Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2014:3838

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
13-11-2014
Datum publicatie
28-11-2014
Zaaknummer
22-000767-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het hof verklaart dat de verdachte het onder 1 eerste en tweede cumulatief/alternatief, 2 primair eerste en tweede cumulatief/alternatief, 2 subsidiair eerste en tweede cumulatief/alternatief en 3 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

PROMIS

Rolnummer: 22-000767-14

Parketnummer: 09-711276-12

Datum uitspraak: 13 november 2014

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag van 11 februari 2014 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortejaar] 1992,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 30 oktober 2014.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal.

De advocaat-generaal heeft in afwijking van zijn schriftelijke vordering gevorderd dat het vonnis waarvan beroep – voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen - zal worden vernietigd en dat de verdachte

ter zake het onder 1, eerste cumulatief ten aanzien van [benadeelde partij 1], wordt vrijgesproken en ter zake het onder 1, eerste cumulatief ten aanzien van [benadeelde partij 2], 2, tweede cumulatief, en onder 3 ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 320 dagen, waarvan 125 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren en tot een taakstraf voor de duur van 150 uren, subsidiair 75 dagen hechtenis.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte van het onder:

 • -

  1 eerste cumulatief/alternatief ten aanzien van [benadeelde partij 3], [benadeelde partij 4] en “(een) ander(en)”;

 • -

  1 tweede cumulatief integraal;

 • -

  2 primair eerste cumulatief/alternatief integraal;

 • -

  2 primair tweede cumulatief/alternatief ten aanzien van [benadeelde partij 5], [benadeelde partij 6], [benadeelde partij 7] en “(een) ander(en)”;

 • -

  2 subsidiair eerste en tweede cumulatief/alternatief integraal ten laste gelegde

vrijgesproken en ter zake het onder:

 • -

  1 eerste cumulatief/alternatief ten aanzien van [benadeelde partij 2] en [benadeelde partij 1];

 • -

  2 primair tweede cumulatief/alternatief ten aanzien van [benadeelde partij 8];

 • -

  3 laste gelegde

veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 225 dagen, met aftrek van voorarrest, waarvan 30 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren en onder de algemene en bijzondere voorwaarden als nader omschreven in het vonnis waarvan beroep. Daarnaast is aan de verdachte een taakstraf opgelegd voor de duur van 80 uren, subsidiair 40 dagen hechtenis. Tenslotte is het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis opgeheven.

Namens de verdachte en door de officier van justitie is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Omvang van het hoger beroep

De advocaat-generaal heeft – in overeenstemming met de inhoud van de ingediende schriftuur - ter terechtzitting in hoger beroep medegedeeld dat het hoger beroep niet gericht is tegen de bewezenverklaring en de vrijspraken in het vonnis waarvan beroep, doch uitsluitend is gericht tegen de strafmaat.

Gelet op het voorgaande stelt het hof vast dat ten aanzien van de vrijspraken ter zake feit 1, eerste en tweede cumulatief/alternatief ten aanzien van [benadeelde partij 3], [benadeelde partij 4] en (een) ander(en) en feit 2, eerste en tweede cumulatief/alternatief (zowel primair als subsidiair) ten aanzien van [benadeelde partij 5], [benadeelde partij 6], [benadeelde partij 7] en (een) ander(en) door het Openbaar Ministerie geen grieven zijn ingediend noch opgegeven.

Nu het hof ook ambtshalve geen reden ziet om die feiten inhoudelijk te behandelen, zal het hof, gelet op het bepaalde in artikel 416, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, het Openbaar Ministerie ter zake van deze feiten niet-ontvankelijk verklaren in het hoger beroep.

Waar hierna wordt gesproken van "de zaak" of "het vonnis", wordt daarmee bedoeld de zaak of het vonnis voor zover op grond van het vorenstaande aan het oordeel van het hof onderworpen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijzigingen van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - ten laste gelegd dat:1:

hij (op meerdere tijdstippen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 27 november 2012 te Delft, in elk geval in Nederland,

(lid 3 sub 1)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(een) ander(en), te weten

(lid 1 sub 4)

[benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 1] (telkens) met één of meerdere van de onder 1° van artikel 273f lid 1 Sr genoemde middelen, te weten dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, misleiding, misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten dan wel onder de voornoemde omstandigheden, enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan hij/zij, verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 1] zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten,

immers heeft/hebben en/of is/zijn verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) (één of meermalen)

