Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2013:5373

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
29-10-2013
Datum publicatie
05-01-2015
Zaaknummer
22-001058-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Persoonsverwisseling. Ter terechtzitting stelt het hof vast dat degene tegen wie de vervolging feitelijk is gericht een ander is dan [naam persoon], tegen wie het vonnis in eerste aanleg is gewezen, en dat de vervolging zich feitelijk richt tegen [naam verdachte], geboren op - te -.

Het hof bepaalt dat het vonnis gewezen door de rechtbank Rotterdam op 29 mei 2009 onder parketnummer 10-641039-09 in de strafzaak tegen [naam persoon], geacht wordt te zijn gewezen tegen de verdachte [naam verdachte], geboren op - te -, wonende aan de [adres] en dat dit vonnis op diens naam wordt gesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-001058-13

Parketnummers: 10-641039-09 en 10-702221-07 (TUL)

Datum uitspraak: 29 oktober 2013

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 29 mei 2009 in de strafzaak tegen de verdachte:

[naam verdachte]

geboren op - te -,

adres: - te -

die zich heeft uitgegeven voor:

[naam persoon]

geboren op - te -,

op wiens naam het vonnis is gewezen.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en - na verwijzing van de zaak door de Hoge Raad der Nederlanden - het onderzoek op de terechtzittingen in hoger beroep van dit hof van 1 maart 2013 en 29 oktober 2013.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep tegen de verdachte [naam persoon] zal worden bevestigd, behoudens ten aanzien van de tenaamstelling van de verdachte [naam persoon] en ten aanzien van de vordering tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf met dien verstande dat het vonnis op naam zal worden gesteld van [naam verdachte], geboren op - te - en dat de vordering tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf aan [naam persoon] zal worden afgewezen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - ten laste gelegd dat:

1.


hij op of omstreeks 09 februari 2009 te Rotterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [naam slachtoffer 1] heeft gedwongen tot de afgifte van acht euro, althans een geldbedrag, en/of een I-Pod en/of een GSM (merk Sony Ericsson), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

en/of

met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen acht euro, althans een geldbedrag, en/of een I-Pod en/of een GSM (merk Sony Ericsson), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die Simpas, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit het meermalen, althans eenmaal

-voelen aan en/of doorzoeken van de kleding van die [naam slachtoffer 1] en/of

-(in het Engels) (dreigend) zeggen van de woorden -van de strekking- "Ik wil je geld" en/of "Je hebt meer geld" en/of "Geef je telefoon" en/of "Moet ik je steken" en/of "Don't fuck with me" en/of

- ( met kracht) de oordopjes uit de oren van die [naam slachtoffer 1] trekken en/of

- ( met kracht) in/tegen het gezicht, althans het hoofd, van die [naam slachtoffer 1] slaan en/of stompen.

2.


hij op of omstreeks 09 februari 2009 te Rotterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld en/of bedreiging met geweld, [naam slachtoffer 2] heeft gedwongen tot de afgifte van tien euro, althans een geldbedrag, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [naam slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s)

en/of

met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen tien euro, althans een geldbedrag, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan

[naam slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [naam slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit het meermalen, althans eenmaal,

-(dreigend) zeggen van de woorden -van de strekking- "Geef me alles wat je hebt" en/of

-voelen aan en/of doorzoeken van de kleding van die [naam slachtoffer 2] en/of

-(met kracht) die [naam slachtoffer 2] vastpakken en/of de weg versperren en/of -(met kracht) slaan en/of stompen in/tegen het gezicht, althans het hoofd van die [naam slachtoffer 2].

