Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2013:3706

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
30-09-2013
Datum publicatie
09-10-2013
Zaaknummer
22-002834-11.a
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De verdachte heeft twee zeer jonge minderjarige pubermeisjes via chatsites benaderd en heeft deze meisjes bewogen tot het plegen van ontuchtige handelingen, onder meer via de webcam. Dit misbruik van de meisjes vond met flinke regelmaat en over een lange periode plaats.

De verdachte is hierbij zeer geraffineerd en weldoordacht te werk gegaan door hen met gebruikmaking van verschillende personages enerzijds te vleien en te beschermen, en anderzijds angst aan te jagen.

Eind 2004 is hij afgereisd naar de Verenigde Staten, klaarblijkelijk om aldaar gemeenschap met benadeelde partij 1 te hebben, waarbij hij meermalen seksueel bij haar is binnengedrongen.

Ten slotte is verdachte in het bezit geweest van kinderpornografische afbeeldingen (videobestanden en filmfragmenten), niet alleen van onbekende minderjarigen maar ook van benadeelde partij 1.

Het Hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 (vierentwintig) maanden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

PROMIS

Rolnummer: 22-002834-11

Parketnummers: 09-650035-07 en 09-647521-11

Datum uitspraak: 30 september 2013

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 1 juni 2011 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortejaar] 1963,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzittingen in hoger beroep van dit hof van 15 januari 2013 en van 16 september 2013.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is het bij dagvaarding met parketnummer 09-650035-07 onder 2 ten laste gelegde, voor zover deze ziet op “heeft (…) vervaardigd”, partieel nietig verklaard, is de verdachte van het bij dagvaarding met parketnummer 09-650035-07 onder 1 primair ten laste gelegde vrijgesproken en ter zake van het bij dagvaarding met parketnummer 09-650035-07 onder 1 subsidiair, 2 en het bij dagvaarding met parketnummer 09-647521-11 primair ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 maanden, met aftrek van het voorarrest, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren. Voorts is in eerste aanleg een beslissing genomen omtrent de in beslag genomen goederen, zoals nader omschreven in het vonnis waarvan beroep.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - bij een tweetal inleidende dagvaardingen waarvan de feiten, nu de zaken in eerste aanleg zijn gevoegd, door het hof zijn doorgenummerd - ten laste gelegd dat:

Zaak met parketnummer 09-650035-07:

1:
hij op een of meer tijdstippen in de periode van 01 december 2004 tot en met 1 maart 2005 te Arcadia, Lousiana, Verenigde Staten van Amerika, althans elders in de Verenigde Staten van Amerika door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [benadeelde partij 1], geboren op [geboortejaar] 1989 heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die die [benadeelde partij 1], hebbende verdachte meermalen althans eenmaal zijn geslachtsdeel in de vagina van die [benadeelde partij 1] geduwd/gebracht en/of zijn tong meermalen althans eenmaalin de mond van die [benadeelde partij 1] geduwd/gebracht en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte heeft gedreigd expliciete/seksueel getinte foto's/afbeeldingen en/of filmpjes van die [benadeelde partij 1] te openbaren aan haar familieleden en/of haar vrienden en/of het dreigen met verkrachtingen/moeten ondergaan van seksuele handelingen door vrienden van verdachte en/of (aldus) voor die [benadeelde partij 1] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan;

Subsidiair:
hij op een of meer tijdstippen in de periode van 01 december 2004 tot en met 1 maart 2005 te Arcadia, Lousiana, Verenigde Staten van Amerika, althans elders in de Verenigde Staten van Amerika, met [benadeelde partij 1], geboren op [geboortejaar] 1989, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [benadeelde partij 1], hebbende verdachte meermalen althans eenmaal zijn geslachtdeel in de vagina van die [benadeelde partij 1] geduwd/gebracht en/of zijn tong meermalen althans eenmaal in de mond van die [benadeelde partij 1] geduwd/gebracht;

Meer subsidiair:
hij op of omstreeks 01 december 2004 te Arcadia, Louisiana, Verenigde Staten van Amerika, althans elders in de Verenigde Staten van Amerika met [benadeelde partij 1], geboren op [geboortejaar] 1989, die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit het meermalen althans eenmaal duwen/brengen van zijn tong en/of zijn geslachtsdeel in de vagina en/of de mond van die [benadeelde partij 1] en/of het betasten van het lichaam van die [benadeelde partij 1];

2:
hij op een of meer tijdstippen in de periode van 1 januari 2003 tot en met 5 november 2007 te Waddinxveen, en/of elders in het arrondissement Den Haag, in elk geval in Nederland, meermalen, althans een maal, (telkens) een of meer afbeelding(en) (te weten videobestanden en/of filmfragmenten)- en/of een of meer gegevensdrager(s) (te weten een of meerdere computer(s) met daarbij behorende CD-Rom(s) en/of (een) harde schijf/ven en/of (een) ZIP-Drive(s) en/of (een) ZIP-diskette(s) en/of een of meerdere diskette(s) en/of overige computerbestanden), bevattende (telkens) een of meer afbeelding(en) van een of meer seksuele gedraging(en), waarbij (telkens) een of meer perso(o)n(en), die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, is/zijn betrokken of schijnbaar was/waren betrokken, (telkens) heeft verspreid en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of uitgevoerd en/of doorgevoerd en/of in bezit heeft gehad (terwijl hij van dit verspreiden en/of openlijk tentoonstellen en/of vervaardigen en/of invoeren en/of uitvoeren en/of doorvoeren en/of in bezit hebben (telkens) een gewoonte heeft gemaakt), immers heeft hij, verdachte, (telkens) een of meer van die afbeelding(en) waarop perso(o)n(en) staat/staan afgebeeld terwijl die perso(o)n(en) met (een) ander(en) en/of met zichzelf (een) seksuele handeling(en)/gedraging(en) verrichten, onder andere bestaande uit:

