Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2015:1891

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
10-07-2015
Datum publicatie
10-07-2015
Zaaknummer
2200430312
Formele relaties
Cassatie: ECLI:NL:HR:2017:949, (Gedeeltelijke) vernietiging met terugwijzen
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De verdachte heeft zich in de periode van 1 oktober 2010 tot en met 21 februari 2011 schuldig gemaakt aan deelneming aan een criminele organisatie die zich bezig hield met oplichting van de Belastingdienst en witwassen van de daaruit verkregen geldbedragen. De verdachte en zijn mededaders hebben hiertoe de burgerservicenummers, DigiD-gebruikersnamen en –wachtwoorden, bankpasjes en pincodes van (onwetende) personen verkregen en hebben hiermee –langs digitale weg- aanvragen dan wel wijzigingen ten behoeve van toeslagen doorgevoerd en het hieruit verkregen geld van de Belastingdienst doorgestort op (andere) bankrekeningen en/of contant opgenomen. In het kader van de deelneming aan de criminele organisatie heeft de verdachte zich samen met anderen meermalen schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift, door een grote hoeveelheid digitale formulieren aanvragen en wijzigingen ten behoeve van de Belastingdienst valselijk op te maken en heeft hij zich bovendien schuldig gemaakt aan het medeplegen van gewoontewitwassen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-004303-12

Parketnummer: 10-996521-11

Datum uitspraak: 10 juli 2015

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 5 september 2012 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1987 te [geboorteplaats] (Suriname),

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van

10, 17 en 19 juni 2015. Het onderzoek ter terechtzitting is gesloten op 30 juni 2015.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, met aftrek van voorarrest. Voorts is een beslissing genomen omtrent het in beslag genomen voorwerp en is de vordering tot opheffing van de schorsing van de voorlopige hechtenis van de verdachte afgewezen.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - ten laste gelegd dat:

1.
hij op één of meer tijdstip(pen), gelegen in of omstreeks de periode van 1 oktober 2010 tot en met 1 november 2011, te Rotterdam en/of (elders) in Nederland,

heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit hem, verdachte, en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of een of meer ander(en), welke organisatie tot oogmerk had het plegen van een misdrijf/misdrijven, te weten (onder meer):

-valsheid in geschrift (artikel 225 Sr) en/of

-(gewoonte)witwassen (artikel 420 bis jo 420 ter Sr) en/of

-oplichting van de Belastingdienst/toeslagen en/of (één of meer) ander(en) (artikel 326 Sr) en/of

- het opzettelijk onjuist en/of onvolledig doen van aangiften Inkomstenbelasting (artikel 69 lid 2 AWR);

2.
hij in of omstreeks de periode van 2 november 2010 tot en met 11 februari 2011, te Rotterdam en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en) althans alleen, meermalen, althans eenmaal (telkens)

A. (in totaal) 158 (12 + 23 123), althans één of meer (zogenaamd(e)) (digita(a)l(e)) formulier(en)

1) Aanvraag huur- en/of zorgtoeslag 2010 Belastingdienst/Toeslagen (3-OPV-02p247) (ten name van een groot aantal personen) en/of

2) Wijziging huur- en/of zorgtoeslag 2010 Belastingdienst/Toeslagen (3-OPV-02p247) (ten name van een groot aantal personen) en/of

B.(in totaal) 56 (52 + 4), althans één of meer (zogenaamd(e)) (digita(a)l(e)) formulier(en)

Aanvraag en/of wijziging huur- en/of zorgtoeslag 2011 Belastingdienst/Toeslagen (3-OPV-02p247) (ten name van een groot aantal personen) en/of

C.(in totaal) 229 (132 + 13 + 84), althans één of meer (zogenaamd(e)) (digita(a)l(e)) formulier(en)

1) Aanvraag voor Kinderopvangtoeslag 2010 Belastingdienst/toeslagen (3-OPV-02p247) (ten name van een groot aantal personen) en/of

2) Wijziging Kinderopvangtoeslag 2010 Belastingdienst/toeslagen (3-OPV-02p247) (ten name van een groot aantal personen) en/of

-(elk) zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst en/of valselijk heeft doen opmaken en/of heeft doen vervalsen,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) valselijk en in strijd met de waarheid (onder meer), op naam (en/of buiten medeweten) van

(ad Al)

[persoon 1] op genoemd (digitaal) formulier (D-380) ingevuld en/of vermeld dat die [persoon 1]:

