Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2015:3282

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
24-11-2015
Datum publicatie
23-12-2015
Zaaknummer
22-004041-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De verdachte heeft zich op de bewezen verklaarde wijze schuldig gemaakt aan aanranding, bedreiging, schennis van de eerbaarheid, diefstal en wapenbezit.

Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 180 (honderdtachtig) dagen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-004041-14

Parketnummers: 09-827072-13, 09-105087-12, 09-134700-13 09-148803-12 en 09-925452-12

Datum uitspraak: 24 november 2015

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag van 11 september 2014 en de van dat vonnis deel uitmakende beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Nederlandse Antillen) op [geboortejaar] 1990,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzittingen in hoger beroep van dit hof van 23 maart 2015 en 10 november 2015.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen namens de verdachte naar voren is gebracht.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden bevestigd.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het bij dagvaarding I onder 1, 2 en 3, dagvaarding II, dagvaarding III en dagvaarding IV ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 180 dagen met aftrek van voorarrest, waarvan 136 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren onder de bijzondere voorwaarden - kort gezegd - reclasseringstoezicht, een meldplicht bij Palier, verplichte opname in De Wier gedurende 12 maanden en ambulante behandeling bij Palier. Van deze bijzondere voorwaarden is de dadelijke uitvoerbaarheid bevolen. Voorts is de vordering tot tenuitvoerlegging afgewezen.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

Parketnummer 09-827072-13 (dagvaarding I)

1.


hij op of omstreeks 05 september 2013 te 's-Gravenhage, door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [benadeelde partij 1] heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handeling(en), bestaande die ontuchtige handeling(en) en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) uit het op die (voor hem, verdachte, onbekende) [benadeelde partij 1] aflopen en/of (vervolgens) onverhoeds die [benadeelde partij 1] (met beide armen) vastgrijpen en/of zich (vervolgens/daarbij) stevig tegen haar aandrukken en/of daarbij (stevig) zijn penis en/of onderlichaam tegen de (linker)heup en/of het onderlichaam van die [benadeelde partij 1] drukken;

2.


ter berechting gevoegd 09.068213-14

hij op of omstreeks 27 augustus 2013 te 's-Gravenhage

[benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 3] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte naar zijn tas gegrepen opzettelijk voornoemde [benadeelde partij 3] en/of [benadeelde partij 2] dreigend de woorden toegevoegd :"Ik zou maar bang zijn ik kom uit Rotterdam en mijn hele familie zijn moordenaars en ik kan jou er ook eentje in jouw voorhoofd geven" en/of "Mijn hele familie zijn moordenaars" en/of "Jij kan er ook eentje in je hoofd krijgen", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

3.


ter berechting gevoegd 09.249689-12

hij op of omstreeks 31 augustus 2012 in de trein rijdende op het traject Amsterdam - Den Haag HS, althans in Nederland, zich opzettelijk oneerbaar op een voor het openbaar verkeer bestemde openbare plaats, toegankelijk voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar of - op een niet openbare plaats, indien een ander daarbij zijn/haars/huns ondanks tegenwoordig is, met ontbloot geslachtsdeel heeft bevonden en/of met zijn ontblote geslachtsdeel heeft gezwaaid en/of zich met (een van) zijn hand(en) in zijn (onder)broek zijn geslachtsdeel heeft betast;

Parketnummer 09-134700-13 (dagvaarding II)

hij op of omstreeks 21 juli 2013 te 's-Gravenhage met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een telefoon (een ipone 4s), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte;

Parketnummer 09-148803-12 (dagvaarding III):

hij op of omstreeks 6 juli 2012 te Zoetermeer een of meer wapens van categorie I, onder 1, te weten een vlindermes, voorhanden heeft gehad;

Parketnummer 09-105087-12 (dagvaarding IV):

hij op of omstreeks 09 mei 2012 te 's-Gravenhage met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een fles jonge jenever (Bols), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Slijterij Angel (filiaal Spui), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof is van oordeel, dat de eerste rechter op juiste gronden heeft geoordeeld en op juiste wijze heeft beslist, zodat het vonnis, waarvan beroep, met overneming van gronden behoort te worden bevestigd, behalve voor wat betreft de opgelegde straf en de motivering daarvan.

Het vonnis moet op die onderdelen worden vernietigd en in zoverre moet opnieuw worden rechtgedaan.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. De verdachte heeft zich op de bewezen verklaarde wijze schuldig gemaakt aan aanranding, bedreiging, schennis van de eerbaarheid, diefstal en wapenbezit. Delicten waarmee (respectievelijk) inbreuk gemaakt wordt op de integriteit van personen, gevoelens van angst en onveiligheid worden veroorzaakt, overlast en schade worden toegebracht.

Het hof heeft acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 19 oktober 2015, waaruit blijkt dat de verdachte eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten.

Verder neemt het hof in aanmerking dat bij beschikking van de rechter-commissaris van 20 maart 2015 de voorlopige tenuitvoerlegging van het door de eerste rechter voorwaardelijke opgelegde strafdeel is bevolen, omdat verdachte zich niet aan de bijzondere voorwaarden heeft gehouden.

Ter terechtzitting in hoger beroep is voorts gebleken dat de verdachte op dit moment in een civielrechtelijk kader wordt behandeld in verband met de bij hem aanwezige psychische problematiek. In dat verband en in het licht van de omstandigheid dat de verdachte – gelet op het voorgaande – de volledige door de eerste rechter opgelegde straf inmiddels heeft ondergaan, is het hof van oordeel dat een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur een passende en geboden reactie vormt.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 57, 63, 239, 246, 285 en 310 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 13 en 55 van de Wet wapens en munitie, zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep ten aanzien van de opgelegde straf en doet in zoverre opnieuw recht.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 180 (honderdtachtig) dagen.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Bevestigt het vonnis waarvan beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door mr. J.W. van Rijkom,

mr R.C. Schlingemann en mr. G.J.W. van Oven, in bijzijn van de griffier mr. J.C.A. Verhoef.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 24 november 2015.

Mr. G.J.W. van Oven is buiten staat dit arrest te ondertekenen.