Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2012:BX7867

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
23-08-2012
Datum publicatie
20-09-2012
Zaaknummer
200.105.036
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bewind, grond voor opheffing;

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.105.036

(zaaknummer rechtbank 471834 BM VERZ 12-22)

beschikking van de familiekamer van 23 augustus 2012

inzake

[verzoekster],

wonende te [woonplaats],

verzoekster in hoger beroep,

verder te noemen “betrokkene”,

advocaat: mr. S.F.M. Oomen te Apeldoorn.

Als belanghebbende is aangemerkt:

Bewindvoerderscollectief,

gevestigd te Nunspeet.

1. Het geding in eerste aanleg

Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de kantonrechter (rechtbank Zutphen, sector kanton, locatie Apeldoorn) van 11 januari 2012, uitgesproken onder voormeld zaaknummer.

2. Het geding in hoger beroep

2.1 Bij beroepschrift, ingekomen ter griffie van het hof op 6 april 2012, is betrokkene in hoger beroep gekomen van voormelde beschikking. Betrokkene verzoekt het hof de bestreden beschikking te vernietigen door het bewind in stand te laten en, opnieuw beschikkende, een bewindvoerder te benoemen als opvolger van het Bewindvoerderscollectief.

2.2 Ter griffie van het hof is op 13 juli 2012 een brief van mr. Oomen van dezelfde datum met een bijlage binnengekomen.

2.3 De mondelinge behandeling heeft op 26 juli 2012 plaatsgevonden. Betrokkene is in persoon verschenen, bijgestaan door haar advocaat. Namens het Bewindvoerderscollectief is [...] verschenen. Voorts is [...] verschenen, broer van betrokkene.

2.4 Na de mondelinge behandeling is op 2 augustus 2012 met toestemming van het hof binnengekomen een brief van mr. Oomen van 1 augustus 2012 met een bijlage.

3. De vaststaande feiten

3.1 Betrokkene is geboren op [geboortedatum] 1964.

3.2 Bij beschikking van 6 juli 2011 heeft de kantonrechter de goederen die betrokkene toebehoren of zullen toebehoren onder bewind gesteld met benoeming van het Bewindvoerderscollectief tot bewindvoerder.

3.3 Bij brief van 20 december 2011 heeft het Bewindvoerderscollectief de kantonrechter verzocht hem als bewindvoerder te ontslaan, omdat het voor hem wegens gebrek aan communicatie met betrokkene onmogelijk is zijn werk uit te voeren.

3.4 Bij de bestreden beschikking heeft de kantonrechter het Bewindvoerderscollectief ontslagen uit zijn taak als bewindvoerder en het meerderjarigenbewind opgeheven.

4. De motivering van de beslissing

4.1 De grief van betrokkene is niet gericht tegen het ontslag van het Bewindvoerderscollectief, zodat de bestreden beschikking in zoverre kan worden bekrachtigd. De grief is uitsluitend gericht tegen de opheffing van het bewind.

4.2 Ingevolge artikel 1:449 lid 2 BW kan de kantonrechter, indien de oorzaken die tot de onderbewindstelling aanleiding hebben gegeven, niet meer bestaan, het bewind opheffen op verzoek van de rechthebbende of het openbaar ministerie.

4.3 Voor ambtshalve opheffing van het bewind bestaat in een geval als het onderhavige, waarin het Bewindvoerderscollectief weliswaar heeft verzocht om ontslag, maar niet om opheffing van het bewind, geen wettelijke grondslag. Anders dan de kantonrechter heeft overwogen, levert de onbereikbaarheid van betrokkene die maakt dat aan het bewind geen zinvolle uitvoering kan worden gegeven, geen wettelijke grond op voor opheffing van het bewind. Dit brengt mee dat de bestreden beschikking moet worden vernietigd voor zover deze ziet op de opheffing van het bewind. De grief slaagt derhalve.

4.4 Nu het Bewindvoerderscollectief is ontslagen, dient het hof een nieuwe bewindvoerder te benoemen. Ter mondelinge behandeling heeft betrokkene haar voorkeur uitgesproken A.F. van Beem te benoemen tot bewindvoerder. Uit de bijlage bij de brief van mr. Oomen van 1 augustus 2012 blijkt Van Beem, voornoemd, zich bereid heeft verklaard het bewind over de goederen die aan betrokkene (zullen) toebehoren op zich te nemen. Nu niet is gebleken van redenen die zich tegen deze benoeming verzetten, zal het hof overeenkomstig het verzoek van betrokkene beslissen.

5. De slotsom

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen dient het hof de bestreden beschikking te vernietigen, voor zover deze ziet op de opheffing van het bewind, en te beslissen als volgt.

6. De beslissing

Het hof, beschikkende in hoger beroep:

vernietigt de beschikking van de kantonrechter (rechtbank Zutphen, sector kanton, locatie Apeldoorn) van 11 januari 2012, voor zover deze ziet op de opheffing van het bewind, en in zoverre opnieuw beschikkende:

benoemt A.F. van Beem, kantoorhoudende te Apeldoorn, tot bewindvoerder over alle goederen die betrokkene toebehoren of zullen toebehoren;

bekrachtigt voormelde beschikking voor het overige.

Deze beschikking is gegeven door mrs. H. van Loo, R.A. Dozy en C.J. Laurentius-Kooter, bijgestaan door mr. M. van Esveld als griffier, is bij afwezigheid van de voorzitter ondertekend door de jongste raadsheer en is op 23 augustus 2012 uitgesproken in het openbaar in tegenwoordigheid van de griffier.