Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2014:3857

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
13-11-2014
Datum publicatie
28-11-2014
Zaaknummer
22-000752-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De verdachte heeft zich op bewezenverklaarde wijze schuldig gemaakt aan een poging tot mensenhandel van een meisje dat op dat moment de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt. Tevens heeft hij meermalen ontucht gepleegd met dit minderjarige meisje.

Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 (twaalf) maanden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

PROMIS

Rolnummer: 22-000752-14

Parketnummer: 09-711277-12

Datum uitspraak: 13 november 2014

VERSTEK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag van 11 februari 2014 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortejaar] 1991,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 30 oktober 2014.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte van het onder:

 • -

  1 eerste cumulatief/alternatief ten aanzien van [benadeelde partij 1], [benadeelde partij 2] en “(een) ander(en)”;

 • -

  1 tweede cumulatief/alternatief integraal;

 • -

  2 primair eerste cumulatief/alternatief integraal;

 • -

  2 primair tweede cumulatief/alternatief ten aanzien van [benadeelde partij 3], [benadeelde partij 4] en [benadeelde partij 5] en “(een) ander(en)”;

 • -

  2 subsidiair eerste en tweede cumulatief/alternatief integraal en

 • -

  4 ten laste gelegde

vrijgesproken en ter zake het onder:

 • -

  1 eerste cumulatief/alternatief ten aanzien van [benadeelde partij 6] en [benadeelde partij 7];

 • -

  2 primair tweede cumulatief/alternatief ten aanzien van [benadeelde partij 8] en

 • -

  3 ten laste gelegde

veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 360 dagen, met aftrek van voorarrest, waarvan 165 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren. Daarnaast is aan de verdachte een taakstraf opgelegd voor de duur van 120 uren, subsidiair 60 dagen hechtenis. Voorts is er een beslissing genomen omtrent het beslag als nader omschreven in het vonnis waarvan beroep en is tenslotte het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis opgegeven.

Namens de verdachte en door de officier van justitie is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Omvang van het hoger beroep

De advocaat-generaal heeft – in overeenstemming met de inhoud van de ingediende schriftuur - ter terechtzitting in hoger beroep medegedeeld dat het hoger beroep niet gericht is tegen de bewezenverklaring en de vrijspraken in het vonnis waarvan beroep, doch uitsluitend is gericht tegen de strafmaat.

Gelet op het voorgaande stelt het hof vast dat ten aanzien van de vrijspraken ter zake feit 1, eerste en tweede cumulatief/alternatief ten aanzien van [benadeelde partij 1], [benadeelde partij 2] en (een) ander(en) en feit 2, eerste en tweede cumulatief/alternatief (zowel primair als subsidiair) ten aanzien van [benadeelde partij 3], [benadeelde partij 4] en [benadeelde partij 5] en (een) ander(en) door het Openbaar Ministerie geen grieven zijn ingediend noch opgegeven.

Nu het hof ook ambtshalve geen reden ziet om die feiten inhoudelijk te behandelen, zal het hof, gelet op het bepaalde in artikel 416, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, het Openbaar Ministerie ter zake van deze feiten niet-ontvankelijk verklaren in het hoger beroep.

Ten aanzien van de bewezenverklaarde feiten overweegt het hof dat de verdachte niet binnen veertien dagen na het instellen van het hoger beroep een schriftuur met grieven tegen het vonnis heeft ingediend. Evenmin zijn door of namens hem ter terechtzitting in hoger beroep bezwaren tegen het vonnis opgegeven. Op grond van het voorgaande kan het hof de verdachte, gelet op het bepaalde in artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, niet-ontvankelijk verklaren in het hoger beroep. Het hof ziet evenwel ambtshalve reden voor een inhoudelijke behandeling van de zaak in hoger beroep met inachtneming van wat hiervoor over de omvang van het hoger beroep is overwogen.

Waar hierna wordt gesproken van "de zaak" of "het vonnis", wordt daarmee bedoeld de zaak of het vonnis voor zover op grond van het vorenstaande aan het oordeel van het hof onderworpen.

\Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijzigingen van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - ten laste gelegd dat:

1

hij (op meerdere tijdstippen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 27 november 2012 te Delft, in elk geval in Nederland,

(lid 3 sub 1)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(een) ander(en), te weten

(lid 1 sub 4)

[benadeelde partij 6] en/of [benadeelde partij 7] (telkens) met één of meerdere van de onder 1° van artikel 273f lid 1 Sr genoemde middelen, te weten dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, misleiding, misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten dan wel onder de voornoemde omstandigheden, enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan hij/zij, verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [benadeelde partij 6] en/of [benadeelde partij 7] zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten,

immers heeft/hebben en/of is/zijn verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) (één of meermalen)

- ( gedwongen) seks met die [benadeelde partij 6] en/of [benadeelde partij 7] gehad en/of

- een (liefdes)relatie aangegaan met die [benadeelde partij 6] en/of [benadeelde partij 7] en/of

- met die [benadeelde partij 6] en/of [benadeelde partij 7] besproken dat zij voor verdachte en/of zijn mededader(s) in de prostitutie zou(den) kunnen gaan werken en/of onder welke voorwaarden dit zou gebeuren en/of

- met zijn mededaders besproken hoe verdachte en/of zijn mededader(s) voornoemde [benadeelde partij 6] en/of [benadeelde partij 7] de prostitutie in zouden krijgen en/of

- die [benadeelde partij 6] en/of [benadeelde partij 7] cadeaus gegeven en/of hotelovernachtingen betaald en/of andere goederen betaald en/of

- veelvuldig contact opgenomen met die [benadeelde partij 6] en/of [benadeelde partij 7] en/of

- die [benadeelde partij 6] en/of [benadeelde partij 7] in contact gebracht met een potentiele klant en/of

- die [benadeelde partij 6] en/of [benadeelde partij 7] gevraagd om foto's van zichzelf aan verdachte en/of zijn mededaders te geven zodat die foto's bij seksadvertenties konden worden geplaatst en/of

- die [benadeelde partij 6] en/of [benadeelde partij 7] (met een vuurwapen) gedreigd om voor hem, verdachte en/of zijn mededaders in de prostitutie te gaan werken en/of

- naar de huurprijs van een kamer/raam geïnformeerd;

EN/OF

hij (op meerdere tijdstippen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 27 november 2012 te Delft, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om

(lid 3 sub 1)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(een) ander(en), te weten

(lid 1 sub 4)

[benadeelde partij 6] en/of [benadeelde partij 7] (telkens) met één of meerdere van de onder 1° van artikel 273f lid 1 Sr genoemde middelen, te weten dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, misleiding, misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of misbruik van een kwetsbare positie te dwingen en/of te bewegen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten dan wel onder de onder 1° van artikel 273f lid 1 Sr genoemde omstandigheden, te weten dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, misleiding, misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of misbruik van een kwetsbare positie, enige handeling(en) te ondernomen waarvan hij/zij, verdachte en/of zijn mededaders(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [benadeelde partij 6] en/of [benadeelde partij 7] zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten,

immers heeft/hebben en/of is/zijn verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) (één of meermalen)

- ( gedwongen) seks met die [benadeelde partij 6] en/of [benadeelde partij 7] gehad en/of

- een (liefdes)relatie aangegaan met die [benadeelde partij 6] en/of [benadeelde partij 7] en/of

- met die [benadeelde partij 6] en/of [benadeelde partij 7] besproken dat zij voor verdachte en/of zijn mededader(s) in de prostitutie zou(den) kunnen gaan werken en/of onder welke voorwaarden dit zou gebeuren en/of

- met zijn mededaders besproken hoe verdachte en/of zijn mededader(s) voornoemde [benadeelde partij 6] en/of [benadeelde partij 7] de prostitutie in zouden krijgen en/of

- die [benadeelde partij 6] en/of [benadeelde partij 7] cadeaus gegeven en/of hotelovernachtingen betaald en/of andere goederen betaald en/of

- veelvuldig contact opgenomen met die [benadeelde partij 6] en/of [benadeelde partij 7] en/of

- die [benadeelde partij 6] en/of [benadeelde partij 7] in contact gebracht met een potentiele klant en/of

- die [benadeelde partij 6] en/of [benadeelde partij 7] gevraagd om foto’s van zichzelf aan verdachte en/of zijn mededaders te geven zodat die foto’s bij seksadvertenties konden worden geplaatst en/of

