Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2013:4465

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
16-10-2013
Datum publicatie
26-11-2013
Zaaknummer
200.122.400/01
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Voornaamswijziging.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 1 4
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Uitspraak : 16 oktober 2013

Zaaknummer : 200.122.400/01

Rekestnummer rechtbank : FA RK 12-8537

Funda [achternaam verzoekster],

wonende te [woonplaats],

verzoekster in hoger beroep,

hierna te noemen: verzoekster,

advocaat mr. M.M. Menheere te Den Haag.

In verband met het bepaalde in artikel 44 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is in de procedure gekend:

het Openbaar Ministerie,

Arrondissement Den Haag, waarvoor in het hoger beroep in de plaats treedt:

het Ressortsparket Den Haag,

hierna te noemen: het openbaar ministerie.

PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP

Verzoekster is op 21 februari 2013 in hoger beroep gekomen van een beschikking van 28 november 2012 van de rechtbank Dordrecht.

Bij het hof is voorts het volgende stuk ingekomen:

van de zijde van verzoekster:

- op 14 maart 2013 een brief van diezelfde datum met bijlagen.

Het openbaar ministerie heeft bij brief van 30 mei 2013 aan het hof laten weten af te zien van de mogelijkheid te concluderen/reageren en niet ter zitting te zullen verschijnen.

De zaak is op 11 september 2013 mondeling behandeld.

Ter zitting waren aanwezig:

- verzoekster, bijgestaan door haar advocaat.

PROCESVERLOOP IN EERSTE AANLEG EN VASTSTAANDE FEITEN

Het hof verwijst naar de bestreden beschikking.

Bij die beschikking heeft de rechtbank het verzoek van verzoekster, haar voornaam te wijzigen in [gewenste voornaam]’ en de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [geboorteplaats verzoekster] te gelasten deze wijziging in de registers van de burgerlijke stand van [geboorteplaats verzoekster] te verwerken, afgewezen.

Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten, voor zover daartegen in hoger beroep niet is opgekomen.

BEOORDELING VAN HET HOGER BEROEP

1.

Verzoekster verzoekt de bestreden beschikking – voor zover nodig met verbetering van gronden – te vernietigen en het verzoek van de verzoekster - om haar voornaam ‘Funda’ te wijzigen in ‘[gewenste voornaam]’ en te gelasten dat de ambtenaar van de burgerlijke stand te [geboorteplaats verzoekster] deze wijziging in de registers van de burgerlijke stand verwerkt - toe te wijzen.

2.

Verzoekster voert het volgende aan. Zij verkeert al jaren in met name Latijns-Amerikaanse kringen en wil zich in de toekomst met haar partner vestigen in de Dominicaanse Republiek. In het Spaans heeft de naam ‘Funda’ echter een negatieve betekenis, zoals “zak”, “vuilniszak”, alsmede “tas” en “sloop”. Ook ervaart zij de associatie met een makelaarssite als onplezierig. Verzoekster lijdt hieronder en is in verband met haar continu negatieve ervaringen en het verloop van de gebeurtenissen inmiddels door haar huisarts verwezen naar PsyQ voor psychologische hulp. Verzoekster wordt al van jongs af aan, ook door haar ouders, [gewenste voornaam] genoemd en heeft een afkeer van de naam Funda.

3.

Het hof stelt voorop dat de rechter op grond van artikel 1:4 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) wijziging van de voornamen kan gelasten op verzoek van de betrokken persoon of zijn wettelijk vertegenwoordiger. Voor een dergelijke wijziging dient een voldoende zwaarwegend belang te bestaan. De wijziging geschiedt doordat van de beschikking een latere vermelding aan de akte van geboorte wordt toegevoegd, overeenkomstig artikel 1:20a lid 1 BW.

4.

Op grond van de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting is het hof van oordeel dat verzoekster een voldoende zwaarwichtig belang heeft bij de door haar verzochte voornaamswijziging. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat verzoekster vanaf jongs af aan, ook door haar ouders, [gewenste voornaam] is genoemd. Zij heeft geen binding of affiniteit met de naam Funda en ontleent haar identiteit niet aan deze naam. Daarbij komt dat verzoekster veelal in Spaanstalige kringen verkeert en zij zich in de toekomst in de Dominicaanse Republiek, waar de voertaal Spaans is, wil vestigen. Verzoekster heeft voldoende onderbouwd dat de naam Funda in de Spaanse taal een negatieve associatie met zich meebrengt, waardoor het leven van verzoekster op diverse fronten wordt bemoeilijkt, zo ook in haar contacten met officiële instanties. De door verzoekster gewenste voornaam is bovendien een gebruikelijke voornaam en niet ongepast in de zin van artikel 1:4 lid 2 BW. Gelet op het voorgaande zal het hof de bestreden beschikking vernietigen en het inleidende verzoek van verzoekster alsnog toewijzen.

5.

De aard van de zaak verzet zich tegen het bij voorraad uitvoerbaar verklaren van de beschikking, zodat het daartoe strekkende verzoek wordt afgewezen.

BESLISSING OP HET HOGER BEROEP

Het hof:

vernietigt de bestreden beschikking en, opnieuw beschikkende:

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [geboorteplaats verzoekster] de voornaam van verzoekster, geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats verzoekster] te wijzigen van “Funda” in “[gewenste voornaam]”;

verstaat dat de griffier niet eerder dan drie maanden na heden, en slechts indien geen cassatie is ingesteld, een afschrift van deze beschikking aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [geboorteplaats verzoekster] zendt;

wijst af het in hoger beroep meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. van Nievelt, Mink en Fockema Andreae-Hartsuiker, bijgestaan door mr. Evertsen als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 oktober 2013.