- ( gedwongen) seks met die [benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 1] gehad en/of

- een (liefdes)relatie aangegaan met die [benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 1] en/of

- met die [benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 1] besproken dat zij voor verdachte en/of zijn mededader(s) in de prostitutie zou(den) kunnen gaan werken en/of onder welke voorwaarden dit zou gebeuren en/of

- met zijn mededaders besproken hoe verdachte en/of zijn mededader(s) voornoemde [benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 1] de prostitutie in zouden krijgen en/of

- die [benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 1] cadeaus gegeven en/of hotelovernachtingen betaald en/of andere goederen betaald en/of

- veelvuldig contact opgenomen met die [benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 1] en/of

- die [benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 1] in contact gebracht met een potentiele klant en/of

- die [benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 1] gevraagd om foto's van zichzelf aan verdachte en/of zijn mededaders te geven zodat die foto's bij seksadvertenties konden worden geplaatst en/of

- die [benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 1] (met een vuurwapen) gedreigd om voor hem, verdachte en/of zijn mededaders in de prostitutie te gaan werken en/of

- naar de huurprijs van een kamer/raam geïnformeerd;

EN/OF

hij (op meerdere tijdstippen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 27 november 2012 te Delft, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om

(lid 3 sub 1)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(een) ander(en), te weten

(lid 1 sub 4)

[benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 1] (telkens) met één of meerdere van de onder 1° van artikel 273f lid 1 Sr genoemde middelen, te weten dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, misleiding, misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of misbruik van een kwetsbare positie te dwingen en/of te bewegen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten dan wel onder de onder 1° van artikel 273f lid 1 Sr genoemde omstandigheden, te weten dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, misleiding, misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of misbruik van een kwetsbare positie, enige handeling(en) te ondernomen waarvan hij/zij, verdachte en/of zijn mededaders(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 1] zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten,

immers heeft/hebben en/of is/zijn verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) (één of meermalen)

- ( gedwongen) seks met die [benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 1] gehad en/of

- een (liefdes)relatie aangegaan met die [benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 1] en/of

- met die [benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 1] besproken dat zij voor verdachte en/of zijn mededader(s) in de prostitutie zou(den) kunnen gaan werken en/of onder welke voorwaarden dit zou gebeuren en/of

- met zijn mededaders besproken hoe verdachte en/of zijn mededader(s) voornoemde [benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 1] de prostitutie in zouden krijgen en/of

- die [benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 1] cadeaus gegeven en/of hotelovernachtingen betaald en/of andere goederen betaald en/of

- veelvuldig contact opgenomen met die [benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 1] en/of

- die [benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 1] in contact gebracht met een potentiele klant en/of

- die [benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 1] gevraagd om foto’s van zichzelf aan verdachte en/of zijn mededaders te geven zodat die foto’s bij seksadvertenties konden worden geplaatst en/of

- die [benadeelde partij 2] en/of [benadeelde partij 1] (met een vuurwapen) gedreigd om voor hem, verdachte en/of zijn mededaders in de prostitutie te gaan werken en/of

- naar de huurprijs van een kamer/raam geïnformeerd terwijl de uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2 primair

hij (op meerdere tijdstippen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 27 november 2012 te Delft, in elk geval in Nederland,

(lid 3 sub 1)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(een) ander(en), te weten

(lid 1 sub 5)

[benadeelde partij 8] (geboren [geboortejaar 1995) ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling dan wel ten aanzien van haar enige handeling heeft/hebben ondernomen waarvan hij en/of zijn, verdachtes, mededader(s) wist/wist(en) of redelijkerwijs had(den) moet(en) vermoeden dat die [benadeelde partij 8] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die handelingen terwijl die die [benadeelde partij 8] in voornoemde periode de leeftijd van achttien jaren nog niet had(den) bereikt en/of,

(lid 3, sub 2)

terwijl die die [benadeelde partij 8] in voornoemde periode de leeftijd van zestien jaren nog niet had(den) bereikt,

immers heeft/hebben en/of is/zijn verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) (één of meermalen)