- die [benadeelde partij 6] en/of [benadeelde partij 7] (met een vuurwapen) gedreigd om voor hem, verdachte en/of zijn mededaders in de prostitutie te gaan werken en/of

- naar de huurprijs van een kamer/raam geïnformeerd terwijl de uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf niet is voltooid;2:hij (op meerdere tijdstippen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 27 november 2012 te Delft, in elk geval in Nederland,

(lid 3 sub 1)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(een) ander(en), te weten

(lid 1 sub 5)

[benadeelde partij 8] (geboren [geboortejaar] 1997) ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling dan wel ten aanzien van haar enige handeling heeft/hebben ondernomen waarvan hij en/of zijn, verdachtes, mededader(s) wist/wist(en) of redelijkerwijs had(den) moet(en) vermoeden dat die [benadeelde partij 8] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die handelingen terwijl die die [benadeelde partij 8] in voornoemde periode de leeftijd van achttien jaren nog niet had(den) bereikt en/of,

(lid 3, sub 2)

terwijl die die [benadeelde partij 8] in voornoemde periode de leeftijd van zestien jaren nog niet had(den) bereikt,

immers heeft/hebben en/of is/zijn verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) (één of meermalen)

- ( gedwongen) seks met [benadeelde partij 8] gehad en/of

- een relatie aangegaan met die [benadeelde partij 8] en/of

- met die [benadeelde partij 8] besproken dat zij voor verdachte en/of zijn mededader(s) in de prostitutie zou(den) kunnen gaan werken en/of

- met zijn mededaders besproken hoe verdachte en/of zijn mededader(s) voornoemde [benadeelde partij 8] de prostitutie in zouden krijgen en/of

- die [benadeelde partij 8] cadeaus gegeven en/of hotelovernachtingen betaald en/of andere goederen betaald en/of

- naar de huurprijs van een kamer/raam geïnformeerd

EN/OF

hij (op meerdere tijdstippen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 27 november 2012 te Delft, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om

(lid 3 sub 1)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(een) ander(en), te weten

(lid 1 sub 5)

[benadeelde partij 8] (geboren [geboortejaar] 1997) ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling dan wel ten aanzien van haar enige handeling heeft/hebben ondernomen waarvan hij en/of zijn, verdachtes, mededader(s) wist/wist(en) of redelijkerwijs had(den) moet(en) vermoeden dat die [benadeelde partij 8] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die handelingen terwijl die die [benadeelde partij 8] in voornoemde periode de leeftijd van achttien jaren nog niet had(den) bereikt en/of,

(lid 3, sub 2)

terwijl die die [benadeelde partij 8] in voornoemde periode de leeftijd van zestien jaren nog niet had(den) bereikt,

immers heeft/hebben en/of is/zijn verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) (één of meermalen)

- ( gedwongen) seks met [benadeelde partij 8] gehad en/of

- een relatie aangegaan met die [benadeelde partij 8] en/of

- met die [benadeelde partij 8] besproken dat zij voor verdachte en/of zijn mededader(s) in de prostitutie zou(den) kunnen gaan werken en/of

- met zijn mededaders besproken hoe verdachte en/of zijn mededader(s) voornoemde [benadeelde partij 8] de prostitutie in zouden krijgen en/of

- die [benadeelde partij 8] cadeaus gegeven en/of hotelovernachtingen betaald en/of andere goederen betaald en/of

- naar de huurprijs van een kamer/raam geïnformeerd terwijl de uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf niet is voltooid;2 subsidiair:hij (op meerdere tijdstippen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 27 november 2012 te Delft, althans in Nederland,

(lid 3 sub 1)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(lid 1 sub 2)

[benadeelde partij 8] te werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten of opnemen geworven, met het oogmerk van uitbuiting van die [benadeelde partij 8],

immers heeft/hebben en/of is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s)

- ( gedwongen) seks met [benadeelde partij 8] gehad en/of

- een relatie aangegaan met die [benadeelde partij 8] en/of

- met die [benadeelde partij 8] besproken dat zij voor verdachte en/of zijn mededader(s) in de prostitutie zou(den) kunnen gaan werken en/of

