Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2014:4063

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
15-12-2014
Datum publicatie
15-12-2014
Zaaknummer
2200040414
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De verdachte heeft samen met medeverdachte 1 doelbewust op 3 juni 2013 het slachtoffer naar Den Haag gelokt om met gebruikmaking van geweld en bedreiging

met geweld spullen van hem terug te krijgen die deze van die medeverdachte zou hebben gestolen. Vervolgens hebben verdachte en die medeverdachte het slachtoffer op straat geslagen en meegenomen naar een nabijgelegen kelderbox van een andere medeverdachte. Daar moest het slachtoffer op een stoel plaatsnemen, alwaar hij wederom meermalen is mishandeld door verdachte en de medeverdachte 1 In de kelderbox is vervolgens door medeverdachte 2 een van verdachte afkomstig op een vuurwapen gelijkend voorwerp op het hoofd van het slachtoffer gezet en in de mond van het slachtoffer geduwd. Ondertussen werd er constant door verdachte en medeverdachte 1 tegen het slachtoffer geschreeuwd

en gevraagd naar de spullen van medeverdachte 1. Uiteindelijk heeft de verdachte het slachtoffer met brommix (een mengsel van olie en benzine) overgoten en het slachtoffer naar zijn aansteker gevraagd. Daarna heeft de verdachte die aansteker aangeklikt, als gevolg waarvan het slachtoffer in brand is gevlogen.

Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaren, met aftrek van voorarrest.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-000404-14

Parketnummer: 09-842324-13

Datum uitspraak: 15 december 2014

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag van 27 januari 2014 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1994,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 1 december 2014.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte van het onder 3 primair en 4 tweede cumulatief/alternatief ten laste gelegde vrijgesproken en ter zake van het onder 1, 2,

3 subsidiair, 4 eerste cumulatief/alternatief en 5 ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren, waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, met aftrek van voorarrest, met beslissing omtrent de vordering van de benadeelde partij en het inbeslaggenomen voorwerp als weergegeven in het vonnis waarvan beroep.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1:
hij op of omstreeks 03 juni 2013 te 's-Gravenhage tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een persoon (te weten [aangever]) op/tegen het lichaam heeft gestompt en/of geslagen, waardoor voornoemde [aangever] letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

2:
hij op of omstreeks 3 juni 2013 te 's-Gravenhage, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een persoon genaamd [aangever] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn/haar mededader(s) opzettelijk dreigend een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan die [aangever] getoond en/of de loop van dat vuurwapen, althans de loop van dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp, in de mond van die [aangever] gestopt en/of tegen het hoofd van die [aangever] geduwd/gedrukt;

3 primair:
hij op of omstreeks 03 juni 2013 te 's-Gravenhage, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een persoon, genaamd [aangever], wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, met het oogmerk (een) ander(en), te weten die [aangever], te dwingen iets te doen (te weten het afgeven van - gestolen - goederen (zijnde een laptop en/of diverse pasjes) en/of gegevens, zijnde informatie met betrekking tot de vindplaats van die - gestolen - goederen), immers heeft hij, verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan die [aangever] getoond, althans op een voor die [aangever] zichtbare wijze bij zich gedragen en/of

- die [aangever] meermalen, althans eenmaal, op/tegen het lichaam gestompt en/of geslagen en/of

- door een overwicht in aantal een dreigende situatie voor die [aangever] doen ontstaan en/of

- die [aangever] de op indringende/dwingende wijze de woorden "Meelopen" en/of "Je moet meekomen", althans woorden van soortgelijke aard en/of strekking toegevoegd en/of

- ( aldus) die [aangever] meegevoerd naar een kelderbox (gelegen aan de Roggeveenstraat) en/of

in die kelderbox die [aangever]

- de woorden "Kijk, je stoel", althans woorden van soortgelijke aard en/of strekking toegevoegd en/of

- ( aldus) laten plaatsnemen op een stoel in die kelderbox en/of

- meermalen, althans eenmaal op/tegen het lichaam gestompt en/of geslagen en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan die [aangever] getoond en/of de loop van dat vuurwapen, althans de loop van dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp, in de mond van die [aangever] en/of tegen het hoofd van die [aangever] geduwd/gedrukt en/of

- dat vuurwapen, althans dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp doorgeladen, althans een beweging gemaakt die

de suggestie wekte dat het om het doorladen van een echt/werkend vuurwapen zou gaan en/of