- het betasten en/of likken van geslachtsdelen en/of

- het masturberen en/of pijpen en/of

- het anaal en/of vaginaal penetreren,

en/of waarbij de nadruk ligt op ontblote geslachtsdelen, (herhaaldelijk, althans meerdere malen) van internet gedownload, althans gekopieerd, en/of geplaatst op de harde schijf en/of (een) diskette(s) en/of (een) CD-Rom(s) en/of (een) ZIP-Drive(s) en/of ZIP-Diskette(s) van zijn, verdachtes, computer en/of ge-upload, althans verzonden, naar (een) andere internetgebruiker(s), althans (telkens) vervaardigd en/of aanwezig en/of in bezit gehad en/of verspreid;

Zaak met parketnummer 09-647521-11 (gevoegd):

3:
hij op een of meer tijdstippen in de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2005 te Waddinxveen, althans in Nederland, en/of te Dargaville, Nieuw Zeeland, een of meermalen, een persoon, [benadeelde partij 2], geboren op [geboortejaar] 1990, waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, door giften of beloften van geld of goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten het misbruiken van zijn geestelijk overwicht als meerderjarige ten opzichte van een minderjarige en/of het dreigen persoonlijke gegevens en/of (expliciete) foto's en video's van die [benadeelde partij 2] te verspreiden, opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen (voor/achter de webcam), te weten

- ontkleden van haar boven- en/of onderlijf en/of

- betasten van haar borsten en/of

- masturberen althans het brengen van haar vinger(s) naar en/of in de richting van haar vagina en/of

- brengen van een tandenborstel en/of een haarborstel en/of een wortel, althans enig voorwerp in haar vagina

te plegen of zodanige handelingen van verdachte te dulden;

Subsidiair:
hij op een of meer tijdstippen in de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2005 te Waddinxveen, althans in Nederland en/of te Dargaville, Nieuw Zeeland, een of meermalen, een persoon, [benadeelde partij 2], geboren op [geboortejaar] 1990, door geweld of enige andere feitelijkheid en/of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid gericht tegen die [benadeelde partij 2], te weten via een chatbox, althans via internet, aan die [benadeelde partij 2] te zeggen/schrijven/mailen dat hij, verdachte, privé-gegevens van die [benadeelde partij 2] en/of (expliciete) foto's en/of video's van die [benadeelde partij 2] openbaar zou maken als zij voor/achter de webcam niet zou doen en/of tonen wat hij haar vroeg , wederrechtelijk heeft gedwongen iets te doen, niet te doen of te dulden, immers heeft verdachte deze [benadeelde partij 2] gedwongen

- plaats te nemen achter/voor de webcam en/of (vervolgens)

- haar boven- en/of onderlijf te ontkleden en/of (vervolgens)

- haar borsten en/of schaamlippen voor de webcam te laten/doen tonen en/of

- te masturberen althans haar vingers in haar vagina doen/laten brengen en/of

- een tandenborstel en/of een haarborstel en/of een wortel, althans enig voorwerp in haar vagina te brengen.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Het standpunt van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden bevestigd, behoudens de opgelegde straf en dat aan de verdachte zal worden opgelegd een gevangenisstraf voor de duur van 20 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, met oplegging van de bijzondere voorwaarden conform het reclasseringsadvies van 27 mei 2013.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van de verdachte heeft - op gronden als nader weergegeven in zijn ter terechtzitting in hoger beroep van 16 september 2013 overgelegde pleitnotities - vrijspraak van het onder 1 primair, subsidiair en meer subsidiair, 3 primair en subsidiair ten laste gelegde bepleit. Ter zake van het onder 2 ten laste gelegde heeft de verdediging zich aan het oordeel van het hof gerefereerd.

Door het hof op basis van wettige bewijsmiddelen vastgestelde feiten en omstandigheden

Het hof zal wat de vaststelling van de feiten en omstandigheden betreft vrijwel geheel aansluiten bij hetgeen de rechtbank dienaangaande in het beroepen vonnis heeft vastgesteld en de desbetreffende overwegingen hierna overnemen, omdat het hof zich daarmee verenigt.1

Algemene bewijsoverwegingen

Het hof overweegt alvorens in te gaan op de afzonderlijke tenlastegelegde feiten het volgende.

Aangeefster [benadeelde partij 1] heeft verklaard dat zij op haar dertiende verjaardag een zekere [verdachte] online heeft ontmoet.2 Zij hadden vervolgens regelmatig contact met elkaar via e-mail, instant message en per telefoon. Door te corresponderen met [verdachte] heeft zij online ook de personages [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] ontmoet. [verdachte] en [medeverdachte 1] zouden broers van elkaar zijn en [medeverdachte 2] zou hun neef zijn.3 [verdachte] zou gezegd hebben dat zijn naam [verdachte] “en dan Leonard of Leonardo of zoiets” [verdachte] was.4 [verdachte] was de “goede” jongen van de groep en was altijd aardig. [medeverdachte 1] was meestal aardig, maar werd soms boos en bedreigde haar, en [medeverdachte 2] was altijd de slechte man die [benadeelde partij 1] constant bedreigde.5 [medeverdachte 2], [medeverdachte 1] en [verdachte] gebruikten allemaal steeds dezelfde e-mailadressen; een paar verschillende, die zij allemaal gebruikten.6 Voorts heeft [benadeelde partij 1] verklaard dat [verdachte] haar gevraagd had om naaktfoto’s en om seksuele handelingen te verrichten voor haar webcam. Toen [benadeelde partij 1]’s kat dood werd gevonden in de voortuin, nam [medeverdachte 2] de volgende dag de verantwoording op zich voor het doden van die kat en waarschuwde hij haar om te gaan doen wat [verdachte] wilde. Hierna begon [benadeelde partij 1] expliciete beelden te verschaffen via haar webcam aan [verdachte] en seksuele handelingen te verrichten voor de webcam, terwijl [verdachte] daarnaar aan het kijken was.7