- ( gedwongen) seks met [benadeelde partij 8] gehad en/of

- een relatie aangegaan met die [benadeelde partij 8] en/of

- met die [benadeelde partij 8] besproken dat zij voor verdachte en/of zijn mededader(s) in de prostitutie zou(den) kunnen gaan werken en/of

- met zijn mededaders besproken hoe verdachte en/of zijn mededader(s) voornoemde [benadeelde partij 8] de prostitutie in zouden krijgen en/of

- die [benadeelde partij 8] cadeaus gegeven en/of hotelovernachtingen betaald en/of andere goederen betaald en/of

- naar de huurprijs van een kamer/raam geïnformeerd

EN/OF

hij (op meerdere tijdstippen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 27 november 2012 te Delft, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om

(lid 3 sub 1)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(een) ander(en), te weten

(lid 1 sub 5)

[benadeelde partij 8] (geboren [geboortejaar] 1995) ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling dan wel ten aanzien van haar enige handeling heeft/hebben ondernomen waarvan hij en/of zijn, verdachtes, mededader(s) wist/wist(en) of redelijkerwijs had(den) moet(en) vermoeden dat die [benadeelde partij 8] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die handelingen terwijl die die [benadeelde partij 8] in voornoemde periode de leeftijd van achttien jaren nog niet had(den) bereikt en/of,

(lid 3, sub 2)

terwijl die die [benadeelde partij 8] in voornoemde periode de leeftijd van zestien jaren nog niet had(den) bereikt,

immers heeft/hebben en/of is/zijn verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) (één of meermalen)

- ( gedwongen) seks met [benadeelde partij 8] gehad en/of

- een relatie aangegaan met die [benadeelde partij 8] en/of

- met die [benadeelde partij 8] besproken dat zij voor verdachte en/of zijn mededader(s) in de prostitutie zou(den) kunnen gaan werken en/of

- met zijn mededaders besproken hoe verdachte en/of zijn mededader(s) voornoemde [benadeelde partij 8] de prostitutie in zouden krijgen en/of

- die [benadeelde partij 8] cadeaus gegeven en/of hotelovernachtingen betaald en/of andere goederen betaald en/of

- naar de huurprijs van een kamer/raam geïnformeerd terwijl de uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf niet is voltooid;2 subsidiair:

hij (op meerdere tijdstippen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 27 november 2012 te Delft, althans in Nederland,

(lid 3 sub 1)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(lid 1 sub 2)

[benadeelde partij 8] te werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten of opnemen geworven, met het oogmerk van uitbuiting van die [benadeelde partij 8],

immers heeft/hebben en/of is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s)

- ( gedwongen) seks met [benadeelde partij 8] gehad en/of

- een relatie aangegaan met die [benadeelde partij 8] en/of

- met die [benadeelde partij 8] besproken dat zij voor verdachte en/of zijn mededader(s) in de prostitutie zou(den) kunnen gaan werken en/of

- met zijn mededaders besproken hoe verdachte en/of zijn mededader(s) voornoemde [benadeelde partij 8] de prostitutie in zouden krijgen en/of

- die [benadeelde partij 8] cadeaus gegeven en/of hotelovernachtingen betaald en/of andere goederen betaald en/of

- naar de huurprijs van een kamer/raam geïnformeerd terwijl deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had(den) bereikt;

EN/OF

hij (op meerdere tijdstippen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 27 november 2012 te Delft, althans in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om

(lid 3 sub 1)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(lid 1 sub 2) [benadeelde partij 8] te werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten of opnemen geworven, met het oogmerk van uitbuiting van die [benadeelde partij 8],

immers heeft/hebben en/of is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s)

- ( gedwongen) seks met [benadeelde partij 8] gehad en/of

- een relatie aangegaan met die [benadeelde partij 8] en/of

- met die [benadeelde partij 8] besproken dat zij voor verdachte en/of zijn mededader(s) in de prostitutie zou(den) kunnen gaan werken en/of

- met zijn mededaders besproken hoe verdachte en/of zijn mededader(s) voornoemde [benadeelde partij 8] de prostitutie in zouden krijgen en/of

- die [benadeelde partij 8] cadeaus gegeven en/of hotelovernachtingen betaald en/of andere goederen betaald en/of

