Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2014:2245

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
02-07-2014
Datum publicatie
07-07-2014
Zaaknummer
22-004612-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vrijspraak oplichting (primair) en verduistering (subsidiair), veroordeling ter zake van diefstal (meer subsidiair)

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-004612-13

Parketnummers: 10-125745-13 en 11-860231-12 (TUL)

Datum uitspraak: 2 juli 2014

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Rotterdam van 14 oktober 2013 en de van dat vonnis deel uitmakende beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging in de strafzaak tegen de verdachte:

[naam verdachte],

geboren te [plaats] op [datum].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 18 juni 2014.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het primair ten laste gelegde zal worden vrijgesproken en ter zake van het subsidiair tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 60 uren, subsidiair 30 dagen hechtenis, alsmede tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden, met een proeftijd van 2 jaren

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het subsidiair ten laste gelegde veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 60 uren, subsidiair 30 dagen hechtenis, alsmede tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden, met een proeftijd van 2 jaren.

Voorts is er een beslissing genomen omtrent de vorderingen van de benadeelde partijen en omtrent de vordering tot tenuitvoerlegging als nader omschreven in het vonnis waarvan beroep.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

Primair:

hij in of omstreeks de periode van 6 maart 2013 tot en met 22 maart 2013 te Numansdorp, gemeente Cromstrijen en/of te Strijen en/of te 's-Gravendeel, gemeente Binnenmaas, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans telkens met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, -De Heul IJzerwaren & Gereedschappen (Voorstraat 28 Numansdorp) en/of

- De Heul IJzerwaren & Gereedschappen (Kerkstraat 62 te Strijen) en/of

- Fixet (Mijlweg 63 te 's-Gravendeel) en/of een of meer medewerk(st)er(s) van deze/die bedrijven, telkens heeft bewogen tot de afgifte van een (grote) hoeveelheid gereedschap(pen), in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als betalende klant(en), waardoor

- De Heul Ijzerwaren & Gereedschappen (Voorstraat 28 Numansdorp) en/of

- De Heul Ijzerwaren & Gereedschappen (Kerkstraat 62 te Strijen) en/of

-F ixet (Mijlweg 63 te 's-Gravendeel) en/of een of meer medewerk(st)er(s) van deze/die bedrijven werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

1.

Subsidiair:

hij in of omstreeks de periode van 6 maart 2013 tot en met 22 maart 2013 te Numansdorp, gemeente Cromstrijen en/of te Strijen en/of te 's-Gravendeel, gemeente Binnenmaas, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk, meermalen, althans telkens een (grote) hoeveelheid gereedschap(pen), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan

- De Heul IJzerwaren & Gereedschappen (Voorstraat 28 Numansdorp) en/of

- De Heul IJzerwaren & Gereedschappen (Kerkstraat 62 te Strijen) en/of

- Fixet (Mijlweg 63 te 's-Gravendeel), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk(e) goed(eren) verdachte en/of zijn mededader(s) anders dan door misdrijf, te weten door koop op rekening, onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Vrijspraak van het primair ten laste gelegde

Het hof is overeenkomstig de vordering van de advocaat-generaal van oordeel dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voorhanden is om te komen tot een bewezenverklaring van hetgeen aan de verdachte primair ten laste is gelegd, zodat de verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Vrijspraak van het subsidiair ten laste gelegde

Het hof is van oordeel dat er geen bewezenverklaring kan volgen voor de onder 1 subsidiair ten laste gelegde verduistering, nu niet vastgesteld kan worden dat de verdachte de goederen, die hij anders dan door een misdrijf verkregen onder zich had, zich wederrechtelijk heeft toegeëigend. Er is geen sprake geweest van eigendomsvoorbehoud door de verkopers van de goederen en de omstandigheid dat de verdachte de goederen nog niet heeft betaald kan niet de conclusie dragen dat de verdachte zich de goederen wederrechtelijk heeft

toegeëigend.

De verdachte behoort dan ook voor het subsidiair ten laste te worden vrijgesproken.

Vordering tot schadevergoeding De Heul IJzerwaren & Gereedschappen, vestiging Strijen

In het onderhavige strafproces heeft De Heul IJzerwaren & Gereedschappen vestiging Strijen zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële schade als gevolg van het aan de verdachte onder 1 ten laste gelegde, tot een bedrag van

€ 2635,61.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot een bedrag van € 1887,84.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot toewijzing van de benadeelde partij in de vordering, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De vordering van de benadeelde partij is door en namens de verdachte betwist.

Nu de verdachte ter zake het ten laste gelegde wordt vrijgesproken, dient de benadeelde partij niet-ontvankelijk te worden verklaard in de vordering.

Dit brengt mee dat de benadeelde partij dient te worden veroordeeld in de kosten die de verdachte tot aan deze uitspraak in verband met de verdediging tegen die vordering heeft moeten maken, welke kosten het hof vooralsnog begroot op nihil.

Vordering tot schadevergoeding De Heul IJzerwaren en Gereedschappen, vestiging Numansdorp

In het onderhavige strafproces heeft De Heul IJzerwaren en Gereedschappen vestiging Numansdorp zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële schade als gevolg van het aan de verdachte onder 1 ten laste gelegde, tot een bedrag van € 4193,31.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot een bedrag van € 3639,26.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot toewijzing van de benadeelde partij in de vordering, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De vordering van de benadeelde partij is door en namens de verdachte betwist.

Nu de verdachte ter zake van het ten laste gelegde wordt vrijgesproken, dient de benadeelde partij niet-ontvankelijk te worden verklaard in de vordering.

Dit brengt mee dat de benadeelde partij dient te worden veroordeeld in de kosten die de verdachte tot aan deze uitspraak in verband met de verdediging tegen die vordering heeft moeten maken, welke kosten het hof vooralsnog begroot op nihil.

Vordering tot schadevergoeding Fixet

In het onderhavige strafproces heeft Fixet zich als benadeelde partij gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële schade als gevolg van het aan de verdachte onbekend ten laste gelegde, tot een bedrag van € 5.725,30.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot dit in eerste aanleg gevorderde en in hoger beroep gehandhaafde bedrag.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De vordering van de benadeelde partij is door en namens de verdachte betwist.

Nu de verdachte ter zake van het ten laste gelegde wordt vrijgesproken, dient de benadeelde partij niet-ontvankelijk te worden verklaard in de vordering.

Dit brengt mee dat de benadeelde partij dient te worden veroordeeld in de kosten die de verdachte tot aan deze uitspraak in verband met de verdediging tegen die vordering heeft moeten maken, welke kosten het hof vooralsnog begroot op nihil.

Vordering tenuitvoerlegging

Bij vonnis van de politierechter te Dordrecht van

d.d. van 24 augustus 2012 onder parketnummer 11-860231-12 is de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 46 dagen met aftrek, waarvan 30 dagen voorwaardelijk onder de algemene voorwaarde dat de verdachte zich vóór het einde van de proeftijd van twee jaren niet schuldig maakt aan een strafbaar feit.

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep gevorderd dat de proeftijd wordt verlengd met één jaar, op grond dat de verdachte de hiervoor bedoelde algemene voorwaarde niet heeft nageleefd.

Nu verdachte zal worden vrijgesproken van het ten laste gelegde zal de vordering tot tenuitvoerlegging worden afgewezen.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Vordering van de benadeelde partij De Heul IJzerwaren & Gereedschappen, vestiging Strijen

Verklaart de benadeelde partij De Heul IJzerwaren & Gereedschappen in haar vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Vordering van de benadeelde partij De Heul IJzerwaren en Gereedschappen, vestiging Numansdorp

Verklaart de benadeelde partij De Heul IJzerwaren en Gereedschappen in haar vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Vordering van de benadeelde partij Fixet

Verklaart de benadeelde partij Fixet in haar vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Wijst af de vordering van de officier van justitie in het arrondissement te Rotterdam van 9 juli 2013, strekkende tot tenuitvoerlegging van de bij vonnis van de politierechter te Dordrecht van 24 augustus 2012, parketnummer 11-860231-12, voorwaardelijk opgelegde 30 dagen gevangenisstraf.

Dit arrest is gewezen door mr. L.F. Gerretsen-Visser, mr. I.P.A. van Engelen en mr R.C. Schlingemann, in bijzijn van de griffier mr. M.J. den Haan.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 2 juli 2014.