Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2013:4657

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
03-07-2013
Datum publicatie
06-02-2014
Zaaknummer
BK 12-00809
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBSGR:2012:21551, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Leges. Aanvraag omgevingsvergunning. Het argument dat de heffing van bouwleges op basis van bouwkosten inclusief BTW op gespannen voet staat met de Wet op het BTW-compensatiefonds en de Wet OB 1968 heeft belanghebbende niet voorzien van een toelichting die kan meebrengen dat de in rekening gebrachte leges moet worden verminderd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N Vandaag 2014/280
V-N 2014/12.21.10
Belastingblad 2014/132
FutD 2014-0625
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

Team Belastingrecht

enkelvoudige kamer

nummer BK-12/00809

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak d.d. 3 juli 2013

in het geding tussen:

[X] te [Z], belanghebbende,

en

de heffingsambtenaar van de gemeente Nieuwkoop, de Inspecteur,

inzake het hoger beroep van belanghebbende tegen de uitspraak van de rechtbank ’s‑Gravenhage van 10 september 2012, nummer AWB 12/2981, betreffende de aan belanghebbende gerichte schriftelijke kennisgeving van 29 november 2011 (factuur) waarbij van hem een bedrag van € 27.203,40 aan leges is geheven in verband met het in behandeling nemen van een op 29 juli 2011 bij de gemeente Nieuwkoop ingediende aanvraag van een omgevingsvergunning.

De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgehad ter zitting van het Gerechtshof van 19 juni 2013, gehouden te Den Haag. Partijen zijn verschenen.

Beslissing

Het Gerechtshof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

Gronden

1.

De volgens paragrafen 2.3. tot en met 2.3.1.1.1 van de bij de Legesverordening 2011 behorende Tarieventabel geldende heffingsmaatstaf (bouwkosten inclusief BTW) is duidelijk en redelijkerwijs niet voor tweeërlei uitleg vatbaar.

2.

In paragraaf 2.1.1.2 van de Tarieventabel is bepaald dat met bouwkosten wordt bedoeld de bouwkosten exclusief BTW. Deze bepaling heeft weliswaar een definiërende strekking, maar door de ondubbelzinnige tekst van de paragrafen 2.3 tot en met 2.3.1.1.1 is aan die definitie, voor zover daarin de uitsluiting van BTW is opgenomen, de betekenis komen te ontvallen.

3.

Het argument dat de heffing van bouwleges op basis van bouwkosten inclusief BTW op gespannen voet staat met de Wet op het BTW-compensatiefonds en de Wet op de omzetbelasting 1968 heeft belanghebbende niet voorzien van een toelichting die kan meebrengen dat de in rekening gebrachte leges moet worden verminderd.

4.

De rechtbank heeft op goede gronden een juiste beslissing genomen. Het hoger beroep faalt derhalve.

Deze uitspraak is vastgesteld door mr. J.W. baron van Knobelsdorff, in tegenwoordigheid van de griffier mr. R.W. Otto. De beslissing is op 3 juli 2013 in het openbaar uitgesproken.

aangetekend aan

partijen verzonden:

Zowel de belanghebbende als het daartoe bevoegde bestuursorgaan kan binnen zes weken na de verzenddatum van deze uitspraak beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarbij moet het volgende in acht worden genomen:

1.

Bij het beroepschrift wordt een kopie van deze uitspraak gevoegd.

2.

Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:

- - de naam en het adres van de indiener;

- - de dagtekening;

- - de vermelding van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie is gericht.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer), Postbus 20303, 2500 EH Den Haag.

Tenzij de Hoge Raad anders bepaalt, zal het gerechtshof de mondelinge uitspraak vervangen door een schriftelijke. In dat geval krijgt u de gelegenheid de gronden van het beroep in cassatie alsnog te verstrekken of aan te vullen. De partij die beroep in cassatie instelt is griffierecht verschuldigd en zal daarover bericht ontvangen van de griffier van de Hoge Raad. In het cassatieberoepschrift kan worden verzocht de wederpartij te veroordelen in de proceskosten