Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2015:2861

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
06-10-2015
Datum publicatie
14-10-2015
Zaaknummer
200.113.942/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Schade door insecten afkomstig uit het door Houtwerf geleverde hout;

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer: 200.113.924/01

Zaak-rolnummer rechtbank: 404092 / HA ZA 11 - 2495

Arrest d.d. 6 oktober 2015

in de zaak van

Almacenes La Caldaza, S.L.,
PMP Maderas, S.L.,

vennootschappen naar Spaans recht,

beide gevestigd te La Rioja, Spanje,

appellanten,

incidenteel geïntimeerden,

hierna gezamenlijk in enkelvoud te noemen: Almacenes,

advocaat: mr. A. Rodriguez Gonzalez te Rotterdam,

tegen

Houtwerf B.V.,

gevestigd te Zoeterwoude,

geïntimeerde,

incidenteel appellante,

hierna te noemen: Houtwerf,
advocaat: mr. J.F. Langelaar te Leiden.

Het verdere geding

Bij tussenarrest van 16 juni 2015 is Houtwerf bevolen bescheiden in het geding te brengen die betrekking hebben op haar stelling dat bij het leggen van parketvloeren in de diverse appartementen ook hout afkomstig van een of meer andere leveranciers dan Almacenes is gebruikt, en is de zaak verwezen naar de rol van 14 juli 2015 opdat Houtwerf die bescheiden bij akte in het geding kan brengen. Vervolgens heeft Houtwerf een akte genomen (met producties) waarop Almacenes bij antwoordakte heeft gereageerd. Ten slotte is onder overlegging van de stukken na tussenarrest opnieuw arrest gevraagd.

De verdere beoordeling van het hoger beroep

 1. Het hof herhaalt hetgeen is overwogen in genoemd tussenarrest onder 2:
  In het tussenarrest (van 29 juli 2014) onder 11 heeft het hof overwogen (samengevat) dat Houtwerf gemotiveerd heeft betwist dat de onderzochte insecten (die de schade zouden hebben veroorzaakt) afkomstig zijn uit het door haar geleverde hout en dat het hof allereerst tot een vaststelling wenst te komen dat dit wel het geval is. Nadat dit punt op de comparitie met partijen was besproken heeft Almacenes in haar vervolgens genomen memorie (nader) betoogd dat de onderzochte insecten wel degelijk afkomstig zijn uit het door Houtwerf geleverde hout. Dit betoog heeft Houtwerf bestreden, waarbij zij onder meer heeft betwist dat de planken waaruit de onderzochte insecten afkomstig waren, geleverd waren door Houtwerf. Zij stelt dat ook planken van andere leveranciers bij het leggen van de vloeren in de diverse appartementen zijn gebruikt. Deze stelling heeft Houtwerf nog niet onderbouwd door overlegging van daarop betrekking hebbende bescheiden. Op de voet van het bepaalde in artikel 22 Rv. zal het hof haar bevelen deze bescheiden in het geding te brengen. Indien Houtwerf meent dat zij dit bevel kan weigeren wegens gewichtige redenen, kan zij dat ik de door haar te nemen akte kenbaar maken.

 2. In de akte die Houtwerf vervolgens heeft genomen heeft zij verduidelijkt dat zij in haar memorie na comparitie van 17 maart 2015 slechts heeft gesteld dat uit niets is gebleken dat de genomen monsters afkomstig waren uit parket dat daadwerkelijk door Houtwerf was geleverd, en dat zij vervolgens naar voren heeft gebracht dat het niet duidelijk is of er alleen maar planken van Houtwerf zijn gebruikt voor de vloeren in de appartementen. Door deze verduidelijking is niet aan de orde de vermeende stelling van Houtwerf dat ook planken van andere leveranciers bij het leggen van de vloeren in de diverse appartementen zijn gebruikt. Hiermee vervalt de reden voor het gegeven bevel.

 3. Onder verwijzing naar het laatste tussenarrest onder 1 zal het hof thans Almacenes in de gelegenheid stellen om te reageren op de producties 11 tot en met 16 bij de memorie na comparitie van Houtwerf van 17 maart 2015.
  Partijen wordt er weer op gewezen dat uitsluitend de aktes na dit tussenarrest gefourneerd behoeven te worden.


Beslissing

Het hof:

 • -

  verwijst daartoe de zaak naar de rol van 3 november 2015 opdat Almacenes een akte zal nemen tot het doel als hiervoor omschreven;

 • -

  houdt elke verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. E.J. van Sandick, M.C.M. van Dijk en C.J.J.C. van Nispen en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 6 oktober 2015 in aanwezigheid van de griffier.