Getuige [getuige 1], een schoolgenote van [benadeelde partij 1], heeft verklaard dat zij in 2004/2005 op bezoek was bij [benadeelde partij 1] en dat zij online met drie mannen had gesproken die [benadeelde partij 1] kende, te weten: [verdachte], [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2].8

Getuige [getuige 2] heeft verklaard dat ongeveer in november 2004 [benadeelde partij 1] en [getuige 1] naar hem toekwamen en zeiden dat zij door mannen op internet lastig werden gevallen. Zij vertelden hem dat het e-mailadres van die persoon iets was dat leek op [e-mailadres 1]. Het e-mailadres van [medeverdachte 1] was [e-mailadres 2].9

Getuige [getuige 3], die [benadeelde partij 1] kent, heeft verklaard dat zij via [benadeelde partij 1] drie mannen had ontmoet op het internet: [medeverdachte 2], [medeverdachte 1] en [verdachte]. [medeverdachte 1] maakte gebruik van het e-mailadres [e-mailadres 2] en [medeverdachte 2] gebruikte onder andere het e-mailadres [e-mailadres 3].10

[getuige 3] heeft verder verklaard dat zij een bericht van [medeverdachte 2] had ontvangen – dat ook aan verschillende anderen was gericht - met naaktfoto’s van [benadeelde partij 1] erbij. Een van de e-mailadressen die [medeverdachte 2] gebruikte, was [e-mailadres 1]. De e-mails met foto’s van [benadeelde partij 1] waren getekend door [medeverdachte 2].11 Om ervoor te zorgen dat hij [benadeelde partij 1] in dat opzicht in het vervolg met rust zou laten, zocht zij contact met [medeverdachte 2].12

[getuige 4], de moeder van [getuige 3], maakte gebruik van het e-mailadres [e-mailadres 4].13 Zij verstuurt e-mails en instant messages met [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2].

Haar account komt voor in de Windows Live contactlijst van de accounts [e-mailadres 1], [e-mailadres 5] en [e-mailadres 2] die alle voorkomen op de computer van verdachte.14

Op datadrager 07-0396-003-01, in het pad C\Documents and Settings\[verdachte]\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\ onder het account [e-mailadres 5] 4243979256, dat op de computer/datadrager 07-0396-002-01 is gebruikt om in te loggen, is/zijn (een) chatlog(s) van gesprekken met [e-mailadres 4] 23367036598.xml aangetroffen.15

Nadere bewijsoverwegingen ten aanzien van de persoon [verdachte]/ en de personages [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en bijbehorende digitale informatie

- [verdachte]

Verdachte heeft verklaard dat hij met een meisje uit Louisiana, genaamd [benadeelde partij 1] (het hof begrijpt: [benadeelde partij 1]), in contact is gekomen in een chatroom en dat hij in het begin gebruik maakte van de naam [verdachte].16 Uit onderzoek van de digitale recherche kan worden opgemaakt dat via de computers (datadragers 07-0396-00217 en 07-0396-00318) van verdachte met het account [e-mailadres 1] succesvol is ingelogd.19

- [ - medeverdachte 1]

Verdachte heeft verklaard dat hij gebruik heeft gemaakt van de accountnaam “Shane”.20 Uit onderzoek van de digitale recherche kan worden opgemaakt dat via de computers (datadragers 07-0396-00221 en 07-0396-00322) van verdachte met het account [e-mailadres 2] succesvol is ingelogd. Van voornoemd account was een Hotmail-mailbox aanwezig op de computer (datadrager 07-0396-003-01) van verdachte.23

- [ - medeverdachte 2]

Uit onderzoek van de digitale recherche kan volgen dat via de computers (datadragers 07-0396-00224 en 07-0396-00325) van verdachte met het account [e-mailadres 6] succesvol is ingelogd. Van voornoemd account was een Hotmail-mailbox aanwezig op de computer (datadrager 07-0396-003-01) van verdachte.26

Op datadrager 07-0396-003-01 zijn in het pad C\Documents and Settings\[verdachte]\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\ onder het account [e-mailadres 5] chatlogs aangetroffen. Onder andere uit het logfile 1185060479.xml kan volgen dat degene die op de pc van verdachte is ingelogd geweest als [e-mailadres 5] 4243979256 zich voordoet als [benadeelde partij 1] en op 26 augustus 2007 om 1:26:51 stelt dat hij [medeverdachte 2] is.27

Aangeefster [benadeelde partij 2] - uit Dargaville, Nieuw Zeeland - heeft verklaard dat zij onder het account [e-mailadres 7]28 heeft gechat met ene [medeverdachte 2] 29 en dat hij haar heeft gedwongen naakt voor de webcam te zitten en seksuele handelingen met zichzelf te verrichten.30 Voorts herinnerde zij zich een paar e-mailadressen van iemand die [verdachte] heette en die eveneens de naam [naam] of [naam] gebruikte. Genoemde [verdachte] was compleet het tegenovergestelde van [medeverdachte 2], en had regelmatig ruzie met [medeverdachte 2] over het soort dingen dat hij met mensen online deed.31 De daarmee corresponderende e-mailadressen waren [e-mailadres 8] en [e-mailadres 9], zo weet [benadeelde partij 2] aan te geven. 32

Op de datadragers 07-0396-002-01 en 07-0396-003-01 van verdachte zijn mapstructuren aangetroffen waarin de e-mail adressen [e-mailadres 8] en [e-mailadres 9] voorkomen, waaruit kan volgen dat er vanaf die computers van verdachte met deze accounts succesvol is ingelogd op MSN/Live messenger en van die accounts gebruik is gemaakt. Van het account [e-mailadres 9] was tevens een Hotmail-mailbox aanwezig op de computer (datadrager 07-0396-003-01) van verdachte.33

Op datadrager 07-0396-003-01 is een mapstructuur aangetroffen waarin voorkomt het account [e-mailadres 6]. Via deze computer is onder verdachte als gebruiker met deze account ingelogd bij Microsoft Live Messenger.

Onder die account is ook een mailbox Verzonden items aangetroffen.

