Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2014:4267

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
17-11-2014
Datum publicatie
14-01-2015
Zaaknummer
22-003735-13
Formele relaties
Cassatie: ECLI:NL:HR:2016:308, (Gedeeltelijke) vernietiging met terugwijzen
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel. Voor personen beneden de leeftijd van achttien jaren wordt niet aanvaard dat zij vrijwillig kiezen voor een baan in de prostitutie; zij dienen in het bijzonder te worden beschermd.

Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 (vierentwintig) maanden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-003735-13

Parketnummer: 11-870399-12

Datum uitspraak: 17 november 2014

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de meervoudige kamer in de rechtbank Rotterdam van 20 augustus 2013 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Nederlandse Antillen) op [geboortejaar] 1986,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 3 november 2014.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder

1. en 2 ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 27 maanden, met aftrek van voorarrest.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1:
(zaak Beukelsweg - Rotterdam)

hij op (een) of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 januari 2011 tot en met 08 juni 2011 te Rotterdam, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

A.

[benadeelde partij], geboren op [geboortejaar] 1993, heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting (in de prostitutie) van die [benadeelde partij], terwijl die [benadeelde partij] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt (sub 2°)

en/of

B.

[benadeelde partij], ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van één of meer seksuele handeling(en) met of voor een derde tegen betaling, dan wel ten aanzien van die ander, te weten die [benadeelde partij] (geboren op [geboortejaar] 1993), enige handelingen, heeft ondernomen waarvan verdachte wist(en) of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [benadeelde partij] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die handeling(en), terwijl die [benadeelde partij] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt (sub 5°);

en/of

C.

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele handelingen van [benadeelde partij] met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [benadeelde partij] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt (sub 8°)

bestaande dat voordeel trekken en/of dat ertoe brengen en/of de overige hierboven omschreven handelingen hieruit dat verdachte meermalen, althans eenmaal, (telkens)

- die [benadeelde partij] heeft gecontroleerd bij/na/tijdens het verrichten van de prostitutiewerkzaamheden en/of

- die [benadeelde partij] gelegenheid heeft geboden voor het verrichten van de prostitutiewerkzaamheden en/of

- die [benadeelde partij] haar verdiensten uit de prostitutiewerkzaamheden grotendeels heeft laten afdragen aan hem, verdachte, en/of (een) ander(en);

2:


(zaak Happy Gentleman-Dordrecht + OQ-Rotterdam)

hij op (een) of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 09 juni 2011 tot en met 15 januari 2013 te Dordrecht en/of Rotterdam en/of Vlissingen en/of elders in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

A.

een ander, genaamd [benadeelde partij], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [benadeelde partij] (sub 1°),

en/of

B.

[benadeelde partij], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten dan wel onder voornoemde omstandigheden enige handelingen heeft/hebben ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [benadeelde partij] zich daardoor tot het verrichten van die arbeid of diensten beschikbaar zou stellen, (sub 4°),

en/of

C.

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting (in de prostitutie) van [benadeelde partij] (sub 6°),

en/of

D.

[benadeelde partij], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), te bevoordelen uit de opbrengst van haar/zijn seksuele handeling(en) met of voor een derde (sub 9°),

bestaande dat voordeel trekken en/of dat ertoe brengen en/of de overige hierboven omschreven handelingen en/of de onder artikel 273f lid 1 sub 1° Wetboek van Strafrecht genoemde middelen hieruit dat verdachte meermalen, althans eenmaal, (telkens)

- die [benadeelde partij] heeft gecontroleerd bij/na/tijdens het verrichten van de prostitutiewerkzaamheden en/of

- die [benadeelde partij] gelegenheid heeft geboden voor het verrichten van de prostitutiewerkzaamheden en/of

- die [benadeelde partij] haar verdiensten uit de prostitutiewerkzaamheden grotendeels heeft laten afdragen aan hem, verdachte, en/of (een) ander(en) en/of

- die [benadeelde partij] stelselmatig heeft mishandeld (waarbij zij o.a. een gebroken kaak heeft opgelopen) en/of

