen gepleegd en diefstal van eindexamenopgaven door middel van inklimming tot een werkstraf voor de duur van 230 uren subsidiair 115 dagen hechtenis, met aftrek van voorarrest (eindexamendiefstal Ibn Ghaldoun).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-000692-14

Parketnummer: 10-700314-13

Datum uitspraak: 3 december 2015

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 13 februari 2014 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1993,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzittingen in hoger beroep van dit hof van
13 februari 2015 en 19 november 2015.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte van het onder 3 ten laste gelegde vrijgesproken en ter zake van het onder
1 en 2 ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van één maand alsmede tot een taakstraf voor de duur van 170 uren subsidiair 85 dagen hechtenis met aftrek van voorarrest. Voorts is de teruggave gelast aan de verdachte van een inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven geldbedrag.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - ten laste gelegd dat:

1:
hij op of omstreeks 30 april 2013 te Rotterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en wederrechtelijk een luik en/of een of meerdere (plafond)pla(a)t(en) van het plafond en/of het dak van een schoolgebouw gelegen aan de Schere, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan de Islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt;

2:
hij in de periode van 1 mei 2013 tot en met 25 mei 2013 te Rotterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een kluis(ruimte)althans een afgesloten ruimte in een schoolgebouw gelegen aan de Schere heeft weggenomen een of meerdere sealbag(s) met daarin (een) (eind)examen(s)

VWO 2013 (Nederlands, Engels, Wiskunde B, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Arabisch, Frans, Maatschappijwetenschappen, Management & Organisatie, Duits, Economie) - op of omstreeks 1 mei 2013 - en/of

HAVO 2013 (Nederlands, Engels, Wiskunde A, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschappijwetenschappen, Frans, Arabisch, Economie, Natuurkunde) - op of omstreeks 1 mei 2013 - en/of

VMBO 2013 (Engels en/of Economie) en/of VWO 2013 (Wiskunde A) - op of omstreeks 18 mei 2013 - en/of

VMBO 2013 (Economie en/of Engels)en/of HAVO 2013(Economie en/of Natuurkunde) en/of VWO 2013 (Management & Organisatie) - op of omstreeks 25 mei 2013 -,

in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan de Islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming, te weten door via een door verdachte en/of zijn mededader(s) vooraf gemaakt(e) opening/gat in het dak/plafond van het schoolgebouw die kluis(ruimte) althans die afgesloten ruimte binnen te gaan;

3:
hij in of omstreeks de periode van 1 mei 2013 tot en met 28 mei 2013 te Rotterdam tezamen en in vereniging met (een) ander(en) meermalen, althans eenmaal, (een) goed(eren), te weten

 • -

  (een) fotografische opname(s) van (een) gestolen (eind)examen(s)/examenopgaven VWO 2013 en/of HAVO 2013 en/of

 • -

  (een) gegevensdrager(s) - SD-card en/of USB-stick en/of harde schijf en/of mobiele telefoon (smartphone) en/of laptop en/of tablet en/of desktopcomputer - met daarop opgeslagen de afbeeldingen van de (eind)examens/examenopgaven VWO 2013 en/of HAVO 2013,

heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van dat goed/die goederen wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat het (een) door misdrijf, namelijk door diefstal, althans door enig (ander) misdrijf, verkregen goed(eren) betrof, immers heeft /hebben verdachte en/of zijn mededader(s):

 • -

  in de periode van 1 tot en met 3 mei 2013 voornoemde examenopgaven gefotografeerd en/of de afbeeldingen op (een) gegevensdrager(s) verzameld en/of

 • -

  in de periode van 1 tot en met 28 mei 2013 de afbeeldingen van de examenopgaven overgedragen en/of verspreid en/of gebruikt (bij het afleggen van de eindexamens HAVO 2013).

Ontvankelijkheid van de verdachte in het hoger beroep

De verdachte is in eerste aanleg vrijgesproken van hetgeen aan hem onder 3 is ten laste gelegd. Het hoger beroep is namens de verdachte onbeperkt ingesteld en mitsdien mede gericht tegen de in eerste aanleg gegeven beslissing tot vrijspraak. Gelet op hetgeen is bepaald in artikel 404, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering staat voor de verdachte tegen deze beslissing geen hoger beroep open. Het hof zal de verdachte mitsdien niet-ontvankelijk verklaren in het ingestelde hoger beroep, voor zover dat is gericht tegen de in het vonnis waarvan beroep gegeven vrijspraak.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1:
hij op of omstreeks 30 april 2013 te Rotterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en wederrechtelijk een luik en/of een of meerdere (plafond)pla(a)t(en) van het plafond en/of het dak van een schoolgebouw gelegen aan de Schere, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan de Islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt;

2:
hij in de periode van 1 mei 2013 tot en met 25 mei 2013 te Rotterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een kluis(ruimte) althans een afgesloten ruimte in een schoolgebouw gelegen aan de Schere heeft weggenomen een of meerdere sealbag(s) met daarin (een) (eind)examen(s)

VWO 2013 (Nederlands, Engels, Wiskunde B, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Arabisch, Frans, Maatschappijwetenschappen, Management & Organisatie, Duits, Economie) - op of omstreeks 1 mei 2013 - en/of