In de mailbox van verdachte is een e-mail afkomstig van “ [benadeelde partij 2]” ([e-mailadres 7]) aan “Mr. G.” ([e-mailadres 6]) aangetroffen met de tekst “Y carnt u just leave me the fuck alone! dnt u think ive sufferd enuff! i hate u! i dnt even fucken talk to [verdachte] anymore that wat u wanted u got it so now u can go away!”.34 Mr. G. heeft hier vervolgens onder meer op geantwoord: “i waited to long, listened to long to ya lies bout soon [medeverdachte 2], soon i promise and blabla. I don’t care either if ya talk to [verdachte] or not”.35

Conclusies op grond van voorgaande bewijsoverwegingen

Op grond van het voorgaande stelt het hof vast dat er sprake is van diverse treffende overeenkomsten tussen de verklaringen van [benadeelde partij 1] afkomstig uit de V.S. enerzijds en [benadeelde partij 2] afkomstig uit Nieuw Zeeland anderzijds. Zo hebben zij allebei verklaard over de “personen” “[medeverdachte 2] en [verdachte]”, waarvan de een aardig was en de ander bepaald niet. Daar komt nog bij dat beiden hebben verklaard dat [verdachte] zich ook van de naam [3 namen] bediende, zijnde telkens verbasteringen van de voornaam van verdachte. Tevens en meer in het bijzonder is er in beide zaken sprake van een op essentiële punten overeenkomende modus operandi, te weten het dwingen van minderjarige meisjes tot het verrichten van seksuele handelingen voor de webcam. Het hof stelt in dit licht bovendien vast dat met beiden volgens beiden is gecommuniceerd via een aantal e-mailadressen/accounts, waarvan na onderzoek van de onder verdachte inbeslaggenomen datadragers door de digitale recherche is vastgelegd dat via deze datadragers van verdachte succesvol op de door beide jonge vrouwen genoemde accounts is ingelogd.

In het licht van het bovenstaande komt het hof tot de slotsom dat verdachte niet alleen degene is geweest die onder de naam [verdachte] heeft gecommuniceerd, maar eveneens onder de namen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] gecommuniceerd heeft met aangeefster [benadeelde partij 1] en met [benadeelde partij 2]. Wanneer hierna wordt gesproken over [verdachte], [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2], wordt hiermee door het hof dan ook telkens verdachte bedoeld. Deze conclusie verdraagt zich niet alleen - onder veel meer - met de informatie van de digitale recherche, zoals hiervoor is weergegeven, maar ook met de eigen verklaring van verdachte tegenover de politie dat hij het niet zo erg vindt om op internet niet de waarheid te vertellen en dat hij het niet zo erg vindt om dat te doen, maar voorts dat hij dat ook zelf deed en dat zelfs aan andere mensen zou adviseren.36

Feiten en omstandigheden.

- Feit 1

Verdachte is op 20 december 2004 vanuit Nederland de Verenigde Staten in gereisd.37 Vervolgens heeft hij ingecheckt in het Days Inn te Arcadia te Louisiana, waar hij verbleef tot 3 januari 2005.38 In de periode dat verdachte in de Verenigde Staten verbleef, heeft hij aangeefster [benadeelde partij 1] bij haar huis opgezocht.39

Aangeefster [benadeelde partij 1], geboren op [geboortejaar] 198940, heeft verklaard dat [verdachte] en [medeverdachte 2] gedurende de laatste week van december 2004 tot en met de eerste week van januari 2005 naar Arcadia, Louisiana zijn gekomen om aangeefster te zien.41 Aangeefster heeft de personage [medeverdachte 2] nooit ontmoet en evenmin telefonisch gesproken, terwijl zij bij [verdachte] was.

De eerste keer dat [benadeelde partij 1] [verdachte] zag, zijn ze naar een werkplaats achter het huis van de familie [benadeelde partij 1] gelopen. [verdachte] probeerde haar te kussen en wreef over haar been. Aangeefster had het gevoel dat zij verliefd was op [verdachte] maar was nog niet klaar voor intiem seksueel contact en vroeg hem te vertrekken. Korte tijd later werd zij gebeld door [medeverdachte 2] en hij vroeg haar waarom zij geen seks met [verdachte] wilde hebben omdat zij toch van hem hield. Vervolgens heeft hij geschreeuwd dat als ze geen seks met [verdachte] zou hebben hij naar haar huis zou komen en haar zou dwingen seks te hebben met hem.42

Tijdens de laatste week van het verblijf is [verdachte] vervolgens weer naar haar huis gekomen. Hij hielp haar het badkamerraam uit te klimmen en vervolgens hadden ze seks onder het raam.43 [verdachte] heeft zijn penis in haar vagina gedaan en de seks heeft in totaal vier keer op vier verschillende dagen in die korte periode plaatsgevonden.44

[getuige 1], een vriendin van [benadeelde partij 1]45, heeft verklaard dat [benadeelde partij 1] begin 2005 tegen haar gezegd had dat [verdachte] in de kerstvakantie naar haar toe was gekomen om haar te ontmoeten, dat zij uit het badkamerraam was ontsnapt om bij hem te komen en dat ze daarna seks hadden gehad.46 In de woning van verdachte zijn verscheidene brieven aangetroffen, ondertekend door [benadeelde partij 1], gericht aan [verdachte] en aan [medeverdachte 1], waaronder een brief van [benadeelde partij 1] aan [medeverdachte 1], d.d. 8 februari 2005. In deze brief aan [medeverdachte 1] beschrijft zij dat zij en [verdachte] “made love” op verschillende dagen.47 [benadeelde partij 1] heeft bevestigd dat deze brief afkomstig was van haar.48

Primair ten laste gelegde

Met de advocaat-generaal en de raadsman is het hof van oordeel dat verdachte vrijgesproken dient te worden van het primair ten laste gelegde. Aangeefster heeft tijdens haar laatste verhoor tegenover de rechter-commissaris verklaard dat zij nooit tegen de verdachte heeft gezegd dat zij geen seks met hem wilde hebben. Daar komt nog bij dat door de inhoud van genoemde brieven van [benadeelde partij 1] bij het hof de indruk is ontstaan dat er sprake is geweest van een affectieve relatie tussen aangeefster en verdachte. Van dwang in de zin van artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht is het hof onvoldoende gebleken.

