Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2012:BW9758

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
26-06-2012
Datum publicatie
28-06-2012
Zaaknummer
200.070.393-01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Liquiditeitstarief voor kantonzaken kent geen nasalaris. Vervolg op LJN: BV 9609.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Arrest d.d. 26 juni 2012

Zaaknummer 200.070.393/01

(zaaknummer rechtbank: 478496 CV EXPL 09-4120)

HET GERECHTSHOF TE ARNHEM

Nevenzittingsplaats Leeuwarden

Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

Vitrina B.V.,

gevestigd te Hoofddorp,

appellante,

in eerste aanleg: eiseres in conventie, verweerster in reconventie,

hierna te noemen: Vitrina,

advocaat: mr. P.J. Stuy, kantoorhoudende te Amsterdam,

tegen

Deventer Hearcare B.V.,

gevestigd te Deventer,

geïntimeerde,

in eerste aanleg: gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

hierna te noemen: Deventer Hearcare,

advocaat: mr. I.S. Oosterhoff, kantoorhoudende te Amsterdam.

De inhoud van het tussenarrest d.d. 20 maart 2012 wordt hier overgenomen.

Het verdere procesverloop

Vitrina mocht zich uitlaten over de door Deventer Hearcare overgelegde akte van cessie en de kopie van de aan haar gedane mededeling van die cessie. Van die geboden mogelijkheid heeft Vitrina geen gebruik gemaakt.

Vervolgens heeft Deventer Hearcare de stukken wederom overgelegd voor het wijzen van arrest.

De verdere beoordeling

1. Zoals het hof reeds onder overweging 9 van voormeld tussenarrest in het vooruitzicht stelde, wordt de tweede grief ongegrond verklaard nu Vitrina de cessie door Specsavers Finance Guernsey aan Deventer Hearcare en de mededeling daarvan aan haar, Vitrina, niet gemotiveerd heeft betwist.

2. Nu de grieven worden verworpen, dient het vonnis waarvan beroep te worden bekrachtigd, met veroordeling van Vitrina als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten van het geding in hoger beroep (geliquideerd salaris advocaat 1 punt, tarief I).

3. Deventer Hearcare wenst, blijkens de conclusie van haar memorie van antwoord, een herziene veroordeling in de proceskosten van eerste aanleg. Daarvoor is, zonder grief, bij bekrachtiging geen reden. Overigens merkt het hof op dat het liquidatietarief in kantonzaken geen nasalaris kent.

Voor de procedure in hoger beroep kan wel nasalaris worden toegekend, zij het dat dit toewijsbaar is tot een lager bedrag dan waarom Deventer Hearcare heeft gevraagd: € 131,- zonder betekening, te verhogen met € 68,- na betekening.

De beslissing

Het gerechtshof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt Vitrina in de kosten van het geding in hoger beroep en begroot die aan de zijde van Deventer Hearcare tot aan deze uitspraak op € 263,- aan verschotten, € 632,- aan geliquideerd salaris en € 131,- wegens nasalaris voor de advocaat, te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van dit arrest, en - voor het geval voldoening binnen bedoelde termijn niet plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening en, in geval van betekening, met € 68,- voor nasalaris;

verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mrs. K.E. Mollema, voorzitter, M.E.L. Fikkers en

M.C.D. Boon-Niks en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof van dinsdag 26 juni 2012 in bijzijn van de griffier.