- met zijn mededaders besproken hoe verdachte en/of zijn mededader(s) voornoemde [benadeelde partij 8] de prostitutie in zouden krijgen en/of

- die [benadeelde partij 8] cadeaus gegeven en/of hotelovernachtingen betaald en/of andere goederen betaald en/of

- naar de huurprijs van een kamer/raam geïnformeerd terwijl deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had(den) bereikt;

EN/OF

hij (op meerdere tijdstippen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 27 november 2012 te Delft, althans in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om

(lid 3 sub 1)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(lid 1 sub 2) [benadeelde partij 8] te werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten of opnemen geworven, met het oogmerk van uitbuiting van die [benadeelde partij 8],

immers heeft/hebben en/of is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s)

- ( gedwongen) seks met [benadeelde partij 8] gehad en/of

- een relatie aangegaan met die [benadeelde partij 8] en/of

- met die [benadeelde partij 8] besproken dat zij voor verdachte en/of zijn mededader(s) in de prostitutie zou(den) kunnen gaan werken en/of

- met zijn mededaders besproken hoe verdachte en/of zijn mededader(s) voornoemde [benadeelde partij 8] de prostitutie in zouden krijgen en/of

- die [benadeelde partij 8] cadeaus gegeven en/of hotelovernachtingen betaald en/of andere goederen betaald en/of

- naar de huurprijs van een kamer/raam geïnformeerd terwijl deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had(den) bereikt en terwijl de uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf niet is voltooid;3:

hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2012 tot en met 27 november 2012 te Delft met [benadeelde partij 8] (geboren: [geboortejaar] 1997) die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had(den) bereikt, buiten echt, (meermalen) een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [benadeelde partij 8], hebbende verdachte (telkens) zijn penis in de vagina van die [benadeelde partij 8] geduwd/gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Vrijspraak

Feit 1

Ten aanzien van [benadeelde partij 7]

Het hof is van oordeel dat onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voorhanden is dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van [benadeelde partij 7], zoals onder 1 ten laste is gelegd. Het hof zal de verdachte hiervan vrijspreken.

Ten aanzien van [benadeelde partij 6]

Als uitgangspunt geldt dat voor medeplegen noodzakelijk is dat sprake moet zijn van een bewuste en nauwe samenwerking gericht op het voltooien van het delict - oftewel een gezamenlijk plan - en daarnaast een gezamenlijke uitvoering, dus dat de medeplegers willens en wetens samenwerken tot het verrichten van het strafbare gedrag. Die samenwerking moet intensief zijn, waarbij niet alle medeplegers noodzakelijkerwijs uitvoeringshandelingen verrichten. De intensieve samenwerking kan blijken uit -uitdrukkelijke of stilzwijgende- afspraken, taakverdelingen, de aanwezigheid ten tijde van het delict en/of het zich niet distantiëren daarvan. Handelingen verricht na afloop van het delict kunnen eveneens een indicatie voor medeplegen opleveren.

Op basis van de zich in het dossier bevindende stukken en het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep is naar ‘s hofs oordeel genoegzaam komen vast te staan dat de verdachte met zijn medeverdachte(n) het plan heeft besproken hoe zij [benadeelde partij 6] in de prostitutie zouden kunnen krijgen, waarmee gesproken kan worden van een gezamenlijk plan. Naar het oordeel van het hof kan evenwel niet wettig en overtuigend worden bewezen dat de verdachte alleen dan wel in nauwe en bewuste samenwerking met zijn medeverdachte(n) ook daadwerkelijk één of meer van de ten laste gelegde uitvoeringshandelingen - gericht op mensenhandel ten aanzien van [benadeelde partij 6] - heeft verricht, of in dat opzicht anderszins intensief heeft samengewerkt op een wijze als hiervoor bedoeld.