Subsidiair ten laste gelegde

Het hof is van oordeel dat de verklaring van [benadeelde partij 1] betrouwbaar en geloofwaardig is. Haar verklaringen zijn in hoofdlijnen consistent. Hieraan doet niet af dat het dossier stukken bevat waaruit kan worden opgemaakt dat zij in eerste instantie klaarblijkelijk tegenover de Amerikaanse politie heeft verklaard dat de seksuele handelingen buiten haar wil om hebben plaatsgevonden. Gezien de jonge leeftijd van aangeefster acht het hof het niet onwaarschijnlijk dat aangeefster moeite heeft gehad om direct, ten overstaan van de politie, te verklaren dat zij op vrijwillige basis seks heeft gehad met verdachte.

Daarbij neemt het hof in aanmerking dat de verklaring van [benadeelde partij 1] op onderdelen wordt ondersteund door andere bewijsmiddelen. Het hof doelt hiermee op de bovengenoemde verklaring van [getuige 1] en de aangetroffen brieven van [benadeelde partij 1] in de woning van verdachte. Daarnaast maakt het hof uit de verklaring van verdachte tegenover de politie en ter terechtzitting in hoger beroep op dat sprake is geweest van een affectieve relatie tussen hem en [benadeelde partij 1]49 en dat zij toen zij elkaar hebben ontmoet met elkaar hebben geknuffeld (op schoot zitten, kussen50), terwijl de verdachte tegenover de politie in dit opzicht heeft verklaard dat hij seks had kunnen hebben met [benadeelde partij 1] als zij niet meer ongesteld was51, hetgeen erop duidt dat verdachte ondubbelzinnig gezinspeeld heeft op het hebben van gemeenschap met de toen net 15-jarige [benadeelde partij 1].

Gelet op het vorenstaande kan naar het oordeel van het hof wettig en overtuigend bewezen worden verklaard dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het hem subsidiair ten laste gelegde.

- Feit 2

Op de computers die onder verdachte in beslag zijn genomen, is kinderpornografisch materiaal aangetroffen.52 Verdachte heeft daarover verklaard ooit porno gedownload te hebben.53

Ook zijn filmpjes aangetroffen op de computer Asus die onder verdachte in beslag is genomen, onder de naam: C\documents en setting\[verdachte]\mijn documenten\mijn video’s\movies\kim\.54 Het hof is van oordeel dat die filmpjes, gelet op de 14 jarige leeftijd van [benadeelde partij 1] op het moment van het aanmaken van die bestanden, afbeeldingen bevatten van seksuele gedragingen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

Verdachte heeft het bezit van die filmpjes bekend.55

Nu de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep heeft bekend het bewezen verklaarde te hebben begaan en door diens raadsman geen vrijspraak is bepleit van dit onderdeel, volstaat het hof voor wat betreft dit feit met een verkorte weergave van de bewijsmiddelen.

1.

De verklaring van de verdachte, afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep van 15 januari 2013 en van 16 september 2013.

2.

Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 22 april 2008 van de politie Hollands Midden met nr. PL1691/05-221390 (blz. 285 e.v.).

3.

Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 7 november 2007 van de politie Hollands Midden met nr. PL1691/05-221390 (blz. 100-101).

4.

Een proces-verbaal van veiligstellen en onderzoekdata d.d. 10 maart 2008 van de politie Hollands Midden met nr. 07-0396-001 (blz. 256 e.v.)

5.

Een proces-verbaal van veiligstellen en onderzoek data d.d. 10 maart 2008 van de politie Hollands Midden met nr. 07-0396-002 (blz. 264 e.v.)

- Feit 3

[benadeelde partij 2] (geboren op [geboortejaar] 1990) heeft verklaard dat zij op haar 12e voor het eerst contact heeft gehad met een persoon die zij kende als [medeverdachte 2] via een World wide chatroom. [medeverdachte 2] gebruikte onder meer het e-mailadres [e-mailadres 6].56 De eerste keer dat zij met [medeverdachte 2] sprak was via Yahoo. Het is hem toen gelukt om op haar computer in te breken. Hij heeft toen allerlei informatie via haar e-mailadres en de e-mailadressen van haar ouders verkregen. [medeverdachte 2] wist dat zij een webcam had omdat hij “in” haar computer was geweest. Hij liet haar met haar camera video’s maken waarbij zij helemaal naakt was en dingen met zichzelf deed met voorwerpen.57 Zo moest ze helemaal naakt zijn en voor de camera zitten op een stoel. Zij moest zichzelf aanraken op de “intieme delen” en op haar borst.58 [medeverdachte 2] verzocht haar om haar truitje uit te doen en “dan ging hij van het truitje helemaal naar beneden naar helemaal naakt”.59 Ook moest zij een haarborstel, tandenborstel, haar eigen vingers en een wortel in haar vagina brengen.60 Op een dag heeft [benadeelde partij 2] de opdracht gekregen van [medeverdachte 2] om te masturberen met een oude haarborstel. Haar moeder, [getuige 5], trof haar toen naakt aan op een computerstoel.61

[benadeelde partij 2] kreeg vaste tijden waarop zij van [medeverdachte 2] op internet moest zijn. Hij zei dat wanneer ze niet op tijd op het internet zou zijn, hij mensen zou vinden die haar of haar familie zouden doden. Hij dreigde om alles wat hij aan zijn kant had opgenomen, op het internet te zetten en hij dreigde alle video’s te sturen naar haar familie en vrienden.62

Een vriendin van [benadeelde partij 2], [getuige 6], heeft verklaard dat zij heeft gezien dat [benadeelde partij 2] via de computer converseerde met ene [medeverdachte 2]. [medeverdachte 2] deed verzoeken zoals “doe je kleren uit en raak je vagina aan” en “laat je borsten zien”. [getuige 6] is bij tenminste twee gelegenheden aanwezig geweest waarbij [benadeelde partij 2] dat soort verzoeken voor [medeverdachte 2] uitvoerde.63 Na eind 2004 dan wel begin 2005 had zij niet meer zoveel contact met de verdachte.64

Gelet op de verklaringen van [benadeelde partij 2], haar moeder [getuige 5], haar vriendin [getuige 6], de gevolgde modus operandi met het oog op de filmpjes van soortgelijke handelingen verricht door [benadeelde partij 1] die zijn aangetroffen op de computer van verdachte en het gegeven dat er e-mailconversaties tussen een wanhopige [benadeelde partij 2] en [e-mailadres 6] zijn aangetroffen, is het hof van oordeel dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het onder 3 primair ten laste gelegde.