3.

hij op of omstreeks 09 februari 2009 te Rotterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [naam slachtoffer 3] heeft gedwongen tot de afgifte van een reisdocument, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [naam slachtoffer 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit het meermalen, althans eenmaal

-(dreigend) zeggen van de woorden -van de strekking- "Houd je smoel, we slaan -je dood" en/of "We rammen je in elkaar" en/of

-(met kracht) vastpakken van die [naam slachtoffer 3] en/of (vervolgens) voelen aan en/of doorzoeken van de kleding van die [naam slachtoffer 3] en/of

-(met kracht) duwen tegen het lichaam van die [naam slachtoffer 3] waardoor die [naam slachtoffer 3] ten val kwam;

en/of

hij op of omstreeks 9 februari 2009 te Rotterdam op een voor publiek toegankelijke plaats of in een voor het publiek toegankelijke ruimte, te weten metrostation Beurs en/of op de openbare weg, te weten het Binnenwegplein, althans een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [naam slachtoffer 3], welk geweld bestond uit het meermalen, althans eenmaal

-(dreigend) zeggen van de woorden -van de strekking- "Houd je smoel, we slaan -je dood" en/of "We rammen je in elkaar" en/of

-(met kracht) vastpakken van die [naam slachtoffer 3] en/of (vervolgens) voelen aan en/of doorzoeken van de kleding van die [naam slachtoffer 3] en/of

- ( met kracht) duwen tegen het lichaam van die [naam slachtoffer 3] waardoor die [naam slachtoffer 3] ten val kwam.

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:


hij op of omstreeks 09 februari 2009 te Rotterdam, op of aan het Binnenwegplein, in elk geval op of aan de openbare weg, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,ter uitvoering van het/de door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf/misdrijven om met het oogmerk om zich of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld iemand, [naam slachtoffer 3] te dwingen tot de afgifte van geld en/of goederen, geheel of ten den dele toebehorend aan die [naam slachtoffer 3], in elk geval aan (een) ander(en) dan verdachte en/of zijn mededader(s),

en/of

om met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening weg te nemen geld en/of goederen, geheel of te dele toebehorende aan [naam slachtoffer 3], in elk geval aan (een) ander(en) dan verdachte en/of zijn mededader(s), en deze diefstal te doen voorafgaan en/of vergezellen en/of volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [naam slachtoffer 3], één en ander met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf, hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, heeft gehandeld als volgt:

hij, verdachte, en/of (een) mededader(s)

-(dreigend) de woorden -van de strekking- "Houd je smoel, we slaan je dood" en/of "We rammen je in elkaar" gezegd en/of

-(met kracht) die [naam slachtoffer 3] vastgepakt en/of (vervolgens) de kleding van die [naam slachtoffer 3] doorzocht en/of

- ( met kracht) tegen het lichaam van die [naam slachtoffer 3] geduwd waardoor die [naam slachtoffer 3] ten val kwam;

terwijl de uitvoering van dat/die voorgenomen misdrijf/misdrijven niet is voltooid.

4.


hij op of omstreeks 09 februari 2009 te Rotterdam [naam slachtoffer 4] en/of [naam slachtoffer 5] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend zijn beide handen in de vorm van een pistool tegen de sla(a)p(en)/zijkant(en), althans in de richting, van de/het hoofd(en) van [naam slachtoffer 4] en/of [naam slachtoffer 5] en/of (daarbij) dreigend de woorden toegevoegd : "Pang, nu zijn jullie dood", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof is van oordeel, dat de eerste rechter op juiste gronden heeft geoordeeld en op juiste wijze heeft beslist, zodat het vonnis, waarvan beroep, onder aanvulling van gronden zoals hierna staan vermeld, behoort te worden bevestigd, behalve voor wat betreft de

de tenaamstelling van het vonnis, alsmede de beslissing ten aanzien van vordering tot voorwaardelijk opgelegde straf.

Het vonnis moet op die onderdelen worden vernietigd en in zoverre moet opnieuw worden rechtgedaan.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte [naam verdachte] die zich tijdens de behandeling van zijn strafzaak in eerste aanleg heeft uitgegeven voor [naam persoon] van het onder 5 ten laste gelegde vrijgesproken en ter zake van het onder 1, 2, 3 primair en 4 ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren en een bijzondere voorwaarde als in het vonnis vermeld. Ten aanzien van de vordering tot tenuitvoerlegging alsmede ten aanzien van de in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen is beslist als in het vonnis omschreven. Ten aanzien van de vorderingen van de benadeelde partijen is beslist en een schadevergoedingsmaatregel opgelegd als in het vonnis vermeld.