-per 1 januari 2010 zorgtoeslag 2010 en/of huurtoeslag 2010 wil aanvragen en/of

-het rekeningnummer voor de uitbetaling van de zorgtoeslag [rekeningnummer 1] is en/of

-de zorg- en/of de huurtoeslag op één rekening wil ontvangen en/of

[persoon 2] op genoemd (digitaal) formulier (D-701) ingevuld en/of vermeld dat die [persoon 2]:

-per 1 januari 2010 zorgtoeslag 2010 en/of huurtoeslag 2010 wil aanvragen en/of

-het rekeningnummer voor de uitbetaling van de zorgtoeslag [rekeningnummer 1] is en/of

-de zorg- en/of de huurtoeslag op één rekening wil ontvangen en/of

(ad A2)

[persoon 3] op genoemd (digitaal) formulier (D-434) ingevuld en/of vermeld dat die [persoon 3]:

-per 1 januari 2010 een wijziging wil doorgeven van de zorg- en/of de huurtoeslag en/of

-het rekeningnummer voor de zorg- en/of de huurtoeslag wil wijzigen en/of

-het rekeningnummer voor de uitbetaling van deze zorg- en/of huurtoeslag wil wijzigen in [rekeningnummer 2] en/of

-de zorg- en/of de huurtoeslag op één rekening wil ontvangen en/of

[persoon 4] op genoemd (digitaal) formulier (D-448) ingevuld en/of vermeld dat die [persoon 4]:

-per 1 januari 2010 een wijziging wil doorgeven van de zorg- en/of de huurtoeslag en/of

-het rekeningnummer voor de zorg- en/of de huurtoeslag wil wijzigen en/of

-het rekeningnummer voor de uitbetaling van deze zorg- en/of huurtoeslag wil wijzigen in [rekeningnummer 2] en/of

-de zorg- en/of de huurtoeslag op één rekening wil ontvangen en/of

[persoon 5] op genoemd (digitaal) formulier (D-728) ingevuld en/of vermeld dat die [persoon 5]:

-per 1 januari 2010 een wijziging wil doorgeven van de zorg- en/of de huurtoeslag en/of

-het rekeningnummer voor de zorg- en/of de huurtoeslag wil wijzigen en/of

-het rekeningnummer voor de uitbetaling van deze zorg- en/of huurtoeslag wil wijzigen in [rekeningnummer 1] en/of

-de zorg- en/of de huurtoeslag op één rekening wil ontvangen en/of

(ad B)

[persoon 3] op genoemd (digitaal) formulier (D-435) ingevuld en/of vermeld dat die [persoon 3]:

-per 1 januari 2011 een wijziging wil doorgeven van de zorg- en/of de huurtoeslag en/of

-het rekeningnummer voor de zorg- en/of de huurtoeslag wil wijzigen en/of

-het rekeningnummer voor de uitbetaling van deze zorg- en/of huurtoeslag wil wijzigen in [rekeningnummer 2] en/of

-de zorg- en/of de huurtoeslag op één rekening wil ontvangen en/of

(ad C1)

[persoon 6] op genoemd (digitaal) formulier (D-386) ingevuld en/of vermeld dat die [persoon 6]:

- per 1 januari2010 kinderopvangtoeslag 2010 wil aanvragen en/of

- het rekeningnummer voor de uitbetaling van kinderopvangtoeslag [rekeningnummer 3] is en/of

- het een aanvraag kinderopvangtoeslag betreft voor het kind [persoon 7] (geboren 31-05-2004) voor 230 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 6,10 bij een kindercentrum en/of voor 200 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 5,00 bij een gastouderopvang en/of

- het een aanvraag kinderopvangtoeslag betreft voor het kind [persoon 8] (geboren 01-01-2010) voor 230 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 6,10 bij een kindercentrum en/of voor 200 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 5,10 bij een gastouderopvang en/of

[persoon 9] op genoemd (digitaal) formulier (D-451) ingevuld en/of vermeld dat die [persoon 9]:

- per 1 januari 2010 kinderopvangtoeslag 2010 wil aanvragen en/of het rekeningnummer voor de uitbetaling van kinderopvangtoeslag [rekeningnummer 3] is en/of

- het een aanvraag kinderopvangtoeslag betreft voor het kind [persoon 10] (geboren 16-08-2003) voor 230 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 6,10 hij een kindercentrum en/of voor 200 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 5,00 bij een gastouderopvang en/of

