Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHDHA:2013:2624

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
28-05-2013
Datum publicatie
17-07-2013
Zaaknummer
22-006195-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De verdachte heeft een groot bedrag weggenomen met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening.

Het Hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden met aftrek van voorarrest.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-006195-10

Parketnummers: 09-757123-07 en 09-665242-07

Datum uitspraak: 28 mei 2013 (bij vervroeging)

TEGENSPRAAK

Gerechtshof Den Haag

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 13 februari 2008 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortejaar] 1959,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van 2 april 2009 en -na verwijzing van de zaak door de Hoge Raad der Nederlanden- het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 23 mei 2013.

De Hoge Raad heeft bij arrest van 23 november 2010 het arrest van dit hof van 16 april 2009, voorzover aan zijn oordeel onderworpen, vernietigd, maar uitsluitend wat betreft de beslissingen ter zake van het onder 1 tweede alternatief ten laste gelegde en de strafoplegging, en de zaak teruggewezen naar het Gerechtshof te ’s-Gravenhage, opdat de zaak in zoverre op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Omvang van het hoger beroep

Gelet op voormelde procesgang is, met inachtneming van de uitspraak van de Hoge Raad bij arrest van 23 november 2010, het vonnis waarvan beroep aan het oordeel van het hof onderworpen voorzover onder 1 tweede alternatief aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op een of meer tijdstip(pen) in en/of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 15 februari 2007 te 's-Gravenhage, althans in Nederland, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een of meer

(groot/grote) geldbedrag(en) (van in totaal ongeveer 106.051 euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte.

Waar hierna wordt gesproken van "de zaak" of "het vonnis", wordt daarmee bedoeld de zaak of het vonnis voorzover op grond van het vorenstaande aan het oordeel van dit hof onderworpen.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat aan de verdachte ter zake van het onder 1 tweede alternatief ten laste gelegde wegens zijn zeer slechte gezondheid geen straf of maatregel zal worden opgelegd.

Vrijspraak

Naar het oordeel van het hof is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 tweede alternatief is tenlastegelegd.

Het hof neemt daarbij over de motivering van de rechtbank, zoals weergegeven in het vonnis waarvan beroep van 13 februari 2008 op pagina 2 in de laatste alinea.

Nu bij arrest van dit hof van 16 april 2009 ter zake van de onder 1 tweede alternatief, 2, 3, 4 en 5 ten laste gelegde feiten één hoofdstraf is uitgesproken, zal het hof een hoofdstraf voor de bij genoemd arrest onder 2, 3, 4 en 5 bewezen verklaarde feiten opleggen.

Gelet op de aard en ernst van de door het hof bij zijn arrest van 16 april 2009 bewezen- en strafbaar verklaarde feiten onder 2, 3, 4 en 5, zal hof ten aanzien van die feiten een gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden met aftrek van voorarrest opleggen.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en doet in zoverre opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder

1

tweede alternatief ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Legt op een gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden met aftrek van voorarrest, voor de onder 2, 3, 4 en 5 ten laste gelegde en bewezen verklaarde feiten.

Dit arrest is gewezen door mr. A.A. Schuering, mr. S.K. Welbedacht en mr. L.F. Gerretsen-Visser, in bijzijn van de griffier R. Luijken.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 28 mei 2013.

Mr. A.A. Schuering is buiten staat dit arrest te ondertekenen.