- een stanleymes aan die [aangever] getoond, althans op een voor die [aangever] goed zichtbare wijze in een van zijn handen gehouden en/of

- op indringende/dwingende wijze de woorden toevoegen "Waar zijn mijn pasjes?" en/of "Wat heb je gedaan?", althans woorden van soorgelijke aard en/of strekking en/of

- met benzine en/of brommix, althans een brandbare stof overgoten en/of

- een aansteker getoond en/of (vervolgens) met die aansteker geklikt tengevolge waarvan die [aangever], althans de kleding van die [aangever], is ontvlamd;

3 subsidiair:
hij op of omstreeks 03 juni 2013 te 's-Gravenhage, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een persoon, genaamd

[aangever], wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, immers heeft hij, verdachte tezamen en in vereniging met een ander

of anderen, althans alleen, die [aangever]

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan die [aangever] getoond, althans op een voor die [aangever] zichtbare wijze bij zich gedragen en/of

- die [aangever] meermalen, althans eenmaal, op/tegen het lichaam gestompt en/of geslagen en/of

- door een overwicht in aantal een dreigende situatie voor die [aangever] doen ontstaan en/of

- die [aangever] de op indringende/dwingende wijze de woorden "Meelopen" en/of "Je moet meekomen", althans woorden van soortgelijke aard en/of strekking toegevoegd en/of

- ( aldus) die [aangever] meegevoerd naar een kelderbox (gelegen aan de Roggeveenstraat) en/of

in die kelderbox die [aangever]

- de woorden "Kijk, je stoel", althans woorden van soortgelijke aard en/of strekking toegevoegd en/of

- ( aldus) laten plaatsnemen op een stoel in die kelderbox en/of

- meermalen, althans eenmaal op/tegen het lichaam gestompt en/of geslagen en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan die [aangever] getoond en/of de loop van dat vuurwapen, althans de loop van dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp, in de mond van die [aangever] en/of tegen het hoofd van die [aangever] geduwd/gedrukt en/of

- dat vuurwapen, althans dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp doorgeladen, althans een beweging gemaakt die

de suggestie wekte dat het om het doorladen van een echt/werkend vuurwapen zou gaan en/of

- een stanleymes aan die [aangever] getoond, althans op een voor die [aangever] goed zichtbare wijze in een van zijn handen gehouden en/of

- op indringende/dwingende wijze de woorden toevoegen "Waar zijn mijn pasjes?" en/of "Wat heb je gedaan?", althans woorden van soorgelijke aard en/of strekking en/of

- met benzine en/of brommix, althans een brandbare stof overgoten en/of

- een aansteker getoond en/of (vervolgens) met die aansteker geklikt tengevolge waarvan die [aangever], althans de kleding van die [aangever], is ontvlamd, tengevolge waarvan zwaar lichamelijk letsel bij die

[aangever] is ontstaan.

4:
hij op of omstreeks 03 juni 2013 te 's-Gravenhage tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [aangever] heeft gedwongen tot

de afgifte van een jas en/of een aansteker, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan

[aangever], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld

en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- meermalen, althans eenmaal op/tegen het lichaam van

die [aangever] heeft gestompt en/of geslagen en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan die [aangever] heeft getoond en/of

- de loop van een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp in de mond van die [aangever] heeft gedrukt/geduwd en/of

- de loop van een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp tegen het hoofd van die [aangever] heeft geduwd/gedrukt en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft doorgeladen, althans een beweging heeft gemaakt die de suggestie wekte dat het om het doorladen van een echt/werkend vuurwapen zou gaan en/of

- een stanleymes aan die [aangever] heeft getoond, althans het op een voor die [aangever] goed zichtbare wijze in een van zijn handen heeft gehouden en/of

- die [aangever] op indringende/dwingende wijze de woorden "Waar zijn mijn pasjes?" en/of "Wat heb je gedaan?" heeft toegevoegd, althans woorden van soorgelijke aard en/of strekking en/of

- door een overwicht in aantal een dreigende situatie voor die [aangever] heeft doen ontstaan en/of

- op dwingende toon de woorden heeft toevoegd "Doe die jas uit, die is niet van jou.", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- de kleding van die [aangever] heeft doorzocht

en/of

hij op of omstreeks 03 juni 2013 te 's-Gravenhage tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een jas en/of een aansteker, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan

[aangever],

in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [aangever], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- meermalen, althans eenmaal op/tegen het lichaam

van die [aangever] heeft gestompt en/of geslagen en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan die [aangever] heeft getoond en/of