- het een aanvraag kinderopvangtoeslag betreft voor het kind [persoon 10] (geboren 20-11-2009) voor 230 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 6,10 bij een kindercentrum en/of voor 200 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 5,00 bij een gastouderopvang en/of

[persoon 11] op genoemd (digitaal) formulier (D-462) ingevuld en/of vermeld dat die [persoon 11]:

- per 1 januari 2010 kinderopvangtoeslag 2010 wil aanvragen en/of

- het rekeningnummer voor de uitbetaling van kinderopvangtoeslag [rekeningnummer 4] is en/of

- het een aanvraag Kinderopvangtoeslag betreft voor het kind [persoon 12] (geboren 13-11-2003) voor 230 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 6,10 bij een kindercentrum en/of voor 200 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 5,00 bij een gastouderopvang en/of

- het een aanvraag kinderopvangtoeslag betreft voor het kind [persoon 13] (geboren 06-12-2009) voor 230 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 6,10 bij een Kindercentrum en/of voor 200 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 5,00 bij een gastouderopvang en/of

[persoon 14] op genoemd (digitaal formulier (D-705) ingevuld en/of vermeld dat die [persoon 14]:

- per 1 januari 2010 kinderopvangtoeslag 2010 wil aanvragen en/of

- het rekeningnummer voor de uitbetaling van Kinderopvangtoeslag [rekeningnummer 1] is en/of

- het een aanvraag kinderopvangtoeslag betreft voor het kind [persoon 15] (geboren 28-03-2009) voor 230 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 6,10 bij een kindercentrum en/of

[persoon 16] op genoemd (digitaal) formulier (D-709) ingevuld en/of vermeld dat die [persoon 16]:

- per 1 januari 2010 kinderopvangtoeslag 2010 wil aanvragen en/of

- het rekeningnummer voor de uitbetaling van kinderopvangtoeslag [rekeningnummer 1] is en/of

- het een aanvraag kinderopvangtoeslag betreft voor het kind [persoon 17] (geboren 13-07-1991 voor 120 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 6,10 bij een kindercentrum en/of

-het een aanvraag kinderopvangtoeslag betreft voor het kind [persoon 18] (geboren 13-07-1999) voor 120 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 6,10 bij een kindercentrum en/of

[persoon 19] op genoemd (digitaal) formulier (D-729) ingevuld en/of vermeld dat die [persoon 19]:

- per 1 september 2010 kinderopvangtoeslag 2010 wil aanvragen en/of

- het rekeningnummer voor de uitbetaling van kinderopvangtoeslag [rekeningnummer 5] is en/of

- het een aanvraag kinderopvangtoeslag betreft voor het kind [persoon 20] (geboren 01-08-2010) voor 207 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 6,10 bij een kindercentrum en/of

(ad C2)

[persoon 21] op genoemd (digitaal) formulier (D436) ingevuld en/of vermeld dat die [persoon 21]:

- per 1 januari 2010 een wijziging kinderopvangtoeslag wil doorgeven en/of

- het rekeningnummer voor de uitbetaling van kinderopvangtoeslag [rekeningnummer 3] is en/of

[persoon 22] op genoemd (digitaal) formulier (D-727) ingevuld en/of vermeld dat die [persoon 22]:

- per 1 januari 2010 een wijziging kinderopvangtoeslag wil doorgeven en/of

- het rekeningnummer voor de uitbetaling van kinderopvangtoeslag [rekeningnummer 1] is en/of

(telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken;

3.
hij op één of meer tijdstip(pen), gelegen in of omstreeks de periode van 1 oktober 2010 tot en met 1 november 2011, te Rotterdam en/of (elders) in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) (een) voorwerp(en), te weten een (of meer) geldbedrag(en), tot een totaal van (ongeveer)

€ 174.752,00 (euro 168.922,00 + euro 5.830,00), althans enig(e) geldbedrag(en), heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet en/of van genoemd(e) voorwerp(en) en/of geldbedrag(en) gebruik heeft gemaakt,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en), dat bovenomschreven voorwerp(en) en/of geldbedrag(en)- onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig(e) misdrijf/misdrijven,

hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) van het plegen van witwassen een gewoonte gemaakt.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.
hij op één of meer tijdstip(pen), gelegen in of omstreeks de periode van 1 oktober 2010 tot en met 21 februari 2011, te Rotterdam en/of (elders) in Nederland,

heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit hem, verdachte, en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of een of meer ander(en), welke organisatie tot oogmerk had het plegen van een misdrijf/misdrijven, te weten (onder meer):

