Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2014:3010

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
19-09-2014
Datum publicatie
19-09-2014
Zaaknummer
22-001809-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het hof veroordeelt de verdachte ter zake van het verspreiden en het in bezit hebben van kinderporno. Het hof spreekt de verdachte vrij van (strafbare) uitlokking van koppelarij en (strafbare) uitlokking van poging tot mensenhandel nu niet is bewezen dat het opzet van degenen die zouden zijn uitgelokt op de hun verweten gedragingen – te weten koppelarij en poging tot mensenhandel van hun 8-jarige dochter - nader inhoud dan wel vorm heeft gekregen door informatie van of handelingen door en aldus in betekenende mate is beïnvloed door de verdachte.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

PROMIS

Rolnummer: 22-001809-12

Parketnummer: 11-870297-11

Datum uitspraak: 19 september 2014

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Dordrecht van 3 april 2012 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1978,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzittingen in hoger beroep van dit hof van

26 februari 2014 en 5 september 2014.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte van het onder 2 ten laste gelegde vrijgesproken en ter zake van het onder 1, 3 en 4 ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren. Voorts is er een beslissing genomen omtrent het beslag als nader omschreven in het vonnis waarvan beroep.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Omvang van het hoger beroep

Het hoger beroep is ingevolge het bepaalde bij artikel 404, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering niet gericht tegen de in eerste aanleg gegeven vrijspraak ter zake feit 2.

Waar hierna wordt gesproken van "de zaak" of "het vonnis", wordt daarmee bedoeld de zaak of het vonnis voor zover op grond van het vorenstaande aan het oordeel van dit hof onderworpen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - ten laste gelegd dat:

1.


hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2010 tot en met 08 juni 2011 te Hardinxveld-Giessendam en/of Heusden, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), heeft verspreid (onder andere door het verzenden van e-mail) en/of

aangeboden en/of

vervaardigd en/of

verworven en/of

in bezit gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt ((een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed en/of opgemaakt is/zijn en/of in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) poseert/poseren die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is) (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;


3.


[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 december 2010 tot en met 13 mei 2011 te Hardinxveld-Giessendam, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, het plegen van ontucht, te weten het laten wassen van de rug van een of meerdere volwassen man(nen) en/of het hebben van geslachtsgemeenschap met een of meerdere volwassen man(nen) door zijn/haar/hun minderjarig kind ([slachtoffer], geboren [geboortedatum] 2003) met (een) derde(n) opzettelijk heeft/hebben teweeggebracht en/of bevorderd,

- door op internet (een) advertentie(s) te plaatsen en/of (vervolgens) contacten te leggen waarbij verdachte en/of haar mededader(s), betaalde seks aanbiedt/aanbieden en waarbij hij/zij vermeld(en) een achtjarige dochter te hebben en/of (vervolgens)

- door met (een) volwassen man(nen) af te spreken en/of daarbij de mogelijkheid open te laten dat die mannen (ook) seks zouden kunnen hebben met zijn/haar/hun achtjarige dochter en/of

- door met die volwassen man(nen) te spreken over de prijs die door die man(nen) betaald zou moeten om seks te mogen hebben met zijn/haar/hun achtjarige dochter,

welk feit hij, verdachte, op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 december 2010 tot en met 13 mei 2011 te Heusden en/of Hardinxveld-Giessendam, in elk geval in Nederland,

door giften, beloften, misleiding of door het verschaffen van gelegenheid, middelen en/of inlichtingen opzettelijk heeft uitgelokt,

door daartoe

- ( onder een valse naam, te weten: "Mick") contact te zoeken en/of onderhouden met voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of

- een ontmoeting te laten plaatsvinden met die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of

- die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] een (groot) geldbedrag (te weten: 15.000 euro) en/of een personenauto (merk: Volkswagen, type: Golf) in het vooruitzicht te stellen wanneer die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] hun 8-jarige dochter beschikbaar zouden stellen voor het plegen van ontucht met hem, verdachte en/of

- die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] te laten weten dat hij, verdachte, (eerdere) ervaring(en) heeft met seksueel contact met (een) minderjarige(n);


4.


