Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2013:3726

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
02-10-2013
Datum publicatie
25-11-2013
Zaaknummer
200.111.900-01
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verhaalsbijdrage gemeente, gevolg dat het hof verbindt aan het niet meewerken aan DNA onderzoek door de man.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Uitspraak : 2 oktober 2013

Zaaknummer : 200.111.900/01

Rekestnummer rechtbank : F1 RK 12-1390

[de man],

wonende te [woonplaats],

verzoeker in hoger beroep,

hierna te noemen: de man,

advocaat voorheen mr. N. Stolk te Rotterdam, die zich heeft onttrokken,

tegen

de GEMEENTE ROTTERDAM,

verweerster in hoger beroep,

hierna te noemen: de gemeente,

gemachtigde: mevrouw G.L.M. Slag.

VERDER PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP

Het hof verwijst voor het verloop van het geding naar zijn tussenbeschikking van

17 april 2013, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast moet worden beschouwd. Bij die beschikking is bepaald dat een DNA-onderzoek zal worden verricht ter beantwoording van de vraag of de man de verwekker is van: [minderjarige], geboren [in] 2007 te [woonplaats], en zo ja, met welke mate van waarschijnlijkheid. Tot deskundige is benoemd dr. W. van Gils, verbonden aan Verilabs Nederland B.V., Leiden. Voorts is beslist dat de gemeente een bedrag van € 840,-, waarop de kosten van dit onderzoek zijn begroot, bij wijze van voorschot ter griffie van het hof zal deponeren. De behandeling van de zaak is daarop pro forma aangehouden tot zaterdag 25 mei 2013.

Bij brief van 18 juli 2013, ingekomen bij het hof op 19 juli 2013, heeft de deskundige het hof bericht dat hij het door het hof gelaste verwantschapsonderzoek niet heeft kunnen uitvoeren omdat de man, ondanks een herhaaldelijk uitnodigen, niets van zich heeft laten horen.

Bij brieven van 25 juli 2013 zijn de man en de gemeente in de gelegenheid gesteld zich uiterlijk 8 augustus 2013 over voormelde brief van 18 juli 2013 uit te laten.

Het hof heeft geen reactie van partijen mogen ontvangen.

De eindbeschikking is bepaald op heden.

VERDERE BEOORDELING VAN HET HOGER BEROEP

1.

Het hof handhaaft al hetgeen is overwogen en beslist in zijn tussenbeschikking.

2.

Het hof overweegt als volgt. Nu het hof uit de brief van de deskundige van 18 juli 2013 en het uitblijven van een reactie daarop van de zijde van de man concludeert dat de man geen medewerking verleent aan het DNA-onderzoek, zal het hof, zoals overwogen in rechtsoverweging 6 van de beschikking van 17 april 2013, daaruit de gevolgtrekking maken die het geraden acht. Nu de man geen medewerking aan het door het hof bevolen deskundigenonderzoek verleent, zal het hof als vaststaand aannemen dat de man de verwekker is van de minderjarige [minderjarige], geboren op

[in] 2007 te [woonplaats]. Overigens is niets aangevoerd dat tot een ander oordeel zou moeten leiden.

3.

De man heeft niet dan wel onvoldoende gemotiveerd betwist dat hij geen draagkracht heeft om de verhaalsbijdrage te betalen. Niet is gebleken dat deze verhaalsbijdrage niet in overeenstemming zou zijn met de wettelijke maatstaven. De bestreden beschikking zal dan ook worden bekrachtigd.

4.

Verilabs heeft ter zake het niet uitgevoerde deskundigenonderzoek een nota ingediend ten bedrage van € 110,-. Het hof zal de griffier opdragen deze nota ten laste van het door de gemeente onder de griffie gestorte voorschot te voldoen. Het hof acht het, gelet op de opstelling van de man, geraden dat deze kosten ten laste van de man gebracht worden en zal conform beslissen. Het hof zal tenslotte gelasten dat het niet aangesproken deel van het voorschot zal worden terugbetaald aan de gemeente.

5.

Mitsdien beslist het hof als volgt.

BESLISSING OP HET HOGER BEROEP

Het hof:

bekrachtigt de bestreden beschikking;

draagt de griffier op ten laste van het onder de griffie gestorte voorschot aan Verilabs te voldoen € 110,- inclusief BTW en verschotten;

draagt de griffier op ten laste van het voorschot aan de gemeente terug te storten € 730,-; 

veroordeelt de man tot betaling aan de gemeente van een bedrag van € 110,-;

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mrs. Mink, Husson, Van Leuven, bijgestaan door
mr. Van der Kamp als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 2 oktober 2013.