HAVO 2013 (Nederlands, Engels, Wiskunde A, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschappijwetenschappen, Frans, Arabisch, Economie, Natuurkunde) - op of omstreeks 1 mei 2013 - en/of

VMBO 2013 (Engels en/of Economie) en/of VWO 2013 (Wiskunde A) - op of omstreeks 18 mei 2013 - en/of

VMBO 2013 (Economie en/of Engels) en/of HAVO 2013(Economie en/of Natuurkunde) en/of VWO 2013 (Management & Organisatie) - op of omstreeks 25 mei
2013 -,

in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan de Islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming, te weten door via een door verdachte en/of zijn mededader(s) vooraf gemaakt(e) opening/gat in het dak/plafond van het schoolgebouw die kluis(ruimte) althans die afgesloten ruimte binnen te gaan.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het onder 1 bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielen.

Het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak en inklimming, meermalen gepleegd

en

diefstal, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van inklimming.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het onder 1 en 2 ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van
230 uren subsidiair 115 dagen hechtenis met aftrek van voorarrest.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

De verdachte is samen met een medeleerling een aantal keren en één keer alleen in de kluis geweest waar de examenopgaven werden bewaard. Eén keer in het kader van een voorverkenning en drie keer om examens weg te nemen, te fotograferen en weer terug te leggen. Deze examens zijn verder verspreid in de klas en uiteindelijk onder leerlingen van andere scholen. In totaal zijn 27 examens weggenomen uit de kluis.

De verdachte heeft grote schade voor anderen aangericht. Het landelijke eindexamen Frans, dat voortijdig openbaar is gemaakt, is niet doorgegaan en vond op een later moment plaats. Het centraal schriftelijk eindexamen in alle vakken van alle Ibn Ghaldoun leerlingen is ongeldig verklaard. Het Ministerie van Onderwijs heeft kosten moeten maken in verband met het opstellen van nieuwe examenopgaven voor het centraal schriftelijk eindexamen Frans en de extra ronde voor alle vakken in het centraal schriftelijk eindexamen.

Dit alles kan de verdachte zwaar aangerekend worden. Echter, zijn gedrag staat niet op zichzelf. Uit de door medeleerlingen, docenten en bestuurders van Ibn Ghaldoun afgelegde verklaringen komt naar voren dat er in die school een spanningsveld bestond tussen enerzijds de hoopvolle verwachtingen van sommige ouders, die hun kind een (te) hoge middelbare school opleiding wensten te zien voltooien en anderzijds (gemakzuchtig) gemarchandeer door sommige docenten en leerlingen met inhoudelijke eisen en termijnen.

Over het resulterende pedagogische klimaat op die school is op basis van de inhoud van het dossier bij het hof de indruk ontstaan dat deze niet steeds voor alle leerlingen een goede voorbereiding vormde op de eisen waarmee de leerlingen in het verdere leven te maken kunnen krijgen. Bij de beoordeling van de strafwaardigheid van het gedrag van de verdachte wordt meegewogen binnen welke specifieke context de bewezen verklaarde feiten hebben plaatsgevonden.

De verdachte is voordien noch nadien met justitie in aanraking gekomen. Hij is uitgesloten van het doen van eindexamen in 2013. Nadien heeft hij alsnog een startkwalificatie verworven, maar er heeft een verschuiving in zijn maatschappelijke ontwikkeling plaatsgevonden. De verdachte heeft openheid van zaken gegeven en de verantwoordelijkheid voor zijn handelingen en de gevolgen daarvan genomen. Positief waardeert het hof dat de verdachte een regeling heeft getroffen met het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen om zijn aandeel in de door de examendiefstal ontstane schade te vergoeden en een aanvang heeft gemaakt met het daadwerkelijk verrichten van betalingen.

Afwegend enerzijds de ernst van het feit en anderzijds de specifieke omstandigheden waaronder het heeft plaatsgevonden en de positieve, de verdachte betreffende, omstandigheden, is het hof met het Openbaar Ministerie en de verdediging van oordeel dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van beperkte duur met daarbij een aanzienlijke taakstraf een te zware sanctie is. Met het Openbaar Ministerie en de verdediging is het hof van oordeel dat een omvangrijke taakstraf passend en geboden is.

Beslag

Ten aanzien van het onder de verdachte in beslag genomen gelbedrag van € 558,25, volgens opgave van de verdachte aan hem toebehorend, zal het hof de teruggave gelasten aan de verdachte.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 9, 22c, 22d, 47, 57, 311 en 350 van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

BESLISSING

Het hof:

Verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de beslissing ter zake van het onder 3 ten laste gelegde.

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 en 2 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 230 (tweehonderddertig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 115 (honderdvijftien) dagen hechtenis.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde taakstraf in mindering zal worden gebracht, volgens de maatstaf van twee uren taakstraf per in voorarrest doorgebrachte dag, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Gelast de teruggave aan de verdachte van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

een geldbedrag van € 558,25.

Dit arrest is gewezen door mr. Th.W.H.E. Schmitz,
mr. I.E. de Vries en mr. H.J.M. Smid-Verhage, in bijzijn van de griffier mr. I. Kluiter.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 3 december 2015.