[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] in of omstreeks de periode van 01 december 2010 tot en met 13 mei 2011

te Hardinxveld-Giessendam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

ter uitvoering van het door verdachte(n) voorgenomen misdrijf om opzettelijk voordeel te trekken uit één of meer seksuele handeling(en) van haar/zijn/hun dochter [slachtoffer] (geboren [geboortedatum] 2003), met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [slachtoffer] de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt,

- op internet (een) advertentie(s) heeft/hebben geplaatst en/of (vervolgens) via internet contacten heeft/hebben gelegd waarbij seksuele handelingen tegen betaling werden aangeboden en waarbij werd vermeld dat [medeverdachte 2] moeder is van een achtjarige dochter en/of

- ( via internet) heeft/hebben gecommuniceerd met (een) volwassen man(nen) die interesse had(den) getoond in seksueel contact met [medeverdachte 2] en/of haar dochter en/of

- ( een) naaktfoto(s) van haar/zijn/hun achtjarige dochter aan deze (volwassen) man(nen) heeft/hebben verstuurd en/of

- met deze (volwassen) man(nen) heeft/hebben gesproken over de prijs die betaald zou moeten worden om seks te mogen hebben met haar/zijn/hun achtjarige dochter

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid,

welk feit hij, verdachte, op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 december 2010 tot en met 13 mei 2011 te Heusden en/of Hardinxveld-Giessendam, in elk geval in Nederland,

door giften, beloften, misleiding of door het verschaffen van gelegenheid, middelen en/of inlichtingen opzettelijk heeft uitgelokt,

door daartoe

- ( onder een valse naam, te weten: "Mick") contact te zoeken en/of onderhouden met voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of

- een ontmoeting te laten plaatsvinden met die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of

- die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] een (groot) geldbedrag (te weten: 15.000 euro) en/of een personenauto (merk: Volkswagen, type: Golf) in het vooruitzicht te stellen wanneer die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] hun 8-jarige dochter beschikbaar zouden stellen voor het plegen van ontucht met hem, verdachte, en/of

- die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] te laten weten dat hij, verdachte, (eerdere) ervaring(en) heeft met seksueel contact met (een) minderjarige(n).

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Vrijspraak feit 3 en 4

Aan de verdachte is – kort gezegd – ten laste gelegd dat hij [medeverdachte 2] en haar echtgenoot [medeverdachte 1] heeft uitgelokt tot koppelarij (feit 3) en heeft uitgelokt tot poging tot mensenhandel (feit 4) van hun toen 8-jarige dochter. [medeverdachte 2] en haar echtgenoot zijn reeds onherroepelijk veroordeeld terzake poging tot koppelarij en poging tot mensenhandel van hun dochter.

Eén van de voorwaarden van strafbare uitlokking is dat de uitlokker de ander doet besluiten het delict te begaan. In de onderhavige zaak betekent dit dat het opzet van [medeverdachte 2] en haar echtgenoot op de hun verweten gedragingen – te weten koppelarij en poging tot mensenhandel van hun 8-jarige dochter - nader inhoud dan wel vorm moet hebben gekregen door informatie van of handelingen door en aldus in betekenende mate moet zijn beïnvloed door de verdachte. Wanneer bij de ander het plan reeds bestond voordat de uitlokker in beweging kwam, kan van een strafbare uitlokking geen sprake zijn (vgl. HR 8 maart 1920, NJ 1920, p. 458; HR 25 januari 1944, NJ 1944/362).

Op grond van de zich in het dossier bevindende stukken en het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep gaat het hof uit van de volgende feiten en omstandigheden.

De verdachte is omstreeks december 2010 / januari 2011 bij [medeverdachte 2] in huis geweest in verband met een seksdate met haar in Hardinxveld-Giessendam. Bij deze date is op verzoek van verdachte bij het aftrekken gebruik gemaakt van onder andere vijf verwassen kinderslipjes, maat 110-116. [medeverdachte 2] heeft verdachte verteld dat deze slipjes door haar dochter gedragen waren. De verdachte heeft na die seksdate deze vijf slipjes meegenomen en heeft daar € 200,- voor betaald. Daarbovenop heeft hij nog eens € 150,- voor de seksdate zelf betaald. Kort nadien, in januari/februari 2011, zijn na een daartoe strekkend verzoek van verdachte door [medeverdachte 2] en haar echtgenoot foto’s van hun 8-jarige dochter naar de verdachte gestuurd (die zich steeds voordeed als ‘Mick’). Niet ter discussie staat dat deze foto’s een kinderpornografisch karakter hadden. In reactie hierop heeft de verdachte op zijn beurt een tweetal foto’s van onbekenden met wederom een kinderpornografisch karakter verstuurd naar [medeverdachte 2]. Deze foto’s zijn door [medeverdachte 2] ontvangen. Niet ter discussie staat dat op deze foto’s penetratie door een volwassen man bij een meisje van ongeveer de leeftijd van de dochter waarneembaar is en ejaculatie door een volwassen man op het lichaam van een qua leeftijd ongeveer vergelijkbaar meisje. Volgens [medeverdachte 2] heeft dit e-mailcontact binnen een week na de seksdate plaatsgevonden.