Bewezenverklaring

Het hof acht op grond van de hiervoor vermelde feiten en omstandigheden, zoals vervat in de door middel van voetnoten nader aangeduide bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 subsidiair, 2 en 3 primair ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

Zaak met parketnummer 09-650035-07:


1. Subsidiair:
hij op tijdstippen in de periode van 20 december 2004 tot en met 3 januari 2005 te Arcadia, Louisiana, Verenigde Staten van Amerika, met [benadeelde partij 1], geboren op [geboortejaar] 1989, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [benadeelde partij 1], hebbende verdachte meermalen zijn geslachtdeel in de vagina van die [benadeelde partij 1] gebracht;

2:
hij op tijdstippen in de periode van 1 januari 2003 tot en met 5 november 2007 te Waddinxveen, meermalen, telkens afbeeldingen (te weten videobestanden en filmfragmenten) en gegevensdragers (te weten een of meer computer(s) met daarbij behorende CD-Rom(s) en/of (een) harde schijf/ven en/of (een) ZIP-Drive(s) en/of (een) ZIP-diskette(s) en/of een of meerdere diskette(s) en/of overige computerbestanden), bevattende telkens een of meer afbeeldingen van een of meer seksuele gedraging(en), waarbij telkens een of meer perso(o)n(en), die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, is/zijn betrokken of schijnbaar was/waren betrokken, telkens in bezit heeft gehad , immers heeft hij, verdachte, telkens afbeelding(en) waarop (een) perso(o)n(en) staat/staan afgebeeld terwijl die perso(o)n(en) met (een) ander(en) en/of met zichzelf (een) seksuele handeling(en)/gedraging(en) verrichten, bestaande uit:

- het betasten en likken van geslachtsdelen en/of

- het masturberen en pijpen en/of

- het anaal en vaginaal penetreren,

en waarbij de nadruk ligt op ontblote geslachtsdelen, herhaaldelijk van internet gedownload en geplaatst op de harde schijf en/of (een) diskette(s) en/of (een) CD-Rom(s) en/of (een) ZIP-Drive(s) en/of ZIP-Diskette(s) van zijn, verdachtes, computers;

Zaak met parketnummer 09-647521-11 (gevoegd):

3:
hij op tijdstippen in de periode van 1 oktober 2002 tot en met [geboortejaar] 2005 te Waddinxveen, meermalen, een persoon, [benadeelde partij 2], geboren op [geboortejaar] 1990, waarvan verdachte redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, althans een minderjarige, wiens minderjarigheid hij redelijkerwijs moet vermoeden, door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht, te weten het misbruiken van zijn geestelijk overwicht als meerderjarige ten opzichte van een minderjarige en het dreigen expliciete foto's van die [benadeelde partij 2] te verspreiden, opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen (voor de webcam), te weten

- ontkleden van haar boven- en/of onderlijf en/of

- betasten van haar borsten en/of

- masturberen en/of

- brengen van een tandenborstel en/of een haarborstel en/of een wortel, althans enig voorwerp in haar vagina

te plegen.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsverweren

De verdachte heeft voor het eerst ter terechtzitting in eerste aanleg van 20 mei 2011 en ter terechtzitting in hoger beroep van 15 januari 2013 herhaald, aangevoerd dat hij enkel naar de V.S. is gegaan om [benadeelde partij 1] ertoe te brengen met haar ouders te gaan praten over haar problemen met degene die haar dwong tot seksuele handelingen voor de webcam ([medeverdachte 2]). Deze verklaring schuift het hof als volstrekt onaannemelijk terzijde, nu verdachte ook naar zijn eigen verklaring nooit met [benadeelde partij 1]’s ouders heeft gesproken65, terwijl hij daartoe ten tijde van zijn verblijf in de V.S. alleszins toe in de gelegenheid moet zijn geweest, zo dit werkelijk zijn intentie en doel van zijn reis was. Het hof verwerpt daarom het verweer.

Voorts heeft de verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep van 16 september 2013 verklaard dat zijn computer mogelijk gehacked is en dat er op die wijze “via” zijn computer gecommuniceerd is met [benadeelde partij 1].

Het hof acht deze verklaring niet aannemelijk. Verdachte heeft dit verweer niet nader onderbouwd, en het wordt ook niet ondersteund door het digitale onderzoek dat op zijn computers is verricht en evenmin door de inhoud van de verklaringen van de genoemde getuigen. Daar komt nog bij dat volgens de digitale recherche is gebleken dat via twee verschillende computers met de accounts [e-mailadres 1], [e-mailadres 2] en [e-mailadres 6] is ingelogd en van beide accounts op beide computers ook nog eens een Hotmail mailbox is aangetroffen. Het hof verwerpt derhalve ook dit verweer.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het onder 1 subsidiair bewezen verklaarde levert op:

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd.

Het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

een afbeelding en gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Het onder 3 primair bewezen verklaarde levert op (in de periode van 1 oktober 2002 tot 1 januari 2005):

door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht een minderjarige, wiens minderjarigheid hij redelijkerwijs moet vermoeden, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen te plegen, meermalen gepleegd.