- die [benadeelde partij] langer door heeft laten werken als ze volgens hem, verdachte, niet genoeg had verdiend en/of

- die [benadeelde partij] naar een of meerdere plaats(en) heeft gebracht/vervoerd/laten brengen/laten vervoeren, waar ze als prostituee ging werken en/of

- die [benadeelde partij] heeft gedwongen om een minimum bedrag per dag aan hem, verdachte, en/of ) ander(en) af te dragen en/of

- die [benadeelde partij] in strijd met de waarheid heeft voorgespiegeld dat hij, verdachte, en die [benadeelde partij] een langdurige liefdesrelatie met elkaar zouden blijven houden en zodoende die [benadeelde partij] emotioneel afhankelijk van hem, verdachte, heeft gemaakt en/of

- die [benadeelde partij] heeft gedreigd de relatie te verbreken, wetende dat zij verliefd op hem, verdachte, was en/of alles voor hem over had (ook het blijven verrichten van prostitutiewerkzaamheden) en/of telkens ruzie heeft gemaakt met die [benadeelde partij] als zij niet voor voldoende inkomsten/geld zorgde middels het werken in de prostitutie.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1:
(zaak Beukelsweg - Rotterdam)

hij op (een) of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 januari 2011 tot en met 08 juni 2011 te Rotterdam, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

A.

[benadeelde partij], geboren op [geboortejaar] 1993, heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting (in de prostitutie) van die [benadeelde partij], terwijl die [benadeelde partij] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt (sub 2°)

en/of

B.

[benadeelde partij] ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van één of meer seksuele handeling(en) met of voor een derde tegen betaling, dan wel ten aanzien van die ander, te weten die [benadeelde partij] (geboren op [geboortejaar] 1993), enige handelingen, heeft ondernomen waarvan verdachte wist(en) of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [benadeelde partij] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die handeling(en), terwijl die [benadeelde partij] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt (sub 5°);

en/of

C.

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele handelingen van [benadeelde partij] met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [benadeelde partij] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt (sub 8°)

bestaande dat voordeel trekken en/of dat ertoe brengen en/of de overige hierboven omschreven handelingen hieruit dat verdachte meermalen, althans eenmaal, (telkens)

- die [benadeelde partij] heeft gecontroleerd bij/na/tijdens het verrichten van de prostitutiewerkzaamheden en/of

- die [benadeelde partij] gelegenheid heeft geboden voor het verrichten van de prostitutiewerkzaamheden en/of

- die [benadeelde partij] haar verdiensten uit de prostitutiewerkzaamheden grotendeels heeft laten afdragen aan hem, verdachte, en/of (een) ander(en);

2:


(zaak Happy Gentleman-Dordrecht + OQ-Rotterdam)

hij op (een) of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 09 juni 2011 tot en met 15 januari 2013 te Dordrecht en/of Rotterdam en/of Vlissingen en/of elders in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

A.

een ander, genaamd [benadeelde partij], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [benadeelde partij] (sub 1°),

en/of

B.

[benadeelde partij], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten dan wel onder voornoemde omstandigheden enige handelingen heeft/hebben ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [benadeelde partij] zich daardoor tot het verrichten van die arbeid of diensten beschikbaar zou stellen, (sub 4°),

en/of

C.

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting (in de prostitutie) van [benadeelde partij] (sub 6°),

en/of

D.

[benadeelde partij], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), te bevoordelen uit de opbrengst van haar/zijn seksuele handeling(en) met of voor een derde (sub 9°),

bestaande dat voordeel trekken en/of dat ertoe brengen en/of de overige hierboven omschreven handelingen en/of de onder artikel 273f lid 1 sub 1° Wetboek van Strafrecht genoemde middelen hieruit dat verdachte meermalen, althans eenmaal, (telkens)

- die [benadeelde partij] heeft gecontroleerd bij of na/tijdens het verrichten van de prostitutiewerkzaamheden en/of

- die [benadeelde partij] gelegenheid heeft geboden voor het verrichten van de prostitutiewerkzaamheden en/of