- naar de huurprijs van een kamer/raam geïnformeerd terwijl deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had(den) bereikt en terwijl de uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf niet is voltooid;3:


hij op (een) tijdstip(pen) in de periode van 01 augustus 2012 tot en met 27 november 2012 te Delft en/of Haarlem, althans in Nederland ontucht heeft gepleegd met een persoon, genaamd [benadeelde partij 7], die zich beschikbaar stelde tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling en welke persoon de leeftijd van zestien jaren maar nog niet de leeftijd van achttien jaren had bereikt, bestaande die ontucht daarin, dat verdachte zich door die [benadeelde partij 7] oraal heeft laten bevredigen.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Vrijspraak

Feit 1

T.a.v. [benadeelde partij 1]

Het hof is met de verdediging en de advocaat generaal van oordeel dat onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voorhanden is dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van [benadeelde partij 1], zoals onder 1 ten laste is gelegd. Het hof zal de verdachte hiervan vrijspreken.

Ten aanzien van [benadeelde partij 2]

Als uitgangspunt geldt dat voor medeplegen noodzakelijk is dat sprake moet zijn van een bewuste en nauwe samenwerking gericht op het voltooien van het delict - oftewel een gezamenlijk plan - en daarnaast een gezamenlijke uitvoering, dus dat de medeplegers willens en wetens samenwerken tot het verrichten van het strafbare gedrag. Die samenwerking moet intensief zijn, waarbij niet alle medeplegers noodzakelijkerwijs uitvoeringshandelingen verrichten. De intensieve samenwerking kan blijken uit -uitdrukkelijke of stilzwijgende- afspraken, taakverdelingen, de aanwezigheid ten tijde van het delict en/of het zich niet distantiëren daarvan. Handelingen verricht na afloop van het delict kunnen eveneens een indicatie voor medeplegen opleveren.

Op basis van de zich in het dossier bevindende stukken en het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep is genoegzaam komen vast te staan dat de verdachte met zijn medeverdachte(n) het plan heeft besproken hoe zij [benadeelde partij 2] in de prostitutie zouden kunnen krijgen, waarmee kan worden gesproken van een gezamenlijk plan. Naar het oordeel van het hof kan evenwel niet wettig en overtuigend worden bewezen dat de verdachte alleen dan wel in nauwe en bewuste samenwerking met zijn medeverdachte(n) ook daadwerkelijk één of meer van de ten laste gelegde uitvoeringshandelingen – gericht op mensenhandel ten aanzien van [benadeelde partij 2] - heeft verricht, of in dat opzicht anderszins intensief heeft samengewerkt op een wijze als hiervoor bedoeld. Het hof zal de verdachte dan ook overeenkomstig het standpunt van de verdediging vrijspreken van de ten laste gelegde mensenhandel van [benadeelde partij 2].

Feit 2

Ook ten aanzien van [benadeelde partij 8] is naar ’s hofs oordeel genoegzaam komen vast te staan dat de verdachte met zijn medeverdachte(n) telefonisch het plan heeft besproken hoe zij [benadeelde partij 8] in de prostitutie zouden krijgen. Naar het oordeel van het hof kan evenwel ook ten aanzien van [benadeelde partij 8] niet wettig en overtuigend worden bewezen dat de verdachte alleen dan wel in nauwe en bewuste samenwerking met zijn medeverdachte(n) ook daadwerkelijk één of meer van de ten laste gelegde uitvoeringshandeling(en) gericht op mensenhandel ten aanzien van [benadeelde partij 8] heeft verricht, noch dat de verdachte in dat opzicht anderszins voldoende intensief heeft samengewerkt op een wijze als hiervoor bedoeld. Weliswaar kan worden bewezen dat de verdachte een relatie met [benadeelde partij 8] heeft gehad en dat hij een keer met [benadeelde partij 8] naar een hotel is gegaan en toen een suite heeft betaald (omdat [benadeelde partij 8] niet in de auto wilde vrijen), maar deze gedragingen kunnen naar het oordeel van het hof niet worden aangemerkt als een begin van uitvoering van een voorgenomen misdrijf om [benadeelde partij 8] te bewegen om zich voor de prostitutie beschikbaar te stellen. Het hof is er veeleer van overtuigd geraakt op grond van het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep, dat de verdachte, overeenkomstig zijn eigen stellingen, vanuit grootspraak heeft getelefoneerd met zijn medeverdachte [medeverdachte 1] en ook voor het overige een rol van ondergeschikte betekenis heeft gehad.