Namens de verdachte, zich noemende [naam persoon], is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

De strafzaak van [naam persoon] is ter terechtzitting in hoger beroep van 12 november 2009 door dit hof behandeld. Vervolgens is de zaak op 10 december 2009 opnieuw op zitting uitgeroepen en heeft het hof, na hervatting van het ter terechtzitting in hoger beroep van

12 november 2009 onderbroken onderzoek, kennis genomen van de akte intrekking rechtsmiddel d.d. 2 december 2009, inhoudende de mededeling van de [naam verdachte], zich noemende [naam persoon], dat hij het namens hem ingestelde hoger beroep wenst in te trekken. Op grond van de vaststelling van het hof dat met de behandeling van de zaak ten gronde nog geen aanvang was gemaakt, heeft het hof bij arrest van 10 december 2009 de verdachte niet-ontvankelijk verklaard in het ingestelde hoger beroep.

De Hoge Raad der Nederlanden heeft bij arrest van

3 april 2012, oordelend dat de behandeling in hoger beroep een aanvang had genomen op 12 november 2009 en dat het hoger beroep derhalve niet meer met vrucht had kunnen worden ingetrokken, het arrest van het hof vernietigd en de zaak naar het hof teruggewezen opdat de zaak in hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Ter terechtzitting van 1 maart 2013 heeft het hof vastgesteld dat degene tegen wie de vervolging feitelijk is gericht een ander is dan [naam persoon].

Ter terechtzitting van 29 oktober 2013 heeft het hof nogmaals vastgesteld dat de vervolging zich feitelijk richt tegen [naam verdachte], geboren op - te -.

Waar hierna wordt gesproken van "de verdachte", wordt daarmee bedoeld voornoemde [naam verdachte].

Aanvulling van gronden

Naar het oordeel van het hof dienen de door de rechtbank gebezigde bewijsmiddelen te worden aangevuld met het proces-verbaal van bevindingen van 2 juni 2009 van de politie Rotterdam Rijnmond, nummer PL 2009047867-50, opgemaakt en ondertekend door verbalisant M.A. Garcia Clarijs, inhoudende – kort en zakelijk weergegeven - dat de persoon die hij heeft gehoord in de zaak met proces-verbaalnummer 2009047867 niet blijkt te zijn [naam persoon], maar [naam verdachte], geboren op - te -, is. Voorts dienen de bewijsmiddelen te worden aangevuld met de getuigenverklaring van verbalisant M.A. Garcia Clarijs afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep van 29 oktober 2013.

Tenaamstelling

Het hof bepaalt dat het vonnis gewezen door de rechtbank Rotterdam op 29 mei 2009 onder parketnummer 10-641039-09 in de strafzaak tegen [naam persoon], geacht wordt te zijn gewezen tegen de verdachte [naam verdachte], geboren op - te -, wonende aan de [adres] en op diens naam wordt gesteld.

Vordering tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf

Naar oordeel van het hof dient de vordering tot tenuitvoerlegging van bij vonnis van 27 april 2007 onder parketnummer 10-702221-09 aan [naam persoon] voorwaardelijk opgelegde straf te worden afgewezen.

Het vonnis waarvan beroep dient derhalve onder aanvulling van gronden te worden bevestigd.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep ten aanzien van de tenaamstelling van de verdachte en de vordering tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke opgelegde straf en doet in zoverre opnieuw recht.

Bepaalt dat het vonnis waarvan beroep geacht wordt te zijn gewezen tegen de verdachte [naam verdachte], geboren op - te -, wonende aan de [adres] en dat het vonnis waarvan beroep op diens naam wordt gesteld.

Wijst af de vordering tot tenuitvoerlegging van de bij vonnis van de politierechter van de rechtbank Rotterdam van 27 april 2007 onder parketnummer 10-702221-09 voorwaardelijk opgelegde straf

Bevestigt het vonnis waarvan beroep voor het overige, onder aanvulling van de gronden als hierboven vermeld en met inachtneming van het hiervoor voorts overwogene.

Dit arrest is gewezen door mr. C.P.E.M. Fonteijn-Van der Meulen, mr. A.J.M. Kaptein en mr. R.C. Langeler, in bijzijn van de griffier mr. N.N.D. Bos.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 29 oktober 2013.