Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2013:CA1005

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
15-05-2013
Datum publicatie
27-05-2013
Zaaknummer
200.112.857-01
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Herziening
Inhoudsindicatie

Kinderalimentatie. Geen eenduidig standpunt alimentatieplichtige. Geen verbetering van de gegeven beschikking.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afwijzing verbetering beschikking

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Uitspraak : 15 mei 2013

Zaaknummer : 200.112.857/01

Rekestnummer rechtbank : FA RK 11-10079

[De vader],

wonende te [woonplaats],

verzoeker in hoger beroep,

hierna te noemen: de vader,

advocaat mr. J.L.J. Kapteijn te Alphen aan den Rijn,

tegen

[de moeder],

wonende te [woonplaats],

verweerster in hoger beroep,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat mr. A.G. de Jong te ‘s-Gravenhage.

PROCESVERLOOP TER ZAKE VAN VERZOEK OM HERSTEL BESCHIKKING

1. Op 13 februari 2013 heeft het hof in de bovengenoemde zaak een beschikking gegeven.

2. De advocaat van de vader heeft bij brief van 26 maart 2013 (onder vermelding van de verzending van een kopie daarvan aan de raadsman van de moeder) het hof medegedeeld dat de beschikking van 4 januari 2012 (naar het hof begrijpt de beschikking van 13 februari 2013) een kennelijke (schrijf)fout bevat, welke zich ex artikel 31 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, hierna: Rv., voor eenvoudig herstel leent. Namens de vader is verzocht om tot verbetering van de beschikking over te gaan, in die zin dat de kinderalimentatie op nihil zal worden bepaald. Daartoe is aangevoerd, zakelijk weergegeven, dat het hof ten onrechte in voormelde beschikking heeft overwogen dat de vader ter zitting een kinderalimentatie van € 138,33 per maand heeft aangeboden, zijnde het vrij te laten bedrag zoals dat volgens de vader door de gemeente [plaatsnaam] is berekend.

De advocaat van de vader heeft gesteld dat in het appelschrift om nihilstelling is verzocht en dat dat standpunt ter zitting is gehandhaafd, naast het feit dat ook ter zitting is aangegeven dat de vader geen bedrag kan aanbieden omdat hij niet vrijelijk over zijn gelden kan beschikken. Daarvoor moet hij eerst een akkoord hebben van de gemeente en in de WSNP situatie zal de rechter-commissaris hierover een beslissing moeten nemen.

3. Bij brief van 17 april 2013 heeft de advocaat van de moeder bezwaar gemaakt tegen inwilliging van het verzoek.

4. Het hof overweegt als volgt. Zowel in het petitum van zijn verzoekschrift in eerste aanleg als in het petitum van zijn hoger beroep heeft de vader verzocht de kinderalimentatie met ingang van 23 december 2011 op nihil te bepalen danwel ten hoogste op € 138,33 per maand (per kind), danwel op een bedrag als de rechtbank respectievelijk het hof vermeent te behoren.

In de pleitnota van de advocaat van de vader, overgelegd ter terechtzitting in eerste aanleg op 9 mei 2012 (productie 11 bij brief van 7 september 2012) staat op pagina 3 onder 8. onder meer vermeld:

“...Het is dan ook zeer belangrijk dat in ieder geval de last ter zake de kinderalimentatie op nihil wordt gesteld, danwel maximaal € 139,- per kind per maand, zodat de man kan voorkomen dat de schulden alleen maar verder oplopen en hij zo snel mogelijk toegelaten kan worden tot de schuldsanering”.

Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de advocaat van de vader, zoals is weergegeven in het proces-verbaal, als volgt verklaard:

“...De berekende draagkracht van € 138,- per maand komt uit het rapport van de gemeente. Dat is het vrij te laten bedrag. Het voorstel om dat bedrag te betalen staat nog”.

5. Gezien de subsidiaire verzoeken van de vader en de verklaringen ter terechtzitting, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, is het hof van oordeel dat er geen sprake is van een kennelijke (schrijf)fout of andere kennelijke fout die zich voor eenvoudig herstel leent.

Met name de mededeling ter zitting in hoger beroep heeft het hof als een uitdrukkelijk aanbod beschouwd.

Het hof zal het verzoek van de vader tot verbetering derhalve afwijzen en niet overgaan tot verbetering van de beschikking.

BESLISSING

Het hof:

wijst af het verzoek tot verbetering van de tussen partijen gegeven beschikking van 13 februari 2013.

Deze beschikking is gegeven door mrs. Van Dijk, Van de Poll en Kleykamp-van der Ben, bijgestaan door Suderée als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting op 15 mei 2013.