Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2012:BX9662

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
25-09-2012
Datum publicatie
10-10-2012
Zaaknummer
12/00224
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Minas.

Verwijzingsprocedure HR 6 april 2012, nr. 11/04689, LJN BO5046. Partijen sluiten compromis in de verwijzingsprocedure

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N Vandaag 2012/2394
V-N 2012/63.6 met annotatie van Redactie
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM

Sector belasting

tweede meervoudige belastingkamer

nummer 12/00224

appellant : X te Z (hierna: belanghebbende)

verweerder in hoger beroep : de inspecteur van de Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (hierna: de Inspecteur)

uitspraak in eerste aanleg : mondelinge uitspraak van de Rechtbank Breda van 11 oktober 2007, nummer AWB 06/1440

aangevallen beslissingen : uitspraken op bezwaar tegen naheffingsaanslagen in de fosfaat en stikstofheffing en verzuimboeten

jaar : 2002

onderzoek ter zitting : na cassatie van de uitspraak van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 16 september 2011, nummer 07/00538, en verwijzing door de Hoge Raad bij arrest van 6 april 2012, nummer 11/04689, op 25 september 2012 te Arnhem

waarbij verschenen : belanghebbende alsmede de Inspecteur

gronden:

1. Bij wijze van schikking concluderen beide partijen nader eensluidend dat de nahef-fingsaanslag in de fosfaatheffing verder wordt verminderd tot € 1 500 en dat de naheffings-aanslag in de stikstofheffing wordt vernietigd.

2. In het kader van de onder 1 genoemde schikking ziet belanghebbende af van vergoe-ding van zijn proceskosten.

3. Het Hof beslist dienovereenkomstig.

slotsom:

Het hoger beroep is in zoverre gegrond.

beslissing:

Het Gerechtshof:

– vernietigt de uitspraak van de Rechtbank, behoudens de beslissing omtrent het griffie-recht;

vernietigt de uitspraken van de Inspecteur,

– vernietigt de naheffingsaanslag in de stikstofheffing over het jaar 2002;

– vermindert de naheffingsaanslag in de fosfaatheffing over het jaar 2002 tot € 1 500;

– vernietigt de verzuimboeten behorend bij de naheffingsaanslagen;

– gelast de Inspecteur het door belanghebbende voor het hoger beroep betaalde griffierecht van € 106 te vergoeden.

Aldus gedaan op 25 september 2012 door mr. R. den Ouden, voorzitter, mr. J.P.M. Kooij-mans en mr. J.A. Monsma in tegenwoordigheid van mr. W.J.N.M. Snoijink als griffier. De beslissing is op dezelfde datum in het openbaar uitgesproken.

Waarvan opgemaakt dit proces-verbaal.

De griffier, De voorzitter,

(W.J.N.M. Snoijink) (R. den Ouden)

Afschriften zijn aangetekend per post verzonden op 2 oktober 2012

Tegen deze uitspraak kunnen beide partijen binnen zes weken na de verzenddatum beroep in cassatie instellen bij:

de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer),

Postbus 20303,

2500 EH Den Haag

(bezoekadres: Kazernestraat 52).

Daarbij moet het volgende in acht worden genomen:

– bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd;

– het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b de dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie is gericht;

d. de gronden van het beroep in cassatie.

Tenzij de Hoge Raad anders bepaalt, zal het gerechtshof deze mondelinge uitspraak vervangen door een schriftelijke. In dat geval krijgt u de gelegenheid de gronden van het beroep in cassatie alsnog aan te voeren of aan te vullen.

Voor het instellen van beroep in cassatie is griffierecht verschuldigd. Na het instellen van beroep in cassatie ontvangt de indiener een nota griffierecht van de griffier van de Hoge Raad.

In het cassatieberoepschrift kan de Hoge Raad verzocht worden om de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.