-valsheid in geschrift (artikel 225 Sr) en/of

-(gewoonte)witwassen (artikel 420 bis jo 420 ter Sr) en/of

-oplichting van de Belastingdienst/toeslagen en/of (één of meer) ander(en) (artikel 326 Sr) en/of

- het opzettelijk onjuist en/of onvolledig doen van aangiften Inkomstenbelasting (artikel 69 lid 2 AWR);

2.
hij in of omstreeks de periode van 2 november 2010 tot en met 11 februari 2011, te Rotterdam en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en) althans alleen, meermalen, althans eenmaal (telkens)

A. (in totaal) 158 (12 + 23 123), althans één of meer (zogenoemd(e)) (digita(a)l(e)) formulier(en)

1) Aanvraag huur- en/of zorgtoeslag 2010 Belastingdienst/Toeslagen (3-OPV-02p247) (ten name van een groot aantal personen) en/of

2) Wijziging huur- en/of zorgtoeslag 2010 Belastingdienst/Toeslagen (3-OPV-02p247) (ten name van een groot aantal personen) en/of

B.(in totaal) 56 (52 + 4), althans één of meer (zogenoemd(e)) (digita(a)l(e)) formulier(en)

Aanvraag en/of wijziging huur- en/of zorgtoeslag 2011 Belastingdienst/Toeslagen (3-OPV-02p247) (ten name van een groot aantal personen) en/of

C.(in totaal) 229 (132 + 13 + 84), althans één of meer (zogenoemd(e)) (digita(a)l(e)) formulier(en)

1) Aanvraag voor Kinderopvangtoeslag 2010 Belastingdienst/toeslagen (3-OPV-02p247) (ten name van een groot aantal personen) en/of

2) Wijziging Kinderopvangtoeslag 2010 Belastingdienst/toeslagen (3-OPV-02p247) (ten name van een groot aantal personen) en/of

-(elk) zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst en/of valselijk heeft doen opmaken en/of heeft doen vervalsen,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) valselijk en in strijd met de waarheid (onder meer), op naam (en/of buiten medeweten) van

(ad Al)

[persoon 1] op genoemd (digitaal) formulier (D-380) ingevuld en/of vermeld dat die [persoon 1]:

-per 1 januari 2010 zorgtoeslag 2010 en/of huurtoeslag 2010 wil aanvragen en/of

-het rekeningnummer voor de uitbetaling van de zorgtoeslag wil wijzigen in [rekeningnummer 1] is en/of

-de zorg- en/of de huurtoeslag op één rekening wil ontvangen en/of

[persoon 2] op genoemd (digitaal) formulier (D-701) ingevuld en/of vermeld dat die [persoon 2]:

-per 1 januari 2010 zorgtoeslag 2010 en/of huurtoeslag 2010 wil aanvragen en/of

-het rekeningnummer voor de uitbetaling van de zorgtoeslag wil wijzigen in [rekeningnummer 1] is en/of

-de zorg- en/of de huurtoeslag op één rekening wil ontvangen en/of

(ad A2)

[persoon 3] op genoemd (digitaal) formulier (D-434) ingevuld en/of vermeld dat die [persoon 3]:

-per 1 januari 2010 een wijziging wil doorgeven van de zorg- en/of de huurtoeslag en/of

-het rekeningnummer voor de zorg- en/of de huurtoeslag wil wijzigen en/of

-het rekeningnummer voor de uitbetaling van deze zorg- en/of huurtoeslag wil wijzigen in [rekeningnummer 2] en/of

-de zorg- en/of de huurtoeslag op één rekening wil ontvangen en/of

[persoon 4] op genoemd (digitaal) formulier (D-448) ingevuld en/of vermeld dat die [persoon 4]:

-per 1 januari 2010 een wijziging wil doorgeven van de zorg- en/of de huurtoeslag en/of

-het rekeningnummer voor de zorg- en/of de huurtoeslag wil wijzigen en/of

-het rekeningnummer voor de uitbetaling van deze zorg- en/of huurtoeslag wil wijzigen in [rekeningnummer 2] en/of

-de zorg- en/of de huurtoeslag op één rekening wil ontvangen en/of

[persoon 5] op genoemd (digitaal) formulier (D-728) ingevuld en/of vermeld dat die [persoon 5]:

