Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2012:BX7875

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
30-08-2012
Datum publicatie
20-09-2012
Zaaknummer
200.091.306
Rechtsgebieden
Civiel recht
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Kinderalimentatie; toelating tot schuldsaneringsregeling (WSNP); vervolg op LJN BW6651

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.091.306

(zaaknummer rechtbank 207305 / FA RK 10-12744)

beschikking van de familiekamer van 30 augustus 2012

inzake

[verzoeker],

wonende te [woonplaats],

verzoeker in hoger beroep, verder te noemen “de man”,

advocaat: mr. J.G.H. Duivesteijn te Elst,

en

[verweerster],

wonende te [woonplaats],

verweerster in hoger beroep, verder te noemen “de vrouw”,

advocaat: mr. A. van Oosten te Elst, gemeente Overbetuwe (onttrokken).

1. Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

1.1 Het hof heeft op 12 april 2012 een tussenbeschikking gegeven.

1.2 Ter griffie van het hof is op 15 mei 2012 binnengekomen een brief van mr. Duivesteijn van 14 mei 2012.

1.3 De vrouw heeft, hoewel daartoe in de gelegenheid gesteld, niet gereageerd op de brief van de man van 14 mei 2012.

2. De motivering van de beslissing

2.1 Het hof neemt over en blijft bij hetgeen is overwogen en beslist in de tussenbeschikking van 12 april 2012.

2.2 In die beschikking heeft het hof, alvorens verder te beslissen, bepaald dat de man schriftelijk aan het hof bericht geeft over de in 4.6 van die beschikking omschreven verzoeken, waarna de vrouw in de gelegenheid wordt gesteld schriftelijk daarop te reageren.

2.3 Bij voormelde brief van 14 mei 2012 heeft de man het hof laten weten dat bij de rechter-commissaris geen bereidheid bestaat om met de door de man te betalen kinderalimentatie rekening te houden. De man verwijst daarbij naar een brief van de rechter-commissaris van 23 april 2012. Uit die brief blijkt dat in de schuldsaneringsregeling geen rekening is gehouden met het betalen van kinderalimentatie en voorts dat de rechter-commissaris - gelet op de belangen van de schuldeisers - niet bereid is om bij de berekening van het vrij te laten bedrag rekening te houden met de door de man te betalen kinderalimentatie.

2.4 Het hof oordeelt als volgt. Gelet op de door de man overgelegde brief van de rechter-commissaris van 23 april 2012 is komen vast te staan dat de rechter-commissaris bij het vaststellen van het vrij te laten bedrag geen rekening heeft gehouden met de door de man te betalen onderhoudsbijdrage ten behoeve van [kind 1] en [kind 2], alsmede dat de rechter-commissaris het verzoek daartoe afwijst. Gelet op hetgeen het hof in overweging 4.4 van de tussenbeschikking heeft overwogen, moet daarom worden aangenomen dat de man niet over draagkracht beschikt om een onderhoudsbijdrage ten behoeve van de kinderen te betalen. De twee grieven van de man slagen. Gelet op de devolutieve werking van het hoger beroep betrekt het hof ook de andere weren van de vrouw in zijn oordeel. De stelling van de vrouw dat de man verwijtbaar werkloos is geworden, verwerpt het hof. Zo dat al het geval zou zijn, dan valt niet meer aan de man tegen te werpen dat hij thans is toegelaten tot de schuldsanering, nu er geen oorzakelijk verband bestaat tussen zijn werkloosheid en de toelating tot de schuldsanering. Dit betekent dat het hof het verzoek van de man om de door hem te betalen bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van [kind 1] en [kind 2] met ingang van 31 januari 2011 op nihil te stellen, zal toewijzen.

3. De slotsom

De grieven van de man slagen. Het hof zal de bestreden beschikking vernietigen en beslissen als volgt.

4. De beslissing

Het hof, beschikkende in hoger beroep:

vernietigt de beschikking van de rechtbank Arnhem van 26 april 2011, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, en in zoverre opnieuw beschikkende:

wijzigt de beschikking van de rechtbank Arnhem van 26 september 2006 en stelt de bijdrage van de man in de kosten van verzorging en opvoeding van [kind 1] en [kind 2] met ingang van 31 januari 2011 op nihil;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mrs. G.J. Rijken, R.A. Dozy en C.J. Laurentius-Kooter, bijgestaan door mr. A.J. Hase als griffier, en is op 30 augustus 2012 uitgesproken in het openbaar in tegenwoordigheid van de griffier.