- die [benadeelde partij] haar verdiensten uit de prostitutiewerkzaamheden grotendeels heeft laten afdragen aan hem, verdachte, en/of (een) ander(en) en/of

- die [benadeelde partij] stelselmatig heeft mishandeld (waarbij zij o.a. een gebroken kaak heeft opgelopen) en/of

- die [benadeelde partij] langer door heeft laten werken als ze volgens hem, verdachte, niet genoeg had verdiend en/of

- die [benadeelde partij] naar een of meerdere plaats(en) heeft gebracht/vervoerd/laten brengen/laten vervoeren, waar ze als prostituee ging werken en/of

- die [benadeelde partij] heeft gedwongen om een minimum bedrag per dag aan hem, verdachte, en/of ) ander(en) af te dragen en/of

- die [benadeelde partij] in strijd met de waarheid heeft voorgespiegeld dat hij, verdachte, en die [benadeelde partij] een langdurige liefdesrelatie met elkaar zouden blijven houden en zodoende die [benadeelde partij] emotioneel afhankelijk van hem, verdachte, heeft gemaakt en/of

- die [benadeelde partij] heeft gedreigd de relatie te verbreken, wetende dat zij verliefd op hem, verdachte, was en/of alles voor hem over had (ook het blijven verrichten van prostitutiewerkzaamheden) en/of telkens ruzie heeft gemaakt met die [benadeelde partij] als zij niet voor voldoende inkomsten/geld zorgde middels het werken in de prostitutie.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Bewijsoverweging

Het hof heeft acht geslagen op de zich in het dossier bevindende verklaringen van de aangeefster, [benadeelde partij], waaronder haar verklaringen afgelegd ter terechtzitting in eerste aanleg d.d. 6 augustus 2013 en tegenover de rechter-commissaris d.d. 30 mei 2013. Op laatst genoemde momenten heeft de aangeefster, in tegenstelling tot haar eerdere verklaringen bij de politie, voor de verdachte enigszins ontlastende verklaringen afgelegd. Gelet op het procesdossier en het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep, is het hof van oordeel dat de door de aangeefster bij de politie afgelegde, voor de verdachte belastende, verklaringen, dermate steun vinden in de overige voorhanden zijnde bewijsmiddelen, dat het hof geen geloof hecht aan de op 6 augustus 2013 en 30 mei 2013 anderszins afgelegde verklaringen van de aangeefster.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het onder 1 bewezen verklaarde levert op:

Mensenhandel, meermalen gepleegd.

Het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

Mensenhandel, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden bevestigd.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel. Voor personen beneden de leeftijd van achttien jaren wordt niet aanvaard dat zij vrijwillig kiezen voor een baan in de prostitutie; zij dienen in het bijzonder te worden beschermd. Door op de bewezen verklaarde wijze te handelen heeft de verdachte zijn eigen financieel gewin voorop gesteld. Mensenhandel is een zeer vergaande en ontluisterende manier van uitbuiting. De lichamelijke en geestelijke integriteit van mensen wordt totaal ondergeschikt gemaakt aan het geldelijk gewin. Van dit soort feiten is algemeen bekend dat de slachtoffers daarvan nog lange tijd de psychisch nadelige gevolgen ondervinden.

Het hof heeft acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 17 oktober 2014, waaruit blijkt dat de verdachte eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten, zij het andersoortige feiten. Dat heeft hem er kennelijk niet van weerhouden de onderhavige feiten te plegen.

Het hof heeft mede acht geslagen op de binnen de rechtspraak gehanteerde oriëntatiepunten voor de straftoemeting voor het onder 1 en 2 bewezen verklaarde.

Het hof is - alles overwegende en mede gelet op de speciale en generale preventie - van oordeel dat een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur een passende en geboden reactie vormt.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 57, 63 en 273f van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 en 2 bewezen verklaarde strafbaar en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 (vierentwintig) maanden.

Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot

6 (zes) maandenniet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van

2 (twee) jarenaan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Dit arrest is gewezen door mr. N. Schaar, mr. H.P.Ch. van Dijk en mr R.C. Schlingemann, in bijzijn van de griffier mr. S. Imami.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 17 november 2014.