Het onder 3 primair bewezen verklaarde levert op (in de periode van 1 januari 2005 tot en met 28 februari 2005):

door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht een persoon waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen te plegen, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft twee zeer jonge minderjarige pubermeisjes via chatsites benaderd en heeft deze meisjes bewogen tot het plegen van ontuchtige handelingen, onder meer via de webcam. Dit misbruik van de meisjes vond met flinke regelmaat en over een lange periode plaats.

De verdachte is hierbij zeer geraffineerd en weldoordacht te werk gegaan door hen met gebruikmaking van verschillende personages enerzijds te vleien en te beschermen, en anderzijds angst aan te jagen.

Zo heeft hij in het geval van [benadeelde partij 1] drie personages gecreëerd, te weten [verdachte], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1].

De verdachte heeft als [verdachte] op deze wijze een vertrouwensband met [benadeelde partij 1] opgebouwd en is eind 2004 afgereisd naar de Verenigde Staten, klaarblijkelijk om aldaar gemeenschap met haar te hebben, waarbij hij meermalen seksueel bij haar is binnengedrongen.

Zo heeft hij in het geval van [benadeelde partij 2], naast [medeverdachte 1], in het bijzonder gebruik gemaakt van de personage van [medeverdachte 2], die haar door het uiten van bedreigingen ertoe bracht om zich naakt voor de webcam te positioneren en aldaar verschillende seksuele handelingen bij haarzelf te verrichten.

De verdachte heeft met zijn handelen zeer ernstig inbreuk gemaakt op de lichamelijke en psychische integriteit van de nog jonge slachtoffers. De verdachte heeft zijn eigen lustgevoelens laten prevaleren boven de gevoelens en het welzijn van de slachtoffers. Het is een feit van algemene bekendheid dat jeugdige slachtoffers van seksueel misbruik nog zeer lang de psychische gevolgen ondervinden. De verdachte heeft weinig inzicht getoond in het verwerpelijke van zijn handelen en de nadelige gevolgen ervan voor de slachtoffers.

Ten slotte is verdachte in het bezit geweest van kinderpornografische afbeeldingen (videobestanden en filmfragmenten), niet alleen van onbekende minderjarigen maar ook van [benadeelde partij 1]. Die afbeeldingen zijn uitermate vernederend voor de betrokken kinderen. Bij de vervaardiging van kinderporno wordt de lichamelijke integriteit en de persoonlijke levenssfeer van minderjarigen ernstig geschonden. Het kan niet anders dan dat de afgebeelde minderjarigen groot leed en grote schade is berokkend en dat zij nog geruime tijd zullen lijden onder de psychische en/of lichamelijke gevolgen van hetgeen hen is aangedaan.

Het hof heeft kennis genomen van het uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 15 augustus 2013 waaruit blijkt dat hij niet eerder met politie en justitie in aanraking is gekomen.

In het voordeel van verdachte houdt het hof rekening met het zeer lange tijdsverloop tussen het ten laste gelegde en de uiteindelijke inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak in eerste aanleg, in het bijzonder met de periode van inactiviteit die voor rekening van het openbaar ministerie dient te komen vanaf 12 februari 2009 tot aan de behandeling in eerste aanleg.

Het hof acht het voorts geboden om de naast de algemene voorwaarde tevens de bijzondere voorwaarde, zoals geadviseerd door de reclassering in het rapport van 27 mei 2013, op te leggen.

Het hof is - alles overwegende - van oordeel dat een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur een passende en geboden reactie vormt.

Beslag

Nu het belang van strafvordering zich daartegen niet meer verzet, zal het hof de teruggave aan verdachte gelasten van de op de beslaglijst onder 3, 4, 6, 10 tot en met 16, 21, 22, 24 en 25 genummerde voorwerpen.

Het hof zal de op de beslaglijst onder 1, 2, 5, 7, 9, 17 tot en met 20, 23 en 26 genummerde voorwerpen onttrekken aan het verkeer. Deze voorwerpen zijn voor onttrekking aan het verkeer vatbaar, aangezien met behulp van en met betrekking tot deze voorwerpen de onder 1 subsidiair, 2 en 3 primair bewezen verklaarde feiten zijn begaan of voorbereid en deze voorwerpen van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 57, 240b, 245 en 248a van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij rechtens gelden dan wel golden.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 subsidiair, 2 en 3 primair ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 subsidiair, 2 en 3 primair bewezen verklaarde strafbaar en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 (vierentwintig) maanden.

Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 10 (tien) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt dan wel de hierna te noemen bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd.

- Stelt als bijzondere voorwaarde dat de verdachte zich gedurende de proeftijd stelt onder het toezicht van Stichting Reclassering Nederland te 's-Gravenhage en zich zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, door of namens deze instelling te geven, ook indien deze voorschriften en aanwijzingen inhouden het volgen van een ambulante behandeling bij De Waag of soortgelijke ambulante forensische zorg.

Geeft bovengenoemde instelling opdracht toezicht te houden op de naleving van de opgelegde voorwaarde en de verdachte ten behoeve daarvan te begeleiden.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, als vermeld onder de nummers 1, 2, 5, 7, 9, 17 tot en met 20, 23 en 26 op de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen.

Gelast de teruggave aan verdachte van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, als vermeld onder de nummers 3, 4, 6, 10 tot en met 16, 21, 22, 24 en 25 op de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen.

Dit arrest is gewezen door mr. A.L.J. van Strien, mr. A.J.M. Kaptein en mr. H.C. Wiersinga, in bijzijn van de griffier mr. S. Hartog-Zamani.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 30 september 2013.

Mr. A.L.J. van Strien is buiten staat dit arrest te ondertekenen.

1 Waarna hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt – tenzij anders vermeld – bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren. De paginanummers verwijzen naar het doorgenummerde proces-verbaal van politie Hollands Midden, met bijlagen, nummer PL1691/07-010472. De geschriften zijn in samenhang met andere bewijsmiddelen gebruikt.