-per 1 januari 2010 een wijziging wil doorgeven van de zorg- en/of de huurtoeslag en/of

-het rekeningnummer voor de zorg- en/of de huurtoeslag wil wijzigen en/of

-het rekeningnummer voor de uitbetaling van deze zorg- en/of huurtoeslag wil wijzigen in [rekeningnummer 1] en/of

-de zorg- en/of de huurtoeslag op één rekening wil ontvangen en/of

(ad B)

[persoon 3] op genoemd (digitaal) formulier (D-435) ingevuld en/of vermeld dat die [persoon 3]:

-per 1 januari 2011 een wijziging wil doorgeven van de zorg- en/of de huurtoeslag en/of

-het rekeningnummer voor de zorg- en/of de huurtoeslag wil wijzigen en/of

-het rekeningnummer voor de uitbetaling van deze zorg- en/of huurtoeslag wil wijzigen in [rekeningnummer 2] en/of

-de zorg- en/of de huurtoeslag op één rekening wil ontvangen en/of

(ad C1)

[persoon 6] op genoemd (digitaal) formulier (D-386) ingevuld en/of vermeld dat die [persoon 6]:

- per 1 januari 2010 kinderopvangtoeslag 2010 wil aanvragen en/of

- het rekeningnummer voor de uitbetaling van kinderopvangtoeslag [rekeningnummer 3] is en/of

- het een aanvraag kinderopvangtoeslag betreft voor het kind [persoon 7] (geboren 31-05-2004) voor 230 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 6,10 bij een kindercentrum en/of voor 200 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 5,00 bij een gastouderopvang en/of

- het een aanvraag kinderopvangtoeslag betreft voor het kind [persoon 8] (geboren 01-01-2010) voor 230 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 6,10 bij een kindercentrum en/of voor 200 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 5,10 bij een gastouderopvang en/of

[persoon 9] op genoemd (digitaal) formulier (D-451) ingevuld en/of vermeld dat die [persoon 9]:

- per 1 januari 2010 kinderopvangtoeslag 2010 wil aanvragen en/of het rekeningnummer voor de uitbetaling van kinderopvangtoeslag [rekeningnummer 3] is en/of

- het een aanvraag kinderopvangtoeslag betreft voor het kind [persoon 10] (geboren 16-08-2003) voor 230 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 6,10 hij een kindercentrum en/of voor 200 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 5,00 bij een gastouderopvang en/of

- het een aanvraag kinderopvangtoeslag betreft voor het kind [persoon 10] (geboren 20-11-2009) voor 230 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 6,10 bij een kindercentrum en/of voor 200 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 5,00 bij een gastouderopvang en/of

[persoon 11] op genoemd (digitaal) formulier (D-462) ingevuld en/of vermeld dat die [persoon 11]:

- per 1 januari 2010 kinderopvangtoeslag 2010 wil aanvragen en/of

- het rekeningnummer voor de uitbetaling van kinderopvangtoeslag [rekeningnummer 4] is en/of

- het een aanvraag Kinderopvangtoeslag betreft voor het kind [persoon 12] (geboren 13-11-2003) voor 230 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 6,10 bij een kindercentrum en/of voor 200 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 5,00 bij een gastouderopvang en/of

- het een aanvraag kinderopvangtoeslag betreft voor het kind [persoon 13] (geboren 06-12-2009) voor 230 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 6,10 bij een Kindercentrum en/of voor 200 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 5,00 bij een gastouderopvang en/of

[persoon 14] op genoemd (digitaal formulier (D-705) ingevuld en/of vermeld dat die [persoon 14]:

- per 1 januari 2010 kinderopvangtoeslag 2010 wil aanvragen en/of

- het rekeningnummer voor de uitbetaling van Kinderopvangtoeslag [rekeningnummer 1] is en/of

- het een aanvraag kinderopvangtoeslag betreft voor het kind [persoon 15] (geboren 28-03-2009) voor 230 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 6,10 bij een kindercentrum en/of

[persoon 16] op genoemd (digitaal) formulier (D-709) ingevuld en/of vermeld dat die [persoon 16]:

- per 1 januari 2010 kinderopvangtoeslag 2010 wil aanvragen en/of

- het rekeningnummer voor de uitbetaling van kinderopvangtoeslag [rekeningnummer 1] is en/of