Op 20 januari 2011 verstuurt [medeverdachte 2] een

e-mailbericht aan de verdachte met de volgende tekst:

“goede morgen mick hier mailtje van ons wij hadden het idee om iedere maand leuke actie filmpje te maken dat jij dan de opbrengst regelt ons de lening verschaft en (…) laat even horen wat je hiervan vind groetjes”. Volgens [medeverdachte 2] verzond zij dit e-mailbericht naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de verdachte. Hierna – zo kan uit de voorhandenzijnde bewijsmiddelen worden opgemaakt - is er enige tijd geen contact tussen de verdachte en [medeverdachte 2].

Op 13 maart 2011 en op 21 april 2011 plaatsen [medeverdachte 2] en haar echtgenoot een advertentie op www.speurders.nl, inhoudende: “lening gevraagd wij zijn op zoek naar een lening van 7500 euro wij zijn een stel 43 jaar en 1 dochter terugbetaling in maandelijkse termijn en gedeelte eventueel in natura (…)”. Diverse personen hebben op deze speurdersadvertentie gereageerd met de vraag hoeveel geld er geleend moest worden en/of hoe oud de dochter was. Nadat [medeverdachte 2] en haar echtgenoot de geïnteresseerden terugmailden dat hun dochter acht jaar oud was en dat zij € 7.500,- nodig hadden voor de aanschaf van een auto en om zaken in huis op te knappen, krijgen zij diverse voorstellen op seksueel gebied ten aanzien hun dochter, terwijl daarvoor zeer aanzienlijke geldbedragen worden aangeboden.

Het hof kan niet vaststellen dat de verdachte kennis heeft verkregen van de inhoud van deze advertentie of daarop heeft gereageerd noch dat hij met de redactie daarvan enige bemoeienis zou hebben gehad.

Het contact tussen de verdachte en [medeverdachte 2] (die zich presenteert onder de naam Adrie) herleeft in de periode van 16 april 2011 tot en met 5 mei 2011 en krijgt op de na te noemen wijze vorm:

 Op 16 april 2011 stuurt de verdachte naar [medeverdachte 2] een e-mailbericht, inhoudende:

“… Ik hoop niet (…) dat je dacht dat ik geen interesse meer had. Ik vond onze date met de slipjes heerlijk en heb zeker nog wel interesse.”

 Op 19 april 2011 stuurt [medeverdachte 2] aan de verdachte een sms-bericht, inhoudende:

“Hoi Mick wanneer kun je en wil je mij zo spoedig mogelijk bellen gaat even minder hier maar leg ik via tel uit groetjes”

 Op 21 april 2011 stuurt [medeverdachte 2] aan de verdachte een sms-bericht, inhoudende:

“He Mick hoe gaan we nu verder als je nog echt interesse hebt laat even wat horen liefst nu nog groetjes Adrie.”

 Op 24 april 2011 stuurt [medeverdachte 2] aan de verdachte een sms-bericht, inhoudende:

He Mick alleen voorlopig tel contact bel maar als je kunt?”

 Op 5 mei 2011 stuurt de verdachte aan [medeverdachte 2] een e-mailbericht, inhoudende:

“Hey Adrie, leuk elkaar toch weer ff gesproken te hebben. Echt klote dat er van alles aan de hand is bij je. Misschien kan ik wel helpen om diegene die je familie alles vertelt z?n mond te laten houden. Morgen ben ik online en vrij. Misschien handig als we ff nog een keer daten en dan de afspraken maken. Tot snel! Mick”.

[medeverdachte 2] en haar echtgenoot hebben verklaringen afgelegd over de voorstellen van de man die zij kennen als Mick. Deze voorstellen zien op seksueel contact tussen Mick en de dochter. Echter, op grond van deze verklaringen kan niet worden vastgesteld dat deze voorstellen zijn gedaan in de periode voorafgaand aan het plaatsen van de eerste advertentie op Speurders.nl op 13 maart 2011.

Het hof leidt uit de op Speurders.nl geplaatste advertenties af dat in ieder geval op dat moment het opzet van [medeverdachte 2] en haar echtgenoot gevormd was. De ten laste gelegde uitlokking moet zich derhalve voorafgaand aan het plaatsen van deze advertenties hebben voorgedaan.

