Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ6028

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
30-01-2013
Datum publicatie
04-04-2013
Zaaknummer
200.105.469/01 & 200.110.742/01 (aanvulling)
Formele relaties
Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ6027
Cassatie: ECLI:NL:HR:2013:2052, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Aanvulling op de beschikking d.d. 24 oktober 2012, zie LJN:BZ6027.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Afdeling Civiel recht

Uitspraak : 30 januari 2013

Zaaknummer : 200.105.469/01 en 200.110.742/01

Rekestnummer rechtbank : FA RK 11-7332 en FA RK 11-8199

[verzoeker],

wonende te [woonplaats],

verzoekster, tevens incidenteel verweerster in hoger beroep,

hierna te noemen: de vrouw,

advocaat mr. G.A.H. Wiekamp te Hendrik-Ido-Ambacht,

tegen

[verweerder],

wonende te [woonplaats],

verweerder, tevens incidenteel verzoeker in hoger beroep,

hierna te noemen: de man,

advocaat mr. R. Lessy te Waalwijk.

PROCESVERLOOP TER ZAKE VAN VERZOEK OM HERSTEL/AANVULLING BESCHIKKING

1. Op 24 oktober 2012 heeft het hof in deze zaken een beschikking gewezen.

2. De advocaat van de vrouw heeft bij brief 8 november 2012 (onder vermelding van de verzending van een copie daarvan aan de raadsman van de man) het hof medegedeeld dat die beschikking een verschrijving bevat, welke zich voor eenvoudig herstel leent en verzocht een herstelbeschikking af te geven. Daartoe heeft zij aangevoerd, zakelijk weergegeven, dat het hof in zijn beschikking van 24 oktober 2012 weliswaar heeft overwogen dat het tegoed op de Alexrekening per 1 december 2009 ten bedrage van € 8.710,50 tussen partijen moet worden verdeeld, maar dat het dictum daarover geen beslissing bevat.

3. Bij brief van 20 november 2012 heeft de advocaat van de man uit zich zelf het hof bericht (onder vermelding van de verzending van een copie van laatstgenoemde brief aan de advocaat van de vrouw) dat van een verschrijving in de beschikking van 24 oktober 2012 geen sprake is, onder verwijzing naar de beslissing in het dictum:

bekrachtigt de bestreden beschikking, voor zover aan ’s hofs oordeel onderworpen voor het overige;

Voorts heeft de advocaat van de man verwezen naar onderdeel 3.2 van het dictum van de bestreden beschikking van de rechtbank Dordrecht van 18 januari 2012 zoals hersteld bij haar beschikking van 14 maart 2012.

4. Met de toezending door de advocaat van de man van zijn brief van 20 november 2012 aan het hof en aan de advocaat van de vrouw, is daarmee inhoudelijk voldaan aan het vereiste van artikel 32 lid 1, tweede zin, Rv.

BEOORDELING

5. Naar het oordeel van het hof is hier geen sprake van een verschrijving – zoals geregeld in artikel 31 Rv – maar van een verzuim te beslissen over een onderdeel van het verzochte – zoals geregeld in artikel 32 Rv – en zal het hof op het verzoek van de advocaat van de vrouw beslissen op heden.

6. Het hof overweegt als volgt. In rechtsoverweging 21 van ’s hofs beschikking van 24 oktober 2012 is onder meer overwogen:

Gelet op de overeengekomen peildatum moet naar het oordeel van het hof genoemd saldo tussen partijen worden verdeeld.

In het dictum ontbreekt een beslissing op dat onderdeel.

7. De namens de man aangevoerde verwijzing zoals hiervoor weergegeven in rechtsoverweging 3 doet niet af aan de mogelijkheid om in geval van een verzuim om te beslissen, desverzocht op de voet van artikel 32 Rv alsnog zodanige beslissing te nemen. De verwijzing van de raadsman van de man naar het dictum onder 3.2 van de bestreden beschikking van de rechtbank Dordrecht van 18 januari 2012 zoals hersteld bij haar beschikking van 14 maart 2012, maakt zulks niet anders.

8. Nu naar het oordeel van het hof vaststaat dat op dit onderdeel in het dictum van ’s hofs beschikking van 24 oktober 2012 geen beslissing is genomen, zal het hof daarom het verzoek tot verbetering lezen als een verzoek tot aanvulling, dat verzoek toewijzen en als volgt beslissen.

BESLISSING

Het hof:

vult het dictum van ’s hofs beschikking van 24 oktober 2012 aan met:

veroordeelt partijen om over te gaan tot verdeling van het tegoed op de Alexrekening per 1 december 2009 ten bedrage van € 8.710,50;

bepaalt dat deze aanvulling wordt aangebracht op de minuut.

Deze beschikking is gegeven door mrs. Van Dijk, Stille en Van der Zanden, bijgestaan door Suderée als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 januari 2013.