- het een aanvraag kinderopvangtoeslag betreft voor het kind [persoon 17] (geboren 13-07-1991 voor 120 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 6,10 bij een kindercentrum en/of

-het een aanvraag kinderopvangtoeslag betreft voor het kind [persoon 18] (geboren 13-07-1999) voor 120 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 6,10 bij een kindercentrum en/of

[persoon 19] op genoemd (digitaal) formulier (D-729) ingevuld en/of vermeld dat die [persoon 19]:

- per 1 september 2010 kinderopvangtoeslag 2010 wil aanvragen en/of

- het rekeningnummer voor de uitbetaling van kinderopvangtoeslag [rekeningnummer 5] is en/of

- het een aanvraag kinderopvangtoeslag betreft voor het kind [persoon 20] (geboren 01-08-2010) voor 207 hele opvanguren per volle maand en een uurtarief van euro 6,10 bij een kindercentrum en/of

(ad C2)

[persoon 21] op genoemd (digitaal) formulier (D436) ingevuld en/of vermeld dat die [persoon 21]:

- per 1 januari 2010 een wijziging kinderopvangtoeslag wil doorgeven en/of

- het rekeningnummer voor de uitbetaling van kinderopvangtoeslag [rekeningnummer 3] is en/of

[persoon 22] op genoemd (digitaal) formulier (D-727) ingevuld en/of vermeld dat die [persoon 22]:

- per 1 januari 2010 een wijziging kinderopvangtoeslag wil doorgeven en/of

- het rekeningnummer voor de uitbetaling van kinderopvangtoeslag [rekeningnummer 1] is en/of

(telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken;

3.
hij op één of meer tijdstip(pen), gelegen in of omstreeks de periode van 1 oktober 2010 tot en met 1 november 2011, te Rotterdam en/of (elders) in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) (een) voorwerp(en), te weten een (of meer) geldbedrag(en), tot een totaal van (ongeveer)

€ 174.752,00 (euro 168.922,00 + euro 5.830,00), althans enig(e) geldbedrag(en), heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet en/of van genoemd(e) voorwerp(en) en/of geldbedrag(en) gebruik heeft gemaakt,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en), dat bovenomschreven voorwerp(en) en/of geldbedrag(en)- onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig(e) misdrijf/misdrijven,

hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) van het plegen van witwassen een gewoonte gemaakt.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Nadere bewijsoverweging

Aangifte of aanvraag in de zin van de wet

Ter terechtzitting heeft de raadsman bepleit dat de verdachte ter zake van het onder 1, vierde gedachtestreepje, ten laste gelegde opzettelijk onjuist en/of onvolledig doen van aangiften Inkomstenbelasting alsmede ter zake van de onder 2 ten laste gelegde aanvragen dient te worden vrijgesproken, nu er geen sprake is van een aangifte dan wel aanvraag in de zin van de wet.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt. Nu de verdachte ter zake van het onder 1, vierde gedachtestreepje, ten laste gelegde wordt vrijgesproken, behoeft het verweer van de raadsman hieromtrent bij gebrek aan belang geen bespreking. Ter zake van het onder 2 ten laste gelegde is het hof, anders dan de raadsman, van oordeel dat de betreffende aanvragen als geschriften kunnen worden aangemerkt in de zin van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht, zodat het verweer van de raadsman op dit punt wordt verworpen.

Deelneming aan een criminele organisatie

Door de raadsman is voorts aangevoerd dat de verdachte ter zake van het onder 1 ten laste gelegde dient te worden vrijgesproken, nu er –kort gezegd- geen sprake is van (deelneming aan) een criminele organisatie.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt. Onder een criminele organisatie in de zin van artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht wordt verstaan een samenwerkingsverband, met een zekere duurzaamheid en structuur, tussen de verdachte en ten minste één andere persoon. Voor duurzaamheid of bestendigheid is het tijdsverloop van het samenwerkingsverband een aanwijzing. Voor structuur is een hiërarchie geen vereiste. Om van deelnemen in de zin van bovengenoemd wetsartikel te spreken dient men te behoren tot het samenwerkingsverband en een aandeel te hebben in of ondersteuning te bieden aan gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van deze organisatie. Het hebben van een aandeel in en het ondersteuning geven aan die gedragingen veronderstellen opzet.