Bij gebreke aan andere bewijsmiddelen dan hiervoor is weergegeven, kan het hof niet concluderen dat het de verdachte is geweest die het opzet van [medeverdachte 2] en haar echtgenoot op de in de feiten 3 en 4 omschreven gronddelicten heeft gevormd dan wel nader inhoud heeft gegeven.

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep bij repliek gesteld dat het initiatief in dit opzicht wel degelijk bij de verdachte heeft gelegen. De advocaat-generaal heeft in dat verband gewezen op de verklaring van [medeverdachte 2] en in het bijzonder op de inhoud van de dossierpagina’s 872 en 874, waaruit naar voren komt dat de verdachte op de hoogte was van de financiële drijfveer van [medeverdachte 2] en haar echtgenoot en waarin de verdachte hen erop wees dat hij, verdachte, anderen kende die veel geld zouden willen bieden. Anders dan de advocaat-generaal, acht het hof de desbetreffende bewijsmiddelen niet redengevend voor het opzet van de verdachte op de feiten 3 en 4, doch uitsluitend op feit 1. Met name gelet op de context van de desbetreffende bewoordingen waarin het maken van (“naakt)foto’s” en “filmpjes” centraal staat, alsmede met het oog op de omstandigheid dat de verdachte daarin concreet aangeeft dat hij “mensen wist die wel naaktfoto’s wilden kopen van naakte kleine meisjes en dat die daar veel geld voor wilden betalen” alsmede “dat daar veel geld in omging in die foto’s”.

In het dossier bevindt zich voorts nog een op 6 mei 2011 verzonden e-mailbericht aan [medeverdachte 2], inhoudende:

“Hopelijk alles een beetje onder controle met de familie. Laat maar weten als ik kan helpen, ik sponsor een kickboxschool dus genoeg kracht om te helpen als het nodig is. Zoals je weet heb ik nog steeds interesse. Ik heb twee voorstellen waar jullie over na moeten denken. Als het goed gaat wil ik 15 duizend aan jullie geven + een VW golf.

We kunnen afspreken dat wij nog een date hebben, zoeken we samen de slipjes ed uit en gaan we met elkaar bezig, jij zorgt ervoor dat ik ervan overtuigd ben dat jullie real zijn. Dus zonder teveel taboes praten en geilen over [slachtoffer] tijdens de date. Of ik kom bij jullie langs rond het eten, kennismaken, mee eten en voor [slachtoffer] een leuk cadeau als ze bijv. mijn rug wast onder de douche oid. Eerste idee voor 250 en dan vervolg na lening etc of tweede idee voor 400 en dan ook lening e.d. Laat maar weten wat jullie ervan vinden. Ander voorstel ook goed. Grt, Mick.”

De verdachte heeft betwist dit e-mailbericht - waarin een impliciete uitnodiging aan [medeverdachte 2] is vervlochten om in ruil voor geld op enigerlei wijze seks met haar dochter [slachtoffer] te hebben - vanaf een aan de verdachte te linken e-mail account te hebben verzonden. De juistheid van verdachtes betwisting kan het hof in het midden laten. Immers, ook indien het hof er vanuit zou gaan dat de verdachte het gewraakte e-mailbericht heeft verzonden, leidt dit niet tot een andere conclusie dan hiervoor is weergegeven. Het wilsbesluit van [medeverdachte 2] en haar echtgenoot ten aanzien van de feiten 3. en 4. had zich toen namelijk al op een eerder moment gevormd, onafhankelijk van de verdachte handelen, naar zijn uiterlijke verschijningsvorm in elk geval op het moment van het plaatsen van de eerste speurdersadvertentie medio maart 2011.

Onder de hiervoor vastgestelde omstandigheden is naar het oordeel van het hof van een strafbare uitlokking geen sprake en acht het hof daarmee, met de verdediging, niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 3 en 4 is ten laste gelegd, zodat de verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken. De overige daaromtrent door de raadsman gevoerde verweren kunnen derhalve onbesproken blijven.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2010 tot en met 08 juni 2011 te Hardinxveld-Giessendam en/of Heusden, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, éénmaal of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), heeft verspreid (onder andere door het verzenden van e-mail) en/of aangeboden en/of vervaardigd en/of verworven en/of meermalen afbeeldingen in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed en/of opgemaakt is/zijn en/of in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) poseert/poseren die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is) (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling.

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het onder 1 bewezen verklaarde levert op:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden

en

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake het onder 1, 3 en 4 ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich op de bewezenverklaarde wijze schuldig gemaakt aan het verspreiden en in bezit hebben van kinderporno. Aldus kan de verdachte medeverantwoordelijk worden gehouden voor het seksueel misbruik van kinderen omdat hij, door kinderporno te downloaden en te verspreiden, heeft bijdragen aan de instandhouding van de vraag ernaar. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het noodzakelijk niet alleen degenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen, maar ook degenen die kinderporno in het bezit hebben en verspreiden. Het is een feit van algemene bekendheid dat slachtoffers van het vervaardigen van kinderporno nog zeer lange tijd de nadelige gevolgen daarvan kunnen ervaren als gevolg van het psychische en lichamelijk misbruik dat van hen is gemaakt. De verdachte is hier volledig aan voorbij gegaan en dat neemt het hof de verdachte kwalijk.


Bij het bepalen van de strafmaat heeft het hof aansluiting gezocht bij de desbetreffende landelijke oriëntatiepunten voor straftoemeting. Het hof heeft voorts acht geslagen op het aantal afbeeldingen dat de verdachte in bezit heeft gehad, de leeftijd van de kinderen op de afbeeldingen en de aard van de handelingen waartoe de kinderen zijn gedwongen. Het feit dat de verdachte niet alleen kinderporno in zijn bezit heeft gehad, maar ook heeft verspreid, acht het hof strafverzwarend. Voorts volgt uit de gebezigde bewijsmiddelen dat de verdachte aan [medeverdachte 2] en haar echtgenoot kinderpornografische afbeeldingen heeft verzonden met het oog op toekomstig nog te maken kinderpornografisch materiaal en om elkaar in een vertrouwensgreep te houden. Dit achterliggende instrumentele doel van de verdachte bij zijn verspreiding van de kinderporno acht het hof eveneens strafverzwarend.

Het hof heeft acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d.

1 september 2014, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van een strafbaar feit.

Voor wat betreft de persoon van de verdacht heeft het hof acht geslagen op het reclasseringsadvies d.d. 10 februari 2014, opgemaakt door reclasseringswerker R. Rooijakkers en het reclasseringsadvies d.d. 24 oktober 2011, opgemaakt en ondertekend door reclasseringswerker

L. Kanters.

Het hof heeft geconstateerd dat er sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn in de zin van artikel 6, eerste lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, nu de zaak niet binnen 24 maanden na het instellen van het hoger beroep, 5 april 2012, maar eerst op 19 september 2014 – na ruim 30 maanden – is afgedaan. Het hof zal de overschrijding van de bedoelde termijn verdisconteren in de strafmaat en de beoogde op te leggen gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren, bekorten tot een gevangenisstraf 10 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren.

Het hof is - alles overwegende - van oordeel dat uit het oogpunt van generale en speciale preventie deze deels voorwaardelijke gevangenisstraf een passende en geboden reactie vormt.

Beslag

Het hof zal de teruggave aan de verdachte gelasten van de op de beslaglijst onder 1 genoemde mobiele telefoon, nu deze aan de verdachte toebehoort en het belang van strafvordering zich niet tegen teruggave verzet.

De op de beslaglijst onder 2 (laptopcomputer) en 3 (computeronderdelen; USB-stick) genummerde en nog niet teruggegeven voorwerpen, zijn vatbaar voor onttrekking aan het verkeer, nu deze bij gelegenheid van het onderzoek naar het door de verdachte begane misdrijf werden aangetroffen. Het bewezenverklaarde feit is met behulp van deze voorwerpen begaan of voorbereid. Deze gegevensdragers behoren aan de verdachte toe en zijn van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en het algemeen belang, nu niet is gebleken dat deze gegevensdragers compleet zijn opgeschoond.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 36b, 36c, 36d, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 3 en 4 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart bewezen dat de verdachte het onder 1 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 bewezen verklaarde strafbaar en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 (tien) maanden.

Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 4 (vier) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Gelast de teruggave aan de verdachte van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

- een mobiele telefoon, op de beslaglijst genummerd als 1.

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- een laptopcomputer, op de beslaglijst genummerd als 2;

- computeronderdelen (USB-stick), op de beslaglijst genummerd als 3.

Dit arrest is gewezen door mr. Th.W.H.E. Schmitz,

mr. A.S.I. van Delden en mr. C. Klomp, in bijzijn van de griffier mr. R.W. van Zanten.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 19 september 2014.

Mr. A.S.I. van Delden is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.