Het hof zal de verdachte dan ook vrijspreken van de ten laste gelegde mensenhandel ten aanzien van [benadeelde partij 6].Feit 2 (partieel)

Het hof acht – overeenkomstig de vordering van de advocaat-generaal en de rechtbank – niet bewezen dat de verdachte het onder 2 primair eerste cumulatief/alternatief ten laste gelegde heeft begaan, zodat het hof de verdachte daarvan zal vrijspreken.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 2 primair tweede cumulatief/alternatief en 3 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

2:


hij (op meerdere tijdstippen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 27 november 2012 te Delft, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om

(lid 3 sub 1)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(een) ander(en), te weten

(lid 1 sub 5)

[benadeelde partij 8] (geboren [geboortejaar] 1997) ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling dan wel ten aanzien van haar enige handeling heeft/hebben ondernomen waarvan hij en/of zijn, verdachtes, mededader(s) wist/wist(en) of redelijkerwijs had(den) moet(en) vermoeden dat die [benadeelde partij 8] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die handelingen terwijl die die [benadeelde partij 8] in voornoemde periode de leeftijd van achttien jaren nog niet had(den) bereikt en/of,

(lid 3, sub 2)

terwijl die die [benadeelde partij 8] in voornoemde periode de leeftijd van zestien jaren nog niet had(den) bereikt,

immers heeft/hebben en/of is/zijn verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) (één of meermalen)

- (gedwongen) seks met [benadeelde partij 8] gehad en/of

- een relatie aangegaan met die [benadeelde partij 8] en/of T.

- met die [benadeelde partij 8] besproken dat zij voor verdachte en/of zijn mededader(s) in de prostitutie zou(den) kunnen gaan werken en/of

- met zijn mededaders besproken hoe verdachte en/of zijn mededader(s) voornoemde [benadeelde partij 8] de prostitutie in zouden krijgen en/of

- die [benadeelde partij 8] cadeaus gegeven en/of hotelovernachtingen betaald en/of andere goederen betaald en/of

- naar de huurprijs van een kamer/raam geïnformeerdterwijl de uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf niet is voltooid;


3.

hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2012 tot en met 27 november 2012 te Delft met [benadeelde partij 8] (geboren: [geboortejaar] 1997) die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had(den) bereikt, buiten echt, (meermalen) een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [benadeelde partij 8], hebbende verdachte (telkens) zijn penis in de vagina van die [benadeelde partij 8] geduwd/gebracht.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Nadere bewijsoverweging ten aanzien van feit 2

Is er een begin van uitvoering geweest?

Uit de door het hof gebezigde bewijsmiddelen kan worden opgemaakt dat de verdachte met de medeverdachte [medeverdachte] op 1 oktober 2012 een telefoongesprek heeft gevoerd waarin de verdachte vertelt dat hij seks met [benadeelde partij 8] heeft gehad. [medeverdachte] vraagt aan de verdachte wanneer hij met haar gaat praten. De verdachte zegt dan met haar gepraat te hebben, dat hij zijn eigen methodes heeft, dat hij “chickies” heeft werken en dat het goed verdient. De verdachte geeft voorts aan dat hij zag dat ze “fucking geïnteresseerd” was (zaaksdossier 1, p. 125). [benadeelde partij 8] heeft verklaard dat zij (vrijwillig) seks met de verdachte heeft gehad en dat de verdachte tegen haar heeft gezegd dat hij een meisje kende die geld wilde verdienen als hoer. De verdachte had voor haar een plekje achter het raam in Utrecht geregeld. Voorts vertelde de verdachte dat je geld kon verdienen met seks(zaaksdossier 1, p. 522).

Uit deze bewijsmiddelen - in onderling verband en samenhang bezien - leidt het hof af dat de verdachte niet alleen een vooropgezet plan had om [benadeelde partij 8] tot prostitutie te brengen, maar voorts dat de verdachte tot uitvoering van dat plan is overgegaan door seks met haar te hebben en haar vervolgens bekend te maken met de mogelijkheid van prostitutie en de financiële voordelen daarvan. Genoemde gedragingen acht het hof naar uiterlijke verschijningsvormen beschouwd als voldoende karakteristiek te zijn gericht op de voltooiing van het misdrijf mensenhandel, waarmee gesproken kan worden van een strafbare poging daartoe.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het onder 2 primair bewezen verklaarde levert op:

poging tot mensenhandel, terwijl de persoon ten aanzien van wie het feit wordt gepleegd, de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt.