Bij deze stand van zaken dient de verdachte voorts – overeenkomstig het pleidooi van de verdediging - te worden vrijgesproken van het onder 2 ten laste gelegde.

Feit 3

Op grond van de zich in het dossier bevindende stukken en het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep stelt het hof het volgende vast.

De verdachte heeft van een man genaamd [medeverdachte 2] het telefoonnummer gekregen van een meisje genaamd [benadeelde partij 7], geboren op [geboortejaar] 1996. [medeverdachte 2] heeft aan de verdachte verteld dat [benadeelde partij 7] seks met anderen heeft voor geld. Op 5 november 2012 belt de verdachte een aantal maal met [benadeelde partij 7]. Uit deze telefoongesprekken kan worden opgemaakt dat [benadeelde partij 7] de verdachte niet kent, dat zij aangeeft geen afspraken meer te willen maken en dat verdachte zegt dat hij graag nog één keer wil chillen met [benadeelde partij 7] en dat zij daar geen spijt van zal krijgen. Op 6 november 2012 vindt een ontmoeting plaats tussen de verdachte en [benadeelde partij 7]. De verdachte haalt [benadeelde partij 7] op bij haar school in Amsterdam. Op dat moment wordt reeds door de politie met behulp van een technisch hulpmiddel vertrouwelijke communicatie opgenomen in de auto van de verdachte. Op de vraag van de verdachte naar haar leeftijd antwoordt [benadeelde partij 7] dat zij 17 jaar oud is. [benadeelde partij 7] vertelt direct dat zij last heeft van een SOA, opgelopen bij haar eerste klant door seks zonder condoom. De verdachte vraagt aan [benadeelde partij 7] waar een goed hotel is waar hij condooms kan halen en geeft daarna meerdere malen aan dat hij seksuele gemeenschap wil met [benadeelde partij 7], maar [benadeelde partij 7] wil dat niet. Uiteindelijk wordt de verdachte door [benadeelde partij 7] afgetrokken en gepijpt. Als de verdachte en [benadeelde partij 7] hierna terugrijden krijgen ze een ongeluk en belandt de auto van de verdachte op zijn kop in het water. De verdachte en [benadeelde partij 7] worden vervolgens ongeschonden naar het politiebureau in Haarlem gebracht. De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat hij pas op het politiebureau € 100,- aan [benadeelde partij 7] heeft gegeven voor de kosten van haar taxi terug naar Amsterdam en voor het ondervonden ongemak, waaronder de natte kleren van [benadeelde partij 7]. De verdachte heeft, in afwijking van zijn verklaring die hij op 4 december 2012 tegenover de politie heeft afgelegd (blz. 572), ter terechtzitting in hoger beroep ontkend dat dit bedrag tevens bedoeld was als betaling voor de seksuele handelingen die [benadeelde partij 7] bij hem had verricht. Het hof hecht geloof aan deze verklaring van de verdachte in hoger beroep, nu ook [benadeelde partij 7] heeft verklaard dat de verdachte haar niet heeft betaald voor de seks en evenmin uit de opgenomen vertrouwelijke communicatie in de auto van de verdachte kan worden afgeleid dat de [benadeelde partij 7] de verdachte tegen betaling heeft afgetrokken en gepijpt.

Naar het oordeel van het hof is derhalve niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 3 is ten laste gelegd, zodat de verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

BESLISSING

Het hof:

Verklaart het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in het hoger beroep voor zover gericht tegen:

feit 1, eerste en tweede cumulatief/alternatief ten aanzien van [benadeelde partij 3], [benadeelde partij 4] en (een) ander(en)

en

feit 2, eerste en tweede cumulatief/alternatief (zowel primair als subsidiair) ten aanzien van [benadeelde partij 5], [benadeelde partij 6], [benadeelde partij 7] en (een) ander(en).

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 eerste en tweede cumulatief/alternatief, 2 primair eerste en tweede cumulatief/alternatief, 2 subsidiair eerste en tweede cumulatief/alternatief en 3 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Dit arrest is gewezen door mr. W.J. van Boven, mr. M.I. Veldt-Foglia en mr. A.S.I. van Delden, in bijzijn van de griffier mr. R.W. van Zanten.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 13 november 2014.

Mr. A.S.I. van Delden is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.