Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2014:2835

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
26-08-2014
Datum publicatie
09-06-2015
Zaaknummer
22-003600-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan de voorbereiding van een door hem en zijn medeverdachte tijdens de nachtelijke uren te plegen woninginbraak.

Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van

6 (zes) weken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-003600-13

Parketnummer: 09-819064-13

Datum uitspraak: 26 augustus 2014

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Den Haag van 6 augustus 2013 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Litouwen) op [geboortejaar] 1994,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 12 augustus 2014.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes weken met aftrek van voorarrest.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 28 juli 2013 te Hazerswoude-Rijndijk, gemeente Rijnwoude, ter voorbereiding van het met anderen of een ander te plegen misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld, te weten diefstal met braak en/of verbreking en/of inklimming in vereniging, in een woning of op een afgesloten erf waar een woning op staat, gedurende de nachtrust bestemde tijd , althans een met anderen of een ander te plegen misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld, opzettelijk (gedurende de nachtrust bestemde tijd)

- een bestelbus en/of

- twee paar, althans een of meer paar zwarte stoffen handschoenen en/of

- drie, althans een of meer schroevendraaier(s) en/of

- meerdere rubberen handschoenen en/of

- twee, althans een of meer zaklampje(s) en/of

- een waterpomptang en/of

- een (zwarte stoffen) tas met daarin een breekijzer en/of een paar (groene) handschoenen,

bestemd tot het in vereniging begaan van dat misdrijf, heeft verworven en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of voorhanden heeft gehad.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet geheel verenigt.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij op of omstreeks 28 juli 2013 te Hazerswoude-Rijndijk, gemeente Rijnwoude, ter voorbereiding van het met anderen of een ander te plegen misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld, te weten diefstal met braak en/of verbreking en/of inklimming in vereniging, in een woning of op een afgesloten erf waar een woning op staat, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, althans een met anderen of een ander te plegen misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld, opzettelijk (gedurende de nachtrust bestemde tijd)

- een bestelbus en/of

- twee paar, althans een of meer paar zwarte stoffen handschoenen en/of

- drie, althans een of meer schroevendraaier(s) en/of

- meerdere rubberen handschoenen en/of

- twee, althans een of meer zaklampje(s) en/of

- een waterpomptang en/of

- een (zwarte stoffen) tas met daarin een breekijzer en/of een paar (groene) handschoenen,

bestemd tot het in vereniging begaan van dat misdrijf, heeft verworven en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of voorhanden heeft gehad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Nadere bewijsoverwegingen

Van strafbare voorbereiding is sprake wanneer de dader opzettelijk voorwerpen of vervoermiddelen bestemd tot het begaan van een misdrijf, waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld, verwerft of voorhanden heeft. Voor een veroordeling is noodzakelijk dat vaststaat op welk soort misdrijf met een strafbedreiging van acht jaren of meer de voorbereidingshandelingen waren gericht.

Onderzocht dient te worden of de in de tenlastelegging opgenomen voorwerpen, afzonderlijk dan wel gezamenlijk, naar hun uiterlijke verschijningsvorm ten tijde van het handelen dienstig hebben kunnen zijn aan het criminele doel dat de verdachten met het gebruik van de voorwerpen voor ogen hadden. Voorts moet vast komen te staan dat de verdachten daadwerkelijk een crimineel doel voor ogen hadden.

Het navolgende is naar het oordeel van het hof op grond van de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting komen vast te staan.

Vast staat dat de verdachte samen met de medeverdachte op 28 juli 2013 in de nachtelijke uren in Hazerswoude-Rijndijk aanwezig was, dat hij enige tijd buiten heeft gelopen en dat in de bestelbus waarin de verdachte en de medeverdachte kort daarop zijn aangehouden een zwarte stoffen tas met daarin een breekijzer en een paar groene natte handschoenen is aangetroffen.

Volgens getuigen [getuige 1] en [getuige 2] kwamen de verdachte en de medeverdachten op 28 juli 2013 omstreeks 02.40 uur aanrijden in een witte bestelbus op de Rijndijk te Hazerswoude-Rijndijk. Nadat de bestelbus was gestopt, zagen de getuigen dat de beide mannen uitstapten en dat zij van enkele woningen op de Rijndijk het tuinpad naar het pand opliepen. De getuigen zagen volgens hun verklaringen dat de verdachte een zwartkleurige linnen tas bij zich had. Hierop noteerde [getuige 1] het kentekennummer van de bestelbus en werd dit aan de politie doorgegeven.

De verbalisanten die ter plaatse gingen en de verdachte en de medeverdachte aanhielden, troffen in de bestelbus een zwarte linnen tas aan met daarin een breekijzer en een paar natte handschoenen. Verbalisanten namen waar dat de broeken en de schoenen, die de verdachte en de medeverdachte aan hadden, nat waren. De verdachte verklaarde dat zij op weg waren naar een vriend van de medeverdachte. Volgens de verklaring van de medeverdachte, zou die vriend diesel nodig hebben.

Namens de verdachte heeft de raadsman betoogd dat er geen dan wel onvoldoende wettig bewijs, doch in ieder geval geen overtuigend bewijs aanwezig is voor hetgeen ten laste is gelegd.

Het hof is van oordeel dat de verdachte en de medeverdachte een crimineel doel voor ogen hadden toen zij zich aan de Rijndijk te Hazerswoude-Rijndijk bevonden, namelijk het plegen van een inbraak in een of meer woningen aan de Rijndijk, en dat er sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking. Het hof acht de verklaringen van de getuigen, dat zij gezien hebben dat de verdachte en de medeverdachte tuinpaden van woningen zijn opgelopen betrouwbaar. Zij droegen daarbij goederen met zich mee die bij uitstek dienstig kunnen zijn bij een woninginbraak. Een plausibele andere verklaring voor dit gedrag heeft de verdachte noch de medeverdachte gegeven. De verklaring van de verdachte dat zij op zoek waren naar een vriend acht het hof niet aannemelijk.

Het hof is van oordeel dat nu er sprake is van beoogd medeplegen, de aanwezigheid van een zwarte stoffen tas met daarin een breekijzer en een paar natte handschoenen, die verdachte bij zich droeg toen hij op enkele tuinpaden van de Rijndijk liep, en de omstandigheid dat het tenlastegelegde feit in de nachtelijke uren plaatsvond, gelet op het bepaalde in het tweede lid van artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht, wordt voorzien in de voor de toepassing van artikel 46, lid 1, van het wetboek vereiste strafbedreiging van acht jaren of meer. Het hof verwerpt aldus het verweer van de raadsman.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

voorbereiding van diefstal door twee of meer verenigde personen gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd in een woning door iemand die zich aldaar buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevindt, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden bevestigd.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan de voorbereiding van een door hem en zijn medeverdachte tijdens de nachtelijke uren te plegen woninginbraak. Een woninginbraak veroorzaakt niet alleen materiële schade en overlast, maar maakt ook een forse inbreuk op de privacy van de bewoners.

Het hof is - alles overwegende - van oordeel dat een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur een passende en geboden reactie vormt.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op artikel 46 en 311 van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van

6 (zes) weken.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Dit arrest is gewezen door mr. S.K. Welbedacht, mr. H.M.A. de Groot en mr. A.H. de Wild,

in bijzijn van de griffier mr. drs. L. van Wijk.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 26 augustus 2014.

Mr. A.H. de Wild is buiten staat dit arrest te ondertekenen.