Het onder 3 bewezen verklaarde levert op:

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam,

meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep - voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen - zal worden bevestigd, met uitzondering van de op te leggen straf en ten dien aanzien opnieuw rechtdoende de verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 360 dagen, met aftrek van voorarrest, waarvan 165 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren en tot een taakstraf voor de duur van 180 uren, subsidiair 90 dagen hechtenis.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich op bewezenverklaarde wijze schuldig gemaakt aan een poging tot mensenhandel van een meisje dat op dat moment de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt. Tevens heeft hij meermalen ontucht gepleegd met dit minderjarige meisje. Door aldus te handelen heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan zeer ernstige misdrijven waarop niet anders kan worden gereageerd dan met een gevangenisstraf van aanzienlijke duur.

Het hof heeft in verdachtes voordeel acht geslagen op de relatief jonge leeftijd van de verdachte.

Het hof heeft in het nadeel van de verdachte acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 14 oktober 2014, waaruit blijkt dat de verdachte eerder onherroepelijk is veroordeeld voor vermogensfeiten en geweldsdelicten die kunnen worden gekwalificeerd als zeer ernstig. Die veroordelingen hebben verdachte er kennelijk niet van weerhouden de onderhavige feiten te plegen, waarbij (poging tot) mensenhandel een onmiskenbaar financieel oogmerk in zich bergt.

Voor wat betreft de persoon van de verdachte heeft het hof acht geslagen op het reclasseringsadvies d.d. 1 maart 2013 en het voortgangsverslag van de reclassering d.d. 20 januari 2014 en voorts een reclasseringsadvies opgemaakt in een andere strafzaak d.d. 16 april 2013.

Het hof is - alles overwegende - van oordeel dat een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur een passende en geboden reactie vormt. Ondanks de vrijspraak ter zake feit 1 doet de straf die in eerste aanleg is opgelegd noch de straf die is gevorderd door de advocaat-generaal naar ’s hofs oordeel voldoende recht aan de ernst van de bewezenverklaarde feiten die betrekking hebben op een minderjarig meisje, zodat het hof tot een zwaardere straf komt dan gevorderd en in eerste aanleg is opgelegd.

Beslag

Het hof zal de teruggave aan de verdachte gelasten van de op de beslaglijst onder 1 genoemde bankpas, nu deze aan de verdachte toebehoort en het belang van strafvordering zich niet tegen teruggave verzet.

De op de beslaglijst onder 2 (zak hashish), 3 (papier voor verdovende middelen) en 4 (cocaïne) genummerde en nog niet teruggegeven voorwerpen, zijn deels te beschouwen als een gezamenlijkheid van voorwerpen en zijn vatbaar voor onttrekking aan het verkeer, nu deze bij gelegenheid van de feiten waarvan hij werd verdacht zijn aangetroffen en kunnen dienen tot het begaan van soortgelijke feiten. Deze voorwerpen behoren aan de verdachte toe en zijn van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en het algemeen belang.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 36b, 36d, 45, 57, 63, 245 en 273f van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in het hoger beroep voor zover gericht tegen:

feit 1, eerste en tweede cumulatief/alternatief ten aanzien van [benadeelde partij 1], [benadeelde partij 2] en (een) ander(en)

en

feit 2, eerste en tweede cumulatief/alternatief (zowel primair als subsidiair) ten aanzien van [benadeelde partij 3], [benadeelde partij 4], [benadeelde partij 5] en (een) ander(en).

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 eerste en tweede cumulatief/alternatief en 2 primair eerste cumulatief/alternatief ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart bewezen dat de verdachte het onder 2 primair tweede cumulatief/alternatief en 3 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 2 primair tweede cumulatief/alternatief en 3 bewezen verklaarde strafbaar en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 (twaalf) maanden.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Gelast de teruggave aan verdachte van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

- een bankpas, op de beslaglijst genummerd als 1.

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- een zak hashish, op de beslaglijst genummerd als 2;

- papier voor verdovende middelen, op de beslaglijst genummerd als 3;

- cocaïne, op de beslaglijst genummerd als 4.

Dit arrest is gewezen door mr. W.J. van Boven, mr. M.I. Veldt-Foglia en mr. A.S.I. van Delden, in bijzijn van de griffier mr. R.W. van Zanten.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 13 november 2014.

Mr. A.S.I. van Delden is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.