Gelet op het voorgaande is het hof van oordeel dat op grond van de gebezigde bewijsmiddelen wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie in de zin van artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht. De omstandigheid dat tussen de verdachte en de andere(n) ook sprake was van een vriendschappelijk of familiair verband, maakt dit niet anders. Het verweer wordt verworpen.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het onder 1 bewezen verklaarde levert op:

deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

Het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd.

Het onder 3 bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van gewoontewitwassen.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren, alsmede verbeurdverklaring van de in beslag genomen telefoon en de (conservatoir) in beslaggenomen gelden ad € 6.109,69.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. De verdachte heeft zich in de periode van 1 oktober 2010 tot en met 21 februari 2011 schuldig gemaakt aan deelneming aan een criminele organisatie die zich bezig hield met oplichting van de Belastingdienst en witwassen van de daaruit verkregen geldbedragen. De verdachte en zijn mededaders hebben hiertoe de burgerservicenummers, DigiD-gebruikersnamen en –wachtwoorden, bankpasjes en pincodes van (onwetende) personen verkregen en hebben hiermee –langs digitale weg- aanvragen dan wel wijzigingen ten behoeve van toeslagen doorgevoerd en het hieruit verkregen geld van de Belastingdienst doorgestort op (andere) bankrekeningen en/of contant opgenomen. In het kader van de deelneming aan de criminele organisatie heeft de verdachte zich samen met anderen meermalen schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift, door een grote hoeveelheid digitale formulieren aanvragen en wijzigingen ten behoeve van de Belastingdienst valselijk op te maken en heeft hij zich bovendien schuldig gemaakt aan het medeplegen van gewoontewitwassen.

De verdachte heeft zich op bovengenoemde wijze aanzienlijke geldbedragen toegeëigend, waarbij hij naast de Belastingdienst ook onwetende derden heeft benadeeld. Immers, zij wisten niet van de aanvragen en wijzigingen en werden plotseling geconfronteerd met het niet meer ontvangen van voor hen vaak essentiële toeslagen of met een naheffing van de Belastingdienst wegens onterecht uitgekeerde toeslagen. Daarnaast heeft hij het vertrouwen dat in het maatschappelijk verkeer in de juistheid van (digitale) geschriften moet kunnen worden gesteld schade toegebracht, waarbij hij zich kennelijk slechts heeft laten leiden door het streven naar eigen financieel gewin.

Het hof heeft acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 28 mei 2015, waaruit blijkt dat de verdachte reeds eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten.

Het hof is - alles afwegende - van oordeel dat in beginsel een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, met aftrek van voorarrest, en verbeurdverklaring van na te noemen voorwerp een passende en geboden reactie vormt.

Het hof ziet, anders dan de advocaat-generaal heeft gevorderd, geen termen aanwezig om naast de gevangenisstraf een geldboete op te leggen.

Het hof stelt evenwel ambtshalve vast dat de redelijke termijn, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is overschreden, nu de berechting in hoger beroep circa twee jaren en negen maanden heeft geduurd. Het hof zal deze overschrijding verdisconteren in de strafmaat in die zin, dat in plaats van de hiervoor overwogen gevangenisstraf, een gevangenisstraf voor de duur van 17 maanden met aftrek van voorarrest zal worden opgelegd.

Beslag

Ten aanzien van het inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerp, te weten een GSM zaktelefoon, Blackberry H005 Pearl 9105, zal het hof de verbeurdverklaring gelasten, nu het een voorwerp betreft met behulp waarvan het bewezen verklaarde is begaan of voorbereid.

Ten aanzien van de inbeslaggenomen gelden overweegt het hof dat uit het dossier en hetgeen de advocaat-generaal naar voren heeft gebracht, blijkt dat het om conservatoir in beslaggenomen gelden gaat. Gelden waarop conservatoir beslag rust kunnen niet verbeurd verklaard worden. Het hof zal daarom, anders dan de advocaat-generaal heeft gevorderd, deze gelden niet verbeurdverklaren.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 24, 33, 33a, 47, 57, 140, 225 en 420ter van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

BESLISSING

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart het onder 1, 2 en 3 bewezen verklaarde strafbaar en verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 17 (zeventien) maanden;

beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

verklaart verbeurd het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten een GSM zaktelefoon, Blackberry H005 Pearl 9105.

Dit arrest is gewezen door mr. J.M. Reinking,

mr. G. Dulek-Schermers en mr. J.W. Klein Wolterink, in bijzijn van de griffier mr. J. van der Vegte.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 10 juli 2015.