2 Getuigenverhoor van [benadeelde partij] door de rechter-commissaris, d.d. 10 februari 2009, p. 18.

3 Proces-verbaal, verklaring [benadeelde partij], p. 65.

4 Getuigenverhoor van [benadeelde partij] door de rechter-commissaris, d.d. 10 februari 2009, p. 58.

5 Proces-verbaal, verklaring [benadeelde partij], p. 74.

6 Proces-verbaal, verklaring [benadeelde partij], p. 66.

7 Proces-verbaal, verklaring [benadeelde partij], p. 75.

8 Proces-verbaal, verklaring [getuige 1], p. 61.

9 Proces-verbaal, verklaring [getuige 1], p. 71.

10 Proces-verbaal, verklaring [getuige 3], p. 72.

11 Getuigenverhoor van [getuige 3] door de rechter-commissaris, d.d. 11 februari 2009, p. 14/15.

12 Getuigenverhoor van [getuige 3] door de rechter-commissaris, d.d. 11 februari 2009, p. 36.

13 Proces-verbaal, verklaring [getuige 3], p. 64.

14 Aanvullend proces-verbaal onderzoek data, p. 637.

15 Aanvullend proces-verbaal onderzoek data, p. 636/637.

16 Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 92 en verklaring verdachte ter terechtzitting in eerste aanleg d.d. 20 mei 2011.

17 Proces-verbaal veiligstellen en onderzoek data, p. 264.

18 Proces-verbaal veiligstellen en onderzoek data, p. 271.

19 Aanvullend proces-verbaal onderzoek data, p. 633-634.

20 Verklaring verdachte ter terechtzitting in eerste aanleg d.d. 20 mei 2011.

21 Proces-verbaal veiligstellen en onderzoek data, p. 264.

22 Proces-verbaal veiligstellen en onderzoek data, p. 271.

23 Aanvullend proces-verbaal onderzoek data, p. 633-634.

24 Proces-verbaal veiligstellen en onderzoek data, p. 264.

25 Proces-verbaal veiligstellen en onderzoek data, p. 271.

26 Aanvullend proces-verbaal onderzoek data, p. 633-634.

27 Aanvullend proces-verbaal onderzoek data, p. 636, 637 en bijlage 4, p. 660.

28 Proces-verbaal, verklaring [benadeelde partij 2], p. 756 en p. 773.

29 Proces-verbaal, verklaring [benadeelde partij 2], p. 769.

30 Proces-verbaal, verklaring [benadeele partij 2], p. 779.

31 Proces-verbaal, verklaring [benadeelde partij 2], p. 774.

32 Schriftelijke verklaring [benadeelde partij 2], p. 764.

33 Aanvullend proces-verbaal onderzoek data, p. 633-634.

34 Aanvullend proces-verbaal onderzoek data, p. 639-640

35 Aanvullend proces-verbaal onderzoek data, p. 640.

36 Proces-verbaal, verhoor van verdachte, p. 88.

37 Geschrift, Niet-immigrant visumvrijstellingsaankomst-/vertrekformulier, p. 35 e.v..

38 Geschrift, formulier Days Inn, p. 37.

39 Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 93 en verklaring verdachte ter terechtzitting in hoger beroep d.d. 15 januari 2013.

40 Proces-verbaal, FBI, p. 31.

41 Proces-verbaal, verklaring [benadeelde partij], p. 66.

42 Proces-verbaal, verklaring [benadeelde partij], p. 66; Getuigenverhoor van [benadeelde partij] door de rechter-commissaris, d.d. 10 februari 2009, p. 34.

43 Getuigenverhoor van [benadeelde partij] door de rechter-commissaris, d.d. 10 februari 2009, p. 34.

44 Getuigenverhoor van [benadeelde partij] door de rechter-commissaris, d.d. 10 februari 2009, p. 36.

45 Getuigenverhoor van [getuige 1] door de rechter-commissaris, d.d. 10 februari 2009, p. 10.

46 Getuigenverhoor van [getuige 1] door de rechter-commissaris, d.d. 10 februari 2009, p. 20.

47 Geschrift, brief van [benadeelde partij] gericht aan [medeverdachte 1], p. 107-110.

48 Getuigenverhoor van [benadeelde partij] door de rechter-commissaris, d.d. 10 februari 2009, p. 66.

49 Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 96 en de verklaring van verdachte ter terechtzitting in hoger beroep d.d. 15 januari 2013.

50 Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 94 en de verklaring van verdachte ter terechtzitting in hoger beroep d.d. 15 januari 2013.

51 Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 95.

52 Proces-verbaal van bevindingen, p. 285 e.v..

53 Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 85.

54 Proces-verbaal van bevindingen, p. 103 en proces-verbaal van bevindingen, p. 547 e.v..

55 Verhoor verdachte (inbewaringstelling), onder punt 12 en de verklaring van verdachte ter terechtzitting in hoger beroep van 15 januari 2013 en 16 september 2013.

56 Verklaring [benadeelde partij 2], p. 756 en proces-verbaal van bevindingen digitale recherche, p. 1051.

57 Verhoor slachtoffer [benadeelde partij 2], politie Nieuw Zeeland, p. 771.

58 Verhoor slachtoffer [benadeelde partij 2], politie Nieuw Zeeland, p. 779.

59 Verhoor slachtoffer [benadeelde partij 2], politie Nieuw Zeeland, p. 780.

60 Verhoor slachtoffer [benadeelde partij 2], politie Nieuw Zeeland, p. 782.

61 Verhoor slachtoffer [benadeelde partij 2], politie Nieuw Zeeland, p. 763 en verklaring [getuige 5], p. 809.

62 Verhoor slachtoffer [benadeelde partij 2], politie Nieuw Zeeland, p. 772

63 Getuigenverklaring [getuige 6], p. 813.

64 Verhoor slachtoffer [benadeelde partij 2], politie Nieuw Zeeland, p. 763.

65 Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 96 en de verklaring van verdachte ter terechtzitting in eerste aanleg d.d. 20 mei 2011.