- de loop van een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp in de mond van die [aangever] heeft gedrukt/geduwd en/of

- de loop van een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp tegen het hoofd van die [aangever] heeft geduwd/gedrukt en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft doorgelagen, althans een beweging heeft gemaakt die de suggestie wekte dat het om het doorladen van een echt/werkend vuurwapen zou gaan en/of

- een stanleymes aan die [aangever] heeft getoond, althans het op een voor die [aangever] goed zichtbare wijze in een van zijn handen heeft gehouden en/of

- die [aangever] op indringende/dwingende wijze de woorden "Waar zijn mijn pasjes?" en/of "Wat heb je gedaan?" heeft toegevoegd, althans woorden van soorgelijke aard en/of strekking en/of

- door een overwicht in aantal een dreigende situatie voor die [aangever] heeft doen ontstaan en/of

- op dwingende toon de woorden heeft toevoegd "Doe die jas uit, die is niet van jou.", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- de kleding van die [aangever] heeft doorzocht;

5:
hij op of omstreeks 03 juni 2013 te 's-Gravenhage ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf

om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [aangever] te dwingen tot

de afgifte van een of meer goederen, te weten een laptop en/of diverse pasjes en/of goederen en/of een geldbedrag met een vergelijkbare waarde en/of te dwingen tot de afgifte van gegevens, zijnde informatie met betrekking tot de vindplaats van die laptop en/of die pasjes,

in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen

- meermalen, althans eenmaal op/tegen het lichaam van

die [aangever] heeft gestompt en/of geslagen en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan die [aangever] heeft getoond en/of

- de loop van een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp in de mond van die [aangever] heeft gedrukt/geduwd en/of

- de loop van een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp tegen het hoofd van die [aangever] heeft geduwd/gedrukt en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft doorgeladen, althans een beweging heeft gemaakt die de suggestie wekte dat het om het doorladen van een echt/werkend vuurwapen zou gaan en/of

- een stanleymes aan die [aangever] heeft getoond, althans het op een voor die [aangever] goed zichtbare wijze in een van zijn handen heeft gehouden en/of

- die [aangever] op indringende/dwingende wijze de woorden "Waar zijn mijn pasjes?" en/of "Wat heb je gedaan?" heeft toegevoegd, althans woorden van soorgelijke aard en/of strekking en/of

- door een overwicht in aantal een dreigende situatie voor die [aangever] heeft doen ontstaan en/of

- de kleding van die [aangever] heeft doorzocht, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven, omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Vrijspraak

Naar het oordeel van het hof is niet wettig

en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder

3 primair is ten laste gelegd, zodat de verdachte daarvan – overeenkomstig de vordering van de advocaat-generaal - behoort te worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3 subsidiair, 4 en 5 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1:
hij op of omstreeks 03 juni 2013 te 's-Gravenhage tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een persoon (te weten [aangever]) op/tegen het lichaam heeft gestompt en/of geslagen, waardoor voornoemde [aangever] letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

2:
hij op of omstreeks 3 juni 2013 te 's-Gravenhage, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een persoon genaamd [aangever] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn/haar mededader(s) opzettelijk dreigend een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan die [aangever] getoond en/of de

loop van dat vuurwapen, althans de loop van dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp, in de mond van die

[aangever] gestopt en/of tegen het hoofd van die [aangever] geduwd/gedrukt;

3 subsidiair:
hij op of omstreeks 03 juni 2013 te 's-Gravenhage, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een persoon, genaamd

[aangever], wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, immers heeft hij, verdachte tezamen en in vereniging met een ander

of anderen, althans alleen, die [aangever]

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan die [aangever] getoond, althans op een voor die [aangever] zichtbare wijze bij zich gedragen en/of

- die [aangever] meermalen, althans eenmaal, op/tegen het lichaam gestompt en/of geslagen en/of

- door een overwicht in aantal een dreigende situatie voor die [aangever] doen ontstaan en/of

- die [aangever] de op indringende/dwingende wijze de woorden "Meelopen" en/of "Je moet meekomen", althans woorden van soortgelijke aard en/of strekking toegevoegd en/of

- (aldus) die [aangever] meegevoerd naar een kelderbox (gelegen aan de Roggeveenstraat) en/of

in die kelderbox die [aangever]

- de woorden "Kijk, je stoel", althans woorden van soortgelijke aard en/of strekking toegevoegd en/of

- (aldus) laten plaatsnemen op een stoel in die kelderbox en/of

- meermalen, althans eenmaal op/tegen het lichaam gestompt en/of geslagen en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan die [aangever] getoond en/of de loop van

dat vuurwapen, althans de loop van dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp, in de mond van die [aangever] en/of tegen het hoofd van die [aangever] geduwd/gedrukt en/of

- dat vuurwapen, althans dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp doorgeladen, althans een beweging gemaakt die

de suggestie wekte dat het om het doorladen van een echt/werkend vuurwapen zou gaan en/of

- een stanleymes aan die [aangever] getoond, althans op een voor die [aangever] goed zichtbare wijze in een van zijn handen gehouden en/of

- op indringende/dwingende wijze de woorden toevoegen "Waar zijn mijn pasjes?" en/of "Wat heb je gedaan?", althans woorden van soortgelijke aard en/of strekking en/of

- met benzine en/of brommix, althans een brandbare stof overgoten en/of

- een aansteker getoond en/of (vervolgens) met die aansteker geklikt ten gevolge waarvan die [aangever], althans de kleding van die [aangever], is ontvlamd,

ten gevolge waarvan zwaar lichamelijk letsel bij die

[aangever] is ontstaan.

4 eerste cumulatief/alternatief:
hij op of omstreeks 03 juni 2013 te 's-Gravenhage

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [aangever] heeft gedwongen tot de afgifte van een jas en/of een aansteker, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan

[aangever], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld

en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en)

dat verdachte tezamen en in vereniging met een ander

of anderen, althans alleen,

- meermalen, althans eenmaal op/tegen het lichaam van

die [aangever] heeft gestompt en/of geslagen en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan die [aangever] heeft getoond en/of

- de loop van een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp in de mond van die [aangever] heeft gedrukt/geduwd en/of

- de loop van een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp tegen het hoofd van die [aangever] heeft geduwd/gedrukt en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft doorgeladen, althans een beweging heeft gemaakt die de suggestie wekte dat het om het doorladen van een echt/werkend vuurwapen zou gaan en/of

- een stanleymes aan die [aangever] heeft getoond, althans het op een voor die [aangever] goed zichtbare wijze in een van zijn handen heeft gehouden en/of

- die [aangever] op indringende/dwingende wijze de woorden "Waar zijn mijn pasjes?" en/of "Wat heb je gedaan?" heeft toegevoegd, althans woorden van soortgelijke aard en/of strekking en/of

- door een overwicht in aantal een dreigende situatie voor die [aangever] heeft doen ontstaan en/of

- op dwingende toon de woorden heeft toegevoegd

"Doe die jas uit, die is niet van jou.", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- de kleding van die [aangever] heeft doorzocht

en/of

hij op of omstreeks 03 juni 2013 te 's-Gravenhage tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een jas en/of een aansteker, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan

[aangever],

in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [aangever], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- meermalen, althans eenmaal op/tegen het lichaam

van die [aangever] heeft gestompt en/of geslagen en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan die [aangever] heeft getoond en/of

- de loop van een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp in de mond van die [aangever] heeft gedrukt/geduwd en/of

- de loop van een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp tegen het hoofd van die [aangever] heeft geduwd/gedrukt en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft doorgelagen, althans een beweging heeft gemaakt die de suggestie wekte dat het om het doorladen van een echt/werkend vuurwapen zou gaan en/of

- een stanleymes aan die [aangever] heeft getoond, althans het op een voor die [aangever] goed zichtbare wijze in een van zijn handen heeft gehouden en/of

- die [aangever] op indringende/dwingende wijze de woorden "Waar zijn mijn pasjes?" en/of "Wat heb je gedaan?" heeft toegevoegd, althans woorden van soorgelijke aard en/of strekking en/of

- door een overwicht in aantal een dreigende situatie voor die [aangever] heeft doen ontstaan en/of

- op dwingende toon de woorden heeft toevoegd "Doe die jas uit, die is niet van jou.", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- de kleding van die [aangever] heeft doorzocht;


5:
hij op of omstreeks 03 juni 2013 te 's-Gravenhage ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf

om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [aangever] te dwingen tot

de afgifte van een of meer goederen, te weten een laptop en/of diverse pasjes en/of goederen en/of een geldbedrag met een vergelijkbare waarde en/of te dwingen tot de afgifte van gegevens, zijnde informatie met betrekking tot de vindplaats van die laptop en/of die pasjes,

in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen

- meermalen, althans eenmaal op/tegen het lichaam

van die [aangever] heeft gestompt en/of geslagen en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan die [aangever] heeft getoond en/of

- de loop van een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp in de mond van die [aangever] heeft gedrukt/geduwd en/of

- de loop van een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp tegen het hoofd van die [aangever] heeft geduwd/gedrukt en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft doorgeladen, althans een beweging heeft gemaakt die de suggestie wekte dat het om het doorladen van een echt/werkend vuurwapen zou gaan en/of

- een stanleymes aan die [aangever] heeft getoond, althans het op een voor die [aangever] goed zichtbare wijze in een van zijn handen heeft gehouden en/of

- die [aangever] op indringende/dwingende wijze de woorden "Waar zijn mijn pasjes?" en/of "Wat heb je gedaan?" heeft toegevoegd, althans woorden van soortgelijke aard en/of strekking en/of

- door een overwicht in aantal een dreigende situatie voor die [aangever] heeft doen ontstaan en/of

- de kleding van die [aangever] heeft doorzochtterwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

De eendaadse samenloop van:

het onder 1 bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van mishandeling.

het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht.

het onder 3 subsidiair bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van opzettelijk iemand wederrechtelijk van

de vrijheid beroven en beroofd houden, terwijl het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft.

het onder 4 eerste cumulatief/alternatief bewezen verklaarde levert op:

afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee

of meer verenigde personen.

het onder 5 bewezen verklaarde levert op:

poging tot afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte

is dus strafbaar.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het onder 1, 2, 3 subsidiair, 4 eerste cumulatief/alternatief en 5 ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van

6 jaren met aftrek van voorarrest.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende

in aanmerking genomen.

De verdachte heeft samen met medeverdachte [medeverdachte 1] doelbewust op 3 juni 2013 het slachtoffer naar Den Haag gelokt om met gebruikmaking van geweld en bedreiging

met geweld spullen van hem terug te krijgen die deze van die medeverdachte zou hebben gestolen. Vervolgens hebben verdachte en die medeverdachte het slachtoffer op straat geslagen en meegenomen naar een nabijgelegen kelderbox van een andere medeverdachte. Daar moest het slachtoffer op een stoel plaatsnemen, alwaar hij wederom meermalen is mishandeld door verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1]. In de kelderbox is vervolgens door medeverdachte [medeverdachte 2] een van verdachte afkomstig op een vuurwapen gelijkend voorwerp op het hoofd van het slachtoffer gezet en in de mond van het slachtoffer geduwd. Ondertussen werd er constant door verdachte

en [medeverdachte 1] tegen het slachtoffer geschreeuwd

en gevraagd naar de spullen van [medeverdachte 1]. Uiteindelijk heeft de verdachte het slachtoffer met brommix (een mengsel van olie en benzine) overgoten en het slachtoffer naar zijn aansteker gevraagd. Daarna heeft de verdachte die aansteker aangeklikt, als gevolg waarvan het slachtoffer in brand is gevlogen.

Dit zijn zeer ernstige feiten. Door het gebeurde heeft het slachtoffer brandwonden opgelopen aan de linkerzijde van zijn hoofd, aan zijn hals, aan de voorzijde van zijn borstkas, aan zijn linker arm en aan zijn rug.

Blijkens de ter zitting door zijn raadsvrouw voorgelezen slachtofferverklaring ondervindt het slachtoffer nu nog immer de nadelige lichamelijke en geestelijke gevolgen van de door de verdachte en zijn medeverdachten gepleegde feiten.

Het hof heeft acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 17 november 2014, waaruit blijkt dat de verdachte eerder onherroepelijk is veroordeeld tot een leerstraf voor twee geweldsdelicten; dit betreft echter wel oude feiten (uit 2007).

Het hof heeft kennis genomen van het psychiatrisch en psychologisch rapport van respectievelijk 30 november 2013 en 9 december 2013. De deskundigen J. de Jonge en M.H. Keppel concluderen dat verdachte ten tijde van de ten laste gelegde feiten niet lijdende was aan een ziekelijke stoornis en/of een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens. Geadviseerd wordt de verdachte als volledig toerekeningsvatbaar te beschouwen.

Het recidiverisico wordt ingeschat als laag.

Volgens de deskundigen functioneert de verdachte conform zijn leeftijdsniveau en zijn er geen indicaties om het strafrecht voor jeugdigen toe te passen.

Het hof neemt de adviezen van de deskundigen over en maakt deze tot de zijne.

Gelet op de ernst van de feiten, in onderlinge samenhang bezien, is het hof van oordeel dat niet kan worden volstaan met de door de eerste rechter deels voorwaardelijk opgelegde straf.

Het hof is - alles overwegende - van oordeel dat een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 5 jaren een passende en geboden reactie vormt. Het hof zal anders dan de eerste rechter geen voorwaardelijk deel opleggen, omdat het hof daarin - gelet op de conclusies van de psychiater en psycholoog – geen meerwaarde ziet.

Beslag

Nu het belang van strafvordering zich daartegen niet meer verzet, zal het hof de teruggave gelasten aan [naam], van het inbeslaggenomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten: een personenauto.

Vordering tot schadevergoeding [aangever]

In het onderhavige strafproces heeft [aangever] zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden immateriële schade als gevolg van het aan de verdachte onder 1, 2, 3 subsidiair, 4 en 5 ten laste gelegde, tot een bedrag van € 15.000,00.

Ter zitting in hoger beroep is namens de benadeelde partij nog verzocht dit bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het ontstaan van de schade.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot dit in eerste aanleg gevorderde bedrag.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij tot een bedrag van € 10.000,- en – daarnaast - een bedrag van € 5.000,- hoofdelijk op te leggen, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Namens de verdachte is verzocht de vordering van de benadeelde partij te matigen, omdat de vordering slecht is onderbouwd en er sprake is van een slechte vergelijking met de smartengeldgids.

Het hof is van oordeel dat aannemelijk is geworden dat de benadeelde partij de gevorderde immateriële schade heeft geleden en dat deze schade het rechtstreeks gevolg is van het onder 1, 2, 3 subsidiair, 4 en 5 bewezen verklaarde. De vordering ter zake van geleden immateriële schade leent zich - naar maatstaven van billijkheid - voor toewijzing tot het gevorderde bedrag.

De benadeelde partij zal in het verzoek tot vermeerdering van de vordering met wettelijke rente niet-ontvankelijk worden verklaard, nu dit niet meer voor het eerst kan worden verzocht ter zitting in hoger beroep.

Dit brengt mee dat de verdachte dient te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij tot

aan deze uitspraak in verband met de vordering heeft gemaakt, welke kosten het hof vooralsnog begroot op nihil, en in de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [aangever]

Nu vaststaat dat de verdachte tot een bedrag van € 15.000,00 aansprakelijk is voor de schade die door de bewezen verklaarde feiten is toegebracht en aan elk van de beide medeverdachten een schadevergoedings-maatregel van € 2.500,- is opgelegd, zal het hof aan de verdachte de verplichting opleggen een bedrag van € 10.000,- aan de Staat te betalen ten behoeve van het slachtoffer [aangever].

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 36f, 45, 47, 55, 57, 282, 285, 300 en 317 van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 3 primair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3 subsidiair, 4 eerste cumulatief/alternatief en 5 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1, 2, 3 subsidiair, 4 eerste cumulatief/alternatief en 5 bewezen verklaarde strafbaar en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor

de duur van 5 (vijf) jaren.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Gelast de teruggave aan [naam], van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

een personenauto.

Vordering van de benadeelde partij [aangever]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [aangever] ter zake van de hiervoor genoemde bewezen verklaarde feiten tot het bedrag van

€ 15.000,00 (vijftienduizend euro) ter zake van immateriële schade en veroordeelt de verdachte die, evenals zijn mededaders, hoofdelijk voor het gehele bedrag aansprakelijk is.

Indien en voor zover een mededader aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, zullen een of meer anderen daarvan in zoverre zijn bevrijd om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [aangever],

een bedrag te betalen van € 10.000,00 (tienduizend euro) als vergoeding voor immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 85 (vijfentachtig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Bepaalt dat indien en voor zover de mededaders van de verdachte voormeld bedrag hebben betaald, verdachte in zoverre is bevrijd van voornoemde verplichtingen tot betaling aan de benadeelde partij of aan de Staat.

Dit arrest is gewezen door mr. A.A. Schuering, mr. R.F. de Knoop en mr. H.W. Samson-Geerlings, in bijzijn van de griffier mr. C.E. Koppelaars.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 15 december 2014.

Mr. H.W. Samson-Geerlings is buiten staat dit arrest te ondertekenen.