Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ6499

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
31-01-2013
Datum publicatie
08-04-2013
Zaaknummer
22-003939-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De verdachte heeft op grove wijze geweld uitgeoefend tegen zijn hond en aldus het welzijn van die hond benadeeld.

Het Hof veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 40 (veertig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 20 (twintig) dagen hechtenis. De hond wordt verbeurd verklaard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-003939-12

Parketnummer: 10-712326-12

Datum uitspraak: 31 januari 2013

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Rotterdam van

13 augustus 2012 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Algerije) op [geboortejaar] 1986,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 17 januari 2013.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het ten laste gelegde veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 40 uren, subsidiair 20 dagen hechtenis, met aftrek van voorarrest, waarvan 20 dagen, subsidiair 10 dagen hechtenis voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaren en onder de bijzondere voorwaarde, met een proeftijd van 2 jaren, als nader omschreven in het vonnis waarvan beroep. Tevens is de beslissing genomen tot verbeurdverklaring van een hond.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 4 augustus 2012 te Rotterdam, zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is een hond (Amerikaanse Bulldog, genaamd "Conan") pijn en/of letsel heeft veroorzaakt en/of heeft gekweld en/of de gezondheid en/of het welzijn van die hond heeft benadeeld door (telkens) die hond op te tillen en die hond (met grote kracht) tegen de grond aan te werpen en/of te trappen en/of op die hond te gaan staan.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij op 4 augustus 2012 te Rotterdam, zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is een hond (Amerikaanse Bulldog, genaamd "Conan") pijn heeft veroorzaakt en heeft gekweld en het welzijn van die hond heeft benadeeld door die hond op te tillen en die hond (met grote kracht) tegen de grond aan te werpen en te trappen.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

Zich gedragen in strijd met het voorschrift, vastgesteld bij artikel 36 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden bevestigd.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft op bewezenverklaarde grove wijze geweld uitgeoefend tegen zijn hond en aldus het welzijn van die hond benadeeld.

Het hof heeft in het nadeel van de verdachte acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiƫle Documentatie d.d. 4 januari 2013, waaruit blijkt dat de verdachte eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten. Dat heeft hem er kennelijk niet van weerhouden het onderhavige feit te plegen.

Het hof is - alles overwegende - van oordeel dat een deels voorwaardelijke taakstraf van na te melden duur een passende en geboden reactie vormt.

Beslag

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het op de beslaglijst onder 1 genoemde voorwerp, te weten een Amerikaanse Bulldog genaamd 'Conan', verbeurd zal worden verklaard.

Met betrekking tot het inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerp overweegt het hof het volgende.

Het hof zal de op de -in kopie aan dit arrest gehechte- beslaglijst onder nummer 1 genoemde Amerikaanse Bulldog verbeurd verklaren, nu het een voorwerp is dat aan de verdachte toebehoort en met betrekking tot welke het bewezen verklaarde is begaan. Het hof heeft hierbij rekening gehouden met de draagkracht van verdachte.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 24, 33, 33a en 63 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 36, 121 en 122 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 40 (veertig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 20 (twintig) dagen hechtenis.

Bepaalt dat een gedeelte van de taakstraf, groot 20 (twintig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 10 (tien) dagen hechtenis, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van de proeftijd van 3 (drie) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt dan wel de hierna te noemen bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd.

Stelt als bijzondere voorwaarde dat het de veroordeelde gedurende 2 (twee) jaren na het ingaan van de proeftijd niet is toegestaan huisdieren te houden.

Verklaart verbeurd het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

- 1.00 STK Hond, naam: Conan, ras: Amerikaanse Bulldog (nr. 1 beslaglijst).

Dit arrest is gewezen door mr. F.A.M. Bakker,

mr. M.J. de Haan-Boerdijk en mr. H. van den Heuvel, in bijzijn van de griffier mr. R.W. van